Marlies Sanders

dr.ir.

  20012020

  Research output per year

  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output

  2001

  Bosreservaat De Horsten : bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat

  Clerkx, A. P. P. M., Schelhaas, M. J. & Sanders, M. E., 2001, Wageningen: Alterra. 44 p. (Alterra-rapport; no. 278)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Bosreservaat het Rot : Bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat

  Clerkx, A. P. P. M., Sanders, M. E., Jans, W. W. P. & Bijlsma, R. J., 2001, Wageningen: Alterra. 41 p. (Alterra-rapport; no. 192)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Bosreservaat Mattemburgh : bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat

  Clerkx, A. P. P. M., Schelhaas, M. J. & Sanders, M. E., 2001, Wageningen: Alterra. 49 p. (Alterra-rapport; no. 223)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2002

  Bosdynamiek in bosreservaat Lheebroeker Zand

  Clerkx, A. P. P. M., Wijdeven, S. M. J. & Sanders, M. E., 2002, Wageningen: Alterra. 54 p. (Alterra-rapport; no. 537)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2003

  Beleidsevaluatie agrarisch en particulier natuurbeheer voor de Natuurbalans 2003 : waarin: particulieren in samenwerkingsverbanden met terreinbeherende organisaties

  Sanders, M. E., van Blitterswijk, H., Huiskes, H. F., van Wijk, M. N. & Blankena, A., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 66 p. (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering; no. 2003/16)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access

  Bosdynamiek in bosreservaat Zeesserveld

  Clerkx, A. P. P. M., de Goede, D. M. & Sanders, M. E., 2003, Wageningen: Alterra. 46 p. (Alterra-rapport; no. 668)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access

  Landbouw natuurlijk : over het meten van natuurkwaliteit in het agrarisch gebied

  Luttik, J., van der Ploeg, B., van den Berg, J., Reijnen, M. J. S. M. & Sanders, M. E., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 95 p. (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering; no. 2003/08)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access
  2004

  Beleidsevaluatie ecologische hoofdstructuur en ganzenbeleid; achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

  Sanders, M. E., Geertsema, W., Broekmeijer, M. E. A., van Dam, R. I., van der Greft-van Rossum, J. G. M. & van Blitterswijk, H., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 118 p. (Planbureaurapporten; no. 11)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Effecten van eilandvarianten in de Noordzee op de ecologie van strand en duin

  Sanders, M. E., Slim, P. A., van Dobben, H. F., Wegman, R. M. A. & Schouwenberg, E. P. A. G., 2004, Wageningen: Alterra. 100 p. (Alterra-rapport; no. 1092)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Effectiviteit van agrarisch natuurbeheer voor weidevogels : literatuuronderzoek

  Sanders, M. E., Pouwels, R., Baveco, H., Blankena, A. & Reijnen, M. J. S. M., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 54 p. (Planbureaurapporten / Natuurplanbureau; no. 2)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Identificatie van geschikt leefgebied voor de grote vuurvlinder; een ecohydrologisch effectvoorspellingsmodel

  Sanders, M. E., Prins, A. H., Schouwenberg, E. P. A. G. & Wegman, R. M. A., 2004, Wageningen: Alterra. 72 p. (Alterra-rapport; no. 1073)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Objectifying thematic, spatial and temporal aspects of vegetation mapping for monitoring

  Sanders, M. E., Dirkse, G. M. & Slim, P. A., 2004, In : Community Ecology. 5, 1, p. 81-91

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  7 Citations (Scopus)

  Lokaliseren kansen en knelpunten van de Ecologische Hoofdstructuur : met informatie van de terreinbeheerders

  Sanders, M. E. & Lammers, G. W., 2005, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 62 p. (WOt-werkdocument; no. 13)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Monitoring kwelderrand Oerderduinen

  Sanders, M. E., Slim, P. A. & Wegman, R. M. A., 2005, Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost; evaluatie na 18 jaar gaswinning. [S.l.]: Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland, p. Morfol. 1-52

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

  Optimalisatie Ecologische Hoofdstructuur; ruimte, milieu en watercondities voor duurzaam behoud van biodiversiteit

  Lammers, G. W., van Hinsberg, A., Loonen, W., Reijnen, M. J. S. M. & Sanders, M. E., 2005, Bilthoven: MNP. 94 p. (Rapport / MNP; no. 408768003)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Vegetatiekartering en monitoring van twee graslanden in het Lauwersmeergebied in 1998 & 2002

  Sanders, M. E., Dirkse, G. M. & Slim, P. A., 2005, Wageningen: Alterra. 93 p. (Alterra-rapport; no. 1136)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2006

  Monitoringsgegevens voor het natuurbeheer anno 2005 : ecologische effectiviteit regelingen natuurbeheer: achtergrondrapport 1

  de Knegt, B., Bredenoord, H. W. B., Wiertz, J. & Sanders, M. E., 2006, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 134 p. (WOt-werkdocument; no. 22)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Natuurbeheer in de duinen: achtergronden bij de natuurbalans 2005

  van Wijk, M. N., Sanders, M. E., de Jong, J. J. & van Veen, M. P., 2006, Bilthoven: MNP. 79 p. (Rapport; no. 408763012)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Road lightning and grassland birds: local influence of road lightning on a black-tailed godwit population

  de Molenaar, H., Sanders, M. E. & Jonkers, D. A., 2006, Ecological consequences of artificial night lighting. Rich, C. & Longcore, T. (eds.). Washington DC, USA: Island Press, p. 114-136 458 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

  2007

  Monitoring Natuurdoelen : achtergronden bij de Natuurbalans 2005

  Sanders, M. E., Mücher, C. A. & Haveman, R., 2007, Bilthoven: MNP. 135 p. (Rapport / Milieu- en Natuurplanbureau; no. 408763008/2007)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Natuurbeheer: uitgaven en uitvoeringskosten vergeleken

  Sanders, M. E. & Gaaff, A., 2007, In : Nieuwsbrief Milieu en Economie. 21, 3, p. 11-13

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Optimising the dutch national ecological network

  Reijnen, R., van Hinsberg, A., Lammers, W., Sanders, M. E. & Loonen, W., 2007, Landscape ecology in the Dutch context, nature, town and infrastructure. de Jong, T. M., Dekker, J. N. M. & Posthoorn, R. (eds.). Zeist, the Netherlands: KNNV, p. 74-91 687 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

  Programma Beheer en Staatsbosbeheer ecologische geëvalueerd

  Sanders, M. E., Wiertz, J. & van Hinsberg, A., 2007, In : Vakblad Natuur Bos Landschap. 2007, p. 21-25

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Regelingen Programma Beheer en Staatsbosbeheer ecologisch geëvalueerd

  Wiertz, J., Sanders, M. E. & van Hinsberg, A., 2007, In : De Levende Natuur. 108, 4, p. 176-178

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Synergie Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000-gebieden; wat stuurt het beheer?

  Broekmeyer, M. E. A., Schouwenberg, E. P. A. G., Sanders, M. E. & Pouwels, R., 2007, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 36 p. (WOt-werkdocument; no. 54)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2008

  Ex post evaluatie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2000-2006 (POP1). Deel 1

  Venema, G. S., van Staalduinen, L. C., van Bommel, K. H. M., Boonstra, F. G., Sanders, M. E. & Linders, A. P. M., 2008, Den Haag: LEI. 306 p. (Rapport / LEI : Werkveld Internationaal beleid)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ex post evaluatie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2000-2006 (POP1). Deel 2: Bijlagen

  Venema, G. S., van Staalduinen, L. C., van Bommel, K. H. M., Boonstra, F. G., Sanders, M. E. & Linders, A. P. M., 2008, Den Haag: LEI. 162 p. (Rapport / LEI : Werkveld, Internationaal beleid)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ex post evaluatie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2000-2006 (POP1). Managementsamenvatting

  van Staalduinen, L. C., van der Zee, F., Venema, G. S., van Bommel, K. H. M., Boonstra, F. G., Sanders, M. E. & Linders, A. P. M., 2008, Den Haag: LEI. 35 p. (Samenvatting / LEI : Werkveld, Internationaal beleid)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2009
  Open Access

  Natuur, landschap en het landelijk gebied : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009

  Verburg, R. W., Sanders, M. E., Dirkx, G. H. P., de Knegt, B. & Kuhlman, T., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 59 p. (WOt-werkdocument; no. 162)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Omvang van ontgronding in Nederland is niet bekend

  Sanders, M. E., 2009, In : De Levende Natuur. 11, 1, p. 3-6

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Verfijning van de Basiskaart Natuur : segmentatie van luchtfoto's en het gebruik van het Actueel Hoogtebestand Nederland in duingebieden

  Hazeu, G. W., Oldengarm, J., Clement, J., Kramer, H., Sanders, M. E., Schmidt, A. M. & Woltjer, I., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 94 p. (WOt-rapport; no. 102)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2010

  Breaking boundaries for biodiversity : expanding the policy agenda to halt biodiversity loss

  Veen, M. P., Sanders, M. E., Tekelenburg, A., Gerritsen, A. L., Lörzing, J. A. & Brink, T., 2010, Den Haag: Netherlands Environmental Assessment Agency. (PBL-publication; no. 500402020)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  De meerwaarde van GIS bij historisch onderzoek, HISGIS als hulpmiddel bij bezitsreconstructie van Westerwolde

  Wegman, R. M. A. & Sanders, M. E., 2010, Historisch Jaarboek Groningen 2010. Duijvendak, M., Groenendijk, H., Jonge, de, E., Keulen, van, J., Schaïk, van, R., Stamhuis, I. & Perton, H. (eds.). Groningen: Stad&Lande, p. 16-33 184 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

  Evaluatie biodiversiteitsdoelstelling 2010 : achtergronddocument bij de Balans van de leefomgeving 2010

  van Veen, M. P., Sanders, M. E., Tekelenburg, A., Lörzing, J. A., Gerritsen, A. L. & Brink, T., 2010, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 107 p. (Beleidsstudies / Planbureau voor de Leefomgeving)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2011

  Ecologische effectiviteit van natuurwetgeving

  van Veen, M. P., Sanders, M. E. & Broekmeyer, M. E. A., 2011, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 62 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Het biodiversiteitsbeleid in Nederland werkt : achtergronddocument bij Balans van de leefomgeving

  Sanders, M. E. & Gerritsen, A. L., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 276 p. (WOt-werkdocument; no. 225)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Monitoring kwelderrand Oerderduinen : onderzoek naar de effecten van bodemdaling door gaswinning op de morfologie en vegetatie van de kuststrook ten zuiden van Het Oerd en de Oerderduinen op Oost-Ameland

  Slim, P. A., Wegman, R. M. A., Sanders, M. E., Huiskes, H. P. J. & van Dobben, H. F., 2011, Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost: Evaluatie na 23 jaar gaswinning. Deel 1. Assen, p. 125-176 (extern rapport).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

  Open Access

  Nieuw beleid gevraagd [special kansrijke natuur]

  van Veen, M., Tekelenburg, T. & Sanders, M. E., 2011, In : Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals. 2011, 7, p. 16-17

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  2012

  Achtergronddocument Balans van de Leefomgeving 2012

  Dirkx, G. H. P., Bouwma, I. M., Gerritsen, A. L., Nieuwenhuizen, W. & Sanders, M. E., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 31)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Bijdrage particuliere grondeigenaren aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur

  Sanders, M. E., 2012, In : De Levende Natuur. 113, 5, p. 210-213

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Perspectief voor particulier natuurbeheer

  van der Reest, P., Jans, R., Sanders, M. E. & Schimmel, I., 2012, In : De Levende Natuur. 113, 5, p. 261-261

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Programmatische aanpak stikstof : doelstelling, maatregelen en mogelijke effectiviteit

  Broekmeyer, M. E. A., Sanders, M. E. & Huiskes, H. P. J., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 37 p. (WOt-werkdocument ; no. 312)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Terugblik op het ILG : kwalitatieve evaluatie van het investeringsbudget Landelijk Gebied

  Boonstra, F. G., Vullings, L. A. W., Kwakernaak, C., Fontein, R. J., Kuindersma, W., Goossen, C. M., Sanders, M. E., van der Grift, E. A., Kamphorst, D. A. & Wamelink, G. W. W., 2012, Wageningen: Alterra. 94 p. (Alterra-rapport; no. 2371)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Themanummer particulier natuurbeheer

  Jans, R., Sanders, M. E., van der Reest, P. & Schimmel, I., 2012, In : De Levende Natuur. 113, 5, p. 196-197

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Beleidsevaluatie Natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-034.07

  Sanders, M. E., Broekmeyer, M. E. A., Bouwma, I. M., Nieuwenhuizen, W., Kouwen, M., Schrijver, R. A. M., de Knegt, B. & Kamphorst, D. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 65)

  Research output: Book/ReportReportProfessional