19992020

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

2020

Communicating climate change risk: A content analysis of ipcc's summary for policymakers

Poortvliet, M., Niles, M. T., Veraart, J. A., Werners, S. E., Korporaal, F. C. & Mulder, B. C., 15 Jun 2020, In : Sustainability (Switzerland). 12, 12, 4861.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access

Een uniek project, een unieke samenwerking. De governance van Marker Wadden ontleed: Rapportage MEP Adaptieve Governance Marker Wadden

IJff, S., Willems, J., van den Berg, N., Nuesink, N., Kuindersma, W., Veraart, J., Duijn, M. & Ellen, G. J., Jun 2020, Delft: Deltares. 48 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Community of Practice multi-use Noordzee2030: uitkomsten enquête

Veraart, J. A., 26 Nov 2019. 17 p.

Research output: Contribution to conferenceConference paperAcademic

Open Access

Duurzame zeewierteelt op de Noordzee, hoe kunnen we opschalen? -Toekomstscenario’s 2030

Veraart, J. A., van Swam, K., Bronswijk, L. & Vos, J., 2019, 1 p. Wageningen : Wageningen University and Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Experimenteren met het begrip ecologische veerkracht in een rollenspel: testpilot Eems-Dollard

Veraart, J. A., 2019, 25 p. Wageningen Environmental Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
Open Access

Het Haringvliet en de Permanent Oostelijke Aanvoer – Haringvliet Flows debat

Rijcken, T., Veraart, J. A., Roncken, P. A., Hoitink, A. J. F., Herman, P. & Heesen, M., 28 Jun 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Klimaatbuffers combineren natuuropgaven met waterberging en vastlegging van broeikasgassen

Veraart, J. A., Klostermann, J. E. M., van Hattum, T., van Buuren, M., Sterk, M., Bos, B., Vertegaal, P. & Janmaat, R., Sep 2019, In : Water Matters : Knowledge Journal for Water Professionals. september, p. 12-15 4 p., 12.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Nederland inrichten met het principe van natuurlijke klimaatbuffers: De leerervaringen

Veraart, J. A., Klostermann, J., Sterk, M., Janmaat, R., Oosterwegel, E., van Buuren, M. & van Hattum, T., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 101 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2975)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

GO-FRESH: Valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening: Rendabel en duurzaam watergebruik in een zilte omgeving

Veraart, J. A., Oude Essink, G., Pauw, P., van Baaren, E., Zuurbier, K., de Louw, P., MacAteer, E., van der Schoot, M., Groot, N., Cappon, H., Waterloo, M., Hu-a-ng, K. & Groen, M., 2018, Deltares. 187 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Leren van Marker Wadden - Over het speelveld en governance opgaven

IJff, S., Ellen, G. J., Veraart, J. A. & van Riel, M. C., 2018, Deltares. 29 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
2 Citations (Scopus)

Veerkracht als basis voor analyse en evaluatie van natuurbeleidstrategieën

Kramer, K., Cormont, A., van der Heide, M., Korevaar, H., Michels, R., Sterk, M., Ofori, L., Pleijte, M., Polman, J. E., Veraart, J. A. & Werners, S. E., 2018, WOT Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 247)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2017

De huidige en gewenste ecologische situatie van het Markermeer: Info-Graphic

Veraart, J. A. & Spijkerman, A., 2017.

Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

Open Access

De opgaven in de Zuidwestelijke Delta: Info-Graphic

Veraart, J. A., Holz Amorim de Sena, N. H., Tangelder, M., Spijkerman, A. & van der Meer, E. J., 2017.

Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

Open Access

Evaluation of Socio-Economic Factors that Determine Adoption of Climate Compatible Freshwater Supply Measures at Farm Level: a Case Study in the Southwest Netherlands

Veraart, J. A., van Duinen, R. & Vreke, J., 2017, In : Water Resources Management. 31, 2, p. 587-608

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access
3 Citations (Scopus)

Herstel estuarium natuur in de Eems-Dollard met kansen voor economisch medegebruik: Info-Graphic

Veraart, J. A., Spijkerman, A. & Baptist, M. J., 2017.

Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

Open Access

Juridische speelruimte N2000 voor herstel veerkracht en dynamiek in de Rijkswateren: Info-Graphic

Veraart, J. A. & Spijkerman, A., 2017.

Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

Open Access

Natuurdoelen en visserij in het IJsselmeergebied: Info-Graphic

Veraart, J. A. & Spijkerman, A., 2017.

Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

Open Access

Robuuste Natuur & Veerkracht in de Rijkswateren: Info-Graphic

Veraart, J. A. & Spijkerman, A., 2017.

Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

Open Access

Zoeken naar synergie tussen KRW, Natura 2000 en lange termijn natuur ambities: Info-Graphic

Paulissen, M. P. C. P., Timmerman, J. G., Veraart, J. A. & Spijkerman, A., 2017.

Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

Open Access
2016

Beprijzen van water voor de landbouw - geactualiseerde versie

Linderhof, V., Snellen, W. B., Schipper, P. N. M., van Hattum, T. & Veraart, J. A., 2016, 6 p. Stowa.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Ecologische kantelpunten in de Nederlandse grote wateren: Discussie memo over recente inzichten, voorbeelden en onderzoeksvragen

Veraart, J. A., Reijers, V., de Lange, H. J., van Nes, E. H., Kosten, S., Baptist, M. J., Noordhuis, R. & Platteeuw, M., Mar 2016, 33 p.

Research output: Working paperProfessional

Open Access

Kansen voor ontwikkeling van robuuste natuur in Nederland

Sanders, M. E., Henkens, R. J. H. G., Veraart, J. A., Woltjer, I., van der Greft-van Rossum, J. G. M. & Clement, J., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 69 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2748)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
2015

Natuurambitie Grote Wateren en Deltaprogramma: Inventarisatie van aanknopingspunten

Veraart, J. A., Fontein, R. J. & van Tol-Leenders, T. P., 2015, Wageningen: Alterra-WUR, p. 1-33.

Research output: Working paperProfessional

Open Access
2014

De haalbaarheid van een Rijn-Maas-Schelde Academie: een verkenning van nut en noodzaak

Veraart, J. A. & Leemans, R., 2014, Utrecht: Kennis voor Klimaat. 54 p. (KvKrapport; no. 137/2014)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

From climate research to climate compatible development: experiences and progess in the Netherlands

Veraart, J. A., van Nieuwaal, K., Driessen, P. P. J. & Kabat, P., 2014, In : Regional Environmental Change. 14, 2, p. 851-863

Research output: Contribution to journalEditorialAcademicpeer-review

15 Citations (Scopus)

GO-FRESH: Valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening

Oude Essink, G. H. P., Baaren, E. S., Zuurbier, K. G., Velstra, J. & Veraart, J. A., 2014, Utrecht: Kennis voor Klimaat. 84 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Integrale Kennisontsluiting Deltaprogramma / Zuidwestelijke Delta

Veraart, J. A., Luttik, J. & Roeleveld, G., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 52 p. (Alterra-rapport; no. 2517)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de Klimaatcorridor Veenweide - een quickscan klimaatadaptatie

Veraart, J. A., Vos, C. C., Spijkerman, A. & Witte, J. P. M., 2014, Utrecht: Kennis voor Klimaat. 88 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access