1988 …2020

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Report

Actualisatie excretiecijfers landbouwhuisdieren voor forfaits regeling Meststoffenwet

Tamminga, S., Jongbloed, A. W., Bikker, P., Sebek, L. B. J., van Bruggen, C. & Oenema, O., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 84 p. (WOt-werkdocument ; no. 156)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Actualisering forfaitaire waarden voor gasvormige N-verliezen uit stallen en mestopslagen van varkens, pluimvee en overige dieren

Groenestein, C. M., van den Hoek, K. W., Monteny, G. J. & Oenema, O., 2005, Wageningen: Agrotechnology & Food Innovations. 33 p. (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations; no. 465)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Actualisering van geschatte N en P excreties door rundvee

Tamminga, S., Aarts, H. F. M., Bannink, A., Oenema, O. & Monteny, G. J., 2004, [S.l.]: S.n. 48 p. (Reeks milieu en landelijk gebied; no. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Advies fritesrassen en aardappelrassen

Oenema, O., 2009, WOT Natuur & Milieu.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Advies 'Mestverwerkingspercentages 2017'

Oenema, O., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-technical report; no. 76)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Advies Mestverwerkingspercentages 2018

Oenema, O., Nov 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 71 p. (WOt-technical report; no. 111)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Afzetmogelijkheden van de dunne fractie van varkensdrijfmest na mestscheiding

Schoumans, O. F., Ehlert, P. A. I., Rulkens, W. H. & Oenema, O., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 78 p. (Alterra-report; no. 2331)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Analyse forfaitaire waarden voor N-excreties en gasvormige N-verliezen voor enkele diercategorieën

Heeres-van der Tol, J. J., Tamminga, S., Oenema, O. & Velthof, G. L., 2002, Lelystad: Praktijkonderzoek Veehouderij. 13 p. (Rapportage; no. 1803300300)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Analyse van de stikstofproblematiek in Nederland; een eerste verkenning

Erisman, J. W., de Vries, W., Kros, H., Oenema, O., van der Eerden, L. J. & van Zeijts, H., 2000, Petten: ECN. 69 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
Open Access
Open Access

Assessment of most promising measures . Task 3 Service contract "Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions"

Witzke, H. P. & Oenema, O., 2007, Wageningen: Alterra. 110 p. (Alterra-rapport; no. 1663.3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bepaling samenstelling van vaste mest met NIRS

Rietra, R. P. J. J. & Oenema, O., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 27 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2837)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bepaling van provinciale stikstofplafonds; integrale afweging van effecten van het mest- en ammoniakbeleid

Kros, J., de Vries, W. & Oenema, O., 2002, Wageningen: Alterra. 69 p. (Alterra-rapport; no. 417)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beperking van emissie van methaan en lachgas uit de landbouw: identificatie van kennishiaten

Oenema, O., Velthof, G. L. & Kuikman, P. J., 2001, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 380)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bijlage bij brief 11/N&M0063 / 14 december 2011

Oenema, O., 2011, Wageningen: Alterra.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biochars van dierlijke mest

Ehlert, P. A. I. & Oenema, O., 2010, Wageningen: Wageningen UR. 2 p. (BO-12.02 infobladen; no. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Changing rural areas: exploring future agriculture in the Netherlands and EU

Oenema, O., 2004, Wageningen: Alterra. 72 p. (Alterra-rapport; no. 1038)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Characterization of data collecting - processing - reporting systems for Agri-Environmental indicators in member states of the European Union

Beek, C. L., Pietrzak, S., Heesmans, H. I. M. & Oenema, O., 2011, Luxembourg: Eurostat. 190 p. (EUROSTAT methodologies & working papers; no. 2011 ed)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Commissie van Deskundigen Meststoffenwet : taken en werkwijze, versie 2014

Velthof, G. L. & Oenema, O., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 48 p. (WOt-technical report; no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Data requirements, availability and gaps in AEIs in Europe

Vinther, F. P., Kudsk, P. K., Hutchings, N., Kristensen, I. S., Poulsen, H. D., Oenema, O., Elbersen, B., Perez-Soba, M. & Beek, C. L., 2011, Luxembourg: Publications Office of the European Union. 216 p. (EUROSTAT methodologies & working papers; no. 2011 ed)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

De consequenties van de Europese bodemrichtlijn voor het Nederlandse beleid

Wesselink, L. G., Notenboom, J., Tiktak, A., Römkens, P. F. A. M. & Oenema, O., 2006, Bilthoven: Milieu en Natuur Planbureau. 29 p. (MNP report / Milieu- en Natuurplanbureau; no. 500094002)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Deskstudie najaarstoediening dierlijke mest op kleigronden

Gorissen, A., Schröder, J. J., Oenema, O. & Whitmore, A. P., 1999, Wageningen: AB-DLO. 30 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De status van het rekeninstrumentarium STONE 2.0

Rötter, R. P., van Grinsven, J. J. M., Boers, P., Beusen, A. H. W. & Oenema, O., 2001, Wageningen: Alterra. 40 p. (Reeks Mileuplanbureau 17 / Alterra-rapport; no. 378)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Direct and indirect data needs linked to the farms for agri-environmental indicators

Oenema, O., 2011, Luxembourg: Publications Office of the European Union. 88 p. (EUROSTAT methodologies & working papers; no. 2011 ed)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Direct N2O emission in animal production.

Oenema, O., Erda, L., Heinemeyer, O., Leffelaar, P. A., Bouwman, L., Kroeze, C., Delmas, R. & Mosier, A., 1995, Unknown Publisher. 8 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

DireDate Final Seminar

Perez-Soba, M. & Oenema, O., 2011, Luxembourg: Eurostat. 50 p. (Report Task 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een routekaart naar duurzame landbouw: wegen en kruispunten

Brouwer, F., van Eck, W., van Bavel, M. A. H. J., van den Bosch, G. F., Leneman, H. & Oenema, O., 2003, Wageningen: Alterra. 34 p. (Alterra-rapport, 1566-7197; no. 824)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van varianten van verliesnormen op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. Rapportage Cluster 4 Evaluatie van de Meststoffenwet. Dl. 2

Oenema, O., van Liere, E., Stam, G. J., de Blois, C. J. & Prins, T. C., 2002, Bilthoven: RIVM. 110 p. (RIVM rapport; no. 718201006/2002)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effects of ageing and cultivation of grassland on soil nitrogen

Velthof, G. L. & Oenema, O., 2001, Wageningen: Alterra. 55 p. (Alterra-rapport; no. 399)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Explorative study of phosphorus recovery from pig slurry : laboratory experiments

Schoumans, O. F., Ehlert, P. A. I., Nelemans, J. A., van Doorn-van Tintelen, W., Rulkens, W. H. & Oenema, O., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 46 p. (Alterra report; no. 2514)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Factsheet 'stikstofbronnen'

Oenema, O., de Vries, W., van Dobben, H. F., Kros, J., Velthof, G. L. & Reinds, G. J., 2 Oct 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 17 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Farm data needed for agri-environmental reporting

Oenema, O., Amon, B., Beek, C. L., Hutchings, N., Perez-Soba, M. & Velthof, G. L., 2011, Luxembourg: Publications Office of the European Union. (EUROSTAT methodologies & working papers; no. 2011 ed)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Forfaitaire waarden voor gasvormige stikstofverliezen uit stallen en mestopslagen; gew. druk

Oenema, O., Velthof, G. L., Verdoes, N., Groot Koerkamp, P. W. G., Monteny, G. J., Bannink, A., van der Meer, H. G. & van der Hoek, K. W., 2000, Wageningen: Alterra. 185 p. (Alterra-rapport; no. 107)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Fosfaatverliezen en fosfaatoverschotten in de Nederlandse Landbouw.

