If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1995 2019

Filter
Report
2019

Research on exposure of residents to pesticides in the Netherlands : OBO flower bulbs = Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden

Gooijer, Y. M., Hoftijser, G. W., Lageschaar, L. C. C., Oerlemans, A., Scheepers, P. T. J., Kivits, C. M., Duyzer, J., Gerritsen-Ebben, M. G., Figueiredo, D. M., Huss, A., Krop, E. J. M., Vermeulen, R. C. H., van den Berg, F., Holterman, H. J., Jacobs, C. J. M., Kruijne, R., Mol, J. G. J., Wenneker, M., van de Zande, J. C. & Sauer, P. J. J., 2019, Netherlands: Utrecht University. 381 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Tussenevaluatie van de nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ : deelproject Milieu

Verschoor, A., Zwartkruis, J., Hoogsteen, M., Scheepmaker, J., de Jong, F., van der Knaap, Y., Leendertse, P., Boeke, S., Vijftigschild, R., Kruijne, R. & Tamis, W., 2019, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 167 p. (RIVM rapport; no. 2019-0044)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Gegevens van waterbedrijven voor de Grondwateratlas: Technische rapportage, handleiding GWA Input Validator, protocol updates

Kruijne, R., van Kraalingen, D., te Roller, J. & van der Linden, A. M. A., Sep 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 59 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2854)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017
Open Access

Groundwater Atlas for pesticides in The Netherlands: user manual

Kruijne, R., van der Linden, A. M. A., te Roller, J. A. & van Kraalingen, D., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 65 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2786)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
atlas
metabolite
pesticide
groundwater
plant protection product

Herkomstanalyse gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater van de Provincie Drenthe : meetperiode 2002-2007

Kruijne, R. & Groenwold, J., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2815)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Regionalisatie van gegevens over het landelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen : een verkenning voor de EmissieRegistratie

Kruijne, R., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 61 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2763)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

Gewasbeschermingsmiddelen in de Drentsche Aa : oorzakenanalyse en maatregelen

Kruijne, R., Deneer, J. W., Heijting, S. & Roelsma, J., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 276 p. (Alterra-rapport; no. 2532)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

HAIR2014 software manual

Kruijne, R., Vlaming, J., Deneer, J. W., Nousianen, R. & Räsänen, K., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 65 p. (Alterra-rapport; no. 2544)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

Belasting van grondwaterlichamen door gewasbeschermingsmiddelen

Kruijne, R. & Deneer, J. W., 2013, Wageningen: Alterra. 60 p. (Alterra-report; no. 2447)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bronnenanalyse van stoffen in het oppervlaktewater en grondwater in het stroomgebied Maas

de Klein, J. J. M., Kruijne, R. & de Rijk, S., 2013, Wageningen: Deltares en Alterra. 89 p. (Deltares rapport; no. 1206921-000)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Dutch Environmental Risk indicator for plant protection products. Appendices NMI 3

Kruijne, R., van der Linden, A. M. A., Deneer, J. W., Groenwold, J. G. & Wipfler, E. L., 2013, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 2250.2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Surface waters
Feedback
Monitoring
Disinfectants
Metabolites

Methodologies to assess the impacts of nutrients, pesticides, and heavy metals and insights on indicators on land use and land management impacts on biodiversity

Abdul Malak, D., Schröder, C., Ubach, R., Römkens, P. F. A. M., de Vries, W., Peddes, S., Kruijne, R., Liquete, C., Kleeschulte, S., Stöger, F. & Loehnertz, M., 2013, Kopenhagen: European Environment Agency.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Europa
land management
pesticide
heavy metal
biodiversity
2012

Dutch Environmental Risk Indicator for Plant Protection Products

Kruijne, R., van der Linden, A. M. A., Deneer, J. W., Groenwold, J. G. & Wipfler, E. L., 2012, Wageningen: Alterra Wageningen. 88 p. (Alterra-report; no. 2250)

Research output: Book/ReportReportProfessional

environmental risk
surface water
spray
pesticide
atmospheric deposition
Open Access

Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming : deelrapport milieu

van der Linden, A. M. A., Kruijne, R., Tiktak, A. & Vijver, M. G., 2012, Bilthoven: RIVM. (RIVM rapport; no. 607059001/2012)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

Geostatistische opschaling van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater

Heuvelink, G. B. M., Kruijne, R. & Musters, C. J. M., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-rapport; no. 115)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Hair 2010 Documentation: Calculating risk indicators related to agricultural use of pesticides within the European Union

Kruijne, R., Deneer, J. W., Lahr, J. & Vlaming, J., 2011, Wageningen: Alterra. 205 p. (Alterra-report; no. 2113.1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
agricultural use
EU member state
documentation

HAIR2010 software manual

Vlaming, J., Kruijne, R. & Groenwold, J. G., 2011, Wageningen: Alterra. 66 p. (Alterra-report; no. 2113.2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Interpretation of surface water monitoring results in the authorisation procedure of plant protection products in the Netherlands

de Werd, H. A. E. & Kruijne, R., 2011, Randwijk: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit. 85 p. (Report / Applied Plant Research; no. nr. 2011-02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
surface water
ranking
methodology
monitoring
water monitoring

Similarities and differences between measured and predicted concentrations of pesticides in Dutch surface waters

Vijver, M. G., Kruijne, R., van 't Zelfde, M., van der Linden, A. M. A., Tamis, W. L. M. & de Snoo, G. R., 2011, Ghent: University Ghent. 16 p. (Communications in agricultural applied biological sciences; no. 76/2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2010
Open Access
2009

Gebiedsanalyse waterkwaliteit Peel & Maasvallei (Werken aan duurzame landbouw en een aantrekkelijk platteland)

van der Bolt, F. J. E., Massop, H. T. L., Bonten, L. T. C., Kruijne, R., van der Wal, A. J. & Visser, A., 2009, Culemborg: CLM Onderzoek en Advies BV. 157 p. (CLM rapport; no. 716)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2008

Dutch environmental indicator for plant protection products, version 2 : input, calculation and aggregation procedures

van der Linden, A. M. A., Groenwold, J. G., Kruijne, R. & Merkelbach, R. C. M., 2008, Bilthoven: RIVM. 69 p. (RIVM report; no. 607600002/2008)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
environmental indicator
environmental impact
agriculture
software
plant protection product

Herkomstanalyse gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater van de Provincie Drenthe

Kruijne, R. & Groenwold, J., 2008, Wageningen: Alterra. 56 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Surface water hydrology for the Cascade model : study area "Drentsche Veenkoloniën"

Kruijne, R., van Bakel, P. J. T., Adriaanse, P. I. & Boesten, J. J. T. I., 2008, Wageningen: Alterra. 96 p. (Alterra-rapport; no. 1518)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2006

Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu. Tussenevaluatie Nota Duurzame Gewasbescherming. Deelrapport Milieu

van der Linden, A. M. A., van Beelen, P., Kruijne, R., Merkelbach, R. C. M., Groenwold, J. G., Vijftigschild, R. A. N., van der Wal, A. J., Vijver, M. G., de Snoo, G. R., van den Berg, G. A., Huijsmans, J. F. M., van der Gaag, D. J., de Boer, M., de Kool, S. A. M. & Kalf, D. F., 2006, Bilthoven: RIVM. 150 p. (RIVM rapport; no. 607016001/2006)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2005

Oplevering STONE2.2

Groenendijk, P., Renaud, L. V., Chardon, W. J., Kruijne, R., van der Salm, C. & Oosterom, H. P., 2005, Wageningen: Alterra.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2004

Pesticide leaching to the groundwater in drinking water abstraction areas; analysis with the GeoPEARL model

Kruijne, R., Tiktak, A., van Kraalingen, D. W. G., Boesten, J. J. T. I. & van der Linden, A. M. A., 2004, Wageningen: Alterra. 66 p. (Alterra-report; no. 1041)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
pesticide
drinking water
leaching
groundwater
vulnerability

The new decision tree for the evaluation of pesticide leaching from soils

van der Linden, A. M. A., Boesten, J. J. T. I., Cornelese, A. A., Kruijne, R., Leistra, M., Linders, J. B. H. J., Pol, J. W., Tiktak, A. & Verschoor, A. J., 2004, Bilthoven: RIVM. 57 p. (RIVM rapport; no. 601450019/2004)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
pesticide
leaching
soil
evaluation
decision
2003

MKGR milieu-indicator

Westein, E., Langers, F., Mol-Dijkstra, J. P., Roelsma, J., Smidt, R. A., van der Salm, C., Groenendijk, P. & Kruijne, R., 2003, Wageningen: Alterra. 76 p. (Alterra-rapport; no. 452)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Selectie van locaties en bestrijdingsmiddelen voor monitoring in het diepe grondwater

Kruijne, R. & Smelt, J. H., 2003, Wageningen: Alterra. 57 p. (Alterra-rapport; no. 761)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Berekening van de nutriëntenbelasting van oppervlaktewater vanuit landbouwgronden in vier poldergebieden; analyse van de bronnen

Hendriks, R. F. A., Kruijne, R., Roelsma, J., Oostindie, K., Oosterom, H. P. & Schoumans, O. F., 2002, Wageningen: Alterra. 139 p. (Alterra-rapport; no. 408)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
1997

Ontwikkeling van het prototype instrumentarium PEGASUS; pesticide emmission to groundwater and surface waters

Kruijne, R. & Merkelbach, R. C. M., 1997, Wageningen: DLO-Staring Centrum. 45 p. (Reeks Milieuplanbureau; no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

1996

Onderzoek naar maatregelen ter vermindering van de fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden; eindrapport

Schoumans, O. F. & Kruijne, R., 1996, Wageningen: DLO-Staring Centrum [etc.]. 75 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Perceelsonderzoek naar het effect van beekbegeleidende bufferstroken op de stikstof- en fosforbelasting van de Mosbeek; nutriëntenonderzoek en scenarioberekeningen

Kruijne, R., 1996, Wageningen: SC-DLO. 137 p. (Rapport / DLO-Staring Centrum; no. 420.2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voorspelling van de fosfaatuitspoeling naar het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Schuitenbeek

Schoumans, O. F. & Kruijne, R., 1995, Wageningen: DLO-SC. 79 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access