Trond Selnes, MBA

drs.

  19992020

  Research output per year

  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output

  Filter
  Report
  1999

  Netwerkende milieucoöperaties op zoek naar zelfsturing; Een bestuurskundige analyse van de Ommer Marke en Waterland.

  Selnes, T., 1999, Den Haag: LEI. 57 p. (Rapport LEI; no. 4.99.19)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2000

  Sturing stad land : bundel naar aanleiding van het seminar op 13 oktober 1999

  van den Top, I. M. & Selnes, T., 2000, Wageningen: Alterra. 173 p. (Alterra-rapport; no. 6)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2002

  Maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak voor landschapsontwikkeling op lokaal niveau

  Overbeek, G. & Selnes, T., 2002, Den Haag: LEI. 48 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2003

  LNV - effectief op beleidsniveau? : hoofdrapport van het project 'LNV effectief op gebiedsniveau'

  Selnes, T., 2003, Den Haag: LEI. 76 p. (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access

  LNV - effectief op gebiedsniveau?

  Selnes, T., Kornmann, G. J., Venema, G. S., van der Ploeg, B. & van den Berg, J., 2003, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. (Working Paper)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Sturing en innovatie; vier jaar op het grensvlak tussen wetenschap en beleid

  Kuindersma, W. & Selnes, T., 2003, Den Haag / Wageningen: LEI / Alterra. 136 p. (Alterra-rapport; no. 823)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  2005

  Congruentie van natuurbeleid tussen bestuurslagen

  Selnes, T., Boonstra, F. G. & Bogaardt, M. J., 2005, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 46 p. (WOt-rapport; no. 11)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  DLG in beweging; over een organisatie op zoek naar een nieuwe rol

  Selnes, T. & Kuindersma, W., 2005, [S.l.]. 44 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Een kantelende overheid : debat intensieve veehouderij en de transitie naar duurzame landbouw

  Selnes, T. & Aalders, M., 2005, Den Haag, Amsterdam: LEI, Centrum voor Milieurecht Universiteit van Amsterdam. 148 p. (Rapport / LEI; no. PR.05.08)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Putting nature on the EU political agenda; A review of four policy dossiers

  van Rheenen, T., van Bavel, M. A. H. J., Graveland, C. & Selnes, T., 2005, The Hague: Landbouw-Economisch Instituut. 69 p. (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2006

  Evalueren in interactie; de mogelijkheden van lerende evaluaties voor het Milieu- en Natuurplanbureau

  Kuindersma, W., Boonstra, F. G., de Boer, S., Gerritsen, A. L., Pleijte, M. & Selnes, T., 2006, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 88 p. (WOt-rapport; no. 19)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Governance of Biodiversity

  Selnes, T., van Bavel, M. A. H. J. & van Rheenen, T., 2006, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 119 p. (WOt-werkdocument; no. 42)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Natuurbeleid en sturing in beweging : achtergronden bij de Natuurbalans 2005

  Selnes, T., 2006, Bilthoven: Milieu- en Natuurplanbureau. 44 p. (MNP rapport; no. 408763011)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Natuur en gebieden: tussen regels en praktijk; de omgang met bestuurlijke spanningen in drie gebieden

  Selnes, T., Kuindersma, W. & Pleijte, M., 2006, Den Haag: LEI. 75 p. (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ruimte voor elkaar : een essay over decentralisatie in het natuurbeleid

  Selnes, T. & Kuindersma, W., 2006, Den Haag: LEI. 41 p. (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Tijd voor beleid. Over Geo Informatie, Geonovum en LNV

  Selnes, T. & de Zeeuw, K., 2006, Wageningen: LEI / Alterra.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  2007
  Open Access

  Natuurcompensatie over de grens; een analyse van natuurcompensatie in het buitenland

  Vader, J., Roza, P., Selnes, T. & Gaaff, A., 2007, Den Haag: LEI. 104 p. (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Nieuwe rollen, nieuwe kansen? : een programmeringsstudie voor toezicht op controle in het agro-foodcomplex

  de Bakker, H. C. M., Backus, G. B. C., Selnes, T., Meeusen-van Onna, M. J. G., Ingenbleek, P. T. M. & van Wagenberg, C. P. A., 2007, Den Haag: LEI. 108 p. (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2008

  De stille revolutie van het ILG : een literatuurstudie over verwachtingen, zorgen en discussies vanuit rijk en provincies

  Kuindersma, W. & Selnes, T., 2008, Wageningen: Alterra. 51 p. (Alterra-rapport; no. 1688)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Tot elkaar veroordeeld? : het belang van gebiedsprocessen voor de natuur

  Selnes, T. & van der Wielen, P., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 90 p. (WOt-werkdocument ; no. 105)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Tussen de bomen het geld zien : programma Beheer en vergelijkbare regelingen in het buitenland (een quick-scan)

