Martin Goossen

drs.

  19952020
  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output 1995 2020

  Filter
  Report
  2020

  Maatschappelijke betrokkenheid bij natuur in beleid en praktijk : verkennende studie onder burgers en bedrijven

  Bredenoord, H., van Broekhoven, S., van Doren, D., Goossen, M., van Oorschot, M. & Vugteveen, P., 2020, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 171 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2019

  De toegankelijkheid van Jufferswaardin Renkum: bezoekaantallen, burgerparticipatie en communicatie

  Goossen, C. M. & Dekker, L., Sep 2019, Wageningen: Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel. 87 p. (Wetenschapswinkel Rapport; no. 353)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Maatschappelijke betrokkenheid - casus onderzoek. Tussenrapportage WOT-04-010-034.60

  Bouwma, I. M., Kamphorst, D. A., van Doren, D., de Boer, T. A., Buijs, A. E., Goossen, C. M., Donders, J. L. M., Frissel, J. Y. & Broekhuizen, S., 2019, (WOt-interne notitie; no. 275)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  2018

  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen

  van Egmond, P., Elzenga, H., Buitelaar, E., van Eerdt, M., Eskinasi, M., Franken, R., van Gaalen, F., Hanemaaijer, A., Hilbers, H., de Hollander, G., Nijland, H., Ritsema van Eck, J., Ros, J., Schilder, F., Spoon, M., Uitbeijerse, G., van der Wouden, R., Vonk, M., Vugteveen, P., Goossen, M. & 21 others, Blom, W., Bredenoord, H., van den Brink, T., Evers, D., van Doren, D., van Grinsven, H., van Hinsberg, A., Muilwijk, H., van Oorschot, M., Peeters, J., van Puijenbroek, P., Raspe, O., van Rijn, F., van Schijndel, M., van der Sluis, S., Sorel, N., Timmerhuis, J., Verwest, F., Westhoek, H., Sanders, M. & Dirkx, J., 2018, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 284 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2017

  Interventiestudie Gezonde Schoolpleinen: Het effect op leerlingen van het herinrichten van schoolplein tot gezond schoolplein

  de Vries, S., Langers, F., Goossen, C. M., van Rijn, S. E. M., Vlasblom, E., Sterkenburg, R. P. & Pierik, F. H., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 113 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2830)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Monitoring bezoekers in het Renkumse Beekdal: case-studie Internet of Things: Combinatie PIR-sensor, LoRa en Arduino

  Goossen, C. M., 2017, Wageningen: Wageningen University & Research Wetenschapswinkel. 38 p. (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel, rapport; no. 340)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Resultaten van 10 jaar daarmoetikzijn voor de provincie Zuid-Holland

  Goossen, C. M., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 27 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2781)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Waarden van het label Nationaal Park voor Nationaal Park Weerribben-Wieden

  Goossen, C. M., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 45 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2798)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2016

  Natuurinclusief ondernemen: Van koplopers naar mainstreaming?

  Smits, M. J. W., van der Heide, C. M., Dagevos, H., Selnes, T. & Goossen, C. M., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 78 p. (WOt-technical report; no. 63)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2015

  De potentie van natuurcombinaties : inzicht en reflecties op de meerwaarde van een nieuw concept

  Fontein, R. J., Michels, R., Linderhof, V. G. M., Goossen, M. & de Graaff, R. P. M., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 55 p. (Alterra-rapport; no. 2648)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Mass mapping : state of art en nieuwe ideeën om bezoekersaantallen in natuurgebieden te meten

  Goossen, C. M. & Kiers, M. A., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-technical report; no. 29)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Monitoringsmethoden voor aantal bezoeken aan natuurgebieden met elkaar vergeleken

  Goossen, C. M., Nov 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 40)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Perspectieven voor ecosysteemdiensten en natuur van een hoogwatergeul bij Varik Heesselt : een studie voor de NKN-casus Waterveiligheid Deltaprogramma

  Bos, M., Hartgers, E. M., Goossen, C. M., de Groot, W. J. M., Kwakernaak, C., Maas, G. J., Levelt, O., Schasfoort, F. & Nienhuis, A., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 121 p. (Alterra-rapport; no. 2652)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2013

  Beleving van weidevogelproblematiek in Nederland, Bevindingen publieksenquête

  Langers, F. & Goossen, C. M., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 44 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Benutting ecosysteemdiensten

  Vreke, J., Kistenkas, F. H., Donders, J. L. M., Goossen, C. M. & de Vries, S., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 105 p. ( WOt-werkdocument ; no. 349)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Bereidheid van de waterrecreatiesector om te investeren in hun omgeving

