Roel Kruijne

ir.

  19952020
  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output 1995 2019

  Filter
  Report
  2019

  Research on exposure of residents to pesticides in the Netherlands : OBO flower bulbs = Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden

  Gooijer, Y. M., Hoftijser, G. W., Lageschaar, L. C. C., Oerlemans, A., Scheepers, P. T. J., Kivits, C. M., Duyzer, J., Gerritsen-Ebben, M. G., Figueiredo, D. M., Huss, A., Krop, E. J. M., Vermeulen, R. C. H., van den Berg, F., Holterman, H. J., Jacobs, C. J. M., Kruijne, R., Mol, J. G. J., Wenneker, M., van de Zande, J. C. & Sauer, P. J. J., 2019, Netherlands: Utrecht University. 381 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Tussenevaluatie van de nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ : deelproject Milieu

  Verschoor, A., Zwartkruis, J., Hoogsteen, M., Scheepmaker, J., de Jong, F., van der Knaap, Y., Leendertse, P., Boeke, S., Vijftigschild, R., Kruijne, R. & Tamis, W., 2019, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 167 p. (RIVM rapport; no. 2019-0044)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2018

  Gegevens van waterbedrijven voor de Grondwateratlas: Technische rapportage, handleiding GWA Input Validator, protocol updates

  Kruijne, R., van Kraalingen, D., te Roller, J. & van der Linden, A. M. A., Sep 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 59 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2854)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Groundwater Atlas for pesticides in The Netherlands: user manual

  Kruijne, R., van der Linden, A. M. A., te Roller, J. A. & van Kraalingen, D., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 65 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2786)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  atlas
  metabolite
  pesticide
  groundwater
  plant protection product

  Herkomstanalyse gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater van de Provincie Drenthe : meetperiode 2002-2007

  Kruijne, R. & Groenwold, J., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2815)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2016

  Regionalisatie van gegevens over het landelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen : een verkenning voor de EmissieRegistratie

  Kruijne, R., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 61 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2763)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2015

  Gewasbeschermingsmiddelen in de Drentsche Aa : oorzakenanalyse en maatregelen

  Kruijne, R., Deneer, J. W., Heijting, S. & Roelsma, J., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 276 p. (Alterra-rapport; no. 2532)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2014

  HAIR2014 software manual

  Kruijne, R., Vlaming, J., Deneer, J. W., Nousianen, R. & Räsänen, K., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 65 p. (Alterra-rapport; no. 2544)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2013

  Belasting van grondwaterlichamen door gewasbeschermingsmiddelen

  Kruijne, R. & Deneer, J. W., 2013, Wageningen: Alterra. 60 p. (Alterra-report; no. 2447)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Bronnenanalyse van stoffen in het oppervlaktewater en grondwater in het stroomgebied Maas

  de Klein, J. J. M., Kruijne, R. & de Rijk, S., 2013, Wageningen: Deltares en Alterra. 89 p. (Deltares rapport; no. 1206921-000)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Dutch Environmental Risk indicator for plant protection products. Appendices NMI 3

  Kruijne, R., van der Linden, A. M. A., Deneer, J. W., Groenwold, J. G. & Wipfler, E. L., 2013, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 2250.2)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access
  Surface waters
  Feedback
  Monitoring
  Disinfectants
  Metabolites

  Methodologies to assess the impacts of nutrients, pesticides, and heavy metals and insights on indicators on land use and land management impacts on biodiversity

  Abdul Malak, D., Schröder, C., Ubach, R., Römkens, P. F. A. M., de Vries, W., Peddes, S., Kruijne, R., Liquete, C., Kleeschulte, S., Stöger, F. & Loehnertz, M., 2013, Kopenhagen: European Environment Agency.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Europa
  land management
  pesticide
  heavy metal
  biodiversity
  Open Access
  2012

  Dutch Environmental Risk Indicator for Plant Protection Products

  Kruijne, R., van der Linden, A. M. A., Deneer, J. W., Groenwold, J. G. & Wipfler, E. L., 2012, Wageningen: Alterra Wageningen. 88 p. (Alterra-report; no. 2250)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  environmental risk
  surface water
  spray
  pesticide
  atmospheric deposition
  Open Access

  Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming : deelrapport milieu

  van der Linden, A. M. A., Kruijne, R., Tiktak, A. & Vijver, M. G., 2012, Bilthoven: RIVM. (RIVM rapport; no. 607059001/2012)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2011

  Geostatistische opschaling van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater

  Heuvelink, G. B. M., Kruijne, R. & Musters, C. J. M., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-rapport; no. 115)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Hair 2010 Documentation: Calculating risk indicators related to agricultural use of pesticides within the European Union

  Kruijne, R., Deneer, J. W., Lahr, J. & Vlaming, J., 2011, Wageningen: Alterra. 205 p. (Alterra-report; no. 2113.1)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  agricultural use
  EU member state
  documentation

  HAIR2010 software manual

  Vlaming, J., Kruijne, R. & Groenwold, J. G., 2011, Wageningen: Alterra. 66 p. (Alterra-report; no. 2113.2)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Interpretation of surface water monitoring results in the authorisation procedure of plant protection products in the Netherlands

  de Werd, H. A. E. & Kruijne, R., 2011, Randwijk: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit. 85 p. (Report / Applied Plant Research; no. nr. 2011-02)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  surface water
  ranking
  methodology
  monitoring
  water monitoring

  Similarities and differences between measured and predicted concentrations of pesticides in Dutch surface waters

  Vijver, M. G., Kruijne, R., van 't Zelfde, M., van der Linden, A. M. A., Tamis, W. L. M. & de Snoo, G. R., 2011, Ghent: University Ghent. 16 p. (Communications in agricultural applied biological sciences; no. 76/2)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  2010
  Open Access
  2009

  Gebiedsanalyse waterkwaliteit Peel & Maasvallei (Werken aan duurzame landbouw en een aantrekkelijk platteland)

  van der Bolt, F. J. E., Massop, H. T. L., Bonten, L. T. C., Kruijne, R., van der Wal, A. J. & Visser, A., 2009, Culemborg: CLM Onderzoek en Advies BV. 157 p. (CLM rapport; no. 716)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2008

  Dutch environmental indicator for plant protection products, version 2 : input, calculation and aggregation procedures

  van der Linden, A. M. A., Groenwold, J. G., Kruijne, R. & Merkelbach, R. C. M., 2008, Bilthoven: RIVM. 69 p. (RIVM report; no. 607600002/2008)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  environmental indicator
  environmental impact
  agriculture
  software
  plant protection product

  Herkomstanalyse gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater van de Provincie Drenthe

  Kruijne, R. & Groenwold, J., 2008, Wageningen: Alterra. 56 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Surface water hydrology for the Cascade model : study area "Drentsche Veenkoloniën"

  Kruijne, R., van Bakel, P. J. T., Adriaanse, P. I. & Boesten, J. J. T. I., 2008, Wageningen: Alterra. 96 p. (Alterra-rapport; no. 1518)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2006

  Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu. Tussenevaluatie Nota Duurzame Gewasbescherming. Deelrapport Milieu

  van der Linden, A. M. A., van Beelen, P., Kruijne, R., Merkelbach, R. C. M., Groenwold, J. G., Vijftigschild, R. A. N., van der Wal, A. J., Vijver, M. G., de Snoo, G. R., van den Berg, G. A., Huijsmans, J. F. M., van der Gaag, D. J., de Boer, M., de Kool, S. A. M. & Kalf, D. F., 2006, Bilthoven: RIVM. 150 p. (RIVM rapport; no. 607016001/2006)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access
  2005

  Oplevering STONE2.2

  Groenendijk, P., Renaud, L. V., Chardon, W. J., Kruijne, R., van der Salm, C. & Oosterom, H. P., 2005, Wageningen: Alterra.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  2004

  Pesticide leaching to the groundwater in drinking water abstraction areas; analysis with the GeoPEARL model

  Kruijne, R., Tiktak, A., van Kraalingen, D. W. G., Boesten, J. J. T. I. & van der Linden, A. M. A., 2004, Wageningen: Alterra. 66 p. (Alterra-report; no. 1041)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  pesticide
  drinking water
  leaching
  groundwater
  vulnerability

  The new decision tree for the evaluation of pesticide leaching from soils

  van der Linden, A. M. A., Boesten, J. J. T. I., Cornelese, A. A., Kruijne, R., Leistra, M., Linders, J. B. H. J., Pol, J. W., Tiktak, A. & Verschoor, A. J., 2004, Bilthoven: RIVM. 57 p. (RIVM rapport; no. 601450019/2004)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  pesticide
  leaching
  soil
  evaluation
  decision
  2003

  MKGR milieu-indicator

  Westein, E., Langers, F., Mol-Dijkstra, J. P., Roelsma, J., Smidt, R. A., van der Salm, C., Groenendijk, P. & Kruijne, R., 2003, Wageningen: Alterra. 76 p. (Alterra-rapport; no. 452)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access

  Selectie van locaties en bestrijdingsmiddelen voor monitoring in het diepe grondwater

  Kruijne, R. & Smelt, J. H., 2003, Wageningen: Alterra. 57 p. (Alterra-rapport; no. 761)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access

  Berekening van de nutriëntenbelasting van oppervlaktewater vanuit landbouwgronden in vier poldergebieden; analyse van de bronnen

  Hendriks, R. F. A., Kruijne, R., Roelsma, J., Oostindie, K., Oosterom, H. P. & Schoumans, O. F., 2002, Wageningen: Alterra. 139 p. (Alterra-rapport; no. 408)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  1997

  Ontwikkeling van het prototype instrumentarium PEGASUS; pesticide emmission to groundwater and surface waters

  Kruijne, R. & Merkelbach, R. C. M., 1997, Wageningen: DLO-Staring Centrum. 45 p. (Reeks Milieuplanbureau; no. 1)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  1996

  Onderzoek naar maatregelen ter vermindering van de fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden; eindrapport

  Schoumans, O. F. & Kruijne, R., 1996, Wageningen: DLO-Staring Centrum [etc.]. 75 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Perceelsonderzoek naar het effect van beekbegeleidende bufferstroken op de stikstof- en fosforbelasting van de Mosbeek; nutriëntenonderzoek en scenarioberekeningen

  Kruijne, R., 1996, Wageningen: SC-DLO. 137 p. (Rapport / DLO-Staring Centrum; no. 420.2)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Voorspelling van de fosfaatuitspoeling naar het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Schuitenbeek

  Schoumans, O. F. & Kruijne, R., 1995, Wageningen: DLO-SC. 79 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access