19952019

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Report
2016

Monitoring van ecologische risico’s bij actief bodembeheer van slootdempingen in de Krimpenerwaard: afrondende rapportage T1-monitoring Ecologie

de Lange, H. J., van der Hout, A. & Faber, J. H., Feb 2016, Alterra, Wageningen-UR. 61 p. (Alterra-rapport; no. 2703)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Techniques culturales sans labour. Guide pratique 2014

Heddadj, D., Bouvier, D., Cotinet, P., Guil, J., Pulleman, M. M. & Faber, J. H., 2014, Rennes, Frankrijk: Chambres d'agriculture des Côtes d'Armor. 44 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012

Beworteling van grasland en droogtetolerantie : maatregelen voor een diepere beworteling

Luske, B., Deru, J. G. C., Wosten, J. H. M., Faber, J. H. & van Eekeren, N. J. M., 2012, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 51 p. (Publicatie / Louis Bolk Instituut; no. 2012-028 LbD)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei : ‘Kijk eens wat vaker onder de graszode’

Faber, J. H., Wösten, H., Bakker, G., Bokhorst, J., Hummelink, E. W. J., Laros, I., van den Brink, N. W., Deru, J., Luske, B. & van Eekeren, N. J. M., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. (Alterra-rapport; no. 2373)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Review of available evidence regarding the vulnerability of off-crop non-target arthropod communities in comparison to in-crop non-target arthropod communities

de Lange, H. J., Lahr, J., Brouwer, J. H. D. & Faber, J. H., 2012, Wageningen: Alterra / Wageningen UR / EFSA. 53 p. (Supporting publications 2012; no. EN-348)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

Functionele agrobiodiversiteit: van concept naar praktijk

Vosman, B. & Faber, J. H., 2011, Wageningen: Plant Research International. 62 p. (Rapport / Plant Research International; no. 421)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Bodembiota en stikstofstromen in schraalgraslanden : effecten op de vegetatie

Kemmers, R. H., Bloem, J. & Faber, J. H., 2010, Wageningen: Alterra. 44 p. (Alterra-rapport; no. 1979)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Ecologische kwetsbaarheidsanalyse, en hoe verder? : richting geven aan vervolgstappen

de Lange, H. J., Traas, T. P., Kros, J. & Faber, J. H., 2009, Wageningen: Alterra. 38 p. (Alterra-intern rapport)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecosysteemdiensten en bodembeheer : maatregelen ter verbetering van biologische bodemkwaliteit

Faber, J. H., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., Bloem, J., Lahr, J., Diemont, W. H. & Braat, L. C., 2009, Wageningen: Alterra. 150 p. (Alterra-rapport; no. 1813)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Introductie van regenwormen ter verbetering van bodemkwaliteit

Faber, J. H. & van der Hout, A., 2009, Wageningen: Alterra. 59 p. (Alterra-rapport; no. 1905)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring van ecologische risico's bij actief bodembeheer in de Krimpenerwaard : nulmeting

Faber, J. H., de Lange, H. J., van der Hout, A. & van der Pol, J. J. C., 2009, Wageningen: Alterra. 101 p. (Alterra-rapport; no. 1814)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vervolgonderzoek ecologische risico's Noorderbos : chemische en biologische beschikbaarheid van chroom : rapportage fase 2

Groenenberg, J. E., Bloem, J., Faber, J. H. & Dijcker, R., 2009, Wageningen: Alterra. 47 p. (Alterra-rapport; no. 1998)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2008

De invloed van bodemeigenschappen op kritische gehalten voor zware metalen en organische microverontreinigingen in de bodem

de Vries, W., Römkens, P. F. A. M., Bonten, L. T. C., Rietra, R. P. J. J., Ma, W. C. & Faber, J. H., 2008, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 817)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecologische effecten van metaalverontreiniging in het overstromingsgebied van de Dommel. Triade onderzoek, ecologische risico's en mogelijkheden voor inrichting en beheer

Derksen, J. G. M., Lahr, J., de Kort, T., Tuin, T., Postma, J. F., Klok, T. C., van den Brink, N. W., de Lange, H. J., Kools, S. A. E., van der Hout, A., Harmsen, J. & Faber, J. H., 2008, Amsterdam: Grontmij/AquaSense, Alterra & Grontmij. 81 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Soil ecosystem profiling in the Netherlands with ten references for biological soil quality

Rutgers, M., Mulder, C., Schouten, A. J., Bloem, J., Bogte, J. J., Breure, A. M., Brussaard, L., de Goede, R. G. M., Faber, J. H., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., Keidel, H., Korthals, G. W., Smeding, F. W., ter Berg, C. & van Eekeren, N. J. M., 2008, Bilthoven: RIVM. 86 p. (RIVM report; no. 607604009/2008)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2007

Agrobiodiversiteit, kansen voor een duurzame landbouw

Vosman, B., Baveco, J. M., den Belder, E., Bloem, J., Booij, C. J. H., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., Lahr, J., Postma, J., Verloop, J. & Faber, J. H., 2007, Wageningen: Plant Research International. 72 p. (Rapport / Plant Research International; no. 165)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemkwaliteit en bodembiodiversiteit bij natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden

Kemmers, R. H., Bloem, J., Faber, J. H. & Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., 2007, Wageningen: Alterra. 50 p. (Alterra-rapport; no. 1523)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecological vulnerability analysis of food chains and ecotopes

de Lange, H. J., van der Pol, J. J. C. & Faber, J. H., 2007, Wageningen: Alterra. 88 p. (Alterra-rapport; no. 1565)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2006

Ecological vulnerability in wildlife; a conceptual approach to assess impact of environmental stressors

de Lange, H. J., van der Pol, J. J. C., Lahr, J. & Faber, J. H., 2006, Wageningen: Alterra. 111 p. (Alterra-rapport; no. 1305)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Pre-selection of scenario for cumulative risk assessment; documentation of the first version for selection procedure including initial uncertainty evaluation

Thomsen, M., Sorensen, P. B., Fauser, P., Faber, J. H., van der Pol, J. J. C., Peirano, F., Magnetti Vernai, A., Strebel, K., Schlink, U., Espinosa Porragas, G., Giralt i Prat, F., Rallo, R. & Pistocchi, A., 2006, S.l.: s.n. 215 p. (NoMiracle Deliverable; no. D.1.2.4)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2005

Typeringen van bodemecosystemen; duurzaam bodemgebruik met referenties voor biologische bodemkwaliteit

Rutgers, M., Mulder, C., Schouten, A. J., Bogte, J. J., Breure, A. M., Bloem, J., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., Faber, J. H., van Eekeren, N. J. M., Smeding, F. W., Keidel, H., de Goede, R. G. M. & Brussaard, L., 2005, Bilthoven: RIVM. 105 p. (RIVM report; no. 607604007/2005)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Workshop: Praktijklessen uit de Krimpenerwaard Triade : adviezen voor de verdere ontwikkeling en toepassing van de Triade als methode voor locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling van bodemverontreiniging

Tuinstra, J., Faber, J. H., van der Eijk, D., Vegter, J. J., Moolenaar, S. W. & Rutgers, M., 2005, Gouda: SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond. 46 p. (SKB Rapport; no. PT5407)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems; van eco(toxico)logische expertise naar een beslissingsondersteunend systeem (een pilot studie)

Faber, J. H., van der Pol, J. J. C., Klok, T. C., Römkens, P. F. A. M., Lahr, J., Wessels, Y., van de Leemkule, M. A., Spaan, K., de Ruiter, H. R. G. & de Jong, J. H., 2004, Wageningen: Alterra. 87 p. (Alterra-rapport; no. 906)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring natuurdoelen rivierengebied; kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems

Faber, J. H., van de Leemkule, M. A. & de Ruiter, H. R. G., 2004, Wageningen: Alterra. 55 p. (Alterra-rapport; no. 907)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Risicobeheer van verontreinigde gronden; kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems

Klok, T. C., Römkens, P. F. A. M. & Faber, J. H., 2004, Wageningen: Alterra. 36 p. (Alterra-rapport; no. 908)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verificatieonderzoek ecologie Krimpenerwaard; eindrapport

Faber, J. H., van der Pol, J. J. C. & van den Brink, N. W., 2004, Wageningen: Alterra. 47 p. (Alterra-rapport; no. 1016)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verificatieonderzoek ecologie Krimpenerwaard fase 2 en fase 3; onderzoek aan deklagen op slootdempingen; opschaling naar de Krimpenerwaard; bijlage 4 bij eindrapport Verificatieonderzoek ecologie Krimpenerwaard (Alterra-rapport 1016)

van den Brink, N. W., van der Pol, J. J. C., Bodt, J. M., Lee-de Groot, M. B. E., Klok, T. C., Jansen, P. A., Doelman, P. & Faber, J. H., 2004, Wageningen: Alterra. 134 p. (Alterra-rapport; no. 1020)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verificatie van de risico's van bodemverontreinigingen in de Krimpenerwaard; integraal eindrapport

van den Brink, N. W., Brouwer, L., van der Brugge, F., Faber, J. H., Groenenberg, B. J., Keijzer, H. & van der Pol, J. J. C., 2004, Gouda: SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond. 110 p. (SKB Rapport; no. SV-027)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verificatie van de risico's van bodemverontreiniging in de Krimpenerwaard