  Goossen, C. M. & Langers, F., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 62)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Relaties tussen recreanten, ondernemers en landschap

  Goossen, C. M., Langers, F. & de Boer, T. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 74 p. (WOt-werkdocument; no. 329)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Resultaten analyse natuurverhalen

  Goossen, C. M., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 39 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  2012

  Druktebeleving in groengebieden : bepaling, gevolgen en mogelijke mitigrerende maatregelen

  de Vries, S., de Boer, T. A. & Goossen, C. M., 2012, Wageningen: Alterra. 51 p. (Alterra-rapport; no. 2312)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Recreatie en natuur : kennis over effecten, kwetsbaarheid, handelingsperspectieven en monitoring van recreatie in Natura 2000-gebieden

  Henkens, R. J. H. G., Broekmeyer, M. E. A., Schotman, A. G. M., Goossen, C. M. & Pouwels, R., 2012, Wageningen: Alterra. 130 p. (Alterra-rapport; no. 2334)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Recreatieschouw : groengebieden schouwen op basis van recreatiemotieven

  Goossen, C. M. & de Boer, T. A., 2012, Wageningen: Alterra. 36 p. (Alterra-rapport; no. 2301)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Terugblik op het ILG : kwalitatieve evaluatie van het investeringsbudget Landelijk Gebied

  Boonstra, F. G., Vullings, L. A. W., Kwakernaak, C., Fontein, R. J., Kuindersma, W., Goossen, C. M., Sanders, M. E., van der Grift, E. A., Kamphorst, D. A. & Wamelink, G. W. W., 2012, Wageningen: Alterra. 94 p. (Alterra-rapport; no. 2371)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2011

  Achtergronddocument Midterm meting Monitor Effectindicatoren Agenda Vitaal Platteland

  Agricola, H. J., Reijnen, M. J. S. M., Boone, J. A., Dolman, M. A., Goossen, C. M., de Vries, S., Vreke, J., Roos-Klein Lankhorst, J. & de Groene, E. M., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 176 p. (WOt-werkdocument ; no. 253)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  A spatial assessment of ecosystem services in Europe: Methods, case studies and policy analysis - phase 1

  Maes, J., Braat, L. C., Jax, K., Hutchins, M., Furman, E., Termansen, M., Luque, S., Paracchini, M. L., Chauvin, C., Williams, R., Volk, M., Lautenbach, S., Kopperoinen, L., Schelhaas, M., Weinert, J., Goossen, C. M., Dumont, E., Strauch, M., Görg, C., Dormann, C. & 14 others, Katwinkel, M., Zulian, G., Varjopuro, R., Ratamäki, O., Hauck, J., Forsius, M., Hengeveld, G. M., Perez-Soba, M., Bouraoui, F., Scholz, M., Schulz-Zunkel, C., Lepistö, A., Polishchuck, Y. & Bidoglio, G., 2011, Italy: Ispra: Partnership for European Environmental Research. 143 p. (PEER report / Partnership for European Environmental Research; no. 3)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Mass Movement naar recreatieve gebieden : overzicht van methoden om bezoekersaantallen te meten

  Goossen, C. M., Fontein, R. J., Donders, J. L. M. & Arnouts, R. C. M., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 83 p. (WOt-werkdocument; no. 243)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Masterplan Monnikenberg : visie op ecologische inrichting en beheer van het landgoed

  van der Grift, E. A., Bugter, R. J. F., Goossen, C. M., Griffioen, A. J., Jochem, R., de Jong, J. J. & Snep, R. P. H., 2011, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 52 p. (Alterra-rapport; no. 2209)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Recreatiemotieven in het Nationaal Landschap Het Groene Woud

  Goossen, C. M. & Donders, J. L. M., 2011, Wageningen: Alterra. 47 p. (Alterra-rapport; no. 2114)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Vijf jaar daarmoetikzijn : het ideale landschap volgends de Nederlanders op basis van analyse van de website www.daarmoetikzijn.nl

  Goossen, C. M., Sijtsma, M., Meeuwsen, H. A. M. & Franke, G. J., 2011, Wageningen: Alterra. 74 p. (Alterra-rapport; no. 2197)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Waar gaat dat heen? : recreatiemotieven, landschapskwaliteit en de oudere wandelaar : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

  Donders, J. L. M., Luttik, J., Goossen, C. M., Veeneklaas, F. R., Vreke, J. & Weijschedé, T. J., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-werkdocument; no. 271)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2010

