Piet Groenendijk

ir.

  1985 …2020
  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output 1985 2020

  Filter
  Report
  2019
  Open Access

  Ruimtelijke allocatie van mesttoediening en ammoniakemissie: beschrijving mestverdelingsmodule INITIATOR versie 5

  Kros, H., van Os, J., Voogd, J. C., Groenendijk, P., van Bruggen, C., te Molder, R. & Ros, G., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 95 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2939)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2018

  Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets

  Verloop, K., van Agtmaal, M., Busink, W., van Eekeren, N., Groenendijk, P., Jansen, S., Noij, G-J. & Zanen, M., Oct 2018, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosysteemkunde. 133 p. (Rapport WPR; no. 842)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Effectief bodembeheer voor een duurzaam watersysteem stroomgebied de Raam : pilot onderzoeksprogramma Lumbricus, pijler bewuste bodem

  Schipper, P. N. M., Massop, H., Kros, H., van Eekeren, N., Zaanen, M., Groenendijk, P., van Goor, S. & Ros, G. H., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 49 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2894)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2017

  Effecten van het mestbeleid op landbouw en milieu: Beantwoording van de ec-postvragen in het kader van de evaluatie van de meststoffenwet

  Velthof, G. L., Koeijer, T., Schröder, J. J., Timmerman, M., Hooijboer, A., Rozemeijer, J., van Bruggen, C. & Groenendijk, P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 139 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2782)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit : deelstudies Goede Grond voor een duurzaam watersysteem

  Groenendijk, P., Schipper, P., Hendriks, R., van den Akker, J. & Heinen, M., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 127 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2811)(STOWA-rapport; no. 2017-020)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Environmental impact assessment of agricultural land use changes

  Kroes, J. G., Groenendijk, P., de Abelleyra, D., Veron, S. R., Plotnikov, D., Bartalev, S., Yan, N., Wu, B., Kussul, N. & Fritz, S., 14 Apr 2017, SIGMA. 97 p.

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access

  Ex-ante-evaluatie van de mestmarkt en milieukwaliteit: evaluatie van de meststoffenwet 2016

  Schoumans, O. F., Blokland, P. W., Cleij, P., Groenendijk, P., de Koeijer, T. J., Luesink, H. H., Renaud, L. V. & van den Roovaart, J., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 93 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2785)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Milieueffectrapportage van maatregelen zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn: Op planniveau

  Groenendijk, P., Velthof, G. L., Schröder, J. J., de Koeijer, T. J. & Luesink, H. H., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 109 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2842)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Scoping studie mestverdelingsmodule

  Kros, H. & Groenendijk, P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 47 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2817)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  SWAP version 4

  Kroes, J. G., van Dam, J. C., Bartholomeus, R. P., Groenendijk, P., Heinen, M., Hendriks, R. F. A., Mulder, H. M., Supit, I. & van Walsum, P. E. V., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 243 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2780)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2016
  Open Access

  Chemisch-fysische schematisering van de bodem voor NHI-waterkwaliteit : naar een nieuwe fysisch-chemische schematisering van de Nederlandse bodem

  van der Bolt, F., Walvoort, D., de Vries, F., Hoogland, T., Vroon, H., Groenendijk, P., Renaud, L., Massop, H., Veldhuizen, A. & van Walsum, P., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 34 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2753)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Effecten van het landelijk mestbeleid op de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden

  Claessens, J., van der Aa, N. G. F. M., Groenendijk, P. & Renaud, L., 2016, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 68 p. (RIVM rapport; no. 2016-0199)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Simulation nitrogen-limited crop growth with SWAP/WOFOST : process descriptions and user manual

  Groenendijk, P., Boogaard, H., Heinen, M., Kroes, J. G., Supit, I. & de Wit, A., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 59 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2721)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  crop
  soil nitrogen
  nitrogen
  simulation
  nitrate

  Waterkwaliteit nu en in de toekomst: Eindrapport ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn Water : beleidsstudie

  van Gaalen, F., Tiktak, A., Franken, R., van Boekel, E. M. P. M., Puijenbroek, P., Muilwijk, H., van Grinsven, H., Rougoor, C., van der Salm, C., Groenendijk, P., Cleij, P. & van den Roovaart, J., Jan 2016, Planbureau voor de Leefomgeving. 54 p. (PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving; no. 1727)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access
  2015

