If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1995 2020

Filter
Report
2019

De ecologie van het Amelander Zeegat: Een inventarisatie naar kennis over het ecologische functioneren van het Amelander Zeegat

van den Bogaart, L., van Hal, R., van der Meijden, M., Brasseur, S., Baptist, M. & Wijsman, J., Apr 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 60 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C032/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Dynamic Energy Budget (DEB) modelBlue mussels (Mytilus edulis): technical report INNOPRO project

Wijsman, J., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 39 p. (Wageningen Marine Research report; no. C009/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Meten van primaire productie in de Oosterschelde, Grevelingenmeer en het Veerse Meer: Overzicht van methodieken en plan van aanpak voor monitoring

Wijsman, J., 8 Mar 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 56 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C022/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Perceelgebruik en kweekrendement mosselkweek in de Waddenzee: Helpdeskvraag KD-2019-015

Capelle, J. J. & Wijsman, J. W. M., Apr 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 26 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C035/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Bodemdiergemeenschap in de vooroever en op het natte strand van de Zandmotor in het najaar 2017 : datarapport

Wijsman, J., van den Ende, D. & Brummelhuis, E., 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 99 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C073/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Meetplan 2019 Amelander Zeegat: T1 Ecologie buitendelta

van Hal, R., Wijsman, J., van den Bogaart, L. & Baptist, M., Dec 2018, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 39 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C108/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Potenties voor herstel getijdenatuur in het Haringvliet, Hollands Diep en de Biesbosch

Wijsman, J., Escaravage, V., Huismans, Y., Nolte, A., van der Wijk, R., Wang, Z. B. & Ysebaert, T., 31 Jan 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 110 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C008/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Scenariostudie natuurperspectief Grevelingenmeer

Tangelder, M., Wijsman, J., Janssen, J., Nolte, A., Walles, B. & Ysebaert, T., 1 Aug 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 164 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C021/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

Buitendijks recreëren ter hoogte van St. Pieterspolder, gemeente Reimerswaal

Ysebaert, T. & Wijsman, J., 2017, Wageningen: Wageningen Marine Research. 23 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C033/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effect van diepe vooroeversuppletie bij Callantsoog op de benthosgemeenschap: Resultaat T0-bemonstering najaar 2016

Wijsman, J. W. M., Craeymeersch, J. A. & Gerla, D., 15 Sep 2017, Yerseke: Wageningen Marine Research. 49 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C071/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring mosselgroei Flakkeese spuisluis: resultaten T1 bemonstering 2017

Wijsman, J., van Gool, A. & van der Pool, J., 2017, Yerseke: Wageningen Marine Research. 30 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C106/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Plan van aanpak risicomonitoring Roggenplaatsuppletie: Monitoring effecten op de nabijgelegen mosselkweekpercelen

Wijsman, J. W. M. & Kraan, M., 2017, Yerseke: Wageningen Marine Research. 51 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C037.17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Relating a DEB model for mussels (Mytilus edulis) to growth data from the Oosterschelde : trace-back analysis of food conditions

Wijsman, J. W. M., 2017, Yerseke: Wageningen Marine Research. 43 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C049/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
food analysis
Mytilus edulis
mussels
energy
shell (molluscs)
2016

Effect van diepe vooroeversuppletie bij Callantsoog op de benthosgemeenschap: resultaat T0-bemonstering najaar 2015

Wijsman, J. W. M. & Craeymeersch, J. A. M., 2016, Yerseke: IMARES. 43 p. (Rapport / IMARES; no. C058/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 : Datarapport benthos bemonstering vooroever en strand najaar 2015

Wijsman, J. W. M., 2016, IMARES. 71 p. (Rapport / IMARES; no. C006/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Ecotopenkaarten vooroever en getijdenstrand 2010 - 2015

Wijsman, J. W. M., Tangelder, M., Visser, P. & Hoekstra, R., 2016, IMARES. 35 p. (Rapport / IMARES; no. C034/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring mosselgroei Flakkeese spuisluis : resultaten T0 bemonstering 2016

Wijsman, J. W. M., Brummelhuis, E. & van Gool, A. C. M., 2016, Yerseke: Wageningen Marine Research. 33 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C126/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van de Zandmotor : samenvattende rapportage over de eerste vier jaar van het Monitoring- en Evaluatie Programma (MEP)

Taal, M. D., Löffler, M. A. M., Vertegaal, C. T. M., Wijsman, J. W. M., van der Valk, L. & Tonnon, P. K., 2016, IJmuiden: IMARES Wageningen UR. 62 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Quick scan beheersmaatregelen van Tetrodotoxine in schelpdierproductie in de Oosterschelde

Poelman, M., Blanco Garcia, A., Kamermans, P., Wijsman, J. W. M., Bolman, B. C. & Strietman, W. J., 2016, IMARES. 39 p. (Rapport / IMARES; no. C064/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Tetrodotoxine (TTX) in mosselen: Accumulatie experiment verswaterleiding Kijkuit, Yerseke

Wijsman, J. W. M. & Poelman, M., 2016, IMARES. 13 p. (Report / IMARES; no. C078/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

Effect van vooroeversuppletie met zeegrind op groei en ontwikkeling van mosselen in Oosterschelde

Wijsman, J. W. M. & Brummelhuis, E. B. M., 2015, Yerseke: IMARES. 32 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C063/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Minimum zuurstofgehalte voor bodemdieren in het Grevelingenmeer

Smaal, A. C. & Wijsman, J. W. M., 2015, Yerseke: IMARES. 21 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C022/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mission report carrying capacity cage farming Nigeria

Wijsman, J. W. M., 2015, Yerseke: IMARES. 8 p. (Rapport / IMARES)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2: evaluatie benthos, vis, vogels en zeezoogdieren 2010 - 2014

Wijsman, J. W. M., van Hal, R. & Jongbloed, R. H., 2015, IMARES. 109 p. (Rapport / IMARES; no. C125/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag

Ens, B. J., Krol, J., van der Meer, J., Piening, H., Wijsman, J. W. M., Schekkerman, H. & Rappoldt, C., 2015, Nijmegen: Sovon. 54 p. (Sovon-rapport; no. 2015.15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Passende Beoordeling vast vistuigvisserij in de Oosterschelde

Wijsman, J. W. M. & Goudswaard, P. C., 2015, IJmuiden: IMARES. 69 p. (Rapport / IMARES; no. C127/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Risicobeeld oestertransporten in relatie tot mariene invasieve exoten

Wijsman, J. W. M. & van den Ende, D., 2015, Yerseke: IMARES. 38 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C066/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

De macrobenthosgemeenschap van de Zeeuwse Banken na zandwinning. Een overzicht van drie T0 jaren en een eerste jaar van rekolonisatie

Wijsman, J. W. M., Goudswaard, P. C., Escaravage, V. & Wijnhoven, S., 2014, Yerseke: IMARES. 95 p. (Report / IMARES Wageningen UR; no. C164/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kansen voor schelpdiercultuur in Grevelingen en Volkerak-Zoommeer bij ander waterbeheer

Smaal, A. C. & Wijsman, J. W. M., 2014, Yerseke: IMARES. 32 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C045/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Meerjarige effect- en productiemetingen aan MZI's in de Westelijke Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta: samenvattend eindrapport

Kamermans, P., Smit, C. J., Wijsman, J. W. M. & Smaal, A. C., 2014, Yerseke: IMARES. 93 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C191/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Datarapport benthos bemonstering vooroever en natte strand najaar 2012

Wijsman, J. W. M., 2014, Yerseke [etc.]: IMARES en Deltares. 49 p. (Rapport / IMARES; no. C149/14 - 1205045-000-ZKS-100)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Datarapport benthos bemonstering vooroever en natte strand najaar 2013

Wijsman, J. W. M., 2014, Yerseke [etc.]: IMARES en Deltares. 57 p. (Rapport / IMARES; no. C150/14 - 1205045-000-ZKS-0101)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor - Fase 2 Jaarrapportage 2014

Boon, A. R. & Wijsman, J. W. M., 2014, Yerseke [etc.]: IMARES en Deltares. 33 p. (Rapport / IMARES; no. C157/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Quick scan: Effecten zout getij Grevelingenmeer en Volkerak-Zoommeer op visserij en aquacultuur

Wijsman, J. W. M., Goudswaard, P. C., Kotterman, M. J. J. & Smaal, A. C., 2014, Yerseke: IMARES. 52 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C013/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rendement van mosselkweek in de westelijke Waddenzee

Wijsman, J. W. M., Schellekens, T., van Stralen, M., Capelle, J. & Smaal, A. C., 2014, Yerseke: IMARES. 79 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C047/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergelijking vangstsamenstelling vernieuwd twinrigtuig voor de Osprey group

Wijsman, J. W. M., van den Ende, D. & Perdon, K. J., 2014, Yerseke: IMARES. 35 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C151a/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning kansen schelpdierkweek Veerse Meer

Smaal, A. C., Kamermans, P., Tangelder, M. & Wijsman, J. W. M., 2014, Yerseke: IMARES. 23 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C139/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

Bemonstering van de macrofauna op de Zeeuwse Banken in 2011. Data rapport

Wijsman, J. W. M., Goudswaard, P. C., Escaravage, V. & Wijnhoven, S., 2013, Yerseke: IMARES. 64 p. (Rapport / IMARES; no. C032/12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten MZI locatie Neeltje Jans op nabijgelegen mosselpercelen

Wijsman, J. W. M., 2013, Yerseke: IMARES. 19 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C011/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie 2012 en EFRO advies Monitoring en Evaluatie pilot Zandmotor

Boon, A. R., Wijsman, J. W. M., Tonnon, P. K., Swinkels, C. & Stolte, W., 2013, Yerseke: IMARES / Deltares. 28 p. (Rapport / IMARES; no. C017/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor - Fase 2 Jaarrapportage 2012

Boon, A. R. & Wijsman, J. W. M., 2013, Yerseke: IMARES / Deltares. 34 p. (Rapport / IMARES; no. C014/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoring en evaluatie pilot Zandmotor fase 2 - Meetplan groei juveniele vis Zandmotor voorjaar en zomer 2013

van Keeken, O. A. & Wijsman, J. W. M., 2013, IJmuiden [etc.]: IMARES. 10 p. (Rapport / IMARES; no. C055/13 - 1205045-000-ZKS-0081)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Panama Canal Extension: A review on salt intrusion into Gatun Lake

Wijsman, J. W. M., 2013, Yerseke: IMARES. 27 p. (Report / IMARES; no. C215/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Proefsuppletie Schelphoek: Monitoring effecten op mosselgroei

Wijsman, J. W. M. & Brummelhuis, E. B. M., 2013, Yerseke: IMARES. 31 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C064/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Samenhang in de Delta, ontwikkelingsvarianten voor de Zuidwestelijke Delta: Ecologische onderbouwing (deel 1)

Ysebaert, T., Tangelder, M., Wijsman, J. W. M. & Troost, K., 2013, Yerseke: IMARES. 46 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C073/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Samenhang in de Delta, ontwikkelingsvarianten voor de Zuidwestelijke Delta: ecologische ontwikkeling van habitats en levensgemeenschappen (deel 2)

Ysebaert, T., Tangelder, M. & Wijsman, J. W. M., 2013, Yerseke: IMARES. 64 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C159/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning van de effecten van toelaten nutrienten en verwijderen van wilde oesters op de productie van Kweekoesters in de Kom van de Oosterschelde

Wijsman, J. W. M., Poelman, M., Blanco Garcia, A., Troost, T., Schellekens, T., Strietman, W. J. & Hamon, K., 2013, Yerseke: IMARES. 68 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. nr. C010/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access