1989 …2019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1989 2019

Filter
Report

Verzuring van loofbossen op droge zandgronden en herstelmogelijkheden door steenmeeltoediening

de Vires, W., Weijters, M., de Jong, A., van Delft, B., Bloem, J., van den Burg, A., van Duinen, G-J., Verbaarschot, E. & Bobbink, R., 2019, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 138 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zonneparken natuur en landbouw

van der Zee, F., Bloem, J., Galama, P., Gollenbeek, L., van Os, J., Schotman, A. & de Vries, S., Apr 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 67 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2945)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Tiny Forest Zaanstad: citizen science and determining biodiversity in Tiny Forest Zaanstad

Ottburg, F., Lammertsma, D., Bloem, J., Dimmers, W., Jansman, H. & Wegman, R. M. A., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 45 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2882)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verbetering strooiselafbraak: eerste tussenrapport

Bloem, J., Weijters, M., de Jong, J. J., de Groot, G. A., Dimmers, W. J., Bobbink, R. & Nyssen, B., 2018, Wageningen Environmental Research. 20 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2017

Effect van mest op de biologische bodemkwaliteit in de Zeeuwse akkerbouw

Bloem, J., Koopmans, C. & Schils, R., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 53 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2843)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Tiny Forest Zaanstad : citizen science en het bepalen van biodiversiteit in Tiny Forest Zaanstad

Ottburg, F., Lammertsma, D., Bloem, J., Dimmers, W., Jansman, H. & Wegman, R., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 43 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2870)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Bodemkwaliteit op veengrond: effecten van drie maatregelen op een rij

van Eekeren, N. J. M., Deru, J., Lenssinck, F. A. J. & Bloem, J., 2016, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 32 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

Ecologie van bosbodems : een verkennende studie naar ecologisch functioneren van bosbodems op zandgronden

de Jong, J. J., Bloem, J., van Delft, S. P. J., Hommel, P. W. F. M., Oosterbaan, A. & de Waal, R. W., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 89 p. (Alterra-rapport; no. 2657)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Op weg naar een natuurinclusieve duurzame landbouw

Sanders, M. E., Westerink, J., Migchels, G., Korevaar, H., Geerts, R. H. E. M., Bloem, J., van Alebeek, F. A. N., Schotman, A. G. M., Melman, T. C. P., Plomp, M., Muskens, G. J. D. M. & van Och, R. A. F., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 63 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van de bodem : life support functions revisited

Rutgers, M., Schouten, T., Bloem, J., Dimmers, W. J., van Eekeren, N. J. M., de Goede, R. G. M., Jagers Op Akkerhuis, G. A. J. M., Keidel, H., Korthals, G. W., Mulder, C. & Wattel-Koekkoek, E. J. W., 2014, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 126 p. (RIVM rapport; no. 2014-0145)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Input of organic waste compounds: How does it affect the ecosystem services provided by soil?

Depret, G., Bloem, J., Hartmann, A., Houot, S., Lundin, L., Obriot, F., Revalier, A. & Vieublé-Gonod, L., 2014, 27 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Stikstofkringloop in kalkrijke en kalkarme duinbodems : en de implicaties daarvan voor de effectiviteit van plaggen

Kooijman, A. M., Bloem, J., Cerli, C., Jagers Op Akkerhuis, G. A. J. M., Kalbitz, K., Dimmers, W. J., Vos, A., Peest, A. K. & Kemmers, R. H., 2014, Driebergen: Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 87 p. (OBN rapport; no. 2014/OBN189-DK)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012

Bodembiodiversiteit op de kaart van Noord-Brabant

Rutgers, M., van Wijnen, H. J., Schouten, A. J., Mulder, C., de Zwart, D., Posthuma, L., Bloem, J., van Eekeren, N. J. M. & de Goede, R. G. M., 2012, Bilthoven: RIVM. 109 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden. Ecosysteemdiensten van landbouw- en natuurpercelen in het veenweidegebied van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Deel A Onderzoeksrapportage

Deru, J. G. C., van Eekeren, N. J. M., Kloen, H., Dijkman, W., van den Akker, J. J. H., de Goede, R. G. M., Schouten, T., Rutgers, M., Smits, S., Jagers Op Akkerhuis, G. A. J. M., Dimmers, W. J., Keidel, H., Lenssinck, F. A. J. & Bloem, J., 2012, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 115 p. (Publicatie / Louis Bolk Instituut; no. nr. 2012-005 LbD)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhalen van Biesland 2011, Boeren voor Natuur

Westerink - Petersen, J., de Vries, C. K., Ottburg, F. G. W. A., de Boer, T. A., Smolders, E. A. A., Plomp, M., Finke, E. J., Bloem, J., Boele, A. C. & Bruinsma, J. L. M., 2012, Wageningen: Alterra. 60 p. (Natuurgericht landbouwbedrijf)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Bodembiota en stikstofstromen in schraalgraslanden : effecten op de vegetatie

Kemmers, R. H., Bloem, J. & Faber, J. H., 2010, Wageningen: Alterra. 44 p. (Alterra-rapport; no. 1979)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Initial review of available data of CO2 impacts on humans and the environment

Tamis, J. E., de Vries, P., Rietstra, R. P. J. J. & Bloem, J., 2010, [S.l.]: CATO. 43 p. (Rapport; no. CATO2-WP4.4-D02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Priority areas in the Soil Framework Directive : the significance of soil biodiversity and ecosystem services

Rutgers, M., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M. & Bloem, J., 2010, Bilthoven: RIVM. 62 p. (RIVM Report / National Institute for Public Health and the Environment; no. 607370002/2010)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
ecosystem service
biodiversity
soil organic matter
soil
European Commission

Voorspelling van de bemestende waarde (N) van runderdrijfmest

de Boer, H. C. & Bloem, J., 2010, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 21 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 359)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Ecosysteemdiensten en bodembeheer : maatregelen ter verbetering van biologische bodemkwaliteit

Faber, J. H., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., Bloem, J., Lahr, J., Diemont, W. H. & Braat, L. C., 2009, Wageningen: Alterra. 150 p. (Alterra-rapport; no. 1813)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectiviteit van het "Alternatieve Spoor" in de Noordelijke Friese Wouden

Sonneveld, M. P. W., Bos, J. F. F. P., Schröder, J. J., Roelsma, J., Brus, D. J., Bloem, J., de Goede, R. G. M. & Bouma, J., 2009, Wageningen: Wageningen UR. 137 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Functionele biodiversiteit : micro-organismen

Bloem, J., 2009, Tilburg: LTO. 36 p. (Projectinitiatieven Functionele Agro Biodiversiteit; no. januari 2009)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Prioritaire gebieden in de Kaderrichtlijn Bodem : belang van bodemdiversiteit en ecosysteemdiensten

Rutgers, M., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., Bloem, J., Schouten, A. J. & Breure, A. M., 2009, Bilthoven: RIVM. 64 p. (RIVM rapport; no. 607370001/2009)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhalen van Biesland : boeren voor natuur 2008

Westerink - Petersen, J., Ottburg, F. G. W. A., van der Wulp, N. Y., de Vries, C., Smolders, E. A. A., Finke, E., Bloem, J., van der Ende, W. & Bruinsma, J. L. M., 2009, Wageningen [etc.]: Alterra [etc.]. 74 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vervolgonderzoek ecologische risico's Noorderbos : chemische en biologische beschikbaarheid van chroom : rapportage fase 2

Groenenberg, J. E., Bloem, J., Faber, J. H. & Dijcker, R., 2009, Wageningen: Alterra. 47 p. (Alterra-rapport; no. 1998)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2008

Soil ecosystem profiling in the Netherlands with ten references for biological soil quality

Rutgers, M., Mulder, C., Schouten, A. J., Bloem, J., Bogte, J. J., Breure, A. M., Brussaard, L., de Goede, R. G. M., Faber, J. H., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., Keidel, H., Korthals, G. W., Smeding, F. W., ter Berg, C. & van Eekeren, N. J. M., 2008, Bilthoven: RIVM. 86 p. (RIVM report; no. 607604009/2008)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verhalen van Biesland : boeren voor natuur 2007

Westerink - Petersen, J., Ottburg, F. G. W. A., van der Wulp, N. Y., de Vries, C., Smolders, E. A. A., Finke, E., Bloem, J. & Schotman, A. G. M., 2008, Wageningen: Alterra. 70 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2007

Agrobiodiversiteit, kansen voor een duurzame landbouw

Vosman, B., Baveco, J. M., den Belder, E., Bloem, J., Booij, C. J. H., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., Lahr, J., Postma, J., Verloop, J. & Faber, J. H., 2007, Wageningen: Plant Research International. 72 p. (Rapport / Plant Research International; no. 165)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemkwaliteit en bodembiodiversiteit bij natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden

Kemmers, R. H., Bloem, J., Faber, J. H. & Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., 2007, Wageningen: Alterra. 50 p. (Alterra-rapport; no. 1523)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Typeringen van bodemecosystemen in Nederland met tien referenties voor biologische bodemkwaliteit

Rutgers, M., Mulder, C., Schouten, A. J., Bloem, J., Bogte, J. J., Breure, A. M., Brussaard, L. & de Goede, R. G. M., 2007, Bilthoven: RIVM. 96 p. (Rapport / RIVM; no. 607604008)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Vervolgonderzoek ecologische risico's Noorderbos; rapportage fase 1

Groenenberg, J. E., Bouwman, L. A., Kools, S. A. E., Bloem, J. & Hendriks, W., 2007, Wageningen: Alterra. 45 p. (Alterra-rapport; no. 1413)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2006

Biodiversiteit en bodembeheer in de landbouw

Koopmans, C. J., Smeding, F. W., Rutgers, M., Bloem, J. & van Eekeren, N. J. M., 2006, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 69 p. (LBI rapport; no. LB14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van gewassen en gangbare landbouwkundige handelingen op specifieke groepen van micro-organismen

van Vliet, P. C. J. & Bloem, J., 2006, Wageningen: Wageningen UR - Sectie Bodemkwaliteit. 77 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effect van mestkwaliteit op gewasgroei en bodemleven : een verkennende potproef

van Eekeren, N. J. M., de Visser, M., Andre, G., Lantinga, E. A., Bloem, J. & Smeding, F., 2006, Lelystad: Animal Sciences Group. 34 p. (Rapport / Bioveem; no. 16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2005