  Smits, M. J. W., Bogaardt, M. J., Eaton, D. J. F., Roza, P. & Selnes, T., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 120 p. (WOt-werkdocument; no. 84)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2009

  Dilemma's en barrières in de praktijk van het natuur- en landschapsbeleid : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009

  Gerritsen, A. L., Kamphorst, D. A., Selnes, T., van der Veen, M., van den Bosch, F. J. P., Broek, L., Broekmeyer, M. E. A., Donders, J. L. M., Fontein, R. J., van Tol, S., Wamelink, G. W. W. & van der Wielen, P., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 130 p. (WOt-werkdocument; no. 159)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access
  Open Access
  2011

  Investeren in landschap : lessen uit de gebiedsprocessen in Amstelland, Binnenveld, Het Groene Woud en Ooijpolder-Groesbeek

  Overbeek, M. M. M., de Graaff, R. P. M. & Selnes, T., 2011, Den Haag: LEI Wageningen UR. (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Simplification of the CAP. Assessment of the European Comminssion's reform proposals

  Roza, P. & Selnes, T., 2012, The Hague: LEI, part of Wageningen UR. 90 p. (Report / LEI Wageningen UR : Research area International policy)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Verkennen en toepassen van besluitvormingsmodellen in de uitvoering van natuurbeleid

  Verburg, R. W., Westerhof, E. J. G. M., Bogaardt, M. J. & Selnes, T., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 79 p. (WOt-werkdocument; no. 319)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2013

  Beleid voor ecosysteemdiensten : een vergelijking tussen verschillende EU-staten

  Verburg, R. W., Bogaardt, M. J., Harms, B., Selnes, T. & Oliemans, W. J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. ( WOt-werkdocument ; no. 322)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Innovatieve governance-arrangementen : op zoek naar vernieuwing in het groene domein

  Selnes, T., Kamphorst, D. A., Arts, B. J. M. & van Tatenhove, J. P. M., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 104 p. ( WOt-werkdocument ; no. 340)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2014

  Bedrijven en ecosysteemdiensten: een casestudie

  van den Burg, S. W. K., Bogaardt, M. J., Smits, M. J. W., Selnes, T., Arets, E. J. M. M. & Hendriks, C. M. A., 2014, Wageningen: LEI Wageningen UR. 52 p. (LEI report; no. 2014-034)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Gouden driehoek? : discoursanalyse van het topsectorenbeleid

  de Haas, W., van Assche, K. A. M., Pleijte, M. & Selnes, T., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 75 p. (Alterra-rapport; no. 2581)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Initiatieven in de energieke samenleving : op zoek naar vernieuwing in het groene domein

  Selnes, T., Kamphorst, D. A., Arts, B. J. M. & van Tatenhove, J. P. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 8 p. (WOt-paper; no. 29)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  International governance of biodiversity : searching for renewal

  Selnes, T. & Kamphorst, D. A., 2014, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOT Natuur & Milieu). 59 p. (WOt-technical report; no. 22)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Van denken naar doen: ecosysteemdiensten in de praktijk

  Verburg, R. W., Selnes, T. & Bogaardt, M. J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 89 p. (WOt-technical report; no. 4)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Vermaatschappelijking natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-036.31

  Kamphorst, D. A., Selnes, T. & Bouwma, I. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 106)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Vermaatschappelijking natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-036.31.

  Kamphorst, D. A., Selnes, T. & Nieuwenhuizen, W., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 95)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  2015

  Biodiversiteit en bedrijven : van koplopers naar mainstreaming? Tussenrapportage WOT-04-010-036.54

  Smits, M. J. W., van der Heide, C. M., Dagevos, H. & Selnes, T., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 78 p. (WOt-interne notitie; no. 122)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Vermaatschappelijking van natuurbeleid : een verkennend onderzoek bij drie provincie

  Kamphorst, D. A., Selnes, T. & Nieuwenhuizen, W., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR. 44 p. (WOt-technical report; no. 42)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2016

  Bedrijven en hun impact op en afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal

  Smits, M. J. W., Bos, E. J., van der Heide, C. M., Selnes, T. & Vogelzang, T. A., 2016, Wageningen: LEI Wageningen UR. 27 p. (Rapport / LEI Wageningen UR; no. 2016-060)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Blauwe groei: duurzame bedrijvigheid opde Noordzee: perspectieven uit een scenarioanalyse

  van den Burg, S. W. K., Bolman, B. C., Borgstein, M. H., van der Valk, O. M. C., de Vos, B. I. & Selnes, T., 2016, Wageningen: LEI Wageningen UR. 25 p. (Nota / LEI Wageningen UR; no. 2016-017)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access