19952020

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

2007

De effecten van onderwaterzandsuppleties op het habitat van de Kustzee, Spisula en enkle beschermde soorten zeevogels

Leopold, M. F. & Baptist, M. J., 2007, Den Burg: IMARES. 62 p. (Rapport / Wageningen IMARES; no. C014/07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De relatie tussen zichtdiepte en vangstsucces van de Grote Sterns van De Petten, Texel

Baptist, M. J. & Leopold, M. F., 2007, Texel: IMARES. 45 p. (Rapport / Wageningen IMARES; no. C097/07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Developments in North Sea policy and their impact on the offshore oil and gas industry

Tamis, J. E., Heusinkveld, J. H. T., Asjes, J., Leopold, M. F. & Karman, C. C., 2007, Den Helder: IMARES. 61 p. (Report / Wageningen IMARES; no. no. C067/07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Did the pile driving during the construction of the Offshore Wind Farm Egmond aan Zee, the Netherlands, imapct local seabirds?

Leopold, M. F. & Camphuysen, C. J., 2007, Texel: IMARES Texel. 26 p. (Report / Wageningen IMARES; no. nr. C062/07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Diet studies of seabirds: a review and recomendations

Barrett, R., Camphuysen, C. J., Anker-Nilssen, T., Chardine, J. W., Furness, R. W., Garthe, S., Hueppop, O. & Leopold, M. F., 2007, In : ICES Journal of Marine Science. 64, 9, p. 1675-1691

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

282 Citations (Scopus)

Drieteenmeeuw vestigt zich op meerdere platforms in Nederlandse wateren

Camphuysen, C. J. & Leopold, M. F., 2007, In : Limosa. 80, 4, p. 153-156

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

1 Citation (Scopus)

Identification and size estimation of Spisula subtruncata and Ensis americanus from shell fragments in stomachs and faeces of Common Eiders Somateria mollissima and Common Eiders Scoters Melanitta nigra

Leopold, M. F., Spannenburg, P. C., Verdaat, J. P. & Kats, R. K. H., 2007, Common Eiders Somateria mollisssima in the Netherlands The rise and fall of breeding and wintering populations in relation to the stocks of shellfish. Kats, R. K. H. (ed.). Groningen, p. 63-85 336 p. (Scientific contributions; no. 19).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

Impacts of nutrient reduction on coastal communities

Philippart, C. J. M., Beukema, J. J., Cad, G. C., Dekker, R., Goedhart, P. W., van Iperen, J. M., Leopold, M. F. & Herman, P. M. J., 2007, In : Ecosystems. 10, 1, p. 95-118

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

130 Citations (Scopus)

International comparison of fisheries management with respect to nature conservation

Ens, B. J., Dankers, N. M. J. A., Leopold, M. F., Lindeboom, H. J., Smit, C. J., van Breukelen, S. & van der Schans, J. W., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 118 p. (WOt-rapport ; no. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voedselecologie van een zestal schelpdieretende vogels

Brinkman, A. G., de Leeuw, J. J., Leopold, M. F., Smit, C. J. & Tulp, I. Y. M., 2007, Den Hoorn: IMARES Texel. 122 p. (Rapport / IMARES; no. nr. C078/07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2006

Bruinvisstrandingen in Nederland in 2006: achtergronden, leeftijdsverdeling, sexratio, voedselkeuze en mogelijke oorzaken

Leopold, M. F. & Camphuysen, C. J., 2006, IJmuiden: IMARES. 136 p. (NIOZ rapport; no. 2006-5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rapport Inpassing Visserijactiviteiten Compensatiegebied MV2

Rijnsdorp, A. D., van Stralen, M. R., Baars, J. M. D. D., van Hal, R., Jansen, H. M., Leopold, M. F., Schippers, P. & Winter, H. V., 2006, IJmuiden: IMARES. 123 p. (Rapport / IMARES; no. C047/06)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2005

Het voorkomen van zee- en eidereenden in de winter van 2004-2005 in de Waddenzee en de Noordzee-kustzone

de Jong, M. L., Ens, B. J. & Leopold, M. F., 2005, Wageningen: Alterra. 44 p. (Alterra-rapport; no. 1208)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Trends van benthivore watervogels in de Nederlandse Waddenzee 1975-2002: grote verschillen tussen schelpdiereneters en wormeneters

van Roomen, M. W. J., van Turnhout, C., van Winden, E., Koks, B., Goedhart, P. W., Leopold, M. F. & Smit, C., 2005, In : Limosa. 78, 1, p. 21-38

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access
31 Citations (Scopus)
2004

B3: Evaluatie van de meting van het beschikbare voedselaanbod voor vogels die grote schelpdieren eten

Bult, T. P., Ens, B. J., Baars, J. M. D. D., Kats, R. K. H. & Leopold, M. F., 2004, IJmuiden: RIVO. 118 p. (RIVO rapport; no. CO18/04)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Baseline data on the harbour porpoise, Phocoena phocoena, in relation to the intended wind farm site NSW, in the Netherlands

