Tanja de Koeijer

dr.ir.

  1990 …2019
  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output 1990 2019

  2019
  Open Access

  Diergeneesmiddelen in het milieu: een synthese van de huidige kennis

  Lahr, J., Moermond, C., Montforts, M., Derksen, A., Bondt, N., Puister-Jansen, L., de Koeijer, T. & Hoeksma, P., 2019, Amersfoort: Stowa. 117 p. (Stowa rapport; no. 2019-26)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Diergeneesmiddelen in het milieu - een synthese van de huidige kennis

  Moermond, C., Lahr, J., Montforts, M., Derksen, A., Bondt, N., Puister-Jansen, L., de Koeijer, T. & Hoeksma, P., Oct 2019, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 15 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Mestafzetkosten, mestafzetprijzen en mestboetes

  de Koeijer, T. & Luesink, H., Mar 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 29 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2019-016)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Methodenontwikkeling evaluatie (kosten)effectiviteit: Tussenrapportage WOT-04-010-037.12

  de Wit-de Vries, E., Mattijssen, T. J. M., Nuesink, N., Michels, R., de Koeijer, T. J., Schütt, J., Sanders, M. E. & van Hinsberg, A., 2019, WOT Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 293)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  2018

  Effecten van het amendement voedermestovereenkomsten onder het fosfaatrechtenstelsel

  Silvis, H., Luesink, H., Reijs, J., de Koeijer, T. & Daatselaar, C., 2018, 2 p. Wageningen : Wageningen Economic Research.

  Research output: Other contributionPamphlet

  Open Access

  Handelsverkeer in de mestmarkt: opties voor interventies

  de Koeijer, T., de Lauwere, C., Luesink, H. & Prins, H., Aug 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 53 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2018-057)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Verkenning potentiële bijdrage pacht natuurgrasland aan natuurinclusieve landbouw: Een modelmatige bedrijfseconomische analyse

  de Koeijer, T., Blokland, P. W., Bos, E., Greijdanus, A. & Smits, M. J., 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 69 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2018-058)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Aanzet tot milieurprioritering van diergeneesmiddelen uit dierlijke mest

  Lahr, J., Wipfler, E. L., Bondt, N., de Koeijer, T., Berendsen, B., Hoeksma, P., van Overbeek, L. & Mevius, D. J., Dec 2017, In : Water Matters : Knowledge Journal for Water Professionals. 7, 11

  Research output: Contribution to journalArticleAcademic

  Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2015

  Hooijboer, A. E. J., de Koeijer, T. J., Prins, H., Vrijhoef, A., Boumans, L. J. M. & Daatselaar, C. H. G., 2017, Bilthoven: National Institute for Public Health and the Environment. 119 p. (RIVM report; no. 2017-0039)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  prioritization
  veterinary medicine
  animal manures
  intensive livestock farming
  Netherlands

  Bemesting en bodemoverschotten van stikstof en fosfaat 1991-2014: evaluatie Meststoffenwet 2016

  Prins, H., Daatselaar, C. & de Koeijer, T., 2017, Wageningen: Wageningen Economic Research. 39 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2017-001)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Dieraantallen, mestproductie, mestmarkt en kosten mestafzet : evaluatie Meststoffenwet 2016: deelrapport ex post

  de Koeijer, T., Luesink, H. & Prins, H., 2017, Wageningen: Wageningen Economic Research. 29 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2017-002)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Economische gevolgen van derogatie voor de varkenshouderij: Quick scan van eersteorde-effecten

  Hoste, R., Wisman, J. H., Luesink, H. H. & de Koeijer, T. J., 2017, Wageningen Economic Research. 11 p. (Quick scan Wageningen Economic Research; no. 2017-029)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Effecten van het mestbeleid op landbouw en milieu: Beantwoording van de ec-postvragen in het kader van de evaluatie van de meststoffenwet

  Velthof, G. L., Koeijer, T., Schröder, J. J., Timmerman, M., Hooijboer, A., Rozemeijer, J., van Bruggen, C. & Groenendijk, P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 139 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2782)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ex-ante-evaluatie van de mestmarkt en milieukwaliteit: evaluatie van de meststoffenwet 2016

  Schoumans, O. F., Blokland, P. W., Cleij, P., Groenendijk, P., de Koeijer, T. J., Luesink, H. H., Renaud, L. V. & van den Roovaart, J., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 93 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2785)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2015

  Hooijboer, A. E. J., de Koeijer, T., Prins, H., Vrijhoef, A., Boumans, L. J. M. & Daatselaar, C. H. G., 2017, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 115 p. (RIVM rapport; no. 2017-0038)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Mestbeleid en mestmarkt : een kwalitatieve analyse van de ex-ante Evaluatie Meststoffenwet 2016

  de Koeijer, T., Helming, J., Luesink, H. & Schulte, R., 2017, Wageningen: Wageningen Economic Research. 19 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2017-003)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Milieueffectrapportage van maatregelen zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn: Op planniveau

  Groenendijk, P., Velthof, G. L., Schröder, J. J., de Koeijer, T. J. & Luesink, H. H., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 109 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2842)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Quickscan amendement voeder-mestovereenkomsten

  Silvis, H., Luesink, H., Reijs, J., de Koeijer, T. & Daatselaar, C., 2017, Wageningen: Wageningen Economic Research. 21 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2017-107)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2016

  Agrarische ondernemers over de mestwetgeving : beleving van het mestbeleid: draagvlak, knelpunten en oplossingen

  de Lauwere, C., Bock, B., van Broekhuizen, R., Candel, J., Geerling-Eiff, F., de Koeijer, T., Rougoor, C. & Termeer, K., 2016, Wageningen: Wageningen Economic Research. 99 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2016-103)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2014