  Berekening van uit- en afspoeling van nutriënten- en zware metalen ten behoeve van de EmissieRegistratie 2013

  Renaud, L. V., Bonten, L. T. C., Groenendijk, P. & Groenenberg, J. E., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 61 p. (Alterra-rapport; no. 2638)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Goede grond voor een duurzaam watersysteem : verdere verkenningen in de relatie tussen agrarisch bodembeheer, bodemkwaliteit en waterhuishouding

  Schipper, P. N. M., Groenendijk, P., van Eekeren, N. J. M., Zanen, M., Rozemeijer, J., Jansen, G. & Swart, B., 2015, Amersfoort: Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. 72 p. (Rapport / STOWA; no. 2015-19)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Opties voor benutten van de bodem voor schoon oppervlaktewater

  van der Salm, C., Groenendijk, P., Hendriks, R. F. A., Massop, H. T. L. & Renaud, L. V., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 111 p. (Alterra-rapport; no. 2588)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2013

  Beknopte milieueffectrapportage op planniveau : in het kader van het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Schoumans, O. F., Schröder, J. J., Groenendijk, P., de Koeijer, T. J., Renaud, L. V., Lusink, M. & Kruseman, G., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 44 p. (Alterra-rapport; no. 2461)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Oppervlakkige afstroming en diepte van modelprofielen : invloed op N- en P- vrachten in STONE2.3

  Jansen, P. C., Massop, H. T. L., Groenendijk, P., Renaud, L. V. & Hendriks, R. F. A., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 85 p. (Alterra-rapport; no. 2464)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Protocol gebruiksvoorschriften dierlijke mest, versie 1.0

  Velthof, G. L., Bussink, W., van Dijk, W., Groenendijk, P., Huijsmans, J. F. M., van Pul, W. A. J., Schroder, J. J., Vellinga, T. V. & Oenema, O., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-rapport ; no. 120)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Voorbereiding STONE2.4 op berekeningen voor de evaluatie Meststoffenwet 2012

  Groenendijk, P., Renaud, L. V., van Boekel, E. M. P. M., van der Salm, C. & Schoumans, O. F., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 116 p. (Alterra-rapport; no. 2462)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2012
  Open Access
  buffer zone
  cost
  peat soil
  nutrient
  grass

  MAMBO- en STONE-resultaten van rekenvarianten : evaluatie Meststoffenwet 2012: eindrapport ex-ante

  Groenendijk, P., Renaud, L. V., Schoumans, O. F., Luesink, H. H., de Koeijer, T. J. & Kruseman, G., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 138 p. (Alterra-report; no. 2317)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Meer water met regelbare drainage?

  Stuyt, L. C. P. M., van der Bolt, F. J. E., Snellen, W. B., Groenendijk, P., Schipper, P. N. M., Harmsen, J., van Bakel, P. J. T., Ruijtenberg, R., Jonkers, D. A., Peerboom, J. M. P. M., de Buck, A. J., Huinink, M., Rijken, M., van der Straat, A. A. & Talsma, M. J. G., 2012, Amersfoort: Stowa. 60 p. (Rapport / STOWA; no. 2012-33)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ontwikkeling van de bodem- en waterkwaliteit : evaluatie Meststoffenwet 2012: eindrapport ex-post

  van der Bolt, F. J. E., Schoumans, O. F., van Boekel, E. M. P. M., Bogaart, P. W., Broers, H. P., Grift, B., Daatselaar, C. H. G., van Dijk, W., Groenendijk, P., van den Ham, A., Hooijboer, A. E. J., de Klijne, A., Schils, R. L. M. & van Tol-Leenders, T. P., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 116 p. (Alterra-report; no. 2318)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Verhoogde nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied : analyse van de mogelijke oorzaken

  Schoumans, O. F., Groenendijk, P., Renaud, L. V., van Dijk, W., Schroder, J. J., van den Ham, A. & Hooijboer, A. E. J., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. (Alterra-report; no. 2319)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2010

  ANIMO-RT3D 1.0 On line koppeling van Animo en RT3D voor dynamische modellering van nutriëntentransport op regionale schaal

  Janssen, G., van der Grift, B., Griffioen, J. & Groenendijk, P., 2010, Utrecht: Deltares. 82 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Opties voor een nitraatdieptemeetnet voor het meten in de bovenste vij meter van het grondwater : technische uitwerking motie Koopmans van 22 april 2009Opties voor een nitraatdieptemeetnet voor het meten in de bovenste vij meter van het grondwater : technische uitwerking motie Koopmans van 22 april 2009

  Fraters, B., Velthof, G. L., Broers, H. P., Groenendijk, P., Boumans, L. J. M., Reijs, J. W. & van Elzakker, B. G., 2010, Bilthoven: RIVM. 154 p. (RIVM-rapport / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; no. 680717011/2010)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2009

  NL-CAT application to six European catchments

  Schoumans, O. F., Groenendijk, P. & Siderius, C., 2009, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 1205)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  catchment
  nutrient
  surface water
  vadose zone
  groundwater flow

  Onderzoeksproject KRW-pilot bollensector : vooronderzoek en plan van aanpak

  Groenendijk, P., de Kool, S. A. M., van der Grift, B., Stuurman, R. J. & Janssen, G. M. C. M., 2009, Wageningen: Alterra. 125 p. (Alterra-rapport; no. 1947)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Process description of NUSWALITE : a simplified model for the fate of nutrients in surface waters

  Siderius, C., Groenendijk, P., Jeuken, M. H. J. L. & Smit, A. A. M. F. R., 2009, Wageningen: Alterra. 71 p. (Alterra-report; no. 1226.2)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  phosphorus
  surface water
  nutrient
  nitrogen
  biomass

  Retentieschatting van N en P in het oppervlaktewater op verschillende schaalniveaus

  van Gerven, L. P. A., Smit, A. A. M. F. R., Groenendijk, P., van der Bolt, F. J. E. & de Klein, J. J. M., 2009, Wageningen: Alterra. 78 p. (Alterra-rapport; no. 1848)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  SWAP Version 3.2. Theory description and user manual

  Kroes, J. G., van Dam, J. C., Groenendijk, P., Hendriks, R. F. A. & Jacobs, C. M. J., 2009, Wageningen: Alterra. 284 p. (Alterra report; no. 1649(02))

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  macropore
  transport process
  vadose zone
  solute
  growing season

  Technical documentation of the coupled model running in the Fortran simulation Environment version 4.4

  Rappoldt, C., Heinen, M. & Groenendijk, P., 2009, Wageningen: Alterra. 34 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  2008

  A new compliance checking level for nitrate in groundwater : modelling nitrate leaching and the fate of nitrogen in the upper 5 meter of the groundwater system

  Groenendijk, P., Renaud, L. V., Roelsma, J., Janssen, G. M. C. M., Jansen, S., Heerdink, R., Griffioen, J. & van der Grift, B., 2008, Wageningen: Alterra. 215 p. (Alterra-report; no. 1820)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  compliance
  leaching
  nitrate
  groundwater
  nitrogen

  Coupling animo with Fussim : technical documentation of the coupled model running in the Fortran Simulation Environment version 4.0

  Rappoldt, C., Heinen, M. & Groenendijk, P., 2008, Haren: EcoCurves. 34 p. (EcoCurves rapport; no. 9)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  simulation
  nutrient
  soil column
  soil water
  documentation

  Dynamische modellering van cadmium- en zinktransport in het stroomgebied van de Keersop : bijdrage aan een grondwatermodel voor de Vlaamse en Nederlandse Kempen

  Kroes, J. G., Bonten, L. T. C., Groenendijk, P. & Grift, B., 2008, Wageningen: Alterra. 61 p. (Alterra-rapport; no. 1643)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Een grondwatermodel voor de Vlaamse en Nederlandse Kempen : fase 2: modellering

  van der Grift, B., Joris, I., Janssen, G., Bronders, J., Kroes, J. G., Bonten, L. T. C., Groenendijk, P., De Smedt, F. & Seuntjens, P., 2008, Utrecht: TNO Bodem en Water. 207 p. (Rapport TNO; no. 2008-U-R0729/A.)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Methodiek voor het karakteriseren van fosfaatlekkende gronden : beschrijving van het instrumentarium PLEASE

  Schoumans, O. F., Groenendijk, P., van der Salm, C. & Pleijter, M., 2008, Wageningen: Alterra. 76 p. (Alterra-rapport; no. 1724)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater : vergelijking tussen landbouw- en natuurgebieden

  Schoumans, O. F., Groenendijk, P., Renaud, L. V. & van der Bolt, F. J. E., 2008, Wageningen: Alterra. 34 p. (Alterra-rapport; no. 1700)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access