Brasseur, S. M. J. M., Reijnders, P. J. H., Damsgaard Henriksen, O., Carstensen, J., Tougaard, J., Teilmann, J., Leopold, M. F., Camphuysen, K. & Gordon, J., 2004, Wageningen: Alterra. 80 p. (Alterra-rapport; no. 1043)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Baseline studies North Sea wind farms: Lot 5 marine birds in and around the future site Nearshore Windfarm (NSW)

Leopold, M. F., Camphuysen, C. J., Lieshout, S. M. J., ter Braak, C. J. F. & Dijkman, E. M., 2004, Wageningen: Alterra. 198 p. (Alterra-rapport, ISSN 1566-7197; no. 1047)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Baseline studies North Sea wind farms: Lot 5 marine birds in and around the future sites Nearshore Windfarm (NSW) and Q7

Leopold, M. F., Camphuysen, C. J., ter Braak, C. J. F., Dijkman, E. M., Kersting, K. & Lieshout, S. M. J., 2004, Wageningen: Alterra. 199 p. (Alterra-rapport; no. 1048)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De effecten van mechanische kokkelvisserij op de benthische macrofauna en hun habitat; eindverslag EVA II (evaluatie schelpdiervisserij tweede fase); deelproject C1/3

Leopold, M. F., Dijkman, E. M., Cremer, J. S. M., Meijboom, A. & Goedhart, P. W., 2004, Wageningen: Alterra. 146 p. (Alterra-rapport; no. 955)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Langjarige trends in aantallen wadvogels, in relatie tot de kokkelvisserij en het gevoerde beleid in deze; eindverslag EVA II (evaluatie schelpdiervisserij tweede fase) deelproject C2

Leopold, M. F., Smit, C. J., Goedhart, P. W., van Roomen, M. W. J., van Winden, A. J. & van Turnhout, C., 2004, Wageningen: Alterra. 165 p. (SOVON-onderzoeksrapport; no. 2004/07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Marine mammals and seabirds in Mauritanian waters : pilot study April 2004

Tulp, I. Y. M. & Leopold, M. F., 2004, onbekend: RIVO Biologie en Ecologie. 42 p. (Internal report / RIVO; no. 04.020)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van een geintegreerde kosten-baten analyse methode van multi-functioneel ruimtegebruik in de Noordzee en kustzone

Forkink, A., de Groot, R. S., Hoof, J. W., Vos, C. J., van der Schans, J. W., Buisman, E., Dankers, N. M. J. A. & Leopold, M. F., 2004, Wageningen: Foundation for Sustainable Development ism ESA Group. 82 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2003

Ecologische effecten van een derde spuimiddel in de Afsluitdijk op vogels, zeezoogdieren en beschermde habitats in de westelijke Waddenzee

Smit, C. J., Brinkman, A. G., Brasseur, S. M. J. M., Dijkman, E. M., Leopold, M. F. & Reijnders, P. J. H., 2003, Alterra. 159 p. (Alterra-rapport; no. 874)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Les oiseaux piscivores comme indicateurs de la qualité de l'environnement marin: suivi des effets de la plche littorale en Afrique du Nord-Ouest

Veen, J., Peeters, J., Leopold, M. F., van Damme, C. J. G. & Veen, T., 2003, Wageningen: Alterra. 190 p. (Alterra-rapport; no. 666)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Vogel- en Habitatrichtlijn in de Noordzee

Dankers, N. M. J. A., Leopold, M. F. & Smit, C. J., 2003, Wageningen: Alterra. 81 p. (Alterra-rapport; no. 695)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2002

Abundance of harbour porpoise and other cetaceans in the North Sea and adjacent waters

Hammond, P. S., Berggren, P., Benke, H., Borchers, D. L., Collet, A., Heide-Jorgensen, M. P., Heimlich, S., Hiby, A. R., Leopold, M. F. & Oien, N., 2002, In : Journal of Applied Ecology. 39, 2, p. 361-376

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

248 Citations (Scopus)

Een zeereservaat in de Voordelta als marienecompensatie voor Maasvlakte II

Lindeboom, H. J., Leopold, M. F., Dankers, N. M. J. A., Brasseur, S. M. J. M., Bezemer, V. & Bervaes, J. C. A. M., 2002, Wageningen: Alterra. 77 p. (Alterra-rapport; no. 443)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van de visserij langs de kust van Noordwest-Afrika op natuurwaarden: visetende vogels als graadmeters voor de kwaliteit van het mariene milieu

Veen, J., Peeters, J., Leopold, M. F., van Damme, C. J. G. & Veen, T., 2002, Wageningen: Alterra. 186 p. (Alterra-rapport; no. 625)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Eidereendensterfte in de winter 2001/2002

Ens, B. J., Borgsteede, F. H. M., Camphuysen, C. J., Dorrestein, G. M., Kats, R. K. H. & Leopold, M. F., 2002, Wageningen: Alterra. 113 p. (Alterra-rapport; no. 521)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Eiders Somateria mollissima scavenging behind a lugworm boat

Leopold, M. F., 2002, In : Journal of Sea Research. 47, 1, p. 75-82

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

5 Citations (Scopus)

Mass mortality of common eiders (Somateria mollissima) in the Dutch Wadden Sea, winter 1999/2000: starvation in a commercially exploited wetland of international importance

Camphuysen, C. J., Berrevoets, C. M., van der Have, T. M., Cremers, H. J. W. M., Dekinga, A., Dekker, R., Kats, R. K. H., Kuiken, T., Leopold, M. F., Meer, J. & Piersma, T., 2002, In : Biological Conservation. 106, 3, p. 303-317

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

91 Citations (Scopus)
2001

Diet (preferences) of common eiders Somateria mollissima

Leopold, M. F., Kats, R. K. H. & Ens, B. J., 2001, In : Wadden Sea Newsletter. 1, p. 25-31

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Ontwerp-ecotopenstelsel kustwateren; voorstel voor classificatie en advies voor validatie

Dankers, N. M. J. A., van Duin, W. E., Leopold, M. F., Martakis, G. F. P., Smit, C. J., van der Werf, D. C. & Wolfert, H. P., 2001, Wageningen: Alterra. 71 p. (Alterra-rapport; no. 177)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2000

Falls of migrant birds around the North Sea: an analysis of current knowledge

Lensink, R., Camphuysen, C. J., Leopold, M. F., Jonkers, D. A., Schekkerman, H. & Dirksen, S., 2000, IBSC 25 International Bird Strike Committee; proceedings of the 25th conference of the International Bird Strike Committee, Amterdam, the Netherlands, 17-21 April 2000. Den Haag, IBSC, 2000. Proc. 2. van Nugteren, J. (ed.). p. 215-218

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paper

Sterk vermoeden dat voedselgebrek oorzaak is van massale sterfte eidereenden

Ens, B. J., Leopold, M. F. & Kats, R., 2000, In : Bionieuws. 10, 10-jun, p. 11

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

1999

De plas Meerhoven bij Eindhoven; second opinion

Oost, L., Beintema, A. J. & Leopold, M. F., 1999, Wageningen: IBN-DLO. 44 p. (IBN-rapport; no. 425)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Falls of migrant birds, an analysis of current knowledge

Lensink, R., Camphuysen, C. J., Jonkers, D. A., Leopold, M. F., Schekkerman, H. & Dirksen, S., 1999, Culemborg: Bureau Waardenburg. 117 p. (Report; no. 99.55)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Spisula-vissers vissen wat ze vissen kunnen in mei 1999: nog steeds geen overheidsbeleid

Leopold, M. F., 1999, In : Nieuwsbrief NZG. 1, 1, p. 5-6

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Van IJsselmeerpaling naar Noordzeeschol: ontwikkelingen bij de aalscholver in Nederland

Leopold, M. F., 1999, In : Limosa. 72, 2, p. 71-72

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Vogels, zeezoogdieren en macrobenthos bij het zoekgebied voor gaswinning in mijnbouwvak Q4 (Noordzee)

Camphuysen, C. J., Lavaleye, M. S. S. & Leopold, M. F., 1999, Den Burg: Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ). 72 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1998

Biodiversity and life support indicators for land use impacts in LCA. Publication series raw materials 1998/07

Lindeijer, E., van Kampen, M., Fraanje, P., van Dobben, H. F., Nabuurs, G. J., Schouwenberg, E. P. A. G., Prins, A. H., Dankers, N. M. J. A. & Leopold, M. F., 1998, Amsterdam [etc]: IVAM ER [etc.]. 139 p.

Research output: Book/ReportBook editingAcademic

Open Access

Diet of cormorants and the impact of cormorant predation of juvenile flatfish in the Dutch Wadden Sea

Leopold, M. F., van Damme, C. J. G. & van der Veer, H. W., 1998, In : Journal of Sea Research. 40, 1-2, p. 93-107

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

90 Citations (Scopus)

Een luchthaven in zee hoeft niet taboe te zijn

Oost, L. & Leopold, M., 1998, In : Trouw. 04-09-1998

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Kustvogels, zeevogels en bruinvissen in het Hollandse kustgebied

Camphuysen, C. J. & Leopold, M. F., 1998, Den Burg [etc.]: NIOZ [etc.]. 72 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoring Pinkegat: voorkomen van zeevogels en zeezoogdieren in de Noordzeekustzone voor en tijdens de proefboring N7 (1997)

Leopold, M. F. & Camphuysen, C. J., 1998, Monitoring proefboringen Noordzeekustzone.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Spisula en zee-eenden in de strenge winter van 1995-1996 in Nederland

Leopold, M. F., van der Land, M. A. & Welleman, H. C., 1998, Den Haag: Programma Bureau BEON. 35 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zee-eenden en schelpdieren

Leopold, M. F. & Philippart, C. J. M., 1998, Monitoring proefboringen Noordzeekustzone.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Zoute wateren

Cramer, A., Dankers, N. M. J. A., Smit, C., Leopold, M., Dijkema, K. & Reijnders, P., 1998, Achtergronden van de Natuurbalans 1998. Hinssen, P. W. J. (ed.). Wageningen: IBN-DLO, p. 64-99 (IBN-Rapport; no. 370).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter