Jeroen Veraart

ir.

  19992022
  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output 1999 2019

  Community of Practice multi-use Noordzee2030: uitkomsten enquête

  Veraart, J. A., 26 Nov 2019. 17 p.

  Research output: Contribution to conferenceConference paperAcademic

  Open Access

  Duurzame zeewierteelt op de Noordzee, hoe kunnen we opschalen? -Toekomstscenario’s 2030

  Veraart, J. A., van Swam, K., Bronswijk, L. & Vos, J., 2019, 1 p. Wageningen : Wageningen University and Research.

  Research output: Other contributionPamphlet

  Open Access

  Experimenteren met het begrip ecologische veerkracht in een rollenspel: testpilot Eems-Dollard

  Veraart, J. A., 2019, 25 p. Wageningen Environmental Research.

  Research output: Other contributionPamphlet

  Open Access
  Open Access

  Het Haringvliet en de Permanent Oostelijke Aanvoer – Haringvliet Flows debat

  Rijcken, T., Veraart, J. A., Roncken, P. A., Hoitink, A. J. F., Herman, P. & Heesen, M., 28 Jun 2019

  Research output: Non-textual formWeb publication/site

  Open Access

  Klimaatbuffers combineren natuuropgaven met waterberging en vastlegging van broeikasgassen

  Veraart, J. A., Klostermann, J. E. M., van Hattum, T., van Buuren, M., Sterk, M., Bos, B., Vertegaal, P. & Janmaat, R., Sep 2019, In : Water Matters : Knowledge Journal for Water Professionals. september, p. 12-15 4 p., 12.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access
  Slag

  Nederland inrichten met het principe van natuurlijke klimaatbuffers: De leerervaringen

  Veraart, J. A., Klostermann, J., Sterk, M., Janmaat, R., Oosterwegel, E., van Buuren, M. & van Hattum, T., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 101 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2975)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2018

  Leren van Marker Wadden - Over het speelveld en governance opgaven

  IJff, S., Ellen, G. J., Veraart, J. A. & van Riel, M. C., 2018, Deltares. 29 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2 Citations (Scopus)
  Open Access
  climate change
  estuary
  uncertainty
  water
  ecosystem

  Veerkracht als basis voor analyse en evaluatie van natuurbeleidstrategieën

  Kramer, K., Cormont, A., van der Heide, M., Korevaar, H., Michels, R., Sterk, M., Ofori, L., Pleijte, M., Polman, J. E., Veraart, J. A. & Werners, S. E., 2018, WOT Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 247)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  2017

  De huidige en gewenste ecologische situatie van het Markermeer: Info-Graphic

  Veraart, J. A. & Spijkerman, A., 2017.

  Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

  Open Access

  De opgaven in de Zuidwestelijke Delta: Info-Graphic

  Veraart, J. A., Holz Amorim de Sena, N. H., Tangelder, M., Spijkerman, A. & van der Meer, E. J., 2017.

  Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

  Open Access
  3 Citations (Scopus)

  Evaluation of Socio-Economic Factors that Determine Adoption of Climate Compatible Freshwater Supply Measures at Farm Level: a Case Study in the Southwest Netherlands

  Veraart, J. A., van Duinen, R. & Vreke, J., 2017, In : Water Resources Management. 31, 2, p. 587-608

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Open Access
  Farms
  farm
  Economics
  climate
  feasibility study

  Herstel estuarium natuur in de Eems-Dollard met kansen voor economisch medegebruik: Info-Graphic

  Veraart, J. A., Spijkerman, A. & Baptist, M. J., 2017.

  Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

  Open Access

  Juridische speelruimte N2000 voor herstel veerkracht en dynamiek in de Rijkswateren: Info-Graphic

  Veraart, J. A. & Spijkerman, A., 2017.

  Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

  Open Access

  Natuurdoelen en visserij in het IJsselmeergebied: Info-Graphic

  Veraart, J. A. & Spijkerman, A., 2017.

  Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

  Open Access

  Robuuste Natuur & Veerkracht in de Rijkswateren: Info-Graphic

  Veraart, J. A. & Spijkerman, A., 2017.

  Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

  Open Access

  Zoeken naar synergie tussen KRW, Natura 2000 en lange termijn natuur ambities: Info-Graphic

  Paulissen, M. P. C. P., Timmerman, J. G., Veraart, J. A. & Spijkerman, A., 2017.

  Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

  Open Access
  2016

  Beprijzen van water voor de landbouw - geactualiseerde versie

  Linderhof, V., Snellen, W. B., Schipper, P. N. M., van Hattum, T. & Veraart, J. A., 2016, 6 p. Stowa.

  Research output: Other contributionPamphlet

  Open Access

  Ecologische kantelpunten in de Nederlandse grote wateren: Discussie memo over recente inzichten, voorbeelden en onderzoeksvragen

  Veraart, J. A., Reijers, V., de Lange, H. J., van Nes, E. H., Kosten, S., Baptist, M. J., Noordhuis, R. & Platteeuw, M., Mar 2016, 33 p.

  Research output: Working paperProfessional

  Open Access

  Kansen voor ontwikkeling van robuuste natuur in Nederland

  Sanders, M. E., Henkens, R. J. H. G., Veraart, J. A., Woltjer, I., van der Greft-van Rossum, J. G. M. & Clement, J., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 69 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2748)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access
  2015

  Natuurambitie Grote Wateren en Deltaprogramma: Inventarisatie van aanknopingspunten

  Veraart, J. A., Fontein, R. J. & van Tol-Leenders, T. P., 2015, Wageningen: Alterra-WUR, p. 1-33.

  Research output: Working paperProfessional

  Open Access
  2014

  De haalbaarheid van een Rijn-Maas-Schelde Academie: een verkenning van nut en noodzaak

  Veraart, J. A. & Leemans, R., 2014, Utrecht: Kennis voor Klimaat. 54 p. (KvKrapport; no. 137/2014)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  15 Citations (Scopus)

  From climate research to climate compatible development: experiences and progess in the Netherlands

  Veraart, J. A., van Nieuwaal, K., Driessen, P. P. J. & Kabat, P., 2014, In : Regional Environmental Change. 14, 2, p. 851-863

  Research output: Contribution to journalEditorialAcademicpeer-review

  climate
  research program
  bottom-up approach
  climate change
  spatial planning

  GO-FRESH: Valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening

  Oude Essink, G. H. P., Baaren, E. S., Zuurbier, K. G., Velstra, J. & Veraart, J. A., 2014, Utrecht: Kennis voor Klimaat. 84 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Integrale Kennisontsluiting Deltaprogramma / Zuidwestelijke Delta

  Veraart, J. A., Luttik, J. & Roeleveld, G., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 52 p. (Alterra-rapport; no. 2517)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de Klimaatcorridor Veenweide - een quickscan klimaatadaptatie

  Veraart, J. A., Vos, C. C., Spijkerman, A. & Witte, J. P. M., 2014, Utrecht: Kennis voor Klimaat. 88 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Synthesedocument Zuidwestelijke Delta- Achtergronddocument B8

  van Pelt, M. (ed.), van Popering-Verkerk, J. (ed.) & Veraart, J. A. (ed.), 2014, Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economische Zaken. 403 p.

  Research output: Book/ReportBook editingProfessional

  Open Access

  The Albufera Initiative for Biodiversity: a cost effective model for integrating science and volunteer participation in coastal protected area management

  Riddiford, N. J., Veraart, J. A., Férriz, I., Owens, N. W., Royo, L. & Honey, M. R., 2014, In : Journal of Integrated Coastal Zone Management. 14, 2, p. 267-288

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  volunteers
  protected area
  conservation areas
  biodiversity
  environmental impact
  2013

  De rol van onzekerheid in kennis in de MER procedure van het Volkerak-Zoommeer. Achtergrond document

  Veraart, J. A. & Klostermann, J. E. M., 2013, Wageningen: Alterra. 76 p. (KvK96/2013)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Verzilting, klimaatverandering en de kaderrichtlijn Water. Casestudie het boezemstelsel van Schieland. Uitgebreide samenvatting. Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat - thema 2 Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit

  Veraart, J. A. & van Gerven, L. P. A., 2013, Wageningen: Alterra. 17 p. (KvK Thema 2 Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access