Typeringen van bodemecosystemen; duurzaam bodemgebruik met referenties voor biologische bodemkwaliteit

Rutgers, M., Mulder, C., Schouten, A. J., Bogte, J. J., Breure, A. M., Bloem, J., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., Faber, J. H., van Eekeren, N. J. M., Smeding, F. W., Keidel, H., de Goede, R. G. M. & Brussaard, L., 2005, Bilthoven: RIVM. 105 p. (RIVM report; no. 607604007/2005)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2004

Microbial diversity in archived agricultural soils; the past as a guide to the future

Dolfing, J., Vos, A., Bloem, J. & Kuikman, P. J., 2004, Wageningen: Alterra. 55 p. (Alterra-rapport; no. 916)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
agricultural soil
soil
decomposition
soil ecosystem
environmental change
2003

Bodembiologische indicator 1999 : ecologische kwaliteit van graslanden op zandgrond bij drie categorieen melkveehouderijbedrijven

Schouten, A. J., Bloem, J., Didden, W. A. M., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., Keidel, H. & Rutgers, M., 2003, Bilthoven: RIVM. 107 p. (RIVM rapport; no. 607604003/2003)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Ecologische kwaliteit van de bodem

Breure, A. M., Rutgers, M., Bloem, J., Brussaard, L., Didden, W. A. M., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., Mulder, C., Schouten, A. J. & van Wijnen, H. J., 2003, Bilthoven: RIVM. 32 p. (RIVM rapport; no. 607604005 / 2003)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling; praktijkonderzoek met de TRIADE-benadering: deel 3

Baerselman, R., Bloem, J., Bogte, J. J., Didden, W. A. M., Dimmers, W. J., Dirven-van Breemen, E. M., de Groot, A. C., Keidel, H., Mulder, C., Peijnenburg, W. J. G. M., Rutgers, M., Schouten, A. J., Siepel, H. & Wouterse, M., 2003, Bilthoven: RIVM. 91 p. (RIVM rapport; no. 711701036)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verantwoorde toepassing van rundermest in graslandbodems

de Goede, R. G. M., van Vliet, P. C. J., van der Stelt, B., Verhoeven, F. P. M., Temminghoff, E. J. M., Bloem, J., Dimmers, W. J., Brussaard, L. & van Riemsdijk, W. H., 2003, Gouda: SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond. 57 p. (SKB rapport; no. SV-411)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2002

Interacties tussen zware metalen en bodemecosystemen: een overzicht van experimenteel werk; een weergave van 10 jaar bodemecotoxicologisch onderzoek bij IB-AB-Alterra-DLO

Bouwman, L. A., Bloem, J. & Römkens, P. F. A. M., 2002, Wageningen: Alterra. 58 p. (Alterra-rapport; no. 454)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2000

Genereren en beoordelen van referentiegegevens voor terrestrische ecotesten

Muijs, B., Hendriks, W., van Gestel, C. A. M., Bloem, J. & Ma, W. C., 2000, Wageningen: Unknown Publisher. 110 p. (Rapp. Programma geontegr. Bodemonderz.; no. 36)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Haalbaarheidsonderzoek databank ecotesten als basis voor ecologische risicobeoordeling

Muijs, B., Veul, M. F. X., Hendriks, W., van Gestel, C. A. M., Ma, W. C. & Bloem, J., 2000, Wageningen: Unknown Publisher. 82 p. (Rapp. Programma geontegr. Bodemonderz.; no. 27)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Pilotproject bodembioloigsche indicator voor life support functies van de bodem

Schouten, A. J., Bloem, J., Breure, A. M., Didden, W. A. M., van Esbroek, M., de Ruiter, P. C., Rutgers, M., Siepel, H. & Velvis, H., 2000, Bilthoven: RIVM. 107 p. (RIVM Rapport; no. 607604001)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
1999

Kennisbank ecotesten. Van dataverzameling naar kennissystemen bij ecologische risicobeoordeling

Muijs, B., Veul, M. F. X., Hendriks, W., van Gestel, C. A. M., Ma, W. C. & Bloem, J., 1999, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Life support functies van de bodem: operationalisering t.b.v. het biodiversiteitsbeleid

Siepel, H., Schouten, A. J., Breure, A. M., Bloem, J., Didden, W. & de Ruiter, P. C., 1999, Unknown Publisher. 55 p. (RIVM-rapport; no. 607601003)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
1998

Bodemkwaliteitsparameters stimulering gebruik ecotesten

van den Munckhof, G. P. M., Veul, M. F. X., van Gestel, C. A. M. & Bloem, J., 1998, Wageningen: Unknown Publisher. (Rapp. Programma geontegr. Bodemonderz.; no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional