1988 …2019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1988 2019

Filter
Report
2019

Bouwstenen beweiding

Schils, R., van Dixhoorn, I., van Eekeren, N., Hoekstra, N., Holshof, G., Hoving, I., Klootwijk, C., Philipsen, B., van Reenen, K., Şebek, L., Stienezen, M., van den Top, M., van der Werf, J. & Zom, R., 2019, Netherlands: Amazing Grazing. 37 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
protein concentrates
dietary supplements
rumen
grazing
cows

Rekenregels van de KringloopWijzer 2018: achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2017-versie

Schröder, J. J., Šebek, L. B., Oenema, J., Conijn, J. G., Vellinga, T. & de Boer, J., 2019, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business Unit Agrosystems Research. 127 p. (Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosystems Research rapport; no. WPR-883)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Maatregelen om weidegang te bevorderen : inventarisatie en analyse

Blokland, P. W., van den Pol-van Dasselaar, A., Rougoor, C., van der Schans, F. & Sebek, L., 2017, Wageningen: Wageningen Economic Research. 59 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2017-071)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

PAS Aanvullende reservemaatregelen Landbouw: uitwerking van een quick scan

Groenestein, K., Bikker, P., van Bruggen, C., Ellen, H., van Harn, J., Huijsmans, J., Ogink, N., Şebek, L. & Vermeij, I., Jun 2017, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 53 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1145)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Toetsing van de KringloopWijzer: Gemeten en voorspelde stikstof- en fosfaatproducties van mest en gewas

Oenema, J., Šebek, L. B., Schröder, J. J., Verloop, J., de Haan, M. H. A. & Hilhorst, G. J., Aug 2017, Wageningen: Wageningen Plant Research. 79 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. WPR-689)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vermindering van ammoniakemissie door voermaatregelen bij melkvee: Experimenteel onderzoek op Dairy Campus

van Dooren, H. J. C., Klop, A., van Riel, J. W., Zonderland, J. L., Šebek, L. B. W. & Ogink, N. W. M., 2017, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 43 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1052)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Relatie tussen TAN-excretie en mest- en urinesamenstelling op praktijkbedrijven

Sebek, L. B., van Dooren, H. J. C., Klop, A., van Riel, J. W. & Ogink, N. W. M., 2016, Wageningen: Wageningen UR, Livestock Research. 29 p. (Livestock Research rapport; no. 941)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2015

Forfaitaire waarden met betrekking tot de veestapel in relatie tot de KringloopWijzer

Aarts, H. F. M. & Sebek, L. B., Dec 2015, Wageningen: Plant Research International. 17 p. (PRI-rapport; no. 636)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rekenregels van de KringloopWijzer : achtergronden van BEX, BEA, BEP en BEC

Schroder, J. J., Sebek, L. B., Reijs, J. W., Oenema, J., Goselink, R. M. A., Conijn, J. G. & de Boer, J. M., 2014, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 88 p. (Rapport / Plant Research International; no. 553)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kosteneffectiviteit reductiemaatregelen emissie broeikasgassen zuivel

van den Pol, A., Blonk, H., Dolman, M. A., Evers, A. G., de Haan, M. H. A., Reijs, J. W., Sebek, L. B., Vellinga, T. V. & Wemmenhove, H., 2013, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 40 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 725)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2012

Implementatie maatregelen ter reductie gasvormige emissies in de melkveehouderij

Goselink, R. M. A. & Sebek, L. B. J., 2012, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. (Rapport / Koeien en Kansen; no. 67)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verbetering van de fosfaatefficiëntie in de melkveehouderij = Improvement of phosphate efficiency on dairy farms

Goselink, R. M. A. & Sebek, L. B., 2012, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 14 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 596)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2011

Bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnormen (BEP): onderbouwing en verkenning in de praktijk

Oenema, J., Hilhorst, G. J., Sebek, L. B. & Aarts, H. F. M., 2011, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 19 p. (Rapport / Plant Research International; no. nr. 400)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kansen en bedreigingen voor mestvergisting en groengasproductie in de Gelderse landbouw : een eerste verkenning

