19962019

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Report
2019

BedrijfsWaterWijzer: basis voor waterplannen in Koeien & Kansen

Verloop, K., de Haan, M., Noij, G-J. & Hoving, I., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 22 p. (Rapport / Koeien en kansen; no. nr. 85)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bouwstenen beweiding

Schils, R., van Dixhoorn, I., van Eekeren, N., Hoekstra, N., Holshof, G., Hoving, I., Klootwijk, C., Philipsen, B., van Reenen, K., Şebek, L., Stienezen, M., van den Top, M., van der Werf, J. & Zom, R., 2019, Netherlands: Amazing Grazing. 61 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Op naar precisielandbouw 2.0: eindrapport PPS PL2.0 2015-2019 topsectorproject AF-14275

Kempenaar, C., van Dijk, C., Hermans, G., Steele-Dun, S., van de Sande, C., Verschoore, J., van der Wal, T., Roerink, G., Visser, J., Kamp, J., Blok, P., Polder, G., van de Wolf, J., Jalink, H., Bulle, A., Meurs, B., Michielsen, J-M., van de Zande, J., Hoving, I., van Riel, J. & 12 others, Holshof, G., van Boheemen, K., van Evert, F., Riemens, M., Keizer, P., Schnabel, S., van Egmond, F., Walvoort, D., Janssen, H., La Riviėre, I., Kocks, C. & Pot, A., Sep 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research, Wageningen University & Research. 138 p. (Rapport WPR; no. 921)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Schatten van grasopbrengst op basis van spectrale reflectie, grashoogte en modellering: Onderzoeksresultaten van een maaiproef op zand- klei en veengrond 2016-2017

Hoving, I. E., van Riel, J., Holshof, G., Plomp, M., Agricola, S., van Boheemen, K. & Roerink, G., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 88 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1200)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verbeteren tijdstip voorjaarsbemesting op basis van bodemtemperatuur

Holshof, G. & Hoving, I. E., Feb 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 37 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1154)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

BedrijfsWaterWijzer: versie 2018.01

Verloop, K., Noij, G-J., Hoving, I. & de Haan, M., Mar 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 81 p. (Rapport / Koeien en kansen; no. nr. 80)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Minder ammoniakemissie uit de melkveehouderij in het veenweidegebied: 25% reductie een haalbaar doel

Verloop, K., Verhoeff, T., Oenema, O., Hoving, I., Meerkerk, B., Huijsmans, J., Migchels, G., de Haan, M. & van Eekeren, N., 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 31 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1129)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderwaterdrains zijn effectief

Akker, J. J. H., Hoving, I., Hendriks, R. & Knotters, M., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 19 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2922)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Precisiewatermanagement op veenweidegrond met pompgestuurde onderwaterdrains

Hoving, I. E., van den Akker, J. J. H., Massop, H. T. L., Holshof, G. J. & van Houwelingen, K., Sep 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 62 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1123)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwijzer Landbouw: instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie

Mulder, M., Hack-ten Broeke, M., Bartholomeus, R., van Dam, J., Heinen, M., van Bakel, J., Walvoort, D., Kroes, J., Hoving, I., Holshof, G., Schaap, J., Spruijt, J., Supit, I., de Wit, A., Hendriks, R., de Haan, J., van der Voort, M. & van Walsum, P., 2018, Amersfoort: Stowa. 71 p. (Stowa rapport; no. 2018-48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

Kennis over indirecte nat- en droogteschade bij gras en maïs voor waterwijzer landbouw

van Bakel, J. & Hoving, I., 2017, Amersfoort: Stowa. 69 p. (Stowa rapport; no. 2017-W01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwijzer landbouw fase 3: naar een operationeel systeem voor gras en maïs

Knotters, M. (ed.), Bartholomeus, R., Hack-ten Broeke, M., Hendriks, R., Holshof, G., Hoving, I., Kroes, J., Mulder, M. & Walvoort, D., 2017, Amersfoort: Stowa. 65 p. (Stowa rapport; no. 2017-07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Purifying manure effluents with duckweed

Timmerman, M. & Hoving, I. E., Feb 2016, Wageningen UR Livestock Research. 27 p. (Livestock Research rapport; no. 942)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voorjaarsbemestingsadvies grasland op basis van bodemtemperatuur : deskstudie

Gollenbeek, L. & Hoving, I., 2016, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 24 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1004)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

