Tom Ysebaert

dr.

  20062022
  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output 2006 2020

  Filter
  Report
  2019

  Development of benthos and birds in an intertidal area created for coastal defence (Scheldt estuary, the Netherlands)

  Walles, B., Brummelhuis, E., van der Pool, J., Wiesebron, L. & Ysebaert, T., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 33 p. (Wageningen Marine Research report; no. C043/19)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Development of the benthic macrofauna community after tidal restoration at Rammegors: final report

  Walles, B., Brummelhuis, E., van der Pool, J. & Ysebaert, T., Mar 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 23 p. (Wageningen Marine Research report; no. C042/19)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  benthos
  autumn
  species richness
  monitoring
  colonization
  Open Access

  Ontwikkelingen van het macrozoöbenthos in het Grevelingenmeer 1992-2016

  Mulder, I., Escaravage, V., Tangelder, M. & Ysebaert, T., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 68 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C021/19)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Potentiële verstoringsbronnen voor vogels in de Westerschelde: een interactieve kaart

  Walles, B. & Ysebaert, T., 9 May 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 36 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C047/19)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2018

  Oesterdam sand nourishment: Ecological and morphological development of a local sand nourishment

  Boersema, M. P., van der Werf, J., Salvador de Paiva, J. N., van den Brink, A. M., Soissons, L., Walles, B., Bouma, T. J., de Vet, P. L. M., Ysebaert, T. J. W., Paree, E., Bijleveld, M., van Zanten, E., van Westenbrugge, K., Stronkhorst, J. & de Jong, D., Jan 2018, Vlissingen: Centre of Expertise Delta Technology. 78 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Potenties voor herstel getijdenatuur in het Haringvliet, Hollands Diep en de Biesbosch

  Wijsman, J., Escaravage, V., Huismans, Y., Nolte, A., van der Wijk, R., Wang, Z. B. & Ysebaert, T., 31 Jan 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 110 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C008/18)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Scenariostudie natuurperspectief Grevelingenmeer

  Tangelder, M., Wijsman, J., Janssen, J., Nolte, A., Walles, B. & Ysebaert, T., 1 Aug 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 164 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C021/18)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2017
  Open Access

  Buitendijks recreëren ter hoogte van St. Pieterspolder, gemeente Reimerswaal

  Ysebaert, T. & Wijsman, J., 2017, Wageningen: Wageningen Marine Research. 23 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C033/17)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Development of the benthic macrofauna community after tidal restoration at Rammegors: Progress report 1

  Walles, B., Brummelhuis, E. & Ysebaert, T., Dec 2017, Yerseke: Wageningen Marine Research. 21 p. (Wageningen Marine Research report; no. C110/17)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  benthos
  autumn
  colonization
  managed realignment
  tidal inlet

  Ecologie van zoet-zout overgangen in deltagebieden : literatuurstudie en beoordeling van een scenario in het Volkerak-Zoommeer

  Tangelder, M., Winter, E. & Ysebaert, T., 2017, Den Helder: Wageningen Marine Research. 48 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C116/17)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ontwikkeling epifauna, infauna en kreeften (T0, T1, T2) op een ecologisch aantrekkelijke vooroeverbestorting (Schelphoek, Oosterschelde) : monitoring Building for Nature proefvak Schelphoek

  Tangelder, M., van Ooijen, T., de Kluijver, M. & Ysebaert, T., 2017, Den Helder: Wageningen Marine Research. 69 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C039/17)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2016

  De relatie tussen bodemdieren en hydro- en morfodynamiek in het sublitoraal en litoraal van de Westerschelde

  Ysebaert, T., Craeymeersch, J. A. M. & van der Wal, D., 2016, IMARES. 84 p. (Rapport / IMARES; no. C066/16)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ecotopenkaart voor het Eems-Dollard estuarium

  Ysebaert, T., van der Wal, J. T., Tangelder, M., de Groot, A. V. & Baptist, M. J., 2016, Yerseke: IMARES. 48 p. (Rapport / IMARES; no. C059/15)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ecotopenkaart Waddenzee volgens de ZES.1 typologie

  Baptist, M. J., van dert Wal, J. T., de Groot, A. V. & Ysebaert, T. J. W., 2016, Den Helder: Wageningen Marine Research. 61 p. (Wageningen University & Research rapport; no. C103/16)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Getijherstel in het Rammegors : een quick-scan van de effecten van een tijdelijke zoutwaterinstroom op een zoetwater natuurgebied

  Elschot, K., Tangelder, M., van IJzerloo, L., van der Wal, J. T. & Ysebaert, T., 2016, Yerseke: Wageningen Marine Research. 32 p. (Wageningen Marine Research report; no. C123/16)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Recente trends in de vogelstand nabij de Eerste Bathpolder en mogelijke effecten van verlengde assimilatiebelichting

  Tamis, J. E., Jongbloed, R. H. & Ysebaert, T., 2016, Den Helder: Wageningen Marine Research. 59 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C128/16)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2015

  Eco-engineered coastal defense integrated with sustainable aquatic food production in Bangladesh (ECOBAS)

  Tangelder, M., Ysebaert, T., Chowdhury, S., Reinhard, A. J., Doorn, F., Hossain, M. & Smaal, A. C., 2015, IMARES. 39 p. (Report / IMARES; no. C048/15)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  coastal protection
  food production
  coastal erosion
  flooding
  hydrodynamic force

  Monitoring vooroever Schelphoek Building for Nature proefvlak 2014 - 2017: voortgangsrapportage ontwerp vooroeverbestorting en T0-meting (T2014) epifauna en infauna

  Tangelder, M., Ysebaert, T., van Oijen, T. & de Kluijver, M., 2015, Yerseke: IMARES. 38 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C112/15)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Schorherstel in de Ooster- en Westerschelde met gebruik van schorrenmatten

  Tangelder, M., van Dalen, J., van Ijzerloo, L. & Ysebaert, T., 2015, Yerseke: IMARES. 54 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C024/15)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2013

  Biobouwers als optimalisatie van waterveiligheid in de Zuidwestelijke Delta

  Tangelder, M., de Groot, A. V. & Ysebaert, T., 2013, Yerseke: IMARES. 68 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C198/13)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Energiehuishouding van steltlopers en de effecten van verandering in foerageer-oppervlak op populaties: Studie uitgevoerd in het kader van ANT-Ooscerschelde & LTV-Natuurlijkheid

  Schellekens, T., Ens, B. J. & Ysebaert, T., 2013, Yerseke: IMARES. 26 p. (Rapport / IMARES; no. nr. C 067/13)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta

  Tangelder, M., Groot, A. M. E., van Sluis, C. J., van Loon-Steensma, J. M., van Meurs, G., Schelfhout, H., Ysebaert, T., Luttik, J., Ellen, G. & Eernink, N. M. L., 2013, Yerseke: IMARES. 76 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C029/13)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Klimaatbestendige dijken: het concept wisselpolders

  de Mesel, I. G., Ysebaert, T. & Kamermans, P., 2013, Yerseke: IMARES. 48 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C072/13)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Monitoring door Building with Nature en de Coaltie Natuurlijke Klimaatbuffers: Een vergelijking

  van Sluis, C. J., Voorbergen, A. & Ysebaert, T., 2013, Yerseke: IMARES. 33 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C032/13)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Samenhang in de Delta, ontwikkelingsvarianten voor de Zuidwestelijke Delta: Ecologische onderbouwing (deel 1)

  Ysebaert, T., Tangelder, M., Wijsman, J. W. M. & Troost, K., 2013, Yerseke: IMARES. 46 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C073/13)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Samenhang in de Delta, ontwikkelingsvarianten voor de Zuidwestelijke Delta: ecologische ontwikkeling van habitats en levensgemeenschappen (deel 2)

  Ysebaert, T., Tangelder, M. & Wijsman, J. W. M., 2013, Yerseke: IMARES. 64 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C159/13)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2012

  Alternatieve waterkeringen: een verkenning naar nieuwe concepten voor kustverdediging in het kader van beleid Ondersteuning Programmaburea Zuidewestelijke Delta

  Tangelder, M. & Ysebaert, T., 2012, Yerseke: IMARES. 51 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C069/12)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Biodiversity in a changing Oosterschelde: from past to present

  Tangelder, M., Troost, K., van den Ende, D. & Ysebaert, T., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, IMARES. 52 p. (WOt-werkdocument; no. 288)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  From past to present: biodiversity in a changing delta

  Troost, K., Tangelder, M., van den Ende, D. & Ysebaert, T., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 75 p. (WOt-werkdocument; no. 317)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  On combining coastal defence and aquaculture: opportunities in the Southwest Delta of the Netherlands

  van Sluis, C. J. & Ysebaert, T., 2012, Yerseke: IMARES. 43 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C191/11)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  coastal protection
  aquaculture
  dike
  dam
  land reclamation
  2011

  ANT Oosterschelde: Long-term trends of waders and their dependence on intertidal foraging grounds

  Troost, K. & Ysebaert, T., 2011, Yerseke: IMARES. 100 p. (Report / IMARES Wageningen UR; no. C063/11)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  foraging
  estuaries
  birds
  affordability
  protected species
  2009

  De betekenis van lichtverontreiniging voor vogels in kustgebieden en de Noordzee

  Smit, C. J., Baptist, M. J., de Mesel, I. G. & Ysebaert, T., 2009, Texel: IMARES. 30 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C122/09)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Effecten van groeilicht afkomstig van glastuinbouw in de Eerste Bathpolder (Rilland) op natuurwaarden van het Natura 2000-gebied Oosterschelde

  Ysebaert, T., de Mesel, I. G., de Jong, M. L., Brummelhuis, E. B. M., Smit, C. J. & Baptist, M. J., 2009, Yerseke: IMARES. 100 p. (Rapport / Wageningen IMARES; no. C097/09)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2008

  Kaderrichtlijn Water - Achtergronddocument Zoute Macrofauna 2008

  Ysebaert, T., de Mesel, I. G. & Herman, P., 2008, Yerseke: IMARES. 73 p. (Rapport / Wageningen IMARES; no. C076/08)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2007

  Nota: referenties en maatlatten voor macrobenthos van overgangs- en kustwateren: aanvullende informatie t.b.v. RWS-rapportage

  Ysebaert, T., 2007, Yerseke: IMARES. 24 p. (Rapport / Wageningen IMARES; no. C110/07)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access