Migchels, G., Kuikman, P. J., Aarts, H. F. M., van Dooren, H. J. C., Ehlert, P. A. I., Luttik, J., Sebek, L. B. & Zwart, K. B., 2011, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 43 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 505)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2010

Effect van fosforverlaging in melkveerantsoenen en varkensvoeders op fosfaatexcretie via de mest

van Krimpen, M. M., van Middelkoop, J. C., Sebek, L. B. J., Jongbloed, A. W. & de Hoop, D. W., 2010, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 63 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 324)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2009

Actualisatie excretiecijfers landbouwhuisdieren voor forfaits regeling Meststoffenwet

Tamminga, S., Jongbloed, A. W., Bikker, P., Sebek, L. B. J., van Bruggen, C. & Oenema, O., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 84 p. (WOt-werkdocument ; no. 156)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Duurzaamheid van de diervoederketen : tussenrapportage

Sebek, L. B. J., 2009, Lelystad: ASG Wageningen UR. 2 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Economisch perspectief verlaging fosforgehalte in krachtvoer

Evers, A. G., de Haan, M. H. A. & Sebek, L. B. J., 2009, Lelystad: Animal Sciences Group. 14 p. (Rapport / Koeien & Kansen; no. 53)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Maatregelen om ammoniakemissie bij bovengronds toedienen van mest te beperken

Tamminga, S., Sebek, L. B. J., Bussink, W., Huijsmans, J. F. M., van Pul, A. & Velthof, G. L., 2009, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 29 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voeding biologische melkschapen : praktijkevaluatie voedernormen

Verkaik, J. C., Hindle, V. A., van Middelkoop, J. A., van Riel, J. W. & Sebek, L. B. J., 2009, Lelystad: Animal Sciences Group, Wageningen UR. 38 p. (Rapport / Animal Sciences Group; no. 208)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2008
2007

De ammoniakemissie van de Nederlandse melkveehouderij bij een management gelijk aan dat van deelnemers aan "Koeien & Kansen"

Aarts, H. F. M., Hilhorst, G. J., Sebek, L. B. J., Smits, M. C. J. & Oenema, J., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 46 p. (WOt-rapport; no. 63)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Mineralen goed geregeld : verslag Themadag melkveehouderij 2006

Verloop, J., Oenema, J. & Sebek, L. B. J., 2007, Lelystad: Animal Sciences Group. 140 p. (Rapport / Plant Research International; no. nr. 153)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2006

Energie- en eiwitbehoefte van schapen

Sebek, L. B. J. & Gosselink, J. M. J., 2006, Lelystad: Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek. 42 p. (Praktijkrapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Schapen)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2004

Ammoniakemissie uit de melkveestal bij beperkte weidegang in relatie tot melkureumgehalte

van Duinkerken, G., Smits, M. C. J., Sebek, L. B. J., Vereijken, P. F. G., Andre, G. & Monteny, G. J., 2004, Lelystad: Animal Sciences Group. 24 p. (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2003

Relatie tussen voeding en ammoniakemissie vanuit de melkveestal = Relation between diet and ammonia emission from the dairy cow barn

van Duinkerken, G., André, G., Smits, M. C. J., Monteny, G. J., Blanken, K., Wagemans, M. J. M. & Sebek, L. B. J., 2003, Lelystad: Praktijkonderzoek Veehouderij. 65 p. (Praktijkrapport / Praktijkonderzoek Veehouderij : Rundvee)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voeding in balans

Kok, I. P., van der Vegte, D. Z. & Sebek, L. B. J., 2003, Lelystad: Praktijkonderzoek Veehouderij. 11 p. (De Marke-rapport; no. 39)

Research output: Book/ReportReportProfessional

1988

Natte bij- en afvalprodukten : het gebruik in de varkensvoeding

Smits, B. & Sebek, L. B. J., 1988, Lelystad: Instituut voor Veevoedingsonderzoek. 69 p. (Mededelingen / IVVO; no. no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional