If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1998 2020

Filter
Report
2012

Cost benefit analysis for climate change adaption

van Ierland, E. C., Weikard, H. P., Wesseler, J. H. H., Groeneveld, R. A., Ansink, E. J. H., de Bruin, K., Rietveld, P., Bockarjova, M., Hofkes, M., Brouwer, R. & Dekker, T., 2012, Nieuwegein: Programme Office Climate changes Spatial Planning.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
cost-benefit analysis
climate change
spatial planning
mitigation
decision making
2008

Habitat allocation to maximize biodiversity: a technical description of the HAMBO model

Groeneveld, R. A. & Rudrum, D. P., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 38 p. (WOt-werkdocument; no. 116)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
biodiversity
habitat
cost
habitat quality
nature reserve

Kosteneffectiviteit van de terrestrische ecologische hoofdstructuur : een eerste verkenning van mogelijke toepassingen

de Koeijer, T. J., van Bommel, K. H. M., Clement, J., Groeneveld, R. A., de Jong, J. J., Oltmer, K., Reijnen, M. J. S. M. & van Wijk, M. N., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-rapport ; no. 73)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2007

Exploring the international policy dimension of sustainability in Dutch agriculture

Brouwer, F. M., Leneman, H. & Groeneveld, R. A., 2007, Wageningen: LEI. 96 p. (WOt-rapport; no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
agriculture
sustainability
promotion
EU
France

The International policy dimension of sustainability in Dutch agriculture

Brouwer, F. M., Leneman, H. & Groeneveld, R. A., 2007, Den Haag: LEI. (LEI rapport)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2006

Bedrijfseconomische effecten van agrarisch natuurbeheer op melkveebedrijven; perceptie van deelnemers aan de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer

Groeneveld, R. A. & Dirks, D. A. E., 2006, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 42 p. (WOt-rapport; no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

FIONA 1.0. Technical description

Groeneveld, R. A. & Schrijver, R. A. M., 2006, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 38 p. (WOt-werkdocument; no. 36)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Methodiekontwikkeling kosteneffectiviteit van het natuurbeleid; de realisatie van het natuurdoel "natte heide"

de Koeijer, T. J., van Bommel, K. H. M., van Esbroek, M. L. P., Groeneveld, R. A., van Hinsberg, A., Reijnen, M. J. S. M. & van Wijk, M. N., 2006, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 72 p. (WOt-rapport; no. 20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Transactiekosten in agrobiodiversiteitsbeleid; Een analyse van oplossingsrichtingen in Nederland en Engeland

Groeneveld, R. A. & Smits, M. J. W., 2006, Den Haag: LEI. 66 p. (Rapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2005
Open Access
2004

Natuur meten in het Bedrijven Informatienet : een verkenning van de mogelijkheden

Groeneveld, R. A. & de Knegt, B., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 38 p. (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering'; no. werkdocument 2004/06)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2001

Evaluatie van de effectiviteit van beheersovereenkomsten in Nederland

Kleijn, D., Berendse, F., Smit, R., Gilissen, N., Brak, B., Smit, J. & Groeneveld, R., 2001, Wageningen: Wageningen Universiteit, leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie. 55 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

2000
Open Access
land cover
land use
economics
modeling
economic theory
1998