If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1996 2020

Filter
Report
2019

Effects of abiotic variables on the survival of discarded bycatches in North Sea pulse-trawl fisheries

Schram, E., Goedhart, P. W. & Molenaar, P., May 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 32 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C040/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

G-TwYST cross studies statistical comparisons of NK33- and NK33+ versus the control feed

Goedhart, P. W. & van der Voet, H., 2018, Wageningen: Biometris, Wageningen University & Research. 36 p. (Biometris report; no. 38.03.18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

G-TwYST power analysis for 2-year and 90-days rat feeding studies with 33%-50% maize

Goedhart, P. W. & van der Voet, H., 2018, Wageningen: Biometris, Wageningen University & Research. 21 p. (Biometris report; no. 39.04.18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

G-TwYST study B a 90-day toxicity study in rats fed GM maize NK603: statistical report

Goedhart, P. W. & van der Voet, H., 2018, Wageningen: Biometris, Wageningen University & Research. 81 p. (Biometris report; no. 31.10.17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

G-TwYST study C a 90-day toxicity study in rats fed GM maize NK603: statistical report appendices

Goedhart, P. W. & van der Voet, H., 2018, Wageningen: Biometris, Wageningen University & Research. 149 p. (Biometris report; no. 37.03.18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

G-TwYST study C a 90-day toxicity study in rats fed GM maize NK603: statistical report

Goedhart, P. W. & van der Voet, H., 2018, Wageningen: Biometris, Wageningen University & Research. 100 p. (Biometris report; no. 37.03.18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Statistical analysis of differential white blood cell counts for G-TwYST studies A and C

Goedhart, P. W. & van der Voet, H., 2018, Wageningen: Biometris, Wageningen University & Research. 50 p. (Biometris report; no. 42.08.18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

G-TwYST study B a 90-day toxicity study in rats fed GM maize NK603: statistical report appendices

Goedhart, P. W. & van der Voet, H., 2017, Wageningen: Biometris, Wageningen University & Research. 122 p. (Biometris report; no. 31.10.17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016
Open Access
2014

Betrouwbaarheid van aantalsschattingen van schadeveroorzakende watervogelsoorten - Deel 2 : Watervogels

Ebbinge, B. S., Goedhart, P. W., Kiers, M. A. & Naeff, H. S. D., 2014, Alterra Wageningen UR / Fauna fonds. 138 p. (Alterra rapport; no. 2427)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Using Minimum Area Requirements (MAR) for assemblages of mammal and bird species in global biodiversity assessments

Verboom, J., Snep, R. P. H., Stouten, J., Pouwels, R., Pe’er, G., Goedhart, P. W., van Adrichem, M. H. C., Alkemade, J. R. M. & Jones-Walters, L. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 22 p. (WOt-paper; no. 33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
mammal
biodiversity
habitat loss
minimum viable population
habitat fragmentation
Open Access

Nitrate concentrations in drainage water in marine clay areas : exploratory research of the causes of increased nitrate concentrations

van Boekel, E. M. P. M., Roelsma, J., Massop, H. T. L., Hendriks, R. F. A., Goedhart, P. W. & Jansen, P. C., 2013, Wageningen: Alterra. 98 p. (Alterra-rapport; no. 2421)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
drainage water
farm
nitrate
clay
clay soil

Schadeveroorzakende zoogdiersoorten in Nederland : inzicht in de betrouwbaarheid van aantalsbepalingen

Groot Bruinderink, G. W. T. A., Goedhart, P. W., Lammertsma, D. R. & Dekker, J. J. A., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. (Alterra-rapport; no. 2426)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012

A comparison by simulation of different methods to estimate the usual intake distribution for episodically consumed foods.

Goedhart, P. W., van der Voet, H., Knüppel, S., Dekkers, A. L. M., Dodd, K. W., Boeing, H. & van Klaveren, J. D., 2012, Parma: EFSA. 65 p. (Supporting Publication; no. 2012:EN-299)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

A European tool for usual intake distribution estimation in relation to data collection by EFSA

van Klaveren, J. D., Goedhart, P. W., Wapperom, D. & van der Voet, H., 2012, Parma: EFSA. 42 p. (Supporting Publications; no. 2012: EN-300)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
present
food
European Community
prejudice
transparency

Validatie van MOVE4

Wamelink, G. W. W., van Adrichem, M. H. C. & Goedhart, P. W., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 96 p. (WOt-werkdocument; no. 311)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

African winter population trends of European waterbirds : the identification of critical sites and the effectiveness of Ramsar and IBA site designation for the conservation of migratory waterbirds

Kleijn, D., Nagy, S., Delany, S., Nasirwa, O., Dodman, T. & Goedhart, P. W., 2011, Wageningen: Alterra. 30 p. (Alterra-report; no. 2148)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
bird
winter
population trend
2010

Biometris GenStat Procedure Library Manual 13th Edition

Goedhart, P. W. & Thissen, J. T. N. M., 2010, Wageningen: Wageningen Universiteit. 126 p. (Biometris report; no. 18.08.10)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
methodology

Effect van nestbezoek en onderzoek op weidevogels

Goedhart, P. W., Teunissen, W. A. & Schekkerman, H., 2010, Wageningen: Wageningen Universiteit. 84 p. (SOVON-onderzoeksrapport; no. 2010/01)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Factoren bij aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe

Groot Bruinderink, G. W. T. A., Lammertsma, D. R., Goedhart, P. W., Buist, W. G., Wegman, R. M. A. & Spek, G. J., 2010, Wageningen: Alterra. 42 p. (Alterra-rapport; no. 2026)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurkwaliteit van het agrarisch gebied

de Knegt, B., Clement, J., Goedhart, P. W., Sierdsema, H., van Swaay, C. A. M. & Wiersma, P., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 131 p. (WOt-werkdocument; no. 221)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Statistical modelling of usual intake. Scientific report submitted to EFSA

van der Voet, H., van Klaveren, J. D., Arcella, D., Bakker, M., Boeing, H., Boon, P. E., Crépét, A., Dekkers, A., de Boer, W., Dodd, K. W., Ferrari, P., Goedhart, P. W., Hart, A., van der Heijden, G. W. A. M., Kennedy, M., Kipnis, V., Knüppel, S., Merten, C., Ocké, M. & Slob, W., 2010, ETUI. 23 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
modeling
food
food intake
food consumption
diet
2009

Biometris GenStat Procedure Library Manual

Goedhart, P. W. & Thissen, J. T. N. M., 2009, Wageningen: PRI Biometris. (Rapport Biometris; no. 15.09.09)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Biometris GenStat Procedure Library Manual 12th Edition

Goedhart, P. W. & Thissen, J. T. N. M., 2009, Wageningen: PRI/Biometris. 124 p. (Biometris report; no. 15.08.09)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
methodology

Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 overwinterende ganzen en smienten. Deelrapport 10. Hebben overwinterende ganzen invloed op de weidevogelstand?

Kleijn, D., van Winden, E., Goedhart, P. W. & Teunissen, W., 2009, Wageningen: Alterra. 43 p. (Alterra-rapport; no. 1771)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring van aquatische natuur : KRW monitoring voor natuurdoelen in De Wieden

Keizer-Vlek, H. E., Verdonschot, P. F. M. & Goedhart, P. W., 2009, Wageningen: Alterra. 67 p. (Alterra-rapport; no. 1999)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling en toepassing van een poweranalyse voor de vogelmonitoringgegevens in het kader van de nieuwe gaswinning

Wiersma, P., Roodbergen, M., Goedhart, P. W. & Ens, B. J., 2009, Beek-Ubbergen: SOVON Vogelonderzoek Nederland. (SOVON-onderzoeksrapport; no. 2009/11)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Populatiedynamica van muskusratten. Huidige en alternatieve strategieën van bestrijding in Nederland

Bos, D., van Belle, J., Goedhart, P. W., van Wieren, S. E. & Ydenberg, R. C., 2009, Feanwâlden: Altenburg & Wymenga. 79 p. (A&W-rapport; no. 1250)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2008

Monitoring van vogels in de Waddenzee met de hand aan de kraan

Ens, B., Goedhart, P. W., Koffijberg, K. & Rappoldt, K., 2008, Beek-Ubbergen: SOVON Vogelonderzoek Nederland. 90 p. (SOVON-onderzoeksrapport; no. 2008/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2007

Response curves for plant species and vegetation types

Wamelink, W., Goedhart, P. W., Frissel, J. Y., Wegman, R. M. A., Slim, P. A. & van Dobben, H. F., 2007, Wageningen: Alterra. 20 p. (Alterra-rapport; no. 1489)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
vegetation types
plant response
nitrogen content
water table
soil pH
2005

Biometris GenStat Procedure Library Manual 8th Edition

Goedhart, P. W. & Thissen, J. T. N. M., 2005, onbekend: PRI Biometris. 112 p. (Biometris)

Research output: Book/ReportReportProfessional

methodology

Effectiviteit van agrarisch natuurbeheer voor weidevogels : modelontwikkeling

Pouwels, R., Goedhart, P. W., Baveco, H., Jochem, R. & Geertsema, W., 2005, Wageningen: Natuurplanbureau. 123 p. (Planbureaurapporten; no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2004

Biodiversity on coarse woody debris, model description and parametrisation

Goedhart, P. W., van Hees, A. F. M., van der Werf, B. & Kramer, K., 2004, [S.l.]: S.n. 8 p. (Nat-Man Working Report; no. 55)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Biometris GenStat Procedure Library Manual 7th Edition

Goedhart, P. W. & Thissen, J. T. N. M., 2004, Wageningen: Biometris Wageningen UR.

Research output: Book/ReportReportAcademic