1990 …2018
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1990 2018

Filter
Report
2017

Investeren in natuur: naar pilots voor een bredere vorm van habitatbanking

Bugter, R., Vader, J. & van den Hoven, M., 2017, Wageningen: Wageningen Economic Research. 55 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2017-053)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Second opinion op ‘Compensatieplan Bloemendalerpolder te Weesp en Muiden’: Specifiek met het oog op beschermde heikikkers en rugstreeppadden

Ottburg, F. & Bugter, R., Dec 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 55 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2855)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecosysteemherstel in Nederland: een quick-scan naar kansen

Broekmeyer, M. E. A., Hendriks, C. M. A., Kamphorst, D. A. & Bugter, R. J. F., 2015, Wageningen: Alterra. 43 p. (Alterra-rapport; no. 2609)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Open access database and toolkit: Deliverable 5.3

Bugter, R. J. F., 2015, Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2014

Final report synthesising the analysis of argumentation in multi-level governance interactions in case studies: Deliverable No: 3.1, EC Contract Ref: FP7-ENV-2011-282743

Van Herzele, A., Coninx, I., Mortelmans, D., Young, J., Bela, G., Heink, U., Carmen, E., Blicharska, M., Hendriks, C. M. A., Bogers, M. M. B., Jokinen, P., Geamana, N., Bucur, M., Cosor, G., Maes, J., Müller, A., Fabok, V., Kopperoinen, L., Primmer, E. & Bugter, R. J. F., 2 Sep 2014, final ed. European Commission FP7. 128 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
multi-level-governance
argumentation
European Community
biodiversity
governance

Uitheemse slangen in Nederland : een analyse van de kans op introductie, vestiging, uitbreiding en schade

Bugter, R. J. F., Koppel, S., Creemers, R. C. M., Griffioen, A. J. & Ottburg, F. G. W. A., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 122 p. (RAVON-rapport; no. 2013.112)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vervolg indicator natuurlijk kapitaal in Nederland en Europa. Tussenrapportage WOT-04-010-036.36

de Knegt, B., Bugter, R. J. F., Kruizinga, N., Verboom, J. & Vreke, J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 100)

Research output: Book/ReportReportProfessional

WS1 evaluation of methodology, protocols and case studies, with stakeholder recommendations

Bugter, R. J. F., 2014, BESAFE. 21 p. (Deliverable; no. 2.2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

stakeholder
methodology
biodiversity
recommendation
evaluation

WS2 evaluation of synthesis and arguments framework with stakeholder recommendations

Tinch, R., Haslett, J., Bugter, R. J. F. & Bogers, M. M. B., 2014, BESAFE. 32 p. (Deliverable; no. 5.1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

stakeholder
biodiversity
recommendation
evaluation
ecosystem service
2013

Beoordeling leefgebied habitatrichtlijnsoorten voor artikel 17 van de rapportage

Pouwels, R., Bugter, R. J. F., Griffioen, A. J. & Wegman, R. M. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 39 p. ( WOt-werkdocument ; no. 343)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Report on the classification of arguments and the provisional framework

Howard, B. M., Braat, L. C., Bugter, R., Young, J. C. & Hails, R. H., 2013, Cordis. 91 p. (BESAFE Report; no. D1.1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2012

Naar een Robuustere EHS : is inbedding in een integrale gebiedsontwikkeling de oplossing?

Bugter, R. J. F., Kamphorst, D. A., Corporaal, A., Kater, E. & van Rooij, S. A. M., 2012, Wageningen: Alterra. 51 p. (Alterra-rapport; no. 2299)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

Invasion of the turtles? : exotic turtles in the Netherland: a risk assessment

Bugter, R. J. F., Ottburg, F. G. W. A., Roessink, I., Jansman, H. A. H., van der Grift, E. A. & Griffioen, A. J., 2011, Wageningen: Alterra. 92 p. (Alterra-report; no. 2186)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
turtle
risk assessment
climate change
pet

Masterplan Monnikenberg : visie op ecologische inrichting en beheer van het landgoed

van der Grift, E. A., Bugter, R. J. F., Goossen, C. M., Griffioen, A. J., Jochem, R., de Jong, J. J. & Snep, R. P. H., 2011, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 52 p. (Alterra-rapport; no. 2209)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurcompensatie : kansen, knelpunten en rekenregels