Tuinstra, J., Straetmans, A., Moolenaar, S. W., van den Brink, N. G. M., Brouwer, L., van der Brugge, F., Faber, J. H., Groenenberg, J. E., Keijzer, H. & van der Pol, J. J. C., 2004, Gouda: SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond. 5 p. (Rapport / SKB; no. SV-027)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2003

Kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems: van eco(toxico)logische expertise naar een beslissingsondersteunend systeem

Faber, J. H., van der Pol, J. J. C., Klok, T. C., Römkens, P. F. A. M., Lahr, J., Wessels, Y., van de Leemkule, M. A., Spaan, K., de Ruiter, H. R. G. & de Jong, J. H., 2003, Gouda: SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond. 60 p. (SKB report; no. no. SV-34)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2002

Ongewervelde fauna van ontkleide uiterwaarden; eindrapport

Faber, J. H., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., Burgers, J., Aukema, B., van Kats, R. J. M., Martakis, G. F. P., Lammertsma, D. R. & Noordam, A. P., 2002, Wageningen: Alterra. 122 p. (Alterra-rapport; no. 372)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2001

Ecotoxicologisch en milieuchemisch onderzoek naar de risico's op de overgang water - oever - land; Sliedrechtse Biesbosch - 2000

Postma, J. F., Keijzers, C. M., van der Pol, J. J. C., Faber, J. H. & Belfroid, A. C., 2001, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ongewervelde fauna van ontkleide uiterwaarden : monitoringsverslag 2000

Faber, J. H., Burgers, J., Aukema, B., Bodt, J. M., van Kats, R. J. M., Lammertsma, D. R. & Noordam, A. P., 2001, Wageningen: Alterra. 58 p. (Alterra-rapport; no. 287)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ongewervelde fauna van uiterwaarden: een literatuurstudie naar effecten van inundatie en begrazingsbeheer

Lammertsma, D. R., Kuiters, A. T. & Faber, J. H., 2001, Wageningen: Alterra. 84 p. (Alterra-rapport; no. 187)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
2000

Expertvisie milieu; een deskundigenoordeel voor Natuurverkenning '97

Klein, M. H. J., Beije, H. M., Gleichman-Verheijen, E. C., Faber, J. H. & Latour, J. B., 2000, Wageningen: Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ongewervelde fauna van ontkleide uiterwaarden; monitoringsverslag 1999

Faber, J. H., Burgers, J., Aukema, B., Bodt, J. M., van Kats, R. J. M., Lammertsma, D. R. & Noordam, A. P., 2000, Wageningen: Alterra. 69 p. (Alterra-rapport; no. 39)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Site-specific ecological risks: a basic approach to function-specific assessment of soil pollution

Rutgers, M., Faber, J. H., Postma, J. F. & Eijsackers, H. J. P., 2000, Unknown Publisher. 19 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Solutions for the Spittelwasser pollutions; the Dutch contribution for the case comparison Bitterfeld

de Wit, N., Rijnaarts, H., Faber, J. H., Ykema, K., Ouboter, S. & Satijn, B., 2000, Gouda: CUR/SKB. 36 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Uitwerking van de basisbenadering voor de locatiespecifieke, functiegerichte, ecologische risicobeoordeling van bodemverontreiniging voor de praktijk

Rutgers, M., Postma, J. F. & Faber, J. H., 2000, Wageningen: Unknown Publisher. 89 p. (Rapp. Programma geontegr. Bodemonderz.; no. 29)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Natuur-risico's; actief bodembeheer rivierbed

van de Guchte, C., Knoben, R. A. E., Faber, J. H. & Harmsen, J., 1999, Lelystad: RIZA-AKWA. 29 p. (AKWA-rapport 99.006 / RIZA Rapport 99.024)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ongewervelde fauna van ontkleide uiterwaarden

Faber, J. H., van Kats, R. J. M., Aukema, B., Bodt, J., Burgers, J., Lammertsma, D. R. & Noordam, A. P., 1999, Wageningen: IBN-DLO, Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. 48 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1998

(Fe)male? How contaminants can disrupt the balance of sex hormones and affect reproduction in terrestrial wildlife species

Janssen, P. A. H., Faber, J. H. & Bosveld, A. T. C., 1998, Wageningen: DLO Institute for Forestry and Nature Research. 150 p. (IBN Scientific Contributions; no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bodemverontreiniging in de uiterwaarden: een bedreiging voor de terrestrische macroinvertebratenfauna?

Ma, W. C., Siepel, H. & Faber, J. H., 1998, Wageningen: IBN-DLO. 89 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional