Oene Oenema

prof.dr.ir.

  1988 …2020
  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Activities 1998 2018

  • 103 Consultancy
  • 5 Public lecture/debate/seminar
  • 4 Membership of committee
  • 1 Editorial activity

  CDM-advies: Update beoordeling derogatie-opties

  O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
  26 Jan 2018

  Activity: Consultancy

  CDM-advies: Aanvullende vragen Groenbemesters

  O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
  14 Dec 2017

  Activity: Consultancy

  CDM-advies: Beoordeling derogatie-opties

  O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
  2 Nov 2017

  Activity: Consultancy

  CDM-advies: Werkingscoëfficiënt graasdiermest

  O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
  16 Feb 2017

  Activity: Consultancy

  CDM-advies: NIRS bepalingsmethoden dunne mest

  O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
  31 Aug 2017

  Activity: Consultancy

  CDM-advies: Borging KringloopWijzer

  O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
  9 Jan 2017

  Activity: Consultancy

  CDM-advies: Verschillen tussen vaste mest en potstalmest

  O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
  13 Jul 2017

  Activity: Consultancy

  CDM-advies: Fosfaatgebruiksnormen en gewasopbrengsten

  O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
  24 Feb 2017

  Activity: Consultancy

  CDM-advies: Borging alternatieve mesttoedieningssystemen

  O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
  13 Jul 2017

  Activity: Consultancy

  CDM-review Addendum Nitraatrichtlijnrapport van RIVM

  O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
  7 Mar 2017

  Activity: Consultancy

  CDM-advies: Mestopslagforfait voor categorie 551 schapen

  O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
  9 Jan 2017

  Activity: Consultancy

  CDM-advies: Groenbemesters

  O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
  20 Feb 2017

  Activity: Consultancy

  CDM-advies: Export van dierlijke mest

  O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
  13 Jul 2017

  Activity: Consultancy

  CDM-advies: Fosfaatgebruikersnormen en gewasopbrengsten

  O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
  24 Feb 2017

  Activity: Consultancy

  CDM-advies: Beoordeling alternatieve mesttoedieningssystemen

  O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
  31 Aug 2017

  Activity: Consultancy

  CDM-advies: Scheuren en herinzaai grasland

  O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
  14 Mar 2017

  Activity: Consultancy

  CDM-advies: Kortingspercentage fosfaatrechten

  O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
  4 Jul 2017

  Activity: Consultancy

  CDM-advies: Bemonstering bij continue productie van vaste mest

  O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
  12 Feb 2016

  Activity: Consultancy

  Over bodemkwaliteit en voerkwaliteit

  Oene Oenema (Speaker)
  27 Oct 2016

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  CDM-advies: Herziening excretieforfaits schapen en geiten

  O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
  30 Mar 2016

  Activity: Consultancy

  CDM-advies: Wetenschappelijke toetsing KringloopWijzer

  O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
  21 Nov 2016

  Activity: Consultancy

  CDM-advies: Bepalingen bij weidegang varkens

  O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
  22 Nov 2016

  Activity: Consultancy

  CDM-review N-gebruikersnorm industriegras

  O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
  11 Jul 2016

  Activity: Consultancy

  CDM-review: PvA monitoring LMM

  O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
  23 Sep 2016

  Activity: Consultancy

  CDM-advies: Excretienormen voor biologisch gehouden leghennen

  O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
  22 Nov 2016

  Activity: Consultancy

  CDM-review: Stikstofgebruiksnormen voor Graszaad

  O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
  6 Oct 2015

  Activity: Consultancy

  Pilot NIRS dierlijke mest

  Oene Oenema (Advisor)
  2015

  Activity: Consultancy

  Review Stikstofgebruiksnormen voor Graszaad

  Oene Oenema (Advisor)
  6 Oct 2015

  Activity: Consultancy

  Over bodemkwaliteit en voerkwaliteit

  Oene Oenema (Speaker)
  27 Oct 2015

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  CDM-advies: Mestverwerkingspercentages 2016

  O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
  15 Sep 2015

  Activity: Consultancy