If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1990 2019

Filter
Report
2019

Aanpak hittestress Harderwijk: Bijlagen

Spijker, J. H., Jacobs, C. M. J. & Mol, G., Jan 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 54 p. (Wageningen Environmental Research Rapport)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Aanpak hittestress Harderwijk

Spijker, J. H., Jacobs, C. M. J. & Mol, G., Jan 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 28 p. (Wageningen Environmental Research Rapport)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Duurzame biomassa voor de productie van waterstof: een beoordeling vanuit de klimaatopgave

Sluijsmans, J. & Spijker, J., Jun 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 35 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2951)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het effect van houtoogst op nutriëntenbalansen in bossen op zandgronden: onderbouwing van een adviessysteem

de Vries, W., de Jong, A., Kros, H. & Spijker, J., Feb 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 77 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2923)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Leidraad Beheersing Eikenprocessierups: Update 2019

Spijker, J. H., Hellingman, S., Hellingman, G., Hofhuis, H., Jans, H., Kuppen, H. & van Vliet, A. J. H., 25 Sep 2019, Wageningen: Kenniscentrum Eikenprocessierups. 64 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

Een bij-zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden: handreiking 2.0 voor inrichting en beheer voor bestuivende insecten

van Rooij, S. A. M., Cormont, A., Geertsema, W., Haag, M., Opdam, P. F. M., Reemer, M., Spijker, J. H., Snep, R. P. H., Steingröver, E. G. & Stip, A., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 41 p. (Alterra-rapport; no. 2720)(Groene cirkels rapport; vol. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Training samen werken aan het bijenlandschap

van Rooij, S. A. M., Cormont, A., Lokhorst, N., van Och, R. A. F., Reemer, M., Snep, R. P. H., Spijker, J. H., Steingröver, E. G. & Stip, A., 2016, Groene Cirkels. 28 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

Databank gemeentelijk groenbeheer, rapportage boekjaar 2014

de Jong, J. J., Smidt, R. A., van Raffe, J. K. & Spijker, J. H., 2015, Wageningen: Alterra. 80 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Harvesting, logistics and upgrading of herbaceous biomass from verges and natural areas for use in thermal conversion: TKI BBE Park Cuijk

Elbersen, H. W., Keijsers, E. R. P., Bakker, R., op den Kamp, R. G. M., Holshof, G., Spijker, J. H., van Ree, R., Arkestijn, K., van Schijndel, D., Haasnoot, K., Remmelink, B-E., Bakker, P., Massop, H. & Quik, J., 2015, Wageningen: Wageningen UR - Food & Biobased Research. 83 p. (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research; no. 1552)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
combustion
raw materials
heat
biomass
Open Access
2014

Aanzet voor een adviessysteem voor oogst uit het bos : voor een evenwichtige nutriëntenbalans en een goede functievervulling van het bos

de Jong, J. J., van den Briel, J., de Vries, W. & Spijker, J. H., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 52 p. (Alterra-rapport; no. 2494)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biomassapotentie Rijkswaterstaat : analyse van hoeveelheden en huidige toepassing

Elbersen, H. W., Spijker, J. H., Soesbergen, M. & Wilson, S., 2014, Wageningen: Wageningen UR - Food & Biobased Research. 26 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Databank gemeentelijk groenbeheer, rapportage boekjaar 2013

de Jong, J. J., Smidt, R. A., van Raffe, J. K. & Spijker, J. H., 2014, Wageningen: Alterra. 75 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een bij-zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden : handreiking voor inrichting en beheer

van Rooij, S. A. M., Geertsema, W., Opdam, P. F. M., Reemer, M., Snep, R. P. H., Spijker, J. H. & Steingröver, E. G., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 16 p. (Alterra-rapport; no. 2563)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

Databank gemeentelijk groenbeheer, rapportage boekjaar 2012

de Jong, J. J., Smidt, R. A., van Raffe, J. K. & Spijker, J. H., 2013, Wageningen: Alterra. 73 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Proeftuin Food Valley : biobased economy en energietransitie

Agricola, H. J., MacCarthy, B., Sluijsmans, J. J. L., Spijker, J. H. & Bolck, C. H., 2013, Wageningen [etc.]: Wageningen UR etc. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Toepassingsmogelijkheden voor natuur- en bermmaaisel : stand van zaken en voorstel voor een onderzoeksagenda

Spijker, J. H., Bakker, R. R. C., Ehlert, P. A. I., Elbersen, H. W., de Jong, J. J. & Zwart, K. B., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. (Alterra-rapport; no. 2418)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012

Databank gemeentelijk groenbeheer, rapportage boekjaar 2011

de Jong, J. J., Smidt, R. A. & Spijker, J. H., 2012, Wageningen: Alterra. 75 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ecologische effecten van bodemverontreiniging : maatschappelijke kosten- en batenanalyse bodemsanering

Rutgers, M., Spijker, J. H., Wintersen, A. & Posthuma, L., 2012, Bilthoven: RIVM. 62 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Randvoorwaarden biodiversiteit bij oogst van biomassa

de Jong, J. J., Bijlsma, R. J. & Spijker, J. H., 2012, Wageningen: Alterra. 30 p. (Alterra-rapport; no. 2305)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
2011

Databank Gemeentelijke Groen, rapportage boekjaar 2009, aangepaste versie

de Jong, J. J., Smidt, R. A., Spijker, J. H. & Niemeijer, C. M., 2011, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 76 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onkruidbestrijding op verhardingen in de gemeente Wageningen, update 2011

Spijker, J. H., 2011, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 34 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onkruidbestrijding verhardingen gemeente Utrecht, Advies aan de gemeente Utrecht

Spijker, J. H., 2011, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 13 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2010

Biogas uit bermmaaisel : duurzaam en haalbaar?

Ehlert, P. A. I., Zwart, K. B. & Spijker, J. H., 2010, Wageningen: Alterra. 74 p. (Alterra-rapport; no. 2064)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biomassa voor energie in de stadsregio Arnhem-Nijmegen : ontwikkelingen van een strategie voor biomassa uit bos, natuur en landschap

Spijker, J. H., de Vries, E. A. & Derksen, J. T. P., 2010, Wageningen: Alterra. 30 p. (Alterra-rapport; no. 2095)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Databank gemeentelijk groenbeheer, rapportage boekjaar 2009

de Jong, J. J., Smidt, R. A., Spijker, J. H. & Niemeijer, C. M., 2010, Wageningen: Alterra. 78 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Duurzaam landschapsbeheer : perspectief vanuit huidige landschapsbeheerders

Geijzendorffer, I. R., Hoefs, R. M. A., Schrijver, R. A. M., Spijker, J. H., de Vries, E. A. & van Rooij, B., 2010, Wageningen: Alterra. 60 p. (Alterra-rapport; no. 1889)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Geochemische atlas van Nederland

Mol, G., van Gaans, P. F. M., Spijker, J. H., van der Veer, G., Klaver, G. & Roskam, G., 2010, Wageningen: Alterra. 186 p. (Alterra-rapport; no. 2069)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Opzuigen van eikenprocessierupsen; Onderzoek naar aanwezigheid van brandharen in de uitstromende lucht

Spijker, J. H., van Aelst, A. C., van den Berg, C. A. & Niemeijer, C. M., 2010, Wageningen: Alterra. 26 p. (Alterra-rapport; no. 2106)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Databank gemeentelijk groenbeheer, rapportage boekjaar 2008

de Jong, J. J., Spijker, J. H. & Niemeijer, C. M., 2009, Wageningen: Alterra. 85 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

De betekenis van het openbaar groen voor bijen : notitie over de toepassing van stuifmeel- en nectarleverende planten in het openbaar groen ten behoeve van bijen

van Blitterswijk, H., de Boer, T. A. & Spijker, J. H., 2009, Wageningen: Alterra. 29 p. (Alterra-rapport; no. 1975)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2008

Databank Gemeentelijk Groenbeheer, Rapportage boekjaar 2007

de Jong, J. J., Niemeijer, C. M. & Spijker, J. H., 2008, Wageningen: Alterra. 85 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Energie à la carte : de potentie van biomassa uit het landschap voor enegiewinning

de Vries, B., de Jong, J. J., Rovers, R., Haccou, F. A., Spijker, J. H., van den Berg, C. A., Niemeijer, C. M., Frank, D. I. & Westerink - Petersen, J., 2008, Wageningen: Alterra. 89 p. (Alterra-rapport; no. 1679)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Leidraad beheersing eikenprocessierups

Fransen, J. J., Groenendijk, D., Spijker, J. H. & Stigter, H., 2008, Wageningen: Alterra [etc.]. 25 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2007

Biomassa voor energie uit de Nederlandse natuur : een inventarisatie van hoeveelheden, potenties en knelpunten

Spijker, J. H., Elbersen, H. W., de Jong, J. J., van den Berg, C. A. & Niemeijer, C. M., 2007, Wageningen: Alterra. 61 p. (Alterra-rapport; no. 1616)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecology of tree roots in substrates of The Hague

Arhipova, L., Spijker, J. H. & Kopinga, J., 2007, Wageningen: Alterra. 111 p. (Alterra-rapport; no. 1590)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
ecology
supply balance
peat
branching
surface area
Open Access
sustainable forestry
bioenergy
biomass
energy
sustainability

Onderzoek naar de mogelijke besmetting van een partij hooi met haren van de eikenprocessierups

Spijker, J. H., van Aelst, A. C. & Niemeijer, C. M., 2007, Wageningen: Alterra. 25 p. (Alterra-rapport; no. 1606)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2006

Databank gemeentelijk groenbeheer; rapportage boekjaar 2004

de Jong, J. J., Spijker, J. H. & Niemeijer, C. M., 2006, Wageningen: Alterra. 62 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional