If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1990 2019

Filter
Report
2019

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017: Berekeningen met het model NEMA

van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Lagerwerf, L. A., Luesink, H. H., van der Sluis, S. M., Velthof, G. L. & Vonk, J., 2019, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 131 p. (WOt-technical report; no. 147)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
volatile organic compound
agriculture
methodology
manure
calculation
2018
Open Access

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2016: Berekeningen met het model NEMA

van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., van der Sluis, S. M., Velthof, G. L. & Vonk, J., Jun 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 124 p. (WOt technical report; no. 119)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
agriculture
methodology
manure
calculation
ripening

Minder ammoniakemissie uit de melkveehouderij in het veenweidegebied: 25% reductie een haalbaar doel

Verloop, K., Verhoeff, T., Oenema, O., Hoving, I., Meerkerk, B., Huijsmans, J., Migchels, G., de Haan, M. & van Eekeren, N., 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 31 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1129)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

Ammoniakemissie bij met water verdunde mest toegediend met een sleepvoetenmachine op grasland : resultaten 2016-2017

Huijsmans, J. F. M., Hol, J. M. G., van Schooten, H. A. & Verwijs, B. R., 2017, Lelystad: Wageningen Plant Research. 34 p. (Rapport / Wageningen Plant Research; no. WPR-754)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2014: berekeningen met het model NEMA

van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., Oude Voshaar, S. V., van der Sluis, S. M., Velthof, G. L. & Vonk, J., 2017, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment. 96 p. (WOt-technical report; no. 90)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2015: Berekeningen met het model NEMA

van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., Oude Voshaar, S. V., van der Sluis, S. M., Velthof, G. L. & Vonk, J., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 139 p. (WOt-technical report; no. 98)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

PAS Aanvullende reservemaatregelen Landbouw: uitwerking van een quick scan

Groenestein, K., Bikker, P., van Bruggen, C., Ellen, H., van Harn, J., Huijsmans, J., Ogink, N., Şebek, L. & Vermeij, I., Jun 2017, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 53 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1145)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016
Open Access
agriculture
methodology
manure
ripening
liming

Referentieraming van emissies naar lucht uit de landbouw tot 2030: achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning 2015, met emissies van ammoniak, methaan, lachgas, stikstofoxide en fijnstof uit de landbouw tot 2030

Velthof, G. L., van Bruggen, C., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., van der Sluis, S. M., van der Kolk, J. W. H., Oude Voshaar, S. V., Vonk, J. & van Schijndel, M. W., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 75 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2746)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

Ammoniakemissie bij toediening van verdunde mest met een sleepvoetenmachine op grasland

Huijsmans, J. F. M., Hol, J. M. G. & van Schooten, H. A., Nov 2015, Plant Research International (PRI). 32 p. (PRI-rapport; no. 663)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Anticiperen op het weer om emissie arm mest uit te rijden = Low emission manure application by anticipating on the weather

Ipema, A. H., Goense, D. & Huijsmans, J. F. M., 2015, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 31 p. (Livestock Research rapport; no. 862)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Joined spray drift curves for boom sprayers in The Netherlands and Germany

van de Zande, J. C., Rautmann, D., Holterman, H. J. & Huijsmans, J. F. M., 2015, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosystems. 82 p. (Report / Plant Research International; no. 526)

Research output: Book/ReportReportProfessional

spray drift
sprayers
Netherlands
Germany
2014

Bodemstructuureffecten bij de teelt van consumptieaardappelen op kleigrond na mesttoediening in het voorjaar

Huijsmans, J. F. M., Vermeulen, G. D. & Verwijs, B. R., 2014, Wageningen: Wageningen UR. 56 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2012 : berekeningen van ammoniak, stikstofoxide, lachgas, methaan en fijn stof met het model NEMA

van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., Sluis, S. M., Velthof, G. L. & Vonk, J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 79 p. (WOt-technical report; no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

performance assessment
arable land
slurry
manure
statistical analysis
2013

Ammonia emission from standing crops and crop residues : contribution to total ammonia emission in the Netherlands

de Ruijter, F. J., Huijsmans, J. F. M., Zanten, M. C., Asman, W. A. H. & van Pul, W. A. J., 2013, Wageningen: Plant Research International. 82 p. (Report / Plant Research International; no. 535)

Research output: Book/ReportReportProfessional

crop residue
ammonia
biomass

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2011 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Bikker, P., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 43 p. (WOt-werkdocument; no. 330)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Precisieplaatsing van drijfmest en grondbewerking in maïs

Vermeulen, G. D., Huijsmans, J. F. M. & Meuffels, G. J. H. M., 2013, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 34 p. (Rapport / Plant Research International; no. 510)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Protocol gebruiksvoorschriften dierlijke mest, versie 1.0

Velthof, G. L., Bussink, W., van Dijk, W., Groenendijk, P., Huijsmans, J. F. M., van Pul, W. A. J., Schroder, J. J., Vellinga, T. V. & Oenema, O., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-rapport ; no. 120)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2012

