If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1990 2019

2019

Evaluatie programma landbouwstructuurversterking Overijssel

Boonstra, F. G., van Os, J., Prins, H., Rijk, P. J. & Vogelzang, T. A., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 61 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2941)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Ruimtelijke allocatie van mesttoediening en ammoniakemissie: beschrijving mestverdelingsmodule INITIATOR versie 5

Kros, H., van Os, J., Voogd, J. C., Groenendijk, P., van Bruggen, C., te Molder, R. & Ros, G., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 95 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2939)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zonneparken natuur en landbouw

van der Zee, F., Bloem, J., Galama, P., Gollenbeek, L., van Os, J., Schotman, A. & de Vries, S., Apr 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 67 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2945)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren 2018

van der Peet, G., Leenstra, F., Vermeij, I., Bondt, N., Puister, L. & van Os, J., 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 109 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1134)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Pathogenen in dierlijke mest: Riskant?

van Os, J., Hoeksma, P., Mevius, D. J., van Overbeek, L. S., van Engelen, E. & Lahr, J., Jun 2018, In : Tijdschrift Milieu : Vereniging van milieuprofessionals. 2018, 5, p. 47-52

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Steeds meer buren zijn geen boer

van Os, J. & Smidt, R. A., 2018, In : Geo-Info. 15, 4, p. 38-41

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access
2017

Rekenregels rundvee voor de Landbouwtelling : verantwoording van het gebruik van het Identificatie & Registratiesysteem

van Os, J., Bartholomeus, M. G. T. M., Jeurissen, L. J. J. & van Reenen, C. G., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-technical report; no. 91)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016
Open Access

Geografisch informatiesysteem voor de emissieregistratie van landbouwbedrijven; GIABplus-bestand 2013 – Status A

van Os, J., Jeurissen, L. J. J. & Naeff, H. S. D., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 65 p. (WOt-technical report; no. 66)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kan het nieuwe natuurbeleid tegen een stootje? Botsproeven in het Natuur Netwerk Nederland

van Os, J., Schrijver, R. A. M. & Broekmeyer, M. E. A., 2016, In : Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde. 02, p. 167-175

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

2015

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013

Gies, T. J. A., Naeff, H. S. D. & van Os, J., 2015, 7 p. Wageningen : Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphletOther research output

Open Access

Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven (GIAB) : gebruikershandleiding 2010

Gies, T. J. A., van Os, J., Smidt, R. A., Naeff, H. S. D. & Vos, E. C., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-technical report; no. 40)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kan het natuurbeleid tegen een stootje? enkele botsproeven van de herijkte Ecologische Hoofdstructuur

van Os, J., Schrijver, R. A. M. & Broekmeyer, M. E. A., Dec 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 76 p. (WOt-technical report; no. 49)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Afstand veehouderij tot woningen

van Os, J., Smidt, R. A. & Jeurissen, L. J. J., 2014, Wageningen: Alterra. 5 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling grondgebruik en – bezit. Herijking EHS. Tussenrapportage WOT-04-011-036.44

van Os, J., Schrijver, R. A. M. & Broekmeyer, M. E. A., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 91)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2013

Boer als bondgenoot : handvatten voor een goede relatie met de omgeving bij bedrijfsontwikkeling of -verplaatsing

van der Peet, G. F. V., Vogelzang, T. A., de Lauwere, C. C., Janssen, A. P. H. M. & van Os, J., 2013, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 42 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 699)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Impact GLB2013+ op het areaal landbouwgrond in Nederland : onderzoek naar de effecten van de nieuwe definitie landbouwgrond

Meijer, M., Janssen, H., van Os, J., Schuiling, C. & Staritsky, I. G., 2013, Wageningen: Alterra. 68 p. (Alterra-rapport; no. 2451)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Met ontwikkelingsplanologie naar een duurzame veehouderij

van Os, J., Kuindersma, W., Gies, T. J. A., Bokma-Bakker, M. H. & Selnes, T., 2013, Wageningen : Wageningen UR.

Research output: Other contributionPamphletOther research output

Ontwikkeling grondgebruik- en bezit herijkte EHS. Tussenrapportage WOT-04-011-036.24

van Os, J., Broekmeyer, M. E. A., Gies, T. J. A., Nieuwenhuizen, W., Schrijver, R. A. M. & Naeff, H. S. D., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 68)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Veehouderijsystemen voor gezonde dieren én gezonde mensen, kan dat?

Bos, A. P., Boender, G. J., Gies, T. J. A., Janssen, A. P. H. M., Kluivers, M., van Os, J. & Swanenburg, M., 2013, Wageningen UR.

Research output: Other contributionPamphletOther research output

Open Access

Verslag workshop Handelingsperspectieven overheid duurzame veehouderij

Borgstein, M. H., Kuindersma, W. & van Os, J., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 14 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2011

Derogatierapport Habitatrichtlijn

van Os, J., Adams, A. & Spaandonk, J. A. M., 2011

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access
Open Access

Grootschalige veehouderij in Nederland : aantal bedrijven, locaties en milieuvergunningen

van Os, J. & Gies, T. J. A., 2011, Wageningen: Alterra. 30 p. (Alterra-rapport; no. 2243)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Parels voor de zwijnen? Effecten van landbouwontwikkelingen op het landschap

Agricola, H. J., van Doorn, A. M. & van Os, J., 2011, In : Bodem. 2011, 2, p. 8-10

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2010

Berekeningen stikstofdepositie voor Plan MER gemeente Midden-Drenthe

Hoefs, R. M. A., van Os, J., Voogd, J. C. H., Vos, E. C. & Gies, T. J. A., 2010, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 68 p. (Alterra-rapport; no. 2119)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kaart op maat: thuis percelen intekenen

van Os, J., Staritsky, I. G., Janssen, H. & Schoonveld, R., 2010, In : Agro Informatica. 23, 5, p. 18-20

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Landschappelijke effecten van ontwikkelingen in de landbouw

Agricola, H. J., Hoefs, R. M. A., van Doorn, A. M., Smidt, R. A. & van Os, J., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 118 p. (WOt-werkdocument; no. 215)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Effect of spatial resolution within the cross compliance assessment tool - The case of nitrate directive

van Os, J., Elbersen, B. S., Kros, J., de Vries, W., Lesschen, J. P. & Kempen, M., 2009, Proceedings of the Conference on Integrated Assessment of Agriculture and Sustainable Development: Setting the Agenda for Science and Policy (AgSAP 2009), Egmond aan Zee, The Netherlands, 10-12 March 2009. van Ittersum, M. K. & Wolf, J. (eds.). Wageningen: Wageningen University and Research Centre, p. 74-75

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingAbstractAcademic

Geographic management and monitoring of livestock disease events

Janssen, H., Vanmeulebrouk, B., Staritsky, I. G., van Os, J., van der Wal, T. & Leijs, P., 2009, Proceedings of the 7th EFITA Conference, Wageningen, The Netherlands, July 6-8, 2009. Bregt, A., Wolfert, S., Wien, J. E. & Lokhorst, C. (eds.). Wageningen: Wageningen Academic Publishers, p. 727-734

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Open Access

Inventarisatie en beheerskosten van landschapselementen

de Jong, J. J., van Os, J. & Smidt, R. A., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 82 p. (WOt-werkdocument ; no. 138)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kavelruil en landschap : een korte verkenning naar ruimtelijke effecten van kavelruil

Hoefs, R. M. A., van Os, J. & Gies, T. J. A., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 41 p. (WOt-werkdocument; no. 147)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Landschapselementen verdwijnen in rap tempo

de Jong, J. J., van Os, J. & Schrijver, R. A. M., 2009, In : Landwerk. 2009, 5, p. 5-8

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2008

Rapportage bedrijfsinformatie weidevogelgebieden

van Os, J., Naeff, H. S. D., Sierdsema, H. & van 't Veer, R., 2008, Wageningen: Alterra. 17 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2007

Megastallen in beeld

Gies, E., van Os, J., Hermans, T. & Olde Loohuis, R. J. W., 2007, Wageningen: Alterra. 45 p. (Alterra-rapport; no. 1581)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2002

Waterkansen in het SGR2; potenties voor realisatie van de wateropgaven

van der Gaast, J. W. J., Massop, H. T. L., van Os, J., Stuyt, L. C. P. M., van Bakel, P. J. T. & Kwakernaak, C., 2002, Wageningen: Alterra. 88 p. (Alterra-rapport; no. 558)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2001

Bospaden voor bosplanten; bospaden en -wegen als transportroute, vestigingsmilieu, refugium en uitvalsbasis voor bosplanten

Bijlsma, R. J., van Blitterswijk, H., Clerkx, A. P. P. M., de Jong, J. J., van Wijk, M. N. & van Os, L. J., 2001, Wageningen: Alterra. 99 p. (Alterra-rapport; no. 193)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Integraal toetsingskader milieu Winterswijk : een analyse van Winterswijk en omliggende gemeenten voor stank, ammoniak, nutriënten en watersystemen

van Os, J., Coenen, P., Gies, T. J. A., Massop, H. T. L., Schoumans, O. F. & Noij, I. G. A. M., 2001, Wageningen: Alterra. 94 p. (Alterra-rapport; no. 280)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2000

Proef op de zon : indicatoren voor de kwaliteit van de groene ruimte

Hoogeveen, Y. R., van der Beek, H., van den Berg, A. E., van Eupen, M., Farjon, H., Goossen, C. M., Langers, F., van Os, J., Steenvoorden, J. H. A. M. & Vreke, J., 2000, Wageningen: Alterra. 88 p. (Alterra-rapport; no. 59)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Toetsingskader reconstructie; criteria voor de beoordeling van de effecten van de reconstructie van de varkenshouderij op ruimtelijke kwaliteit

Hoogeveen, Y. R., van Os, J., Bethe, F. H., Farjon, J. M. J., Hermans, C. M. L., Leopold, R., Langers, F. & Noij, I. G. A. M., 2000, Wageningen: Alterra. 74 p. (Alterra-rapport; no. 49)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
1999

De aquarel; verkennende studie ten behoeve van het waterbeleid van het ministerie van LNV

van Bakel, P. J. T., van der Gaast, J. W. J., Hellegers, P. J. G. J., Kwakernaak, C., Mulder, M., van Os, J., Roest, C. W. J., van der Windt, N. P. & Ypma, K. W., 1999, Wageningen: Staring Centrum. 132 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vijf jaar monitoring in de natuurboszone van het Amsterdamse bos

Koop, H. & van Os, L. J., 1999, Wageningen: IBN-DLO. 67 p. (IBN-rapport; no. 466)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access