  Ontwikkeling behoefte aan recreatie-activiteiten en relatie met motieven : analyse vrijetijdsgegevens voor een herijking van recreatierekorten

  Goossen, C. M., Henkens, R. J. H. G. & Woltjer, I., 2010, Wageningen: Alterra. 118 p. (Alterra-rapport; no. 2034)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2009

  Achtergronddocument Nulmeting Effectindicatoren Monitor Agenda Vitaal Platteland

  Agricola, H. J., van Strien, A. J., Boone, J. A., Dolman, M. A., Goossen, C. M., de Vries, S., van der Wulp, N. Y., Groenmeijer, L. M. G., Lukey, W. F. & van Til, R. J., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 143 p. (WOt-werkdocument; no. 131)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Monitoring recreatiegedrag van Nederlanders in landelijke gebieden : jaar 2006/2007

  Goossen, C. M., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 113 p. (WOt-werkdocument ; no. 146)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Relatie recreatie en natuur : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009

  Fontein, R. J., de Boer, T. A., Breman, B. C., Goossen, C. M., Henkens, R. J. H. G., Luttik, J. & de Vries, S., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 63 p. (WOt-werkdocument; no. 160)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Smaakmakers voor landschappen op basis van recreatiemotieven : eerste aanzet om belevingsfactoren in landschappen te creëren

  Goossen, C. M., Kruit, J., Donders, J. L. M. & van Rooij, B., 2009, Wageningen: Alterra. 122 p. (Alterra-rapport; no. 1932)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2008

  De beleving van grote wateren : de invloed van een aaantal man-made elementen onderzocht

  de Vries, S., de Boer, T. A., Goossen, C. M. & van der Wulp, N. Y., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 98 p. (WOt-rapport; no. 64)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  De gevolgen van klimaatverandering voor recreatie en toerisme : kansen voor de recreatiesector

  de Jonge, C., Gijsbertse, H. & Goossen, C. M., 2008, Den Haag: Stichting Recreatie. 58 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Natuurbalans 2008

  Beck, J. P., Arts, G. H. P., Gaaff, A., Buijsman, E., Verschuren, M., de Boer, T. A., Donders, J. L. M., Gerritsen, A. L., Goossen, C. M., Henkens, R. J. H. G., Jorritsma, I. T. M., Kamphorst, D. A., Klostermann, J. E. M., Linderhof, V. G. M., Michels, R., Reinhard, A. J., Vader, J., Vos, C. C., Vreke, J., de Vries, S. & 2 others, Wolfert, H. P. & van der Wulp, N. Y., 2008, Bilthoven: Planbureau voor de Leefomgeving. 178 p. (Natuurbalans; no. 2008)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access

  Recreatief gebruik van water : achtergronddocument bij Natuurbalans 2008

  Vreke, J., van der Wulp, N. Y., Donders, J. L. M., Goossen, C. M., de Vries, S., de Boer, T. A. & Henkens, R. J. H. G., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 57 p. (WOt-werkdocument; no. 123)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Recreatiemotieven en belevingssferen in een recreatief landschap : literatuuronderzoek

  Goossen, C. M. & de Boer, T. A., 2008, Wageningen: Alterra. 78 p. (Alterra-rapport; no. 1692)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Verkenning Europese versie van de website www.daarmoetikzijn.nl

  Goossen, C. M., Meeuwsen, H. A. M., Franke, G. J. & Kuyper, M. C., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 24 p. (WOt-werkdocument; no. 86)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2007

  De recreatieve en economische betekenis van het Zuiderpark in Den Haag en het nationaal park De Hoge Veluwe

  Goossen, C. M., Vreke, J. & de Boer, T. A., 2007, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 79 p. (WOt-rapport; no. 40)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Invloed van passend en gewenst geluid op stressreductie : een eerste experiment met beeld, geluid en stress

  Goossen, C. M., van Winsum-Westra, M. & van der Wulp, N. Y., 2007, Wageningen: Alterra. 68 p. (Alterra-rapport; no. 1463)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access

  Natuur en landschap voor mensen : achtergronddocument bij Natuurbalans 2007

  Vreke, J., Donders, J. L. M., Elands, B. H. M., Goossen, C. M., Langers, F., de Niet, R. & de Vries, S., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 72 p. (WOt-werkdocument; no. 80)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2006

  Houding en wensen van bewoners ten aanzien van het begrip Nationaal Landschap

  Goossen, C. M. & de Boer, T. A., 2006, Wageningen: Alterra. 76 p. (Alterra-rapport; no. 1306)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access