Ammonia emission from crop residues : quantification of ammonia volatilization based on crop residue properties

de Ruijter, F. J. & Huijsmans, J. F. M., 2012, Wageningen: Plant Research International. 30 p. (Report / Plant Research International; no. 470)

Research output: Book/ReportReportProfessional

crop residue
volatilization
ammonia

Ammoniakemissie bij mesttoediening en inwerken in aardappelruggen bij mesttoediening in sleuven op niet beteeld geploegd kleibouwland

Huijsmans, J. F. M. & Hol, J. M. G., 2012, Wageningen: Plant Research International. 22 p. (Rapport / Plant Research International; no. 445)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ammoniakemissie bij mesttoediening in wintertarwe op kleibouwland

Huijsmans, J. F. M. & Hol, J. M. G., 2012, Wageningen: Plant Research International. 24 p. (Rapport / Plant Research International; no. 446)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2010 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 43 p. (WOt-werkdocument ; no. 294)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Mesttoediening in het voorjaar in wintertarwe : effecten op grond en gewas

Huijsmans, J. F. M., Vermeulen, G. D., Dekker, P. H. M. & Verwijs, B. R., 2012, Wageningen: Plant Research International. 58 p. (Rapport / Plant Research International; no. 443)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Precisieplaatsing van drijfmest in maïs : effecten van precisieplaatsing en grondbewerking

Vermeulen, G. D., Huijsmans, J. F. M., Meuffels, G. J. H. M. & van der Schans, D. A., 2012, Wageningen: Plant Research International. 40 p. (Rapport / Plant Research International; no. 451)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Precisietoediening van mineralen met dierlijke mest

Nieuwenhuizen, A. T., Huijsmans, J., Meuffels, G. J. H. M., Kusters, E., Wilbrink, R. & Marx, G., 2012, Wageningen: PRI, Business Unit Agrosysteemkunde. 27 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

spray drift
exposure assessment
aquatic organisms
field crops
plant protection
2011

Ammoniakemissie bij toediening van mineralenconcentraat op beteeld bouwland en grasland

Huijsmans, J. F. M. & Hol, J. M. G., 2011, Wageningen: Plant Research International. 44 p. (Rapport / Plant Research International; no. 387)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest, 1990-2008 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 110 p. (WOt-werkdocument; no. 250)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2009 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 34 p. (WOt-werkdocument; no. 251)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Measures to reduce ammonia emissions from livestock manures: now, soon and later

Groenestein, C. M., Smits, M. C. J., Huijsmans, J. F. M. & Oenema, O., 2011, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 53 p. (Report / Wageningen UR Livestock Research; no. 488)

Research output: Book/ReportReportProfessional

volatilization
livestock
manure
ammonia
desk study

Toedieningsnauwkeurigheid dierlijke mest : deskstudie

Huijsmans, J. F. M. & Verwijs, B. R., 2011, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteeemkunde. 26 p. (Rapport / Plant Research International; no. 431)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2010

Emissies van broeikasgassen, ammoniak, fijn stof en geur in de mestketen

Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M. & Schils, R. L. M., 2010, Lelystad: Livestock Research, Wageningen UR. 28 p. (Rapport / Wageningen UR, Livestock Research; no. 248)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2009

Ammonia and nitrous oxide emissions following field-application of manure: state of the art measurements in the Netherlands

Huijsmans, J. F. M. & Schils, R. L. M., 2009, York: International Fertiliser Society. 36 p. (Proceedings / International Fertiliser Society; no. 655)

Research output: Book/ReportReportProfessional

nitrous oxide
manure
ammonia
arable land
grassland

Maatregelen om ammoniakemissie bij bovengronds toedienen van mest te beperken

Tamminga, S., Sebek, L. B. J., Bussink, W., Huijsmans, J. F. M., van Pul, A. & Velthof, G. L., 2009, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 29 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Methodiek voor berekening van ammoniakemissie uit de landbouw in Nederland

Velthof, G. L., van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W. & Huijsmans, J. F. M., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 180 p. (WOt-rapport; no. 70)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2008

Ammoniakemissie bij alternatieve mesttoedienigsmethoden : deskstudie

Huijsmans, J. F. M. & Verwijs, B. R., 2008, Wageningen: Wageningen UR, Plant Research International. 26 p. (Rapport / Plant Research International; no. 220)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Beoordeling mesttoediening in de praktijk

Huijsmans, J. F. M. & Verwijs, B. R., 2008, Wageningen: Plant Research International. 30 p. (Rapport / Plant Research International; no. 219)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Emissiearme mesttoediening : ammoniakemissie, mestbenutting en nevenaspecten

Huijsmans, J. F. M., Schröder, J. J., Vermeulen, G. D., de Goede, R. G. M., Kleijn, D. & Teunissen, W. A., 2008, Wageningen: Plant Research International. 66 p. (Rapport / Plant Research International; no. 195)

Research output: Book/ReportReportProfessional