Piet Groenendijk

ir.

  1985 …2020
  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output 1985 2020

  2020

  Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater

  van Gerven, L. P. A., Jansen, S., van Loon, A., Lukács, S., Verhoeven, F., van Rotterdam, D. & Groenendijk, P., 8 Jan 2020, In : H2O online. 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access
  2019
  5 Citations (Scopus)

  Agrohydrological analysis of groundwater recharge and land use changes in the Pampas of Argentina

  Kroes, J., van Dam, J., Supit, I., de Abelleyra, D., Verón, S., de Wit, A., Boogaard, H., Angelini, M., Damiano, F., Groenendijk, P., Wesseling, J. & Veldhuizen, A., 1 Mar 2019, In : Agricultural Water Management. 213, p. 843-857 15 p.

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  groundwater recharge
  land use change
  recharge
  Argentina
  land use
  Open Access

  Organische stof: de moeite waard voor waterbeheer?

  Groenendijk, P., Wosten, J. H. M., Postma, R. & Ruijtenberg, R., Apr 2019, In : Water Matters : Kenniskatern voor Waterprofessionals - Dutch edition. p. 28-31

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Ruimtelijke allocatie van mesttoediening en ammoniakemissie: beschrijving mestverdelingsmodule INITIATOR versie 5

  Kros, H., van Os, J., Voogd, J. C., Groenendijk, P., van Bruggen, C., te Molder, R. & Ros, G., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 95 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2939)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2018

  Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets

  Verloop, K., van Agtmaal, M., Busink, W., van Eekeren, N., Groenendijk, P., Jansen, S., Noij, G-J. & Zanen, M., Oct 2018, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosysteemkunde. 133 p. (Rapport WPR; no. 842)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Effectief bodembeheer voor een duurzaam watersysteem stroomgebied de Raam : pilot onderzoeksprogramma Lumbricus, pijler bewuste bodem

  Schipper, P. N. M., Massop, H., Kros, H., van Eekeren, N., Zaanen, M., Groenendijk, P., van Goor, S. & Ros, G. H., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 49 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2894)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2017
  agricultural land
  leaching
  runoff
  phosphorus
  agriculture

  Effecten van het mestbeleid op landbouw en milieu: Beantwoording van de ec-postvragen in het kader van de evaluatie van de meststoffenwet

  Velthof, G. L., Koeijer, T., Schröder, J. J., Timmerman, M., Hooijboer, A., Rozemeijer, J., van Bruggen, C. & Groenendijk, P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 139 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2782)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit : deelstudies Goede Grond voor een duurzaam watersysteem

  Groenendijk, P., Schipper, P., Hendriks, R., van den Akker, J. & Heinen, M., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 127 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2811)(STOWA-rapport; no. 2017-020)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Environmental impact assessment of agricultural land use changes

  Kroes, J. G., Groenendijk, P., de Abelleyra, D., Veron, S. R., Plotnikov, D., Bartalev, S., Yan, N., Wu, B., Kussul, N. & Fritz, S., 14 Apr 2017, SIGMA. 97 p.

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access

  Ex-ante-evaluatie van de mestmarkt en milieukwaliteit: evaluatie van de meststoffenwet 2016

  Schoumans, O. F., Blokland, P. W., Cleij, P., Groenendijk, P., de Koeijer, T. J., Luesink, H. H., Renaud, L. V. & van den Roovaart, J., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 93 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2785)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Milieueffectrapportage van maatregelen zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn: Op planniveau

  Groenendijk, P., Velthof, G. L., Schröder, J. J., de Koeijer, T. J. & Luesink, H. H., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 109 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2842)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Scoping studie mestverdelingsmodule

  Kros, H. & Groenendijk, P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 47 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2817)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  SWAP version 4

  Kroes, J. G., van Dam, J. C., Bartholomeus, R. P., Groenendijk, P., Heinen, M., Hendriks, R. F. A., Mulder, H. M., Supit, I. & van Walsum, P. E. V., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 243 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2780)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2016
  Open Access

  Chemisch-fysische schematisering van de bodem voor NHI-waterkwaliteit : naar een nieuwe fysisch-chemische schematisering van de Nederlandse bodem

  van der Bolt, F., Walvoort, D., de Vries, F., Hoogland, T., Vroon, H., Groenendijk, P., Renaud, L., Massop, H., Veldhuizen, A. & van Walsum, P., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 34 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2753)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Disentangle mechanisms of nitrogen and water availability on soybean yields

  Kroes, J. G., Groenendijk, P., Supit, I., de Wit, A. J. W., d'Abelleyra, D. & Vero, S. R., 2016, Crop modelling for agriculture and food security under global change: abstracts. Ewert, F., Boote, K. J., Rötter, R. P., Thorburn, P. & Nendel, C. (eds.). Berlin, p. 294-295

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingAbstractAcademic

  Open Access

  Effecten van het landelijk mestbeleid op de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden

  Claessens, J., van der Aa, N. G. F. M., Groenendijk, P. & Renaud, L., 2016, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 68 p. (RIVM rapport; no. 2016-0199)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Simulation nitrogen-limited crop growth with SWAP/WOFOST : process descriptions and user manual

  Groenendijk, P., Boogaard, H., Heinen, M., Kroes, J. G., Supit, I. & de Wit, A., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 59 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2721)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  crop
  soil nitrogen
  nitrogen
  simulation
  nitrate

  Waterkwaliteit nu en in de toekomst: Eindrapport ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn Water : beleidsstudie

  van Gaalen, F., Tiktak, A., Franken, R., van Boekel, E. M. P. M., Puijenbroek, P., Muilwijk, H., van Grinsven, H., Rougoor, C., van der Salm, C., Groenendijk, P., Cleij, P. & van den Roovaart, J., Jan 2016, Planbureau voor de Leefomgeving. 54 p. (PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving; no. 1727)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access
  2015
  Open Access
  agricultural soil
  surface water
  manure
  drainage
  water quality

  Berekening van uit- en afspoeling van nutriënten- en zware metalen ten behoeve van de EmissieRegistratie 2013

  Renaud, L. V., Bonten, L. T. C., Groenendijk, P. & Groenenberg, J. E., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 61 p. (Alterra-rapport; no. 2638)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Goede grond: goed voor landbouw, natuur en en waterbeheer

  Groenendijk, P., 2015, 8 p. Stowa.

  Research output: Other contributionPamphlet

  Open Access

  Goede grond voor een duurzaam watersysteem : verdere verkenningen in de relatie tussen agrarisch bodembeheer, bodemkwaliteit en waterhuishouding

  Schipper, P. N. M., Groenendijk, P., van Eekeren, N. J. M., Zanen, M., Rozemeijer, J., Jansen, G. & Swart, B., 2015, Amersfoort: Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. 72 p. (Rapport / STOWA; no. 2015-19)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Opties voor benutten van de bodem voor schoon oppervlaktewater

  van der Salm, C., Groenendijk, P., Hendriks, R. F. A., Massop, H. T. L. & Renaud, L. V., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 111 p. (Alterra-rapport; no. 2588)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Waterbeheerder ontdekt belang van de bodem. Project Goede grond voor een duurzaam watersysteem

  Groenendijk, P., Schipper, P. N. M., Swart, D., Janssen, G. M. C. M., Zanen, M. & Talsma, M. J. G., 2015, In : Bodem. 6, p. 30-32

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  17 Citations (Scopus)

  Performance assessment of nitrate leaching models for highly vulnerable soils used in low-input farming based on lysimeter data

  Groenendijk, P., Heinen, M., Klammler, G., Fank, J., Kupfersberger, H. & Pisinaras, V., 2014, In : Science of the Total Environment. 499, p. 463-480

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Open Access
  Lysimeters
  performance assessment
  lysimeter
  Nitrates
  Leaching

  Scope of the special issue Preface

  Trevisan, M., Klove, B., Groenendijk, P., Benoit, P. & Balderacchi, M., 2014, In : Science of the Total Environment. 499, p. 413-413

  Research output: Contribution to journalEditorialAcademicpeer-review

  2013

  Beknopte milieueffectrapportage op planniveau : in het kader van het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Schoumans, O. F., Schröder, J. J., Groenendijk, P., de Koeijer, T. J., Renaud, L. V., Lusink, M. & Kruseman, G., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 44 p. (Alterra-rapport; no. 2461)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  9 Citations (Scopus)

  Effectiveness of buffer strips without added fertilizer to reduce phosphorus loads from flat fields to surface waters

  Noij, I. G. A. M., Heinen, M., Heesmans, H. I. M., Thissen, J. T. N. M. & Groenendijk, P., 2013, In : Soil Use and Management. 29, Suppl. 1, p. 162-174

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  conservation buffers
  buffer zone
  bovine spongiform encephalopathy
  Fertilizers
  Runoff

  Oppervlakkige afstroming en diepte van modelprofielen : invloed op N- en P- vrachten in STONE2.3

  Jansen, P. C., Massop, H. T. L., Groenendijk, P., Renaud, L. V. & Hendriks, R. F. A., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 85 p. (Alterra-rapport; no. 2464)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  11 Citations (Scopus)

  PLEASE: a simple model to determine P losses by leaching

  Schoumans, O. F., van der Salm, C. & Groenendijk, P., 2013, In : Soil Use and Management. 29, p. 138-146

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Leaching
  Phosphorus
  leaching
  phosphorus
  Soils

  Protocol gebruiksvoorschriften dierlijke mest, versie 1.0

  Velthof, G. L., Bussink, W., van Dijk, W., Groenendijk, P., Huijsmans, J. F. M., van Pul, W. A. J., Schroder, J. J., Vellinga, T. V. & Oenema, O., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-rapport ; no. 120)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Voorbereiding STONE2.4 op berekeningen voor de evaluatie Meststoffenwet 2012

  Groenendijk, P., Renaud, L. V., van Boekel, E. M. P. M., van der Salm, C. & Schoumans, O. F., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 116 p. (Alterra-rapport; no. 2462)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2012
  14 Citations (Scopus)

  A novel method to determine buffer strip effectiveness on deep soils

  Heinen, M., Noij, I. G. A. M., Heesmans, H. I. M., van Groenigen, J. W., Groenendijk, P. & Thissen, J. T. N. M., 2012, In : Journal of Environmental Quality. 41, 2, p. 334-347 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Open Access
  buffer zone
  Groundwater
  Soils
  soil
  Statistical tests
  Open Access
  buffer zone
  cost
  peat soil
  nutrient
  grass
  13 Citations (Scopus)

  Effectiveness of unfertilized buffer strips for reducing nitrogen loads from agricultural lowland to surface waters

  Noij, I. G. A. M., Heinen, M., Heesmans, H. I. M., Thissen, J. T. N. M. & Groenendijk, P., 2012, In : Journal of Environmental Quality. 41, 2, p. 322-333

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Open Access
  Hydrogeology
  buffer zone
  Surface waters
  Agriculture
  Nitrogen

  MAMBO- en STONE-resultaten van rekenvarianten : evaluatie Meststoffenwet 2012: eindrapport ex-ante

  Groenendijk, P., Renaud, L. V., Schoumans, O. F., Luesink, H. H., de Koeijer, T. J. & Kruseman, G., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 138 p. (Alterra-report; no. 2317)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Meer water met regelbare drainage?

  Stuyt, L. C. P. M., van der Bolt, F. J. E., Snellen, W. B., Groenendijk, P., Schipper, P. N. M., Harmsen, J., van Bakel, P. J. T., Ruijtenberg, R., Jonkers, D. A., Peerboom, J. M. P. M., de Buck, A. J., Huinink, M., Rijken, M., van der Straat, A. A. & Talsma, M. J. G., 2012, Amersfoort: Stowa. 60 p. (Rapport / STOWA; no. 2012-33)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  8 Citations (Scopus)

  Modelling diffusive Cd and Zn contaminant emissions from soils to surface waters

  Bonten, L. T. C., Kroes, J. G., Groenendijk, P. & van der Grift, B., 2012, In : Journal of Contaminant Hydrology. 138-139, p. 113-122

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Surface waters
  Impurities
  surface water
  Soils
  pollutant