Marijn Tangelder, MSc BSc

  20122020
  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output 2012 2020

  Filter
  Report
  2020

  Hittestress op de intergetijdenplaten van de Oosterschelde: Temperatuurmetingen in de bodem van droogvallende platen in de zomer van 2019

  Suykerbuyk, W., Tangelder, M. & Walles, B., 2020, Den Helder: Wageningen Marine Research. 52 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C018/20)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2019
  Open Access

  Ontwikkelingen van het macrozoöbenthos in het Grevelingenmeer 1992-2016

  Mulder, I., Escaravage, V., Tangelder, M. & Ysebaert, T., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 68 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C021/19)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2018

  Scenariostudie natuurperspectief Grevelingenmeer

  Tangelder, M., Wijsman, J., Janssen, J., Nolte, A., Walles, B. & Ysebaert, T., 1 Aug 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 164 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C021/18)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2017
  Open Access

  Data rapport: effect van vooroeververdediging op bodemorganismen in Oosterschelde in 2015

  Tangelder, M., de Kluijver, M., Craeymeersch, J., Brummelhuis, E. B. M. & van den Heuvel-Greve, M. J., 2017, Yerseke: Wageningen Marine Research. 86 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C013/17)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Data rapport: Monitoring vooroeververdedigingen 2016: macrofauna in zacht substraat langs de zuidkust van Schouwen-Duiveland: Locaties Burghsluis, Schelphoek en Zierikzee

  Escaravage, V., van den Heuvel-Greve, M., Tangelder, M. & de Kluijver, M., 24 Nov 2017, Yerseke: Wageningen Marine Research. 101 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C089/17)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ecologie van zoet-zout overgangen in deltagebieden : literatuurstudie en beoordeling van een scenario in het Volkerak-Zoommeer

  Tangelder, M., Winter, E. & Ysebaert, T., 2017, Den Helder: Wageningen Marine Research. 48 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C116/17)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ontwikkeling epifauna, infauna en kreeften (T0, T1, T2) op een ecologisch aantrekkelijke vooroeverbestorting (Schelphoek, Oosterschelde) : monitoring Building for Nature proefvak Schelphoek

  Tangelder, M., van Ooijen, T., de Kluijver, M. & Ysebaert, T., 2017, Den Helder: Wageningen Marine Research. 69 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C039/17)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2016

  Ecotopenkaart voor het Eems-Dollard estuarium

  Ysebaert, T., van der Wal, J. T., Tangelder, M., de Groot, A. V. & Baptist, M. J., 2016, Yerseke: IMARES. 48 p. (Rapport / IMARES; no. C059/15)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Getijherstel in het Rammegors : een quick-scan van de effecten van een tijdelijke zoutwaterinstroom op een zoetwater natuurgebied

  Elschot, K., Tangelder, M., van IJzerloo, L., van der Wal, J. T. & Ysebaert, T., 2016, Yerseke: Wageningen Marine Research. 32 p. (Wageningen Marine Research report; no. C123/16)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Ecotopenkaarten vooroever en getijdenstrand 2010 - 2015

  Wijsman, J. W. M., Tangelder, M., Visser, P. & Hoekstra, R., 2016, IMARES. 35 p. (Rapport / IMARES; no. C034/16)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde 2015 : locaties: Zeelandbrug en Lokkersnol

  Tangelder, M., van den Heuvel-Greve, M. & de Kluijver, M., 2016, Yerseke: Wageningen Marine Research. 86 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C098/16)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2015

  Bepaling zware metalen in kreeften op nieuwe vooroevers in de Oosterschelde

  Tangelder, M., Goudswaard, P. C. & van Es, Y., 2015, Yerseke: IMARES. 32 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C039/15)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Data rapport: Effect van vooroeververdediging op bodemorganismen in Oosterschelde en Westerschelde in 2014

  Tangelder, M., de Kluijver, M., Brummelhuis, E. B. M. & van den Heuvel-Greve, M. J., 2015, Yerseke: IMARES. 81 p. (Rapport / IMARES; no. C116/15)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Eco-engineered coastal defense integrated with sustainable aquatic food production in Bangladesh (ECOBAS)

  Tangelder, M., Ysebaert, T., Chowdhury, S., Reinhard, A. J., Doorn, F., Hossain, M. & Smaal, A. C., 2015, IMARES. 39 p. (Report / IMARES; no. C048/15)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  coastal protection
  food production
  coastal erosion
  flooding
  hydrodynamic force
  Open Access

  Monitoring vooroever Schelphoek Building for Nature proefvlak 2014 - 2017: voortgangsrapportage ontwerp vooroeverbestorting en T0-meting (T2014) epifauna en infauna

  Tangelder, M., Ysebaert, T., van Oijen, T. & de Kluijver, M., 2015, Yerseke: IMARES. 38 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C112/15)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde 2014

  Tangelder, M., van den Heuvel-Greve, M. J., de Kluijver, M., Glorius, S. T. & Jansen, H. M., 2015, Yerseke: IMARES. 141 p. (Rapport / IMARES; no. C102/15)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Quickscan of fresh water pearl culture feasibility in Blue Gold areas in Bangladesh

