Jakob Jager

ing.

  1985 …2019
  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output 1985 2019

  Filter
  Article
  2006

  Inkomen in de melkveehouderij lager maar bovengemiddeld

  Jager, J. H., 2006, In : Agri-monitor. 2006, december, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Inkomens in veel landbouwsectoren in de lift

  van Everdingen, W. H. & Jager, J. H., 2006, In : Agri-monitor. 2006, juni, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Lage inkomens problematiek land- en tuinbouwbedrijven

  van Everdingen, W. H. & Jager, J. H., 2006, In : Agri-monitor. 2006, juni, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Nederland blijft achter bij schaalvergroting in de melkveehouderij

  Jager, J. H. & van Everdingen, W. H., 2006, In : Agri-monitor. 2006, juli, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Tweede kwartaal melkvee: saldo blijft hoog door hoge vleesprijzen

  Jager, J. H. & Bolhuis, J., 2006, In : Agri-monitor. 2006, augustus, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access
  2005

  Bij hoge rente deel van de landbouwbedrijven in de problemen

  van Everdingen, W. H., Jager, J. H. & van der Veen, H. B., 2005, In : Agri-monitor. 2005, september, 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Biologische groenten en akkerbouw: resultaten onder druk

  Jager, J. H., 2005, In : Agri-monitor. 2005, augustus, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Derde kwartaal melkvee: saldo hoger

  Bolhuis, J. & Jager, J. H., 2005, In : Agri-monitor. 2005, oktober, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Eerste kwartaal melkveehouderij: hogere opbrengsten, lagere kosten

  Bolhuis, J. & Jager, J. H., 2005, In : Agri-monitor. 2005, juni, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Hogere kostprijs voor biologische melkveehouders

  Jager, J. H., 2005, In : Agri-monitor. 2005, mei, 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Inkomensverbetering in de melkveehouderij

  Jager, J. H., 2005, In : Agri-monitor. 2005, december -, 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Investeren in melkquotum: een kwestie van lange adem?

  Jager, J. H., 2005, In : Agri-monitor. 2005, oktober, 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Lage- inkomensproblematiek in de land- en tuinbouw

  van Everdingen, W. H. & Jager, J. H., 2005, In : Agri-monitor. 2005, juli, 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Melkveehouderij goed op weg naar duurzaamheid

  de Bont, C. J. A. M. & Jager, J. H., 2005, In : Agri-monitor. 2005, februari, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Paardenhouderij : meer dieren op minder bedrijven

  Hoogeveen, M. W. & Jager, J. H., 2005, In : Agri-monitor. 2005, juli, p. 13

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Positieve prijsuitschieters in consumptieaardappelteelt verleden tijd?

  Bolhuis, J. & Jager, J. H., 2005, In : Agri-monitor. 2005, maart, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Schaalvergroting leidt niet tot evenredige inkomensstijging

  van Everdingen, W. H. & Jager, J. H., 2005, In : Agri-monitor. 2005, juli, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Suikervoorstellen: inkomens onder druk en geen oplossing marktproblemen

  van Berkum, S., de Bont, C. J. A. M. & Jager, J. H., 2005, In : Agri-monitor. 2005, september, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Tweede kwartaal melkvee: hogere opbrengsten, lagere kosten

  Bolhuis, J. & Jager, J. H., 2005, In : Agri-monitor. 2005, augustus, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Verdere toename in spreiding landbouwinkomen in de EU-12

  Boone, J. A. & Jager, J. H., 2005, In : Agri-monitor. 2005, oktober, 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access
  2004

  Arbeid en kapitaal veelal niet marktconform vergoed

  van Everdingen, W. H. & Jager, J. H., 2004, In : Agri-monitor. 2004, juli, 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Bedrijven met zomerstalvoedering zijn duurder uit

  van Everdingen, W. H. & Jager, J. H., 2004, In : Agri-monitor. 2004, augustus, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Biologische melkveehouderij is voorsprong kwijt

  Jager, J. H., 2004, In : Agri-monitor. 2004, februari, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Europese suikervoorstellen:ingrijpende gevolgen voor Nederlandse telers

  de Bont, C. J. A. M. & Jager, J. H., 2004, In : Agri-monitor. 2004, november, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Grote inkomensverschillen tussen bedrijven

  Jager, J. H., 2004, In : Agri-monitor. 2004, februari, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Kasstroom in 2002 voor veel bedrijven negatief

  van Everdingen, W. H. & Jager, J. H., 2004, In : Agri-monitor. 2004, september -, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Kwartaalrapportage melkvee: lagere opbrengsten, hogere kosten

  Bolhuis, J. & Jager, J. H., 2004, In : Agri-monitor. 2004, oktobER -, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Kwartaalrapportage melkvee: teleurstellend begin 2004

  van Everdingen, W. H. & Jager, J. H., 2004, In : Agri-monitor. 2004, juni, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Nederlandse landbouw: erg verdienstelijk in Europa?

  de Bont, C. J. A. M. & Jager, J. H., 2004, In : Agri-monitor. 2004, augustus, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Stabiel inkomen in melkveehouderij

  Jager, J. H., 2004, In : Agri-monitor. 2004, december, 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Tegenvallende opbrengsten biologische akkerbouw-groentebedrijven

  Jager, J. H., 2004, In : Agri-monitor. 2004, februari, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access
  2003

  Diversiteit inkomenstoeslagen 2001

  Jager, J. H., 2003, In : Agri-monitor. 2003, oktober, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Melkquotumkopers beloond met beter resultaat

  Jager, J. H. & van Everdingen, W. H., 2003, In : Agri-monitor. 9, 1

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Resultaten veehouderij 2002: negatieve ontwikkelingen

  Jager, J. H., Venema, G. S. & Wisman, J. H., 2003, In : Agri-monitor. 2003, juni, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Ruim helft van ligboxenstallen ouder dan 20 jaar

  Jager, J. H., 2003, In : Agri-monitor. 2003, augustus, 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Verdere inkomensdaling melkveehouderij in 2003

  Jager, J. H., 2003, In : Agri-monitor. 2003, december, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access
  2002

  Areaal zomergranen sterk toegenomen

  van Everdingen, W. H. & Jager, J. H., 2002, In : Agri-monitor. 2002, juni, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Biologische zuivel van geiten

  Jager, J. H. & de Vlieger, J. J., 2002, In : Agri-monitor. 2002, oktober, 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Fungicidenverbruik schommelt sterk

  Jager, J. H. & Balk-Theuws, L. W., 2002, In : Agri-monitor. 2002, april, 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Inkomensherstel in klei-akkerbouw

  Jager, J. H., 2002, In : Agri-monitor. 2002, juni, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Kleine toename in spreiding van inkomen in de EU-12

  Boone, J. A. & Jager, J. H., 2002, In : Agri-monitor. 2002, september, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Maximale quotumprijs van suikerbieten

  van Bommel, K. H. M. & Jager, J. H., 2002, In : Agri-monitor. 2002, februari, 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Melkvee 2001: Hogere melkprijs compenseert lagere vleesopbrengsten

  Jager, J. H., 2002, In : Agri-monitor. 2002, juni, 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Melkvee op zandgrond: let op calcium!

  Jager, J. H., 2002, In : Agri-monitor. 2002, december, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Resultaten akkerbouw 2002 teleurstellend

  Bakker, J. H. & Jager, J. H., 2002, In : Agri-monitor. 2002, december, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Rundveehouderij 2002: lagere melkprijs, hogere vleesopbrengsten

  Jager, J. H., 2002, In : Agri-monitor. 2002, december, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Saldi gewassen en bouwplankeuze

  Jager, J. H., 2002, In : Agri-monitor. 2002, oktober, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Spreiding en ontwikkeling in kostprijs melk

  Jager, J. H., 2002, In : Agri-monitor. 2002, februari, 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access
  2001

  Akkerbouw: veel bedrijven met betalingsproblemen

  Jager, J. H., 2001, In : Agri-monitor. 2001, juni, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Bedrijfsopzet akkerbouw met tweede tak niet gunstigER -

  Jager, J. H., 2001, In : Agri-monitor. 2001, juni, 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access