Ammoniakemissie en weidegang melkvee : verkenning weidegang als ammoniak reducerende maatregel

Hoving, I. E., Holshof, G., Evers, A. G. & de Haan, M. H. A., 2015, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 45 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 856)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

GrasMaïs-Signaal; adviessysteem precisielandbouw melkveehouderij : haalbaarheidsstudie naar het genereren van opbrengst- en voederwaardekengetallen met sensoren en modellen voor gras en snijmaïs

Hoving, I. E., Kempenaar, C., Heijting, S., Been, T. H., Philipsen, A. P., Vlemminx, H. C. A., Roerink, G. J. & Hermans, G. J. F. M., 2015, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 100 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 842)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Pilot inkuilen Grote waternavel ten behoeve van veevoeding

Hoving, I. E. & van Schooten, H. A., 2015, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 26 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 853)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Adaptation of livestock systems to climate change: functions of grassland, breeding, health and housing

Hoving, I. E., Stienezen, M. W. J., Hiemstra, S. J., van Dooren, H. J. C. & de Buisonjé, F. E., 2014, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 52 p. (Report / Wageningen UR Livestock Research; no. 793)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Reductie ammoniakemissie bij maximalisatie weidegang op biologische melkveebedrijven

Hoving, I. E., Holshof, G., Migchels, G., van der Gaag, M. A. & Plomp, M., 2014, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 792)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

Actualisatie schadefuncties voor de landbouw, tussenfase 2a: plausibiliteitstoets SWAP en enkele verkennende berekeningen

Hack-ten Broeke, M. J. D., Kroes, J. G., Hendriks, R. F. A., Bartholomeus, R. P., van Bakel, J. & Hoving, I. E., 2013, Amersfoort: Stowa. 55 p. (Rapport / STOWA; no. 2013-37)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer op veengrond

Hoving, I. E., Vereijken, P. F. G., van Houwelingen, K. M. & Pleijter, M., 2013, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 54 p. (Rapport / Wageningen UR, Livestock Research; no. 719)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Pilot onderwaterdrains Krimpenerwaard

van den Akker, J. J. H., Hendriks, R. F. A., Hoving, I. E., Meerkerk, B., van Houwelingen, K. M., van Kleef, J., Pleijter, M. & van den Toorn, A., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 114 p. (Alterra-rapport; no. 2466)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Schadeberekening graslandinundatie op melkveebedrijven = Damage calculation grassland floods on dairy farms

Hoving, I. E., de Boer, J. A. & Kanis, J., 2013, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 30 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 700)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Snijmaïsteelt op veengrond bij dynamisch slootpeilbeheer

Hoving, I. E., van Schooten, H. A. & Pleijter, M., 2013, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 20 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 720)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012

Effluentzuivering met eendenkroos = Effluent polishing with duck weed

Hoving, I. E., Holshof, G. & Timmerman, M., 2012, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 38 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 635)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Implementatie Kaderrichtlijn water op melkveebedrijven

Hoving, I. E., Roelsma, J., van den Heuvel, J. J. A. A., Wientjes, H. A., Bos, A. J., van Middelaar, J. A., van Deurzen, J. H. M., Hamans, R. J. G., Janssen, H. L. & Verhoeven, F. P. M., 2012, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 581)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inkuilen van eendenkroos als veevoer met verschillende additieven = Ensiling Duckweed for feed with different additives

Hoving, I. E., van Schooten, H. A., Holshof, G., van Houwelingen, K. M. & van de Geest, W., 2011, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 30 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 528)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kansen voor een toolbox voor het veenweidegebied : voorstudie

van den Pol, A., van den Akker, J. J. H., Bannink, A., Beek, C. L., van Dooren, H. J. C., de Haan, M. H. A., Hoving, I. E., Kuikman, P. J., Lenssinck, F. A. J. & Verdoes, N., 2011, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 48 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 471)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Eendenkroos: van afval tot veevoer = Duckweed from waste to animal feed

Holshof, G., Hoving, I. E. & Peeters, E. T. H. M., 2010, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 31 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 306)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Effecten flexibel peilbeheer Vlietpolder op hydrologie en melkveehouderij : berekeningen met Waterpas voor tien weerjaren

van Bakel, P. J. T., Hoving, I. E., Wesseling, J. G., Oostindie, K. & van den Akker, J. J. H., 2009, Wageningen: Alterra. 76 p. (Alterra-rapport; no. 1974)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : achtergrondstudie: effecten van aanvullende maatregelen