Broekmeyer, M. E. A., Bugter, R. J. F. & van Teeffelen, A. J. A., 2011, Wageningen: Alterra. 58 p. (Alterra-rapport; no. 2240)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rekenregels natuurcompensatie : een korte literatuurstudie en brainstorm naar methodieken voor ecologische en financiële rekenregels bij natuurcompensatie EHS

Broekmeyer, M. E. A., Bugter, R. J. F. & van Teeffelen, A. J. A., 2011, Wageningen: S.n. 30 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010
Open Access
terrestrial ecosystem
marine ecosystem
biodiversity
climate change
tourism
2009

Robuuste verbindingen en klimaatverandering

Geertsema, W., Bugter, R. J. F., van Eupen, M., van Rooij, S. A. M., van der Sluis, T. & van der Veen, M., 2009, Wageningen: Alterra. 79 p. (Alterra-rapport; no. 1886)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2007
Open Access
biodiversity
planning method
climate change
habitat
stakeholder

Klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie natuur: wat we (niet ) weten

Vos, C. C., Opdam, P. F. M., Nabuurs, G. J. M. M., Bugter, R. J. F. & Epe, M. J., 2007, Den Haag: Brinkman Climate Change.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
Open Access
2005

Ruimtelijke samenhang en genetische variatie van boomkikkerpopulaties in Nederland

Vos, C. C., Arens, P. F. P., Baveco, H., Bugter, R. J. F., Kuipers, H. & Smulders, M. J. M., 2005, Wageningen: Alterra. 53 p. (Alterra-rapport; no. 1065)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2002

Begrippenkader Groen-Blauwe Dooradering

van Langevelde, F., Bugter, R. J. F., Dijkstra, H., Dirksen, J., Hendriks, C. M. A., Opdam, P. F. M. & Schotman, A. G. M., 2002, Wageningen: Alterra. 8 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2000

Beoordeling ecologische effecten reactivering 'IJzeren Rijn' op het gebied de Meinweg; een toetsing in het kader van de EU-Vogelrichtlijn en de EU-Habitatrichtlijn

Wieman, E. A. P., Bugter, R. J. F., van der Grift, E. A., Schotman, A. G. M., Vos, C. C. & Ligthart, S. S. H., 2000, Wageningen: Alterra. 140 p. (Alterra-rapport; no. 81)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Semi-kwantitatieve beoordeling van effecten van milieu op natuur

Broekmeyer, M. E. A., Foppen, R. P. B., Higler, L. W. G., Niewold, F. J. J., Bosveld, A. T. C., Snep, R. P. H., Bugter, R. J. F. & Vos, C. C., 2000, Wageningen: Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. 75 p. (Werkdocument / Natuurplanbureau; no. nr. 2000/04)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
1999

Graadmeter natuurwaarde terrestrisch : verslaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden

Koolstra, B. J. H., Alkemade, R., Bugter, R. J. F., Chardon, J. P., Grashof, C. J., van Kuijk, J. D., Kwak, R. M. G., Mabelis, A. A., Slim, P. A., ten Brink, B., van Dobben, H. F., Foppen, R. P. B., Reijnen, M. J. S. M., Schotman, A. G. M., Sprangers, J. T. C. M. & Wamelink, G. W. W., 1999, [Wageningen]: Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO). 51 p. (Werkdocument / DLO Natuurplanbureau-onderzoek; no. 1999/11)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
1998

Toetsing ICES-maatregelen

van der Sluis, T., Kalkhoven, J. T. R. & Bugter, R. J. F., 1998, Wageningen: DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. 27 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1997
1990

Invloed van luchtverontreiniging op tomaat : onderzoek in de zomer van 1989 op Proefstation Naaldwijk

Rijsdijk, T., van Alphen, B. & Bugter, R., 1990, Naaldwijk: Proefstation voor Tuinbouw onder Glas. 45 p. (Intern verslag / Proefstation voor Tuinbouw onder Glas; no. 64)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Invloed van luchtverontreiniging op tomaat : verslag van proef in zomer 1990 tevens afsluitend rapport onderzoek 1988-1990

Rijsdijk, T., van Alphen, B. & Bugter, R., 1990, Naaldwijk: Proefstation voor Tuinbouw onder Glas. 29 p. (Intern verslag / Proefstation voor Tuinbouw onder Glas; no. 65)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access