If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1997 2019

Filter
Report
2019

Effectiveness of iron sludge and fulvic acid for prevention of iron chlorosis in soybean

Regelink, I., Rietra, R. & Comans, R., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2971)

Research output: Book/ReportReportProfessional

fulvic acid
soybean
sludge
iron
drinking water

Risicogrenzen voor het toepassen van PFAS-houdende grond en bagger voor akkerbouw en veeteelt

Wintersen, A. M., Römkens, P. F. A. M., Rietra, R. P. J. J., Zeilmaker, M. J., Bokkers, B. G. H. & Swartjes, F. A., 2019, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 81 p. (RIVM briefrapport; no. 2019-0068)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Gebruik van ijzerwater en fulvozuur als ijzermeststof - laboratoriumtesten

Regelink, I., Rietra, R. & Comans, R., Mar 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 33 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2875)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Impact of cadmium levels in fertilisers on cadmium accumulation in soil and uptake by food crops

Römkens, P., Rietra, R., Kros, H., Voogd, J. C. & de Vries, W., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 115 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2889)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
cadmium
fertilizer
crop
food
soil
Open Access

Nitrous oxide emission from agricultural soils

Velthof, G. L. & Rietra, R. P. J. J., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 57 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2921)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017
Open Access

Bepaling samenstelling van vaste mest met NIRS

Rietra, R. P. J. J. & Oenema, O., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 27 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2837)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Cadmium in soil, crops and resultant dietary exposure

Rietra, R. P. J. J., Mol, G., Rietjens, I. M. C. M. & Römkens, P. F. A. M., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 39 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2784)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring landbouwkundige risico’s bij actief bodembeheer in Krimpenerwaard: monitoringsplan en nulmeting

Groenenberg, J. E. & Rietra, R. P. J. J., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 27 p. (Alterra-rapport; no. 2726)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

Effects of nutrients antagonism and synergism on fertilizer use efficiency

Rietra, R. P. J. J., Heinen, M., Dimpla, C. & Bindraban, P. S., 2015, Washington DC, USA: Virtual Fertilizer Research Centre. 47 p. (VFRC report; no. 2015/5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
synergism
metals
fertilizers
agriculture
nanotechnology

Toepasbaarheid en effecten van bemesting met digestaat: sluiten van mineralenkringloop in Groene Cirkel

Rietra, R. P. J. J., Gies, T. J. A., Velthof, G. L. & Zwart, K. B., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 33 p. (Alterra-rapport; no. 2664)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Bio-slurry as fertilizer : is bio-slurry from household digesters a better fertilizer than manure? : a literature review

Bonten, L. T. C., Zwart, K. B., Rietra, R. P. J. J., Postma, R., de Haas, M. J. G. & Nysingh, S. L., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 45 p. (Alterra-report; no. 2519)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
animal manures
households
fertilizers
manure storage
biogas
Open Access

Normstelling verspreidbare baggerspecie

Harmsen, J., Rietra, R. P. J. J., Oste, L. & Roskam, G. D., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 51 p. (Alterra-rapport; no. 2583)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
2013
Open Access
fertilizer
pollutant
legislation
heavy metal
quality standard

Onderzoek Weilanddepot Aanen; Gebruiksmogelijkheden voor de landbouw

Harmsen, J., Rietra, R. P. J. J. & van den Toorn, A., 2013, Wageningen: Alterra. 50 p. (Alterra-rapport; no. 2442)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012

Bodemverontreiniging en de opname van lood door moestuingewassen : risico’s van lood door bodemverontreiniging

Otte, P. F., Römkens, P. F. A. M., Rietra, R. P. J. J. & Lijzen, J. P. A., 2012, Bilthoven: RIVM. 63 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inrichtingsontwerp van het bodemmeetnet voor de natuur in de provincie Gelderland

Rietra, R. P. J. J., Brus, D. J., Wamelink, G. W. W., Kemmers, R. H. & Voogd, J. C. H., 2012, Wageningen: Alterra. 52 p. (Alterra-rapport; no. 2313)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verspreiden van bagger op het land in klei- en veengebieden

Harmsen, J., Rietra, R. P. J. J., Groenenberg, J. E., Lahr, J., van den Toorn, A. & Zweers, A. J., 2012, Wageningen: Alterra. 150 p. (Alterra-rapport; no. 2282)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verspreiden van bagger op het land in klei- en veengebieden

Harmsen, J., Rietra, R. P. J. J., Groenenberg, J. E., Lahr, J., van den Toorn, A. & Zweers, H., 2012, Amersfoort: Stowa. 150 p. (Rapport / STOWA; no. 2012-22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

FutMon activiteiten in Nederland in 2009 en 2010

Oldenburger, J., van den Briel, J., Bleeker, A. & Rietra, R. P. J. J., 2011, Wageningen: Stichting Probos. 47 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Lood in bodem en gewas in volkstuincomplexen in Leiden : locatie-specifiek onderzoek naar risico's van bodemverontreiniging

Römkens, P. F. A. M. & Rietra, R. P. J. J., 2011, Wageningen: Alterra. 52 p. (Alterra-rapport; no. 2255)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van de bodemkwaliteit in Gelderland : trends in het Meetnet Bodemkwaliteit (1997-2010)

Rietra, R. P. J. J. & Voogd, J. C. H., 2011, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 44 p. (Alterra-rapport; no. 2231)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Afleiden van Achtergrondgehalten voor zware metalen : een vergelijking van bestaande concepten en discussiepunten

Rietra, R. P. J. J., Römkens, P. F. A. M. & Bonten, L. T. C., 2009, Wageningen: Alterra. 40 p. (Alterra-rapport; no. 1862)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Uitspoeling van stikstof en fosfaat en emissies van CO2 en N2O na toediening van slootbagger op veengrond

Rietra, R. P. J. J., Beek, C. L. & Harmsen, J., 2009, Wageningen: Alterra. 56 p. (Alterra-rapport; no. 1984)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2008

De invloed van bodemeigenschappen op kritische gehalten voor zware metalen en organische microverontreinigingen in de bodem

de Vries, W., Römkens, P. F. A. M., Bonten, L. T. C., Rietra, R. P. J. J., Ma, W. C. & Faber, J. H., 2008, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 817)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Geschikte of vruchtbare landbouwgronden in Nederland en Europa : een overzicht en synthese van bestaande informatie

Hack-ten Broeke, M. J. D., Rietra, R. P. J. J., Romkens, P. F. A. M. & de Vries, F., 2008, Wageningen: Alterra. 63 p. (Alterra-rapport; no. 1693)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gevolgen van een verminderde aanvoer van nutriënten voor de lange termijm bodemvruchtbaarheid

Rietra, R. P. J. J., Koopmans, G. F., Lubbers, I. M., Ehlert, P. A. I. & Kuikman, P. J., 2008, Wageningen: Alterra. 90 p. (Alterra-rapport; no. 1736)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Risico's van zware metalen in sediment in het natuurontwikkelingsgebied in de Logtse Baan

Sival, F. P., Rietra, R. P. J. J. & Riksen, M. J. P. M., 2008, Wageningen: Alterra. 28 p. (Alterra-rapport; no. 1605)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Uitspoeling van stikstof en fosfaat na toediening van slootbagger op veengrond : een verkennende laboratorium studie

Rietra, R. P. J. J., Beek, C. L. & Harmsen, J., 2008, Wageningen: Alterra. 32 p. (Alterra-rapport; no. 1703)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
2007

Achteruitgang van nutriëntengehalten in voedselgewassen door een verminderde bodemkwaliteit?

Rietra, R. P. J. J., 2007, Wageningen: Alterra. 47 p. (Alterra-rapport; no. 1439)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Blootstelling en opname van cadmium door runderen in de Kempen: een modelstudie

Römkens, P. F. A. M., Zeilmaker, M. J., Rietra, R. P. J. J., Kan, C. A., van Eijkeren, J. C. H., van Raamsdonk, L. W. D. & Lijzen, J. P. A., 2007, Wageningen: Alterra. 69 p. (Alterra-rapport; no. 1438)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Evaluatie bodem- en grondwatermeetnet provincie Zuid-Holland

Rietra, R. P. J. J., Voogd, J. C. H. & Brus, D. J., 2007, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 1493)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Meetnet verzuring provincie Utrecht : rapportage over uitvoering in 2004, 2005, 2006 en 2007

Rietra, R. P. J. J. & Brus, D. J., 2007, Wageningen: Alterra. 110 p. (Alterra-rapport; no. 1534)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Risico-analyse Hergebruik van baggerslib in de landbouw

Kamp, J. A. L. M., Neessen, I. M. J. G., Meijer, G. A. L., van Middelkoop, J. C., Romkens, P. F. A. M. & Rietra, R. P. J. J., 2007, Lelystad: Animal Sciences Group. 65 p. (Rapport / Animal Sciences Group)

Research output: Book/ReportReportProfessional