Oenema, O. & van Dijk, T. A., 1994, Unknown Publisher. 102 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Gebiedsgerichte uitwerking Nitraatrichtlijn : mogelijkheden en beperkingen

Schoumans, O. F., Keessen, A. M., Runhaar, J., van Rijswick, H., Driessen, P., Oenema, O. & Zwart, K. B., 2010, Wageningen: Alterra. 90 p. (Alterra-rapport; no. 2062)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Greenhouse gas emissions from European croplands

Smith, P., Amézquita, M. C., Buendia, L., Ewert, F., Kuikman, P. J., Leffelaar, P. A., Oenema, O., Saletes, S., Schils, R. L. M., Soussana, J. F., van Amstel, A. R., van Putten, B., Verhagen, A., Ambus, P., Andrén, O., Arrouays, D., Ball, B., Boeckx, P., Brüning, C., Buchmann, N. & 41 others, Cellier, P., Cernusca, A., Clifton-Brown, J. C., Dämmgen, U., Favoino, E., Fiorelli, J. L., Flechard, C., Freibauer, A., Hacala, S., Harrison, R., Hiederer, R., Janssens, I., Jayet, P. A., Jouany, J. P., Jungkunst, H., Karlsson, T., Lagreid, M., Leip, A., Loiseau, P., Milford, C., Neftel, A., Ogle, S., Olesen, J. E., Perälä, P., Pesmajoglou, S., Petersen, S. O., Pilegaard, K., Raschi, A., Regina, K., Rounsevell, M., Seguin, B., Sezzi, E., Stefani, P., Stengel, P., van Cleemput, O., van Wesemael, B., Viovy, N., Vuichard, N., Weigel, H. J., Weiske, A. & Willers, H. C., 2004, Clermont Ferrand: Carbo Europe Greenhouse Gases. 90 p. (Specific Study 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Greenhouse gas emissions from European grasslands

Soussana, J. F., Salètes, S., Smith, P., Schils, R. L. M., Ogle, S., Amézquita, M. C., Buendia, L., Ewert, F., Hensen, A., Kuikman, P. J., Leffelaar, P. A., Oenema, O., van Amstel, A. R., van Putten, B., Verhagen, J., Allard, V., Ambus, P., Arrouays, D., Ball, B., Boeckx, P. & 41 others, Brüning, C., Buchmann, N., Campbell, C., Cellier, P., Cernusca, A., Clifton-Brown, J. C., Dämmgen, U., Fiorelli, J. L., Flechard, C., Freibauer, A., Fuhrer, J., Harrison, R., Hiederer, R., Janssens, I., Jayet, P. A., Jones, M., Jouany, J. P., Jungkunst, H., Lagreid, M., Leip, A., Loiseau, P., Martin, C., Milford, C., Neftel, A., Olesen, J. E., Pesmajoglou, S., Petersen, S. O., Pilegaard, K., Raschi, A., Rees, R. M., Sezzi, E., Skiba, U., Stefani, P., Sutton, M. A., van Cleemput, O., van Wesemael, B., Viovy, N., Vuichard, N., Tuba, Z., Weigel, H. J. & Willers, H. C., 2004, Clermont-Ferrand: Carbo Europe Greenhouse Gases. 90 p. (Specific study 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Herstel van fosfaatverzadigde zandgronden via onttrekking van fosfaat door gewassen

Chardon, W. J., Ehlert, P. A. I., Loman, H., Oenema, O. & de Willigen, P., 1997, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportProfessional

How to manage changes in rural areas in desired direction?

Oenema, O., 2005, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 24 p. (WOt-werkdocument ; no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Indicatoren Landelijk Gebied : werkwijze en eerste resultaten

Oenema, O., Smit, A. & van der Kolk, J. W. H., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 38 p. (WOt-werkdocument ; no. 130)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access