Ronald Zom, PhD

  1991 …2019
  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output 1991 2019

  Filter
  Report
  2019

  Bouwstenen beweiding

  Schils, R., van Dixhoorn, I., van Eekeren, N., Hoekstra, N., Holshof, G., Hoving, I., Klootwijk, C., Philipsen, B., van Reenen, K., Şebek, L., Stienezen, M., van den Top, M., van der Werf, J. & Zom, R., 2019, Netherlands: Amazing Grazing. 61 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access
  protein concentrates
  dietary supplements
  rumen
  grazing
  cows

  N- en P-excretie melkvee: achtergronden en bronnen voor de berekening

  Zom, R. L. G. & Kasper, G. J., Sep 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 51 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1191)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2016

  Documentatierapport Koemodel : de werking van het koemodel samengevat

  Zom, R. L. G., 2016, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 9 p. (Livestock Research rapport; no. 1005)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2015

  Onderzoek naar betere schatting van de dichtheid van gras- en maiskuilen

  Zom, R. L. G., Abbink, G. W. & van Schooten, H. A., 2015, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 46 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 872)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2014

  Excretieforfaits van mest: verschillen tussen berekende en gemeten N/P2O5 ratio's in mest

  Groenestein, K., Bikker, P., Hoeksma, P., Zom, R. L. G. & van Bruggen, C., 2014, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 36 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 748)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Voorspellen van de voeropname van droogstaande melkkoeien

  Zom, R. L. G. & van Riel, J. W., 2014, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 17 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 794)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2013

  Clustering van voerstromen in de Peel : case study duurzaam landgebruik en prestatie-indicatoren

  Cormont, A., van Diepen, C. A., Galama, P. J., Hack-ten Broeke, M. J. D., Roelsma, J., Uiterwijk, M. & Zom, R. L. G., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. (Alterra-rapport; no. 2456)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Jongveeopfok in bedrijfsverband = Heifer rearing; failure costs and profit opportunities

  Mourits, M. C. M., Zom, R. L. G., Derks, A. J. J., Evers, A. G., de Haan, M. H. A., Steeneveld, W. & Hogeveen, H., 2013, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 77 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 705)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access
  2012

  Effect of increased maturity of silage maize at harvest on conservation, dairy cow performance and methane emission

  Zom, R. L. G., Bannink, A. & Goselink, R. M. A., 2012, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 16 p. (Report / Wageningen UR Livestock Research; no. 578)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  corn silage
  methane
  dairy cows
  starch
  silage

  Gevolgen en perspectief van regionaal voercentrum voor de melkveehouderij = Implications and perspective of regional feed centre for the dairy sector

  Galama, P. J. & Zom, R. L. G., 2012, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 32 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 636)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2009

  Lage krachtvoergiften en diergezondheid in de biologische melkveehouderij

  Zom, R. L. G. & Smolders, E. A. A., 2009, Lelystad: ASG veehouderij. 26 p. (Rapport / Animal Sciences Group; no. 246)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2008

  Effect van stikstofverlaging op productie van grasland en rundvee

  Remmelink, G. J., Zom, R. L. G., van Houwelingen, K. M. & Zonderland, J. J., 2008, Lelystad: Animal Sciences Group. 78 p. (Rapport / Animal Sciences Group; no. 175)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Helminthosporium in snijmaïs : deskstudie en praktijkonderzoek

  van Schooten, H. A., Groten, J. A. M., Meier, R., Zom, R. L. G. & Schepers, H. T. A. M., 2008, Lelystad: Animal Sciences Group. 50 p. (Rapport / Animal Sciences Group; no. 168)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Penssynchronisatie: toetsing in voerderproeven = Synchronization of rumen fermentation: testing in feeding experiments

  van Duinkerken, G., Bakker, J., Blok, M. C., Brandsma, G. G., Crone, J. W., Klop, A., Remmelink, G. J., van Vuuren, A. M. & Zom, R. L. G., 2008, Wageningen: Animal Sciences Group. 75 p. (Rapport / Animal Sciences Group; no. 30)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2007

  DairyWise : model documentation

  de Haan, M. H. A., Schils, R. L. M., Hemmer, J. G. A., van den Pol, A., de Boer, J. A., Evers, A. G., Holshof, G., van Middelkoop, J. C. & Zom, R. L. G., 2007, Wageningen: Animal Sciences Group. 62 p. (Rapport / Animal Sciences Group)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access
  Documentation
  Empirical model
  Dairy farms

  De voederconversie van melkvee

  van Duinkerken, G., Andre, G., de Haan, M. H. A., Hollander, C. J. & Zom, R. L. G., 2007, Lelystad: Animal Sciences Group. 37 p. (Rapport / Animal Sciences Group; no. 20)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Feeding strategies to reduce methane loss in cattle

  Tamminga, S., Bannink, A., Dijkstra, J. & Zom, R. L. G., 2007, Lelystad: Animal Sciences Group. 44 p. (Report / Animal Sciences Group; no. 34)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  feeding methods
  methane production
  methane
  cattle
  feed additives

  Mineralenvoorziening rundvee via Voerspoor of Bodem- en gewasspoor

  Bussink, D. W., den Boer, D. J., van Duinkerken, G. & Zom, R. L. G., 2007, Lelystad: Animal Sciences Group. 138 p. (Rapport / Animal Sciences Group; no. O 1139)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Monitoring najaarsbeweiding

  Schils, R. L. M., Daatselaar, C. H. G., Zom, R. L. G. & de Hoop, D. W., 2007, Lelystad: Animal Sciences Group. 28 p. (Intern rapport / Animal Sciences Group; no. 200704)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Haalbaarheid vervanging soja in Nederlandse melkveerantsoenen = Feasibility of replacement of soy in Dutch dairy rations

  de Boer, H. C., Zom, R. L. G. & Meijer, G. A. L., 2006, Wageningen: Animal Sciences Group. 31 p. (Rapport / Animal Sciences Group; no. 04)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Voeropnamepatronen van melkvee = Feed intake patterns in dairy cows

  Zom, R. L. G. & van Duinkerken, G., 2006, Lelystad: Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek. 33 p. (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2003

  Prototype van een dynamisch krachtvoer advies systeem voor melkvee

  van Duinkerken, G., André, G. & Zom, R. L. G., 2003, Lelystad: Praktijkonderzoek Veehouderij. 54 p. (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2002

  Bijvoeding met triticale-GPS of snijmaiskuil aan weidende melkkoeien

  Zom, R., van Schooten, H. & Pinxterhuis, I., 2002, Lelystad: Praktijkonderzoek Veehouderij. 22 p. (PraktijkRapport. Rundvee, paarden, schapen, geiten / Praktijkonderzoek Veehouderij; no. 3)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Effecten van snijmaistypen, oogsttijdstip en oogstmethode op kwaliteit, conservering en dierprestatie

  van Schooten, H. A., van Duinkerken, G., Groten, J. A. M. & Zom, R. L. G., 2002, Lelystad: Praktijkonderzoek Veehouderij. 41 p. (PraktijkRapport. Rundvee, paarden, schapen, geiten / Praktijkonderzoek Veehouderij; no. 16)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Invloed oogsttijdstip, stikstofbemesting en ras op kwaliteit Quinoa-GPS

  van Schooten, H. A. & Zom, R. L. G., 2002, Lelystad: Praktijkonderzoek Veehouderij. 16 p. (PraktijkRapport. Rundvee, paarden, schapen, geiten / Praktijkonderzoek Veehouderij; no. 20)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Quinoa-geheleplantensilage in het rantsoen van melkkoeien

  Zom, R., van Schooten, H. & Pinxterhuis, I., 2002, Lelystad: Praktijkonderzoek Veehouderij. 29 p. (PraktijkRapport. Rundvee, paarden, schapen, geiten / Praktijkonderzoek Veehouderij; no. 7)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Voorspelling voeropname met Koemodel 2002

  Zom, R. L. G., van Riel, J. W., André, G. & van Duinkerken, G., 2002, Lelystad: Praktijkonderzoek Veehouderij. 50 p. (PraktijkRapport. Rundvee, paarden, schapen, geiten / Praktijkonderzoek Veehouderij; no. 11)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2001

  Benutting van herfstgras op veengrond door melkkoeien

  Zom, R. L. G., Sikkema, K. & van Houwelingen, K. M., 2001, Lelystad: Praktijkonderzoek Veehouderij. 22 p. (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij; no. 207)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Sturing melkureumgehalte op dierniveau via de voeding

  Zom, R. L. G., Remmelink, G. J. & van Duinkerken, G., 2001, Lelystad: Praktijkonderzoek Veehouderij. 24 p. (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij; no. 215)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access