Boekel, E. M. P. M., van Bakel, P. J. T., van der Bolt, F. J. E., Chardon, W. C., Clevering, O. A., van Dijk, W., Hoving, I. E., Noij, I. G. A. M. & van Os, E. A., 2009, Wageningen: Alterra. 106 p. (Alterra-rapport; no. 1987)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld : inschatting van de gevolgen van tijdelijke inundaties op bodemstructuur, bodemleven en grasland

Bakker, G., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M. & Hoving, I. E., 2009, Wageningen: Alterra. 47 p. (Alterra-rapport; no. 1890)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang

Hoving, I. E., van den Akker, J. J. H. & Pleijter, M., 2009, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 62 p. (Rapport / Wageningen UR, Livestock Research; no. 188)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Milieuaspecten weidegang biologische zeugen

Ellen, H. H. & Hoving, I. E., 2009, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 14 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 253)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ondernemen in gebieden met natuurlijke beperkingen = Farming in areas with natural limitations

Galama, P. J., Holshof, G., Hoving, I. E., Lenssinck, F. A. J., van Schooten, H. A. & Zijlstra, J., 2009, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 32 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 290)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Hydrologische en landbouwkundige effecten van gebruik 'onderwaterdrains' op veengrond = Hydrological and agricultural effects of the use of submerged drains on peatsoil

Hoving, I. E., André, G., van den Akker, J. J. H. & Pleijter, M., 2008, Lelystad: Animal Sciences Group. 68 p. (Rapport / Animal Sciences Group; no. 102)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Indicator voor stikstofmineralisatie in gescheurd grasland; synthese

Velthof, G. L., van Schooten, H. A., Hoving, I. E., Dekker, P. H. M., van Dam, A. M., Reijneveld, A., Aarts, H. F. M. & Smit, A., 2008, Wageningen: Alterra. 41 p. (Alterra-rapport; no. 1768)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Indicator voor stikstofmineralisatie op gescheurd grasland = Indicator of nitrogen mineralisation on broken meadowland

van Schooten, H. A., Hoving, I. E., Dekker, P. H. M. & van Riel, J. W., 2008, Wageningen: Animal Sciences Group. 45 p. (Rapport / Animal Sciences Group; no. 89)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : indicator voor stikstofmineralisatie in gescheurd grasland

Velthof, G. L., van Schooten, H. A., Hoving, I. E., Dekker, P. H. M., van Dam, A. M., Reijneveld, J. A., Aarts, H. F. M. & Smit, A., 2008, Wageningen: Wageningen UR. 2 p. (BO-05-infoblad; no. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit op het melkveebedrijf Spruit 2004-2006

de Vos, J. A., Knotters, M., Hoving, I. E. & van Kleef, J., 2008, Wageningen: Alterra. 58 p. (Alterra-rapport; no. 1603)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Perspectieven bedrijfsmaatregelen voor duurzaambodemgebruik : kosten en effectiviteit van vijf maatregelen

Visscher, J., Dekker, P. H. M., de Boer, H. C., Brommer, E., Clevering, O. A., van Dam, A. M., van Geel, W. C. A., de Haan, M. H. A., Hoving, I. E., van der Klooster, A., van Schooten, H. A., Schreuder, R. & de Wolf, P. L., 2008, Lelystad: Animal Sciences Group. 75 p. (Rapport / Animal Sciences Group van Wageningen UR; no. 148)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Watergerelateerde maatregelen melkveehouderij ter vermindering van de broeikasgasuitstoot op zand- en veengrond

Hoving, I. E., van Houwelingen, K. M. & van der Vegte, D. Z., 2008, Lelystad: Animal Sciences Group. 18 p. (Rapport / Animal Sciences Group; no. 129)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Water kent geen grenzen : samen werken aan agrarisch waterbeheer

Clevering, O. A., Oppedijk van Veen, J., de Buck, A. J. & Hoving, I. E., 2008, Wageningen: Animal Sciences Group. 32 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterpas nat- en droogteschadeberekeningen ten behoeve van landbouwkundige doelrealisatie : plan van aanpak

de Vos, J. A., van Bakel, P. J. T. & Hoving, I. E., 2008, Wageningen: Alterra. 66 p. (Alterra-rapport; no. 1653)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access