Leon Sebek

dr.ing.

  1988 …2020

  Research output per year

  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output

  Filter
  Report
  2020

  Rekenregels van de KringloopWijzer 2019: Achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2018-versie

  van Dijk, W., Schröder, J. J., Šebek, L. B., Oenema, J., Conijn, J. G., Vellinga, T. V., de Boer, J., de Haan, M. H. A. & Verloop, J., 2020, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business Unit Agrosystems Research. 129 p. (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosystems Research; no. WPR-956)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2019

  Bouwstenen beweiding

  Schils, R., van Dixhoorn, I., van Eekeren, N., Hoekstra, N., Holshof, G., Hoving, I., Klootwijk, C., Philipsen, B., van Reenen, K., Şebek, L., Stienezen, M., van den Top, M., van der Werf, J. & Zom, R., 2019, Netherlands: Amazing Grazing. 61 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Doelwaarden op bedrijfsniveau voor de KPI’s binnen de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

  Zijlstra, J., Timmerman, M., Reijs, J., Plomp, M., de Haan, M., Sebek, L. & van Eekeren, N., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 101 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1151)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Energiebehoefte van droogstaande en lacterende Holstein Friesian koeien

  Spek, J. W. & Šebek, L. B., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 34 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1211)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  PAS Update aanvullende reservemaatregelen Landbouw

  Groenestein, K., Ogink, N., Ellen, H., Šebek, L., van Bruggen, C., Huijsmans, J. & Vermeij, I., Dec 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 32 p. (Rapport / Wageningen Livestock Research; no. 1214)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Rekenregels van de KringloopWijzer 2018: achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2017-versie

  Schröder, J. J., Šebek, L. B., Oenema, J., Conijn, J. G., Vellinga, T. & de Boer, J., 2019, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business Unit Agrosystems Research. 127 p. (Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosystems Research rapport; no. WPR-883)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Rekenregels van de KringloopWijzer 2017: Achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2015-versie

  Schröder, J. J., Šebek, L. B., Oenema, J., Conijn, J. G. & de Boer, J., Mar 2018, Wageningen: Wageningen University & Research. 105 p. (Rapport WPR; no. 790)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Maatregelen om weidegang te bevorderen : inventarisatie en analyse

  Blokland, P. W., van den Pol-van Dasselaar, A., Rougoor, C., van der Schans, F. & Sebek, L., 2017, Wageningen: Wageningen Economic Research. 59 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2017-071)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  PAS Aanvullende reservemaatregelen Landbouw: uitwerking van een quick scan

  Groenestein, K., Bikker, P., van Bruggen, C., Ellen, H., van Harn, J., Huijsmans, J., Ogink, N., Şebek, L. & Vermeij, I., Jun 2017, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 53 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1145)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Rekenregels van de KringloopWijzer 2016: achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2015-versie

  Schröder, J. J., Šebek, L. B., Oenema, J., Conijn, J. G. & de Boer, J., 2017, Wageningen: Wageningen Plant Research. 97 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. 686)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Toetsing van de KringloopWijzer: Gemeten en voorspelde stikstof- en fosfaatproducties van mest en gewas

  Oenema, J., Šebek, L. B., Schröder, J. J., Verloop, J., de Haan, M. H. A. & Hilhorst, G. J., Aug 2017, Wageningen: Wageningen Plant Research. 79 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. WPR-689)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Vermindering van ammoniakemissie door voermaatregelen bij melkvee: Experimenteel onderzoek op Dairy Campus

  van Dooren, H. J. C., Klop, A., van Riel, J. W., Zonderland, J. L., Šebek, L. B. W. & Ogink, N. W. M., 2017, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 43 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1052)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Relatie tussen TAN-excretie en mest- en urinesamenstelling op praktijkbedrijven

  Sebek, L. B., van Dooren, H. J. C., Klop, A., van Riel, J. W. & Ogink, N. W. M., 2016, Wageningen: Wageningen UR, Livestock Research. 29 p. (Livestock Research rapport; no. 941)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2015

  Forfaitaire waarden met betrekking tot de veestapel in relatie tot de KringloopWijzer

  Aarts, H. F. M. & Sebek, L. B., Dec 2015, Wageningen: Plant Research International. 17 p. (PRI-rapport; no. 636)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Rekenregels van de KringloopWijzer : achtergronden van BEX, BEA, BEP en BEC

  Schroder, J. J., Sebek, L. B., Reijs, J. W., Oenema, J., Goselink, R. M. A., Conijn, J. G. & de Boer, J. M., 2014, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 88 p. (Rapport / Plant Research International; no. 553)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2013

  Kosteneffectiviteit reductiemaatregelen emissie broeikasgassen zuivel

  van den Pol, A., Blonk, H., Dolman, M. A., Evers, A. G., de Haan, M. H. A., Reijs, J. W., Sebek, L. B., Vellinga, T. V. & Wemmenhove, H., 2013, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 40 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 725)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2012
  Open Access

  Implementatie maatregelen ter reductie gasvormige emissies in de melkveehouderij

  Goselink, R. M. A. & Sebek, L. B. J., 2012, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. (Rapport / Koeien en Kansen; no. 67)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Verbetering van de fosfaatefficiëntie in de melkveehouderij = Improvement of phosphate efficiency on dairy farms

  Goselink, R. M. A. & Sebek, L. B., 2012, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 14 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 596)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2011

  Bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnormen (BEP): onderbouwing en verkenning in de praktijk

  Oenema, J., Hilhorst, G. J., Sebek, L. B. & Aarts, H. F. M., 2011, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 19 p. (Rapport / Plant Research International; no. nr. 400)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Kansen en bedreigingen voor mestvergisting en groengasproductie in de Gelderse landbouw : een eerste verkenning

  Migchels, G., Kuikman, P. J., Aarts, H. F. M., van Dooren, H. J. C., Ehlert, P. A. I., Luttik, J., Sebek, L. B. & Zwart, K. B., 2011, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 43 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 505)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2010

  Effect van fosforverlaging in melkveerantsoenen en varkensvoeders op fosfaatexcretie via de mest

  van Krimpen, M. M., van Middelkoop, J. C., Sebek, L. B. J., Jongbloed, A. W. & de Hoop, D. W., 2010, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 63 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 324)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access
  2009

  Actualisatie excretiecijfers landbouwhuisdieren voor forfaits regeling Meststoffenwet

  Tamminga, S., Jongbloed, A. W., Bikker, P., Sebek, L. B. J., van Bruggen, C. & Oenema, O., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 84 p. (WOt-werkdocument ; no. 156)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Duurzaamheid van de diervoederketen : tussenrapportage

  Sebek, L. B. J., 2009, Lelystad: ASG Wageningen UR. 2 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Economisch perspectief verlaging fosforgehalte in krachtvoer

  Evers, A. G., de Haan, M. H. A. & Sebek, L. B. J., 2009, Lelystad: Animal Sciences Group. 14 p. (Rapport / Koeien & Kansen; no. 53)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Maatregelen om ammoniakemissie bij bovengronds toedienen van mest te beperken

  Tamminga, S., Sebek, L. B. J., Bussink, W., Huijsmans, J. F. M., van Pul, A. & Velthof, G. L., 2009, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 29 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Voeding biologische melkschapen : praktijkevaluatie voedernormen

  Verkaik, J. C., Hindle, V. A., van Middelkoop, J. A., van Riel, J. W. & Sebek, L. B. J., 2009, Lelystad: Animal Sciences Group, Wageningen UR. 38 p. (Rapport / Animal Sciences Group; no. 208)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2008
  Open Access
  2007

  De ammoniakemissie van de Nederlandse melkveehouderij bij een management gelijk aan dat van deelnemers aan "Koeien & Kansen"

  Aarts, H. F. M., Hilhorst, G. J., Sebek, L. B. J., Smits, M. C. J. & Oenema, J., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 46 p. (WOt-rapport; no. 63)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Mineralen goed geregeld : verslag Themadag melkveehouderij 2006

  Verloop, J., Oenema, J. & Sebek, L. B. J., 2007, Lelystad: Animal Sciences Group. 140 p. (Rapport / Plant Research International; no. nr. 153)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2006

  Energie- en eiwitbehoefte van schapen

  Sebek, L. B. J. & Gosselink, J. M. J., 2006, Lelystad: Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek. 42 p. (Praktijkrapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Schapen)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2004

  Ammoniakemissie uit de melkveestal bij beperkte weidegang in relatie tot melkureumgehalte

  van Duinkerken, G., Smits, M. C. J., Sebek, L. B. J., Vereijken, P. F. G., Andre, G. & Monteny, G. J., 2004, Lelystad: Animal Sciences Group. 24 p. (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access