  Tangelder, M., Terwisscha Van Scheltinga, C. T. H. M. & Smaal, A. C., 2015, Yerseke: IMARES. 14 p. (Report / IMARES Wageningen UR; no. C012/15)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  pearls
  Bangladesh
  gold
  sustainable development
  rural areas

  Samenvatting onderzoek: Inventarisatie van dichtheden van kreeften op zowel bestorte als niet recentelijk bestorte vooroevers in de Oosterschelde

  Tangelder, M. & Goudswaard, P. C., 2015, Yerseke: IMARES. 3 p. (Rapport / IMARES (samenvatting); no. C120/15 samenvatting)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Schorherstel in de Ooster- en Westerschelde met gebruik van schorrenmatten

  Tangelder, M., van Dalen, J., van Ijzerloo, L. & Ysebaert, T., 2015, Yerseke: IMARES. 54 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C024/15)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2014

  Governance van innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta : handreiking voor projecten die veiligheid, economie en ecologie van een dijkzone combineren

  Groot, A. M. E., van Leeuwen, C. J., Tangelder, M., Timmerman, J. G., Werners, S. E. & van Loon-Steensma, J. M., 2014, Wageningen: Alterra. 62 p. (Alterra-rapport; no. 2506)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde 2013

  Tangelder, M., Schellekens, T., de Kluijver, M. & van den Heuvel-Greve, M. J., 2014, Yerseke: IMARES. 62 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C102/14)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Sustainable scenarios for the Southwest Delta based on Building with Nature strategies

  Wiersma, A., Tangelder, M., Brouwer, J. & Abma, R., 2014, Deltares. 118 p. (Rapport / Deltares; no. 1202061-000)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  dike
  coast
  side effect

  Verkenning kansen schelpdierkweek Veerse Meer

  Smaal, A. C., Kamermans, P., Tangelder, M. & Wijsman, J. W. M., 2014, Yerseke: IMARES. 23 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C139/14)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2013

  Biobouwers als optimalisatie van waterveiligheid in de Zuidwestelijke Delta

  Tangelder, M., de Groot, A. V. & Ysebaert, T., 2013, Yerseke: IMARES. 68 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C198/13)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta

  Tangelder, M., Groot, A. M. E., van Sluis, C. J., van Loon-Steensma, J. M., van Meurs, G., Schelfhout, H., Ysebaert, T., Luttik, J., Ellen, G. & Eernink, N. M. L., 2013, Yerseke: IMARES. 76 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C029/13)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Samenhang in de Delta, ontwikkelingsvarianten voor de Zuidwestelijke Delta: Ecologische onderbouwing (deel 1)

  Ysebaert, T., Tangelder, M., Wijsman, J. W. M. & Troost, K., 2013, Yerseke: IMARES. 46 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C073/13)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Samenhang in de Delta, ontwikkelingsvarianten voor de Zuidwestelijke Delta: ecologische ontwikkeling van habitats en levensgemeenschappen (deel 2)

  Ysebaert, T., Tangelder, M. & Wijsman, J. W. M., 2013, Yerseke: IMARES. 64 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C159/13)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Verkenning weergave visdata ten behoeve van Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water

  Tangelder, M., de Boois, I. J. & de Graaf, M., 2013, Yerseke: IMARES. 80 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. nr. C200/13)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2012

  Alternatieve waterkeringen: een verkenning naar nieuwe concepten voor kustverdediging in het kader van beleid Ondersteuning Programmaburea Zuidewestelijke Delta

  Tangelder, M. & Ysebaert, T., 2012, Yerseke: IMARES. 51 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C069/12)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Biodiversity in a changing Oosterschelde: from past to present

  Tangelder, M., Troost, K., van den Ende, D. & Ysebaert, T., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, IMARES. 52 p. (WOt-werkdocument; no. 288)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  De KREEK teRUG: Uitbreiding zoetwater landbouw met kansen voor natuur en aquacultuur

  Dedert, M., Tangelder, M. & Troost, K., 2012, Yerseke: IMARES. 55 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. nr.: C015/12)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ecologische begrippen: veerkracht en verwante begrippen in het kader van Beleid Ondersteuning Programmabureau Zuidwestelijke Delta

  Tangelder, M., Troost, K. & van den Ende, D., 2012, Yerseke: IMARES. 33 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C068/12)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  From past to present: biodiversity in a changing delta

  Troost, K., Tangelder, M., van den Ende, D. & Ysebaert, T., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 75 p. (WOt-werkdocument; no. 317)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Pilotstudie innovatieve dijken Lauwersoog : ervaringen meerwaardebepaling innovatieve waterkeringen voor de pilotlocatie Lauwersoog

  van Loon-Steensma, J. M., Schelfhout, H. A., Eernink, N. M. L., Paulissen, M. P. C. P. & Tangelder, M., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 56 p. (Alterra-rapport; no. 2384)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Sedimentstrategie voor de ZW Delta: een verkenning van kansen

  Mulder, J., Taal, M., Tangelder, M., Jansen, H. M., Henkes, R. & Werners, S. E., 2012, Wageningen: IMARES. 81 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C115/12)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access