If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Report
2016

Een bij-zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden: handreiking 2.0 voor inrichting en beheer voor bestuivende insecten

van Rooij, S. A. M., Cormont, A., Geertsema, W., Haag, M., Opdam, P. F. M., Reemer, M., Spijker, J. H., Snep, R. P. H., Steingröver, E. G. & Stip, A., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 41 p. (Alterra-rapport; no. 2720)(Groene cirkels rapport; vol. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Groene daken in Tilburg: operationele handvatten voor ontwikkeling van gemeentelijk beleid

Hendriks, C. M. A., Snep, R. P. H., de Vries, E. A. & Brolsma, R., Jan 2016, Alterra, Wageningen-UR. 61 p. (Alterra-rapport; no. 2692)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Training samen werken aan het bijenlandschap

van Rooij, S. A. M., Cormont, A., Lokhorst, N., van Och, R. A. F., Reemer, M., Snep, R. P. H., Spijker, J. H., Steingröver, E. G. & Stip, A., 2016, Groene Cirkels. 28 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

Greeninfra 4 Beira

Lettre, P., Brils, J., van der Ven, F., Snep, R. P. H., Aalbers, C. B. E. M., Simon, C. & Krijgsman, A., Jun 2015, Delft: Deltares. 60 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2014

Biodiversiteit op de brouwerij : inrichting en beheer van de Heineken locatie Zoeterwoude voor biodiversiteitbehoud en -beleving

Snep, R. P. H., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 42 p. (Alterra-rapport; no. 2567)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een bij-zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden : handreiking voor inrichting en beheer

van Rooij, S. A. M., Geertsema, W., Opdam, P. F. M., Reemer, M., Snep, R. P. H., Spijker, J. H. & Steingröver, E. G., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 16 p. (Alterra-rapport; no. 2563)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Using Minimum Area Requirements (MAR) for assemblages of mammal and bird species in global biodiversity assessments

Verboom, J., Snep, R. P. H., Stouten, J., Pouwels, R., Pe’er, G., Goedhart, P. W., van Adrichem, M. H. C., Alkemade, J. R. M. & Jones-Walters, L. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 22 p. (WOt-paper; no. 33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

Masterplan Monnikenberg : visie op ecologische inrichting en beheer van het landgoed

van der Grift, E. A., Bugter, R. J. F., Goossen, C. M., Griffioen, A. J., Jochem, R., de Jong, J. J. & Snep, R. P. H., 2011, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 52 p. (Alterra-rapport; no. 2209)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurbrug Oss : advies positionering, ontwerp en landschappelijke inpassing

van der Grift, E. A., van der Sluis, T., Snep, R. P. H., Jaarsma, C. F., de Vries, J. R., Boers, J. & Kruit, J., 2011, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 2138)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Groen-blauwe netwerken in duurzame gebiedsontwikkeling

Opdam, P. F. M., Elands, B. H. M., Grashof-Bokdam, C. J., de Haan, H. J., Hagens, J. E., van der Knaap, W. G. M., Snep, R. P. H. & Steingröver, E. G., 2009, Wageningen [etc.]: Wageningen UR etc. 48 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2007

Ports and nature, striking a new balance

Schotman, A. G. M., Ottburg, F. G. W. A., Schippers, P., Slim, P. A., Jochem, R., Snep, R. P. H., Stumpel, A. H. P. & Dankers, N. M. J. A., Sep 2007, The Hague: Provincie Zuid-Holland. 48 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
2005
2004

Biodiversiteit in Almere; (sturen op) toekomstige ontwikkelingen

Snep, R. P. H. & Kwak, R. G. M., 2004, Wageningen: Alterra. 52 p. (Alterra-rapport; no. 925)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2003

De gemeente Sluis en het bestemmingsplan rondweg Aardenburg; effecten op enkele beschermde diersoorten en de bestuurlijke betekenis

Broekmeyer, M. E. A., Cappelle, H. M. P. M., Snep, R. P. H., Stumpel, A. H. P. & Gijsen, J. J. C., 2003, Wageningen: Alterra. 80 p. (Alterra-rapport; no. 607)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Green Metropolises; the second year

Gerritsen, E., Timmermans, W., Snep, R. P. H., van den Berg, A. E., Schöne, L., van den Top, I. M., Schuler, Y. D., Kolkman, G., Jonkhof, J. F., Aalbers, C. B. E. M., Kwak, R. G. M., Blom, G. E., Brinkhuijsen, M., van Mansfeld, M. J. M. & van den Berg, L. M., 2003, Wageningen: Alterra. 66 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Landschapshistorische studie West-Brabantse Waterlinie; enkele bouwstenen naar een cultuurhistorisch streefbeeld

Weijschedé, T. J., Groot, R., Mulder, J. R. & Snep, R. P. H., 2003, Wageningen: Alterra. 48 p. (Alterra-rapport; no. 875)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2002

Effect van treinverkeer op dichtheden weidevogels

Tulp, I., Reijnen, M. J. S. M., ter Braak, C. J. F., Waterman, E., Bergers, P. J. M., Dirksen, S., Snep, R. P. H. & Nieuwenhuizen, W., 2002, Culemborg: Bureau Waardenburg. 106 p. (Rapport / Bureau Waardenburg; no. 02-034)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het effect van faunapassages bij rijkswegen op de levensvatbaarheid van dierpopulaties; potentiële onderzoeklocaties

van der Grift, E. A., Snep, R. P. H. & Verboom, J., 2002, Delft: RWS-DWW. 76 p. (Alterra-rapport; no. nr. 611)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Opgaven voor stedelijk onwerp; bouwstenen stedelijk water en stadsnatuur voor Almere-Poort noord

Blom, G. E., Jonkhof, J. F. & Snep, R. P. H., 2002, Wageningen: Alterra. 39 p. (Alterra-rapport; no. 545)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2001

Landschapsecologische analyse van het Rotterdamse havengebied : LARCH-scenariostudie naar natuurpotenties van braakliggende terreinen en leidingstroken

Snep, R. P. H., Kwak, R. G. M., Timmermans, H. & Timmermans, W., 2001, Wageningen: Alterra. 79 p. (Alterra-rapport; no. 231)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuur in en om de stad

Jansen, S., Snep, R. P. H., Hoogeveen, Y. R. & Goossen, C. M., 2001, Amsterdam [etc.]: VISTA, Adviesbureau voor ruimtelijke planning en landschapsarchitectuur en ecologie [etc.]. 56 p. (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering; no. 2001/01)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2000

Populatienetwerken in de stad Arnhem : een pilotstudie aan de hand van een tweetal vogelsoorten

Snep, R. P. H., Timmermans, H. & Timmermans, W., 2000, Wageningen: Alterra. 46 p. (Alterra-rapport; no. 152)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Selectie van onderzoeklokaties; ontsnipperingsonderzoek voor spoorwegen

Houweling, H., Snep, R. P. H., van der Grift, E. A. & Bergers, P. J. M., 2000, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Semi-kwantitatieve beoordeling van effecten van milieu op natuur

Broekmeyer, M. E. A., Foppen, R. P. B., Higler, L. W. G., Niewold, F. J. J., Bosveld, A. T. C., Snep, R. P. H., Bugter, R. J. F. & Vos, C. C., 2000, Wageningen: Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. 75 p. (Werkdocument / Natuurplanbureau; no. nr. 2000/04)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
1999

Ruimtelijke informatie en selectie van onderzoekslokaties voor het ontsnipperingsonderzoek

Houweling, H., Snep, R. P. H. & Bergers, P. J. M., 1999, Wageningen: IBN-DLO.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1998

Delta-econet. Ecologische netwerkstudie van het benedenrivierengebied

Buit, A. M. C. F., Bussink, H., Dirksen, J., Snep, R. P. H. & Geilen, N., 1998, Wageningen: DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. 44 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional