20002019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2000 2019

Filter
Report
2019

Korte ketens in Gelderland

van der Schans, J. W. & van Wonderen, D., 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 39 p. (Wageningen Economic Research Nota; no. 2019-072)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2018

WURKS “Consumer connections short food chains”

Kortstee, H., van der Schans, J. W., Verstegen, J., Splinter, G., Sijtsema, S. & Snoek, H., 2018, Wageningen: Wageningen University & Research. 62 p. (Wageningen University & Research; no. 2018-107)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Economische betekenis van de grondgebonden landbouw in Zuid-Holland in 2016

Vogelzang, T. A., Smit, A. B., Smit, J., Verhoog, A. D., Vader, J. & van der Schans, J. W., Jun 2016, Wageningen: LEI Wageningen UR. 27 p. (Rapport / LEI Wageningen UR; no. 2016-066)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruimtelijke verdiencapaciteiten Greenport Westland-Oostland

van der Schans, J. W., Vader, J., Ruijs, M. N. A., van Bergen, J., Kolpa, E., Aaftink, R., Janssen, B. & Boddeke, J., 1 Feb 2016, Van Bergen Kolpa Architecten. 59 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

Kansen in de keten: naar een weerbare plantaardige sector in Noord-Holland

van der Schans, J. W., Vader, J., Kuhlman, J. W., Splinter, G. M., Ruijs, M. N. A., Janssens, S. R. M. & Venema, G. S., 2015, The Hague: LEI Wageningen UR. 20 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Regionaal voedsel in Arnhem : naar meer regionaal voedsel in Arnhem

van der Schans, J. W. & Klein Gebbink, S. A., 2014, Wageningen: Wageningen UR, Wetenschapswinkel. 62 p. (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel; no. 303)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

Stadsboeren in Nederland : professionalisering van de stadsgerichte landbouw

Metaal, R., Thompson, E., Kolpa, E., van Bergen, J., Aaftink, R., van der Schans, J. W., de la Fonteijne, S., Schouw, J., Bulthuis, I., de Graaf, P. & Westra, J., 2013, Rotterdam: Van Bergen Kolpa Architecten. 120 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

Metropolitan agriculture: Wuhan, a developing metropole

van der Lans, C. J. M., Hengsdijk, H., Elings, A., van der Schans, J. W., Aarnink, A. J. A. & Yao, M., 2011, Bleiswijk: Wageningen UR Greenhouse Horticulture. 62 p. (Rapporten GTB; no. 1071)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Metropolitan agriculture : Wuhan and Addis Ababa, two developing metropoles

van der Lans, C. J. M., Hengsdijk, H., Elings, A., van der Schans, J. W., Aarnink, A. J. A. & Yao, M., 2011, Bleiswijk: Wageningen UR Greenhouse Horticulture. 80 p. (Report GTB; no. 1072)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Het voedsellandschap van de Zuidvleugel

van der Schans, J. W., den Heijer, I. & de Krieger, J., 2010, Provincie Zuid-Holland, WUR LEI, JK Ontwerp & Onderzoek (& Eetbaar Rotterdam). 38 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Perspectief voor herpositionering schol

van der Schans, J. W., Beukers, R. & Smit, J. G. P., 2010, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 31 p. (Nota / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Creating sustainable value in the Kingdom of Saudi Arabia; Improving Corporate Social Responsibility effectiveness in food chains

Boone, J. A., Doorneweert, R. B. & van der Schans, J. W., 2009, Wageningen: LEI Wageningen UR. 32 p. (Rapport / LEI : Research area 2, Sectors and enterprises)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inspirerende kolomstrategieën : lessen van buiten en binnen de agrarische sector

Beldman, A. C. G., van der Schans, J. W., Smit, C. T., Wierda, C., Poelarends, J. J. & Enting, J., 2009, Den Haag: LEI Wageningen UR. 93 p. (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consumenten en ketens)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Marktkansen voor etnisch voedsel en etnische diensten

van der Schans, J. W., Dvortsin, L., van den Berg, I., Haubenhofer, D. K., Hassink, J., Vijn, M. P. & de Buck, A. J., 2009, Den Haag: LEI Wageningen UR. 83 p. (Rapport / LEI Wageningen UR; no. 2009-103)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Quick scan ethnic food & services

van der Schans, J. W., Dvortsin, L., van den Berg, I., Haubenhofer, D. K., Hassink, J., Vijn, M. P. & de Buck, A. J., 2009, LEI Wageningen UR: LEI Wageningen UR. 88 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Richting nieuwe bedrijfssystemen : ondernemers en onderzoekers in gesprek over innovatie

de Hoop, D. W., Beldman, A. C. G., Bikker, A. M., Kortstee, H. J. M., Prins, H., van der Schans, J. W., Smit, C. T. & Smit, A. B., 2009, Den Haag: LEI Wageningen UR. 86 p. (Rapport / LEI : Werkveld 5, Milieu, natuur en landschap)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2008

Case voor marktcreatie in het proces van professionalisering van producten in het veelzijdig platteland

Kortstee, H. J. M., de Hoop, D. W., Immink, V. M., van der Schans, J. W., Fischer, M. & Krol, M., 2008, Den Haag: LEI. 59 p. (Rapport Veelzijdig platteland)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2007

International comparison of fisheries management with respect to nature conservation

Ens, B. J., Dankers, N. M. J. A., Leopold, M. F., Lindeboom, H. J., Smit, C. J., van Breukelen, S. & van der Schans, J. W., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 118 p. (WOt-rapport ; no. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Streekstation : presentatie/schetsboek

Ridder, H. & van der Schans, J. W., 2007, Utrecht: InnovatieNetwerk. 22 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2006

Ondernemers en de actoren in hun omgeving in beweging : zoektocht naar de rode draden in agrarische transitieprocessen

de Lauwere, C. C., Verstegen, J. A. A. M., Buurma, J. S., Poot, E. H., Roelofs, P. F. M. M., van der Schans, J. W., Vrolijk, M. & Zaalmink, W., 2006, Den Haag: LEI. 99 p. (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2005

Sharing responsibilities in fisheries management; Part 1 - Final Report

van Hoof, L. J. W., Hoefnagel, E. W. J., van der Schans, J. W., Nielsen, J. R., Christensen, A., Sverdrup-Jensen, S., Delaney, A., Jentoft, S., Mikalsen, K., Karlsen, G. R., Bodiguel, C., Catanzano, J., Suarez de Vivero, J. L., Alba, I. M., Domingues, S. R. & Rommel, D., 2005, Den Haag: LEI. 191 p. (Report / LEI : Domein 7, Institutions, people and perceptions)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
fishery
responsibility
management
decentralization
EU

Sharing responsibilities in fisheries management; Part 2 - Annex: case studies

van Hoof, L. J. W., Hoefnagel, E. W. J., van der Schans, J. W., Nielsen, J. R., Christensen, A., Sverdrup-Jensen, S., Delaney, A., Jentoft, S., Mikalsen, K., Karlsen, G. R., Bodiguel, C., Catanzano, J., Suarez de Vivero, J. L., Alba, I. M., Dominquez, S. F. & Rommel, D., 2005, Den Haag: LEI. (Report / LEI : Domein 7, Institutions, people and perceptions)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Responsibility
Fisheries management
Management system
Devolution
Participation

Transitie-management: een contradictio in terminis of de sleutel naar een duurzame agrosector

Verstegen, J. A. A. M., de Lauwere, C. C., Poot, E., van der Schans, J. W., Vrolijk, M., Buurma, J. S. & Zaalmink, W., 2005, Den Haag: LEI. (Vensterrapport)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2004

Evaluatie van Mestafzetovereenkomsten en Dierrechten; Studie in het kader van Evaluatie Meststoffenwet 2004.

de Hoop, D. W., Hubeek, F. B. & van der Schans, J. W., 2004, onbekend: LEI. 108 p. (Rapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Milieukeur varkensvlees de keten door

van der Schans, J. W., 2004, onbekend: LEI. 38 p. (Rapport / LEI : Domein 1, Wettelijke en dienstverlenende taken)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van een geintegreerde kosten-baten analyse methode van multi-functioneel ruimtegebruik in de Noordzee en kustzone

Forkink, A., de Groot, R. S., Hoof, J. W., Vos, C. J., van der Schans, J. W., Buisman, E., Dankers, N. M. J. A. & Leopold, M. F., 2004, Wageningen: Foundation for Sustainable Development ism ESA Group. 82 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Varkensketens in transitie

van der Schans, J. W., 2004, onbekend: LEI. 78 p. (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2003

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit in het systeem voor borging van voedselveiligheid; een verkenning naar de toepasbaarheid van een institutioneel-economisch perspectief

Wubben, E. F. M., ten Pierick, E., van der Schans, J. W. & Poppe, K. J., 2003, Den Haag: LEI. 50 p. (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Implementing corporate social responsibility into netchains in a transparent way : opportunities and challenges

Wolfert, J., Kramer, K. J. & van der Schans, J. W., 2003, The Hague: LEI. 19 p. (Exploration paper for KLICT; no. TR171/3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Liability
Corporate Social Responsibility
Responsibility
Integrated
Food safety

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de agrofood keten : in het bijzonder in de zuivelsector

van der Schans, J. W., Vogelzang, T. A. & de Vlieger, J. J., 2003, Den Haag: LEI. 73 p. (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Ontvlechting van de productiewaarde en optiewaarde van landbouwgronden. Oplossingsrichtingen uit de Denktank Melkveehouderij

Luijt, J., Veeneklaas, F. R., van der Schans, J. W. & Venema, G. S., 2003, Den Haag: LEI. 49 p. (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
pig
agricultural production
sustainable development
planet
fishery
2002
2000

Sus, quo vadis? (Varken, waar gaat gij heen?); Ruimtelijke vestigingsprincipes voor varkensbedrijven

van Heusden, M., Kuunders, L. M. C. J., van der Vleuten, C. W. J. M., van der Schans, J. W. & Backus, G. B. C., 2000, onbekend: LEI. 44 p. (Rapport LEI; no. 4.00.06)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access