Paul Romkens

dr.ir.

  20022019
  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output 2002 2019

  Filter
  Report
  2019

  Bodem-, gewas-en ecologische kwaliteit Ilperveld: monitoringsresultaten 2015-2017

  Römkens, P. & Linders, J., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 79 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2938)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Risico-evaluatie Bunschoten: een evaluatie van ecologische en landbouwkundige risico’s in de polder gelegen aan de Westdijk te Bunschoten

  Römkens, P., Lahr, J. & Brand, E., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 61 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2955)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Risicogrenzen voor het toepassen van PFAS-houdende grond en bagger voor akkerbouw en veeteelt

  Wintersen, A. M., Römkens, P. F. A. M., Rietra, R. P. J. J., Zeilmaker, M. J., Bokkers, B. G. H. & Swartjes, F. A., 2019, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 81 p. (RIVM briefrapport; no. 2019-0068)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2018

  Impact of cadmium levels in fertilisers on cadmium accumulation in soil and uptake by food crops

  Römkens, P., Rietra, R., Kros, H., Voogd, J. C. & de Vries, W., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 115 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2889)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  cadmium
  fertilizer
  crop
  food
  soil

  WUR-WENR, pre-final STRUBIAS End report

  Saveyn, H., Huygens, D., Tonini, D., Eder, P., Delgado Sancho, L., Ehlert, P. A. I. & Römkens, P. F. A. M., 2018, Wageningen University & Research. 15 p.

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access
  2017

  Cadmium in soil, crops and resultant dietary exposure

  Rietra, R. P. J. J., Mol, G., Rietjens, I. M. C. M. & Römkens, P. F. A. M., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 39 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2784)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Perspectieven voor de afzet van (fosfaat-verarmd) zuiveringsslib naar de landbouw

  Regelink, I., Ehlert, P. & Römkens, P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 75 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2819)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Visiedocument gebruik van biobeschikbaarheid in bodembeoordeling : mogelijkheden voor metalen in bodem en waterbodem

  Lijzen, J. P. A., Verschoor, A. J., Mesman, M., Boer, P. T., Osté, L. & Römkens, P., 2017, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 86 p. (RIVM briefrapport; no. 2015-0215)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2015

  Actualisering methodiek en protocol om de fosfaattoestand van de bodem vast te stellen

  2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-technical report; no. 39)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2014
  Open Access
  2013
  Open Access
  fertilizer
  pollutant
  legislation
  heavy metal
  quality standard

  Methodologies to assess the impacts of nutrients, pesticides, and heavy metals and insights on indicators on land use and land management impacts on biodiversity

  Abdul Malak, D., Schröder, C., Ubach, R., Römkens, P. F. A. M., de Vries, W., Peddes, S., Kruijne, R., Liquete, C., Kleeschulte, S., Stöger, F. & Loehnertz, M., 2013, Kopenhagen: European Environment Agency.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Europa
  land management
  pesticide
  heavy metal
  biodiversity

  Voorkomen van DDT in de bodem in Oss en opname door moestuingewassen : risico analyse van DDT in de bodem en berekening van humane blootstelling

  Römkens, P. F. A. M. & Lijzen, J. P. A., 2013, Wageningen [etc.]: Alterra [etc.]. 64 p. (Alterra-rapport; no. 2395)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2012

  Bodemverontreiniging en de opname van lood door moestuingewassen : risico’s van lood door bodemverontreiniging

  Otte, P. F., Römkens, P. F. A. M., Rietra, R. P. J. J. & Lijzen, J. P. A., 2012, Bilthoven: RIVM. 63 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2011

  Lood in bodem en gewas in volkstuincomplexen in Leiden : locatie-specifiek onderzoek naar risico's van bodemverontreiniging

  Römkens, P. F. A. M. & Rietra, R. P. J. J., 2011, Wageningen: Alterra. 52 p. (Alterra-rapport; no. 2255)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Uitspoeling van zware metalen uit bodems naar het oppervlaktewater : ecologische risico's van metalen in het oppervlaktewater en bronnen van metaaluitspoeling

  Bonten, L. T. C., Groenenberg, J. E., Koopmans, G. F., Römkens, P. F. A. M., Vink, J. P. M. & Verschoor, A., 2010, Wageningen [etc.]: Alterra [etc.]. 49 p. (Alterra-rapport; no. 2024)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2009

  Afleiden van Achtergrondgehalten voor zware metalen : een vergelijking van bestaande concepten en discussiepunten

  Rietra, R. P. J. J., Römkens, P. F. A. M. & Bonten, L. T. C., 2009, Wageningen: Alterra. 40 p. (Alterra-rapport; no. 1862)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Heavy metals in paddy fields in Taiwan: chemical behavior in soil and uptake by brown rice

  Chu, C. L., Romkens, P. F. A. M. & Guo, H. Y., 2009, Wageningen: Alterra. 112 p. (Alterra-rapport; no. 1823)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Invloed van maatregelen t.b.v. de Kaderrichtlijn water op organische stof en zware metalen in de bodem en oppervlaktewater

  Römkens, P. F. A. M., Groenenberg, J. E. & Bonten, L. T. C., 2009, Wageningen: Alterra. 46 p. (Alterra-rapport; no. 1824)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Mogelijkheden voor maatregelen en invloed van voorgenomen beleid mbt. nutriënten op de uitspoeling van zware metalen naar het oppervlaktewater

  Bonten, L. T. C., Groenenberg, J. E. & Römkens, P. F. A. M., 2009, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 1818)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Towards implementation of bioavailability measurements in the Dutch regulatory framework

  Brand, E., Peijnenburg, W., Goenenberg, B., Vink, J., ten Hulscher, D., Jonker, C., Römkens, P. F. A. M. & Roex, E., 2009, Bilthoven: RIVM. (RIVM report / National Institute for Public Health and the Environment; no. 711701084/2009)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  regulatory framework
  bioavailability
  soil ecosystem
  pollutant
  risk assessment
  2008

  De invloed van bodemeigenschappen op kritische gehalten voor zware metalen en organische microverontreinigingen in de bodem

  de Vries, W., Römkens, P. F. A. M., Bonten, L. T. C., Rietra, R. P. J. J., Ma, W. C. & Faber, J. H., 2008, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 817)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Geschikte of vruchtbare landbouwgronden in Nederland en Europa : een overzicht en synthese van bestaande informatie

  Hack-ten Broeke, M. J. D., Rietra, R. P. J. J., Romkens, P. F. A. M. & de Vries, F., 2008, Wageningen: Alterra. 63 p. (Alterra-rapport; no. 1693)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Het webportaal: www.risicotoolbox.nl. Modelbeschrijving

  Nijs, A. C. M., Wintersen, A. M., Posthuma, L., Lijzen, J. P. A., Romkens, P. F. A. M. & de Zwart, D., 2008, Bilthoven: RIVM. 38 p. (RIVM rapport; no. 711701067/2008)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Kennisbehoefte en kennisbeschikbaarheied over de rol van uitspoeling van zware metalenuit de bodem in het landelijk gebied

  Bonten, L. T. C. & Romkens, P. F. A. M., 2008, Wageningen: Alterra. 39 p. (Alterra-rapport; no. 1701)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Blootstelling en opname van cadmium door runderen in de Kempen: een modelstudie

  Römkens, P. F. A. M., Zeilmaker, M. J., Rietra, R. P. J. J., Kan, C. A., van Eijkeren, J. C. H., van Raamsdonk, L. W. D. & Lijzen, J. P. A., 2007, Wageningen: Alterra. 69 p. (Alterra-rapport; no. 1438)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  De invloed van veranderingen in bodemeigenschappen op de blootstelling van hogere organismen aan verontreinigingen : Effecten van inrichting, beheer en veranderend landgebruik

  van den Brink, N. G. M., Bonten, L. T. C., Römkens, P. F. A. M. & van de Pol, J., 2007, Wageningen: Alterra. 63 p. (Alterra-rapport; no. 1556)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  EU soil strategy : deelproject V: risk assessment voor zware metalen

  Bonten, L. T. C., Groenenberg, J. E. & Römkens, P. F. A. M., 2007, Wageningen: Alterra. 48 p. (Alterra-rapport; no. 1541)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Risico-analyse Hergebruik van baggerslib in de landbouw

  Kamp, J. A. L. M., Neessen, I. M. J. G., Meijer, G. A. L., van Middelkoop, J. C., Romkens, P. F. A. M. & Rietra, R. P. J. J., 2007, Lelystad: Animal Sciences Group. 65 p. (Rapport / Animal Sciences Group)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  De consequenties van de Europese bodemrichtlijn voor het Nederlandse beleid

  Wesselink, L. G., Notenboom, J., Tiktak, A., Römkens, P. F. A. M. & Oenema, O., 2006, Bilthoven: Milieu en Natuur Planbureau. 29 p. (MNP report / Milieu- en Natuurplanbureau; no. 500094002)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Effect van bekalken op cadmiumopname door gewassen; resultaten van de veldproeven in het eerste jaar en tweede jaar

  Rietra, R. P. J. J., Japenga, J., Bouwman, L. A. & Römkens, P. F. A. M., 2006, Wageningen: Alterra. 42 p. (Alterra-rapport; no. 1297)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access
  agricultural soil
  risk assessment
  leaching
  copper
  prediction

  Resultaten inventariserend onderzoek bodem en gewas in de moestuin te Den Bommel, gemeente Oostflakkee

  Römkens, P. F. A. M., Rietra, R. P. J. J. & Otte, P. F., 2006, Wageningen: Alterra. 50 p. (Alterra-report; no. 1352)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access