If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2006 2019

Filter
Report
2019

Development of benthos and birds in an intertidal area created for coastal defence (Scheldt estuary, the Netherlands)

Walles, B., Brummelhuis, E., van der Pool, J., Wiesebron, L. & Ysebaert, T., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 33 p. (Wageningen Marine Research report; no. C043/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Development of the benthic macrofauna community after tidal restoration at Rammegors: final report

Walles, B., Brummelhuis, E., van der Pool, J. & Ysebaert, T., Mar 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 23 p. (Wageningen Marine Research report; no. C042/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
benthos
autumn
species richness
monitoring
colonization

Ontwikkelingen van het macrozoöbenthos in het Grevelingenmeer 1992-2016

Mulder, I., Escaravage, V., Tangelder, M. & Ysebaert, T., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 68 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C021/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Potentiële verstoringsbronnen voor vogels in de Westerschelde: een interactieve kaart

Walles, B. & Ysebaert, T., 9 May 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 36 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C047/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Oesterdam sand nourishment: Ecological and morphological development of a local sand nourishment

Boersema, M. P., van der Werf, J., Salvador de Paiva, J. N., van den Brink, A. M., Soissons, L., Walles, B., Bouma, T. J., de Vet, P. L. M., Ysebaert, T. J. W., Paree, E., Bijleveld, M., van Zanten, E., van Westenbrugge, K., Stronkhorst, J. & de Jong, D., Jan 2018, Vlissingen: Centre of Expertise Delta Technology. 78 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Potenties voor herstel getijdenatuur in het Haringvliet, Hollands Diep en de Biesbosch

Wijsman, J., Escaravage, V., Huismans, Y., Nolte, A., van der Wijk, R., Wang, Z. B. & Ysebaert, T., 31 Jan 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 110 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C008/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Scenariostudie natuurperspectief Grevelingenmeer

Tangelder, M., Wijsman, J., Janssen, J., Nolte, A., Walles, B. & Ysebaert, T., 1 Aug 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 164 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C021/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017
Open Access

Buitendijks recreëren ter hoogte van St. Pieterspolder, gemeente Reimerswaal

Ysebaert, T. & Wijsman, J., 2017, Wageningen: Wageningen Marine Research. 23 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C033/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Development of the benthic macrofauna community after tidal restoration at Rammegors: Progress report 1

Walles, B., Brummelhuis, E. & Ysebaert, T., Dec 2017, Yerseke: Wageningen Marine Research. 21 p. (Wageningen Marine Research report; no. C110/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
benthos
autumn
colonization
managed realignment
tidal inlet

Ecologie van zoet-zout overgangen in deltagebieden : literatuurstudie en beoordeling van een scenario in het Volkerak-Zoommeer

Tangelder, M., Winter, E. & Ysebaert, T., 2017, Den Helder: Wageningen Marine Research. 48 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C116/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling epifauna, infauna en kreeften (T0, T1, T2) op een ecologisch aantrekkelijke vooroeverbestorting (Schelphoek, Oosterschelde) : monitoring Building for Nature proefvak Schelphoek

Tangelder, M., van Ooijen, T., de Kluijver, M. & Ysebaert, T., 2017, Den Helder: Wageningen Marine Research. 69 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C039/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

De relatie tussen bodemdieren en hydro- en morfodynamiek in het sublitoraal en litoraal van de Westerschelde

Ysebaert, T., Craeymeersch, J. A. M. & van der Wal, D., 2016, IMARES. 84 p. (Rapport / IMARES; no. C066/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecotopenkaart voor het Eems-Dollard estuarium

Ysebaert, T., van der Wal, J. T., Tangelder, M., de Groot, A. V. & Baptist, M. J., 2016, Yerseke: IMARES. 48 p. (Rapport / IMARES; no. C059/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecotopenkaart Waddenzee volgens de ZES.1 typologie

Baptist, M. J., van dert Wal, J. T., de Groot, A. V. & Ysebaert, T. J. W., 2016, Den Helder: Wageningen Marine Research. 61 p. (Wageningen University & Research rapport; no. C103/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Getijherstel in het Rammegors : een quick-scan van de effecten van een tijdelijke zoutwaterinstroom op een zoetwater natuurgebied

Elschot, K., Tangelder, M., van IJzerloo, L., van der Wal, J. T. & Ysebaert, T., 2016, Yerseke: Wageningen Marine Research. 32 p. (Wageningen Marine Research report; no. C123/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Recente trends in de vogelstand nabij de Eerste Bathpolder en mogelijke effecten van verlengde assimilatiebelichting

Tamis, J. E., Jongbloed, R. H. & Ysebaert, T., 2016, Den Helder: Wageningen Marine Research. 59 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C128/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

Eco-engineered coastal defense integrated with sustainable aquatic food production in Bangladesh (ECOBAS)

Tangelder, M., Ysebaert, T., Chowdhury, S., Reinhard, A. J., Doorn, F., Hossain, M. & Smaal, A. C., 2015, IMARES. 39 p. (Report / IMARES; no. C048/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
coastal protection
food production
coastal erosion
flooding
hydrodynamic force

Monitoring vooroever Schelphoek Building for Nature proefvlak 2014 - 2017: voortgangsrapportage ontwerp vooroeverbestorting en T0-meting (T2014) epifauna en infauna

Tangelder, M., Ysebaert, T., van Oijen, T. & de Kluijver, M., 2015, Yerseke: IMARES. 38 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C112/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Schorherstel in de Ooster- en Westerschelde met gebruik van schorrenmatten

Tangelder, M., van Dalen, J., van Ijzerloo, L. & Ysebaert, T., 2015, Yerseke: IMARES. 54 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C024/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

Biobouwers als optimalisatie van waterveiligheid in de Zuidwestelijke Delta

Tangelder, M., de Groot, A. V. & Ysebaert, T., 2013, Yerseke: IMARES. 68 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C198/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Energiehuishouding van steltlopers en de effecten van verandering in foerageer-oppervlak op populaties: Studie uitgevoerd in het kader van ANT-Ooscerschelde & LTV-Natuurlijkheid

Schellekens, T., Ens, B. J. & Ysebaert, T., 2013, Yerseke: IMARES. 26 p. (Rapport / IMARES; no. nr. C 067/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta

Tangelder, M., Groot, A. M. E., van Sluis, C. J., van Loon-Steensma, J. M., van Meurs, G., Schelfhout, H., Ysebaert, T., Luttik, J., Ellen, G. & Eernink, N. M. L., 2013, Yerseke: IMARES. 76 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C029/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Klimaatbestendige dijken: het concept wisselpolders

de Mesel, I. G., Ysebaert, T. & Kamermans, P., 2013, Yerseke: IMARES. 48 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C072/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring door Building with Nature en de Coaltie Natuurlijke Klimaatbuffers: Een vergelijking

van Sluis, C. J., Voorbergen, A. & Ysebaert, T., 2013, Yerseke: IMARES. 33 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C032/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Samenhang in de Delta, ontwikkelingsvarianten voor de Zuidwestelijke Delta: Ecologische onderbouwing (deel 1)

Ysebaert, T., Tangelder, M., Wijsman, J. W. M. & Troost, K., 2013, Yerseke: IMARES. 46 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C073/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Samenhang in de Delta, ontwikkelingsvarianten voor de Zuidwestelijke Delta: ecologische ontwikkeling van habitats en levensgemeenschappen (deel 2)

Ysebaert, T., Tangelder, M. & Wijsman, J. W. M., 2013, Yerseke: IMARES. 64 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C159/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012

Alternatieve waterkeringen: een verkenning naar nieuwe concepten voor kustverdediging in het kader van beleid Ondersteuning Programmaburea Zuidewestelijke Delta

Tangelder, M. & Ysebaert, T., 2012, Yerseke: IMARES. 51 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C069/12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biodiversity in a changing Oosterschelde: from past to present

Tangelder, M., Troost, K., van den Ende, D. & Ysebaert, T., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, IMARES. 52 p. (WOt-werkdocument; no. 288)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

From past to present: biodiversity in a changing delta

Troost, K., Tangelder, M., van den Ende, D. & Ysebaert, T., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 75 p. (WOt-werkdocument; no. 317)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

On combining coastal defence and aquaculture: opportunities in the Southwest Delta of the Netherlands

van Sluis, C. J. & Ysebaert, T., 2012, Yerseke: IMARES. 43 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C191/11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
coastal protection
aquaculture
dike
dam
land reclamation
2011

ANT Oosterschelde: Long-term trends of waders and their dependence on intertidal foraging grounds

Troost, K. & Ysebaert, T., 2011, Yerseke: IMARES. 100 p. (Report / IMARES Wageningen UR; no. C063/11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
foraging
estuaries
birds
affordability
protected species
2009

De betekenis van lichtverontreiniging voor vogels in kustgebieden en de Noordzee

Smit, C. J., Baptist, M. J., de Mesel, I. G. & Ysebaert, T., 2009, Texel: IMARES. 30 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C122/09)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van groeilicht afkomstig van glastuinbouw in de Eerste Bathpolder (Rilland) op natuurwaarden van het Natura 2000-gebied Oosterschelde

Ysebaert, T., de Mesel, I. G., de Jong, M. L., Brummelhuis, E. B. M., Smit, C. J. & Baptist, M. J., 2009, Yerseke: IMARES. 100 p. (Rapport / Wageningen IMARES; no. C097/09)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2008

Kaderrichtlijn Water - Achtergronddocument Zoute Macrofauna 2008

Ysebaert, T., de Mesel, I. G. & Herman, P., 2008, Yerseke: IMARES. 73 p. (Rapport / Wageningen IMARES; no. C076/08)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2007

Nota: referenties en maatlatten voor macrobenthos van overgangs- en kustwateren: aanvullende informatie t.b.v. RWS-rapportage

Ysebaert, T., 2007, Yerseke: IMARES. 24 p. (Rapport / Wageningen IMARES; no. C110/07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access