If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2001 2020

Filter
Report

Beneficial use of dredged sediment to enhance salt marsh development by applying a ‘Mud Motor’: evaluation based on monitoring

Baptist, M., Vroom, J., Willemsem, P., Puijenbroek, M., van Maren, B., van Steijn, P., van Regteren, M. & Colosimo, I., 30 Sep 2019, Dordrecht: Ecoshape. 66 p. (Wageningen Marine Research report :; no. C088/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De ecologie van het Amelander Zeegat: Een inventarisatie naar kennis over het ecologische functioneren van het Amelander Zeegat

van den Bogaart, L., van Hal, R., van der Meijden, M., Brasseur, S., Baptist, M. & Wijsman, J., Apr 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 60 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C032/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mogelijke ecologische gevolgen containerramp MSC Zoe voor Waddenzee en Noordzee: een quickscan

Baptist, M. J., Brasseur, S. M. J. M., Foekema, E. M., van Franeker, J. A., Kuhn, S. & Leopold, M. F., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 18 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C029/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Kansen voor Kwelders

de Leeuw, C., Bakker, C., Baptist, M. J. & Elschot, K., 2018, Driebergen: Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, VBNE. 4 p. (Kennisblad Veldwerkplaats)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Meetplan 2019 Amelander Zeegat: T1 Ecologie buitendelta

van Hal, R., Wijsman, J., van den Bogaart, L. & Baptist, M., Dec 2018, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 39 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C108/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Pilotstudie GPS-trackers grote sterns van Utopia, Texel 2018

Baptist, M. & Leopold, M., 2018, Den Helder: Wageningen Marine Research. 19 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C095/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017
Open Access
The Netherlands
Naval
Wishes
Seal
Lecturers
Open Access

Ecologisch gericht suppleren: verslag pilot multi-method survey 2016

Couperus, B., Baptist, M., Burggraaf, D., Dijkman-Dulkes, A., Perdon, J., Post, M. & Verdaat, H., 2017, Wageningen: Wageningen Marine Research. 32 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C007/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecologisch Gericht Suppleren: meetplan geïntegreerde ecosysteem survey 2017

Baptist, M., Bolle, L., Couperus, B., Tulp, I. & van Hal, R., 2017, Den Helder: Wageningen Marine Research. 78 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C017/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Reisverslag kustsurvey EGSII: Juni-juli 2017

van Hal, R., Couperus, B., Dijkman-Dulkes, A. & Baptist, M., Sep 2017, Den Helder: Wageningen Marine Research. 25 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C075/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

De buitengewone biologie van de buitendelta's van de Nederlandse Waddenzee

Leopold, M. F. & Baptist, M. J., 2016, IMARES. 28 p. (Rapport / IMARES; no. C076/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecotopenkaart voor het Eems-Dollard estuarium

Ysebaert, T., van der Wal, J. T., Tangelder, M., de Groot, A. V. & Baptist, M. J., 2016, Yerseke: IMARES. 48 p. (Rapport / IMARES; no. C059/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecotopenkaart Waddenzee volgens de ZES.1 typologie

Baptist, M. J., van dert Wal, J. T., de Groot, A. V. & Ysebaert, T. J. W., 2016, Den Helder: Wageningen Marine Research. 61 p. (Wageningen University & Research rapport; no. C103/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natura 2000 in het habitatrichtlijngebied Eems-Dollard

Baptist, M. J. & Geelhoed, S. C. V., 2016, IMARES. 43 p. (Rapport / IMARES; no. C054/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
2015

Onderzoekprogramma ecologisch herstel Eems-Dollard

Brinkman, A. G. & Baptist, M. J., 2015, Den Burg: IMARES. 40 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C008/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 1998 voor project Kwelderontwikkeling Koehoal door een slibmotor

Baptist, M. J., 2015, Den Burg: IMARES. 44 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C081/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Review van ecologische probleembeschrijvingen voor het Eems estuarium

Baptist, M. J. & Tamis, J. E., 2015, Den Burg: IMARES. 31 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C076/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Veldrapportage vogelwaarnemingen bij drone-opnamen Koehoal-Westhoek

Baptist, M. J., 2015, Den Burg: IMARES. 14 p. (Rapport / IMARES)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Buitendijkse ontwikkeling Striep, Terschelling: Ecologisch perspectief

de Groot, A. V. & Baptist, M. J., 2014, Den Burg: IMARES. 42 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C037/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kwelderontwikkeling van de Karhoek in de Mokbaai op Texel

Baptist, M. J., Smit, C. J., van Duin, W. E. & Treffers, S. E. A., 2014, Den Burg: IMARES. 35 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C168/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Maatregelen ter verbetering van het Eems - Dollard estuarium: Quick scan van 92 MIRT maatregelen en relatie met DPSIR

Slijkerman, D. M. E., Tamis, J. E. & Baptist, M. J., 2014, Den Helder: IMARES. 123 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C114/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rapportage werkbezoek Zuid-Korea

Baptist, M. J., 2014, Den Burg: IMARES. 22 p. (Rapport / IMARES)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning zoet-zout natuur en spuilocatie nabij Pier van Oterdum : Planstudie nieuwe spuilocatie en zoet-zout natuur

Verhoogt, H., Schaafsma, M., van der Ziel, F., van Mastrigt, A., Baptist, M. J., Rippen, A. D., Griffioen, A. B. & Grasmeijer, B. T., 2014, Ecoshape. 167 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

De natuur bouwt mee (interview met Arjan Rothuis en Martin Baptist)

Didde, R., Rothuis, A. J. & Baptist, M. J., 2013, IJmuiden: IMARES. (Rapport / IMARES)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Passende Beoordeling Sail & Marinedagen Den Helder 2013

Baptist, M. J. & Smit, C. J., 2013, Den Burg: IMARES. 122 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C019/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waarnemingen van Bruinvissen in maart 2013 vanaf een zandzuiger in het slijkgat bij Ouddorp

Leopold, M. F., Baptist, M. J., IJsseldijk, L. & Engels, B., 2013, Den Burg: IMARES. 34 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C096/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012

Developing an interactive Tool for evaluating sand nourishment strategies along the Holland coast in perspective of benthos, fish nursery and dune quality

Baptist, M. J., van de Wolfshaar, K. E., Huisman, B. J. A., de Groot, A. V., de Boer, W. & Ye, Q., 2012, Den Burg: IMARES. 38 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C083/12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
benthos
dune
sand
coast
fish

Ecologische bemonstering Griesberg, Delfzijl

Baptist, M. J. & de Groot, A. V., 2012, Den Burg: IMARES. 23 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C143/12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een ruimere jas voor natuurontwikkeling in de Waddenzee, uitgewerkt voor een casus Afsluitdijk

Baptist, M. J., Dijkema, K. S., van Duin, W. E. & Smit, C. J., 2012, Den Burg: IMARES. 27 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C084/12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
2011

Historic Cae Study Maasvlakte 2 - a review of the monitoring plan with focus on adaptive strategies

Tamis, J. E. & Baptist, M. J., 2011, Den Helder: IMARES. 29 p. (Report / Wageningen IMARES; no. C62/11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
monitoring
sand
land reclamation
nature conservation
railway

Monitoring en Evalautie Pilot Zandmotor Fase 2 - Plan van Aanpak Kwaliteitsborging

Baptist, M. J. & Laane, R. W. P. M., 2011, Den Burg [etc.]: IMARES en Deltares. 13 p. (Rapport / IMARES; no. C168/11 - 1205045-000-ZKS-0037)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Perspectief natuurlijke keringen: een eerste verkenning ten behoeve van het Deltaprogramma

Fiselier, J., Jaarsma, N., van der Wijngaart, T., de Vries, M., Wal, M., Stapel, J. & Baptist, M. J., 2011, Ecoshape. 60 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

TO-rapportage Monitoring en Evaluatie pilot Zandmotor

Tonnon, P. K. & Baptist, M. J., 2011, Den Burg: IMARES. 198 p. (Rapport / IMARES; no. C016/11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vier kijkrichtingen voor de mariene natuur in 2040 : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

Wiersinga, W. A., van der Wal, J. T., Jak, R. G. & Baptist, M. J., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 108 p. (WOt-werkdocument; no. 263)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zachte kustverdediging in Nederland; scenario's voor 2040 : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

Baptist, M. J., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 60 p. (WOt-werkdocument; no. 260)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Aanvulling Verstorings- en Verslechteringstoets Zwitserleven Ronde om Texel (Zwitserleven Zeilweek)

Baptist, M. J., 2010, Texel: IMARES. 49 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C156A/10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Uitvoeringsprogramma Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor

Tonnon, P. K., van der Valk, L., Holzhauer, H., Baptist, M. J., Wijsman, J. W. M., Vertegaal, C. T. M. & Arens, S. M., 2010, Den Burg: IMARES. 154 p. (Rapport / IMARES; no. C172/10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verstorings- en Verslechteringstoets Zwitserleven Ronde om Texel (Zwitserleven Zeilweek)

Baptist, M. J., 2010, Texel: IMARES. 53 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C156/10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

De betekenis van lichtverontreiniging voor vogels in kustgebieden en de Noordzee

Smit, C. J., Baptist, M. J., de Mesel, I. G. & Ysebaert, T., 2009, Texel: IMARES. 30 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C122/09)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomst: het ontwerp meerjarenplan voor monitoring en (toepassingsgericht) onderzoek

Holzhauer, H., van der Valk, B., van Dalfsen, J. A., Baptist, M. J. & Janssen, G., 2009, Delft: Deltares. 67 p. (Rapport; no. 1200689-000-ZKS-0009)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van groeilicht afkomstig van glastuinbouw in de Eerste Bathpolder (Rilland) op natuurwaarden van het Natura 2000-gebied Oosterschelde

Ysebaert, T., de Mesel, I. G., de Jong, M. L., Brummelhuis, E. B. M., Smit, C. J. & Baptist, M. J., 2009, Yerseke: IMARES. 100 p. (Rapport / Wageningen IMARES; no. C097/09)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Megasuppleties langs de Nederlandse kust

Holzhauer, H., van der Valk, B., Tonnon, P. K. & Baptist, M. J., 2009, IJmuiden [etc.]: IMARES / Deltares. 94 p. (Rapport / IMARES; no. C114/08)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2008

Natuurgrenzen in de Waddenzee: een verkenning voor beleid en beheer

Dankers, N. M. J. A., Baptist, M. J., Bastmeijer, C. J., Brinkman, A. G., Tamis, J. E., Jongbloed, R. H., Fey-Hofstede, F. E., van Duin, W. E., Lindeboom, H. J. & Smit, C. J., 2008, Texel: IMARES. 136 p. (Rapport / Wageningen IMARES; no. C067/08)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Review of the geomorphological, benthic ecological and biogeomorphological effects of nourishments on the shoreface and surf zone of the Dutch coast

Baptist, M. J., Tamis, J. E., Borsje, B. W. & van der Werf, J. J., 2008, Texel: IMARES / Deltares. 69 p. (Report / IMARES; no. C113/08)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
surf zone
hindcasting
beach nourishment
coast
morphodynamics