  Lukács, S., de Koeijer, T. J., Prins, H., Vrijhoef, A., Boumans, L. & Daatselaar, C. H. G., Jun 2016, Bilthoven: RIVM. 116 p. (RIVM report; no. 2016-0070)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

  Open Access

  Effect afzet mestverwerkingsproducten bij wettelijke status kunstmest of EG-meststof

  Luesink, H. H., Postma, R., Smits, M. J. W., van Schöll, L. & de Koeijer, T. J., 2016, Wageningen: LEI Wageningen UR. (Rapport / LEI Wageningen UR; no. 2016-034)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Effect derogatie op melkveehouderij, zuivelindustrie en zuivelcomplex

  de Koeijer, T., Helming, J., Luesink, H. & Verhoog, D., 2016, Wageningen: LEI Wageningen UR. 35 p. (Nota / LEI Wageningen UR; no. 2016-045)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Effecten van derogatie op de kosten van mestafzet

  de Koeijer, T. J., Luesink, H. H. & Blokland, P. W., 2016, Wageningen: LEI Wageningen UR. 15 p. (Nota / LEI Wageningen UR; no. 2016-024)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2014

  Lukács, S., de Koeijer, T. J., Prins, H., Vrijhoef, A., Boumans, L. J. M. & Daatselaar, C. H. G., 2016, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 118 p. (RIVM rapport; no. 2016-0052)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Onafhankelijke bemonstering vaste mest: globale indicatie van de kosten en administratieve lasten

  de Koeijer, T. J. & Luesink, H. H., 2016, Wageningen: LEI Wageningen UR. 35 p. (Rapport / LEI Wageningen UR; no. 2016-050)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Resource Efficiency in Practice – Closing Mineral Cycles: Final report

  Sarteel, M., Tostivint, C., Landowski, A., Basset, C., Muehmel, K., Lockwood, S., Ding, H., Oudet, N., Mudgal, S., Naumann, S., Dooley, E., Lukat, E. C. G., Frelih-Larsen, A., Wunder, S., Cherrier, V., Grebot, B., Carter, M. S., Ambus, P., de Koeijer, T. J., Linderhof, V. G. M. & 1 others, Michels, R., 2016, Europese Commissie. 418 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  2015

  Beleid waterkwaliteit: kosten voor de landbouw : een quick scan: Een quick scan

  de Koeijer, T. J., Buurma, J. S., Luesink, H. H. & Ruijs, M. N. A., Dec 2015, LEI Wageningen UR. 17 p. (Nota / LEI Wageningen UR; no. LEI 2015-147)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access

  Effect 5e Nitraat Actie Programma op de bodembelasting. Berekening bodembelasting voor berekening van de waterkwaliteit

  de Koeijer, T. J. & Luesink, H. H., 2015, Wageningen: LEI Wageningen UR. 22 p. (Nota / LEI Wageningen UR; no. 2015-064)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2013

  de Koeijer, T. J., Prins, H., Vrijhoef, A., Boumans, L. J. M., Daatselaar, C. H. G. & Hooijboer, A. E. J., 2015, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 104 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2014

  Ex ante evaluatie wetsvoorstel; Verantwoorde groei melkveehouderij

  de Koeijer, T. J., Blokland, P. W., Helming, J. F. M. & Luesink, H. H., 2014, Wageningen: LEI Wageningen UR. 34 p. (LEI rapport; no. 2014-019)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij : achtergronddocument

  de Koeijer, T. J., Blokland, P. W., Helming, J. F. M., Luesink, H. H. & van den Ham, A., 2014, Wageningen: LEI Wageningen UR. 72 p. (LEI rapport; no. 2014-019a)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Fosfaatoverschot in de melkveehouderij

  de Koeijer, T. J., Blokland, P. W. & Luesink, H. H., 2014, Wageningen: LEI Wageningen UR. 26 p. (Nota LEI; no. 2015-063)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2012

  Hooijboer, A. E. J., de Koeijer, T. J., van den Ham, A., Boumans, L. J. M., Prins, H., Daatselaar, C. H. G. & Buis, E., 2014, Bilthoven: RIVM. 106 p. (RIVM Rapport; no. 680717037/2014)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Regionale bodembelasting door stikstof en fosfaat, en ammoniakemissie 2013

  de Koeijer, T. J., Luesink, H. H., Kuhlman, J. W., Puister-Jansen, L. F. & Hoogeveen, M. W., 2014, Den Haag: LEI Wageningen UR. 4 p. (Factsheet / LEI Wageningen UR; no. 14-118b1)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ruimtelijke spreiding ammoniakemissies 2013

  de Koeijer, T. J., Luesink, H. H., Kuhlman, J. W., Puister-Jansen, L. F. & Hoogeveen, M. W., 2014, Den Haag: LEI Wageningen UR. 2 p. (Factsheet / LEI Wageningen UR; no. 14-118b2)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Synthese monitoring mestmarkt 2006-2012

  de Koeijer, T. J., Luesink, H. H. & Daatselaar, C. H. G., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-technical report; no. 18)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2013

  Beknopte milieueffectrapportage op planniveau : in het kader van het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Schoumans, O. F., Schröder, J. J., Groenendijk, P., de Koeijer, T. J., Renaud, L. V., Lusink, M. & Kruseman, G., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 44 p. (Alterra-rapport; no. 2461)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access