19972020

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Report
Report

Achteruitgang van nutriëntengehalten in voedselgewassen door een verminderde bodemkwaliteit?

Rietra, R. P. J. J., 2007, Wageningen: Alterra. 47 p. (Alterra-rapport; no. 1439)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Afleiden van Achtergrondgehalten voor zware metalen : een vergelijking van bestaande concepten en discussiepunten

Rietra, R. P. J. J., Römkens, P. F. A. M. & Bonten, L. T. C., 2009, Wageningen: Alterra. 40 p. (Alterra-rapport; no. 1862)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access

Bepaling samenstelling van vaste mest met NIRS

Rietra, R. P. J. J. & Oenema, O., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 27 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2837)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bio-slurry as fertilizer : is bio-slurry from household digesters a better fertilizer than manure? : a literature review

Bonten, L. T. C., Zwart, K. B., Rietra, R. P. J. J., Postma, R., de Haas, M. J. G. & Nysingh, S. L., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 45 p. (Alterra-report; no. 2519)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Blootstelling en opname van cadmium door runderen in de Kempen: een modelstudie

Römkens, P. F. A. M., Zeilmaker, M. J., Rietra, R. P. J. J., Kan, C. A., van Eijkeren, J. C. H., van Raamsdonk, L. W. D. & Lijzen, J. P. A., 2007, Wageningen: Alterra. 69 p. (Alterra-rapport; no. 1438)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemmeetnet Noord-Holland, 2e meetjaar

Rietra, R. P. J. J., Brus, D. J. & de Vries, F., 2005, Wageningen: Alterra. 69 p. (Alterra-rapport; no. 1164)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemmeetnet Noord-Holland : meetontwerp en 1e meetronde

Rietra, R. P. J. J., Brus, D. J. & de Vries, F., 2004, Wageningen: Alterra. 100 p. (Alterra-rapport; no. 941)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemmeetnet provincie Noord-Holland; 3e meetjaar en eindrapportage

Rietra, R. P. J. J., Brus, D. J. & de Vries, F., 2006, Wageningen: Alterra. 89 p. (Alterra-rapport; no. 1362)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemverontreiniging en de opname van lood door moestuingewassen : risico’s van lood door bodemverontreiniging

Otte, P. F., Römkens, P. F. A. M., Rietra, R. P. J. J. & Lijzen, J. P. A., 2012, Bilthoven: RIVM. 63 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access

Cadmium in soil, crops and resultant dietary exposure

Rietra, R. P. J. J., Mol, G., Rietjens, I. M. C. M. & Römkens, P. F. A. M., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 39 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2784)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Copper leaching from soils: an inventory of available data and model concepts

Römkens, P. F. A. M., Bonten, L. T. C. & Rietra, R. P. J. J., 2004, Wageningen: Alterra. 60 p. (Alterra-report; no. 1031)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Definitiestudie voor vervolgonderzoek naar mogelijke effecten van waterconservering op grond- en oppervlaktewaterkwaliteit

Roest, C. W. J., Rietra, R. P. J. J., van der Molen, J. S., Chardon, W. J., Smit, A. A. M. F. R. & Merkelbach, R. C. M., 2002, Wageningen: Alterra. 70 p. (Alterra-rapport waterconservering)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

De invloed van bodemeigenschappen op kritische gehalten voor zware metalen en organische microverontreinigingen in de bodem

de Vries, W., Römkens, P. F. A. M., Bonten, L. T. C., Rietra, R. P. J. J., Ma, W. C. & Faber, J. H., 2008, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 817)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Effectiveness of iron sludge and fulvic acid for prevention of iron chlorosis in soybean

Regelink, I., Rietra, R. & Comans, R., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2971)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effects of nutrients antagonism and synergism on fertilizer use efficiency

Rietra, R. P. J. J., Heinen, M., Dimpla, C. & Bindraban, P. S., 2015, Washington DC, USA: Virtual Fertilizer Research Centre. 47 p. (VFRC report; no. 2015/5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effect van bekalken op cadmiumopname door gewassen; resultaten van de veldproeven in het eerste jaar en tweede jaar

Rietra, R. P. J. J., Japenga, J., Bouwman, L. A. & Römkens, P. F. A. M., 2006, Wageningen: Alterra. 42 p. (Alterra-rapport; no. 1297)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie bodem- en grondwatermeetnet provincie Zuid-Holland

Rietra, R. P. J. J., Voogd, J. C. H. & Brus, D. J., 2007, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 1493)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

FutMon activiteiten in Nederland in 2009 en 2010

Oldenburger, J., van den Briel, J., Bleeker, A. & Rietra, R. P. J. J., 2011, Wageningen: Stichting Probos. 47 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gebruik van ijzerwater en fulvozuur als ijzermeststof - laboratoriumtesten

Regelink, I., Rietra, R. & Comans, R., Mar 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 33 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2875)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Geochemie van molybdeen in relatie tot (water)bodemkwaliteit, gewaskwaliteit en diergezondheid

Rietra, R. P. J. J. & Harmsen, J., 2005, Wageningen: Alterra. 25 p. (Alterra-rapport; no. 1281)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Geschikte of vruchtbare landbouwgronden in Nederland en Europa : een overzicht en synthese van bestaande informatie

Hack-ten Broeke, M. J. D., Rietra, R. P. J. J., Romkens, P. F. A. M. & de Vries, F., 2008, Wageningen: Alterra. 63 p. (Alterra-rapport; no. 1693)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gevolgen van een verminderde aanvoer van nutriënten voor de lange termijm bodemvruchtbaarheid

Rietra, R. P. J. J., Koopmans, G. F., Lubbers, I. M., Ehlert, P. A. I. & Kuikman, P. J., 2008, Wageningen: Alterra. 90 p. (Alterra-rapport; no. 1736)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Impact of cadmium levels in fertilisers on cadmium accumulation in soil and uptake by food crops

Römkens, P., Rietra, R., Kros, H., Voogd, J. C. & de Vries, W., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 115 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2889)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inrichtingsontwerp van het bodemmeetnet voor de natuur in de provincie Gelderland

Rietra, R. P. J. J., Brus, D. J., Wamelink, G. W. W., Kemmers, R. H. & Voogd, J. C. H., 2012, Wageningen: Alterra. 52 p. (Alterra-rapport; no. 2313)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Lood in bodem en gewas in volkstuincomplexen in Leiden : locatie-specifiek onderzoek naar risico's van bodemverontreiniging

Römkens, P. F. A. M. & Rietra, R. P. J. J., 2011, Wageningen: Alterra. 52 p. (Alterra-rapport; no. 2255)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Meetnet verzuring provincie Utrecht : rapportage over uitvoering in 2004, 2005, 2006 en 2007

Rietra, R. P. J. J. & Brus, D. J., 2007, Wageningen: Alterra. 110 p. (Alterra-rapport; no. 1534)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring landbouwkundige risico’s bij actief bodembeheer in Krimpenerwaard: monitoringsplan en nulmeting

Groenenberg, J. E. & Rietra, R. P. J. J., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 27 p. (Alterra-rapport; no. 2726)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nitrous oxide emission from agricultural soils

Velthof, G. L. & Rietra, R. P. J. J., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 57 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2921)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Normstelling verspreidbare baggerspecie

Harmsen, J., Rietra, R. P. J. J., Oste, L. & Roskam, G. D., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 51 p. (Alterra-rapport; no. 2583)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek Weilanddepot Aanen; Gebruiksmogelijkheden voor de landbouw

Harmsen, J., Rietra, R. P. J. J. & van den Toorn, A., 2013, Wageningen: Alterra. 50 p. (Alterra-rapport; no. 2442)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van de bodemkwaliteit in Gelderland : trends in het Meetnet Bodemkwaliteit (1997-2010)

Rietra, R. P. J. J. & Voogd, J. C. H., 2011, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 44 p. (Alterra-rapport; no. 2231)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access