20022020

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Report
2020

Afbreeksnelheid van organische stof uit runderdrijfmest: effecten van dosering, zoutgehalte en herkomst mest en grond

de Boer, H., 2020, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 25 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1231)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Pyrolyse ter bepaling van de kwaliteit van organische stof in mest

de Boer, H., Brolsma, K., Fleurkens, B., Schoonbergen, A. & van Vliet, P., 2020, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 24 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1240)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2019

Aanwezigheid en dichtheden van plantparasitaire nematoden in Nederlands productiegrasland

de Boer, H., Keidel, H. & Schouten, T., Jan 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 41 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1155)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Afbraak van organische stof uit (bewerkte) rundermest na toediening aan een zandgrond

de Boer, H. C., Timmerman, M., Verdoes, N. & Schilder, H., Apr 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 24 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1095)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Betekenis van plantparasitaire nematoden voor Nederlands productiegrasland

de Boer, H., 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 31 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1142)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effect van vergisting op het orthofosfaat gehalte in rundermest en potentieel voor terugwinning

Timmerman, M., de Boer, H. C., Verdoes, N. & Schilder, H., Mar 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 22 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1088)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Woelen van verdicht grasland op een zavelgrond en een zware kleigrond: Effecten op bodemstructuur, beworteling en productiviteit

de Boer, H., Deru, J. & van Eekeren, N., 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 25 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1038)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

Mogelijke oorzaken van een dalende opbrengst van witte klaver (Trifolium repens L.) in de tijd

de Boer, H. C. & van Eekeren, N., 2017, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 36 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1025)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nitrate leaching from liquid cattle manure compared to synthetic fertilizer applied to grassland or silage maize in the Netherlands

de Boer, H., 2017, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 28 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1055)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Koonstra in 2014/2015

de Boer, H. C., 2016, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 44 p. (Livestock Research rapport; no. 945)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Langenkamp-Niens in 2014/2015

de Boer, H. C., Feb 2016, Wageningen UR, Livestock Research. 42 p. (Livestock Research rapport; no. 936)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Woelen van blijvend grasland op een zandgrond: effecten op bodemstructuur, beworteling en grasopbrengst

de Boer, H. C., Deru, J. & van Eekeren, N. J. M., Mar 2016, Wageningen: Wageningen UR, Livestock Research. 47 p. (Livestock Research rapport; no. 947)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

NPK balans, N-verlies en beddingsamenstelling van vrijloopstal Hoogland in 2014

de Boer, H. C., 2015, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 24 p. (Livestock Research rapport; no. 886)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

N-verlies en bemestende waarde van een riet/veenbaggerbedding uit een vrijloopstal bij drie verschillende opslagmethoden

de Boer, H. C., 2015, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 21 p. (Livestock Research rapport; no. 887)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Hartman in 2013/2014

de Boer, H. C., 2015, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 43 p. (Livestock Research rapport; no. 885)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Ottema-Wiersma in 2013/2014

de Boer, H. C., 2015, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. (Livestock Research rapport; no. 881)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Sustainability aspects of ten bedded pack dairy barns in The Netherlands

Galama, P. J., de Boer, H. C., van Dooren, H. J. C., Ouweltjes, W. & Driehuis, K., 2015, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 80 p. (Livestock Research report; no. 873)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vrijloopstallen Utrecht

Galama, P. J., de Boer, H. C., van Dooren, H. J. C. & Kasper, G. J., 2015, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 45 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Bedded pack barns for dairy cattle in the Netherlands

Galama, P. J., de Boer, H. C., van Dooren, H. J. C., Ouweltjes, W., Poelarends, J. J. & Driehuis, F., 2014, Wageningen: Wageningen UR. 15 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

On farm development of bedded pack dairy barns in The Netherlands : nutrient balances and manure quality of bedding material

de Boer, H. C., 2014, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 30 p. (Report / Wageningen UR Livestock Research; no. 709)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Replacement of soybean meal in compound feed by European protein sources : effects on carbon footprint

de Boer, H. C., van Krimpen, M. M., Blonk, H. & Tyszler, M., 2014, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 46 p. (Livestock research report; no. 819)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vrijloopstallen voor melkvee in de praktijk

Galama, P. J., de Boer, H. C., van Dooren, H. J. C., Ouweltjes, W. & Poelarends, J. J., 2014, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 85 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

Optimale lengte van de gras-klaverperiode in biologische vruchtwisseling

de Boer, H. C., 2013, Wageningen: Wageningen UR. 2 p. (Informatieblad Mest, Milieu en Klimaat; no. 54)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vrijloopstal Wiersma

Galama, P. J., van Dooren, H. J. C., de Boer, H. C., Ouweltjes, W., Smolders, E. A. A., Blanken, K. & Poelarends, J. J., 2013, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 63 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 740)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012

Delayed N re-application after grass harvest: effects on yield, N uptake and root biomass

de Boer, H. C., Deru, J. & van Eekeren, N. J. M., 2012, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. (Report/ Wageningen UR Livestock Research; no. 649)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gebruik van varkensmest in de fruitteelt

Verdoes, N., de Buisonje, F. E., van der Maas, M. P. & de Boer, H. C., 2012, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 604)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Optimal length of the grass-clover period in crop rotations: results of a 9-year field experiment under organic conditions

de Boer, H. C., 2012, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 46 p. (Report/ Wageningen UR Livestock Research; no. 660)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

Effect van grassoort en N-bemestingsniveau op productie, beworteling en N-mineraal in de herfst : veldproef op zandgrond met Engels Raaigras, Kropaar en Rietzwenkgras

Deru, J., van Eekeren, N. J. M., de Wit, J. & de Boer, H. C., 2011, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 29 p. (Rapport / Louis Bolk Instituut; no. nr. 2011-017 LbD)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Terug naar de graswortel : een betere nutriëntenbenutting door een intensievere en diepere beworteling

van Eekeren, N. J. M., Deru, J., de Boer, H. C. & Philipsen, A. P., 2011, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 29 p. (Rapport / Louis Bolk Instituut; no. LbD2011-023)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verzilting in Nederland: oorzaken en perspectieven

de Boer, H. C. & Radersma, S., 2011, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 19 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 531)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Dynamisch precisiebemesten van grasland: test van een concept

de Boer, H. C., 2010, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 13 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 321)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van een diepere en dichtere beworteling van gras op de N- en P- opname = Effects of higher root depth and root density of ryegrass on its N and P uptake

de Boer, H. C., van Eekeren, N. J. M. & Deru, J., 2010, Leleystad: Wageningen UR Livestock Research. 24 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 413)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voorspelling van de bemestende waarde (N) van runderdrijfmest

de Boer, H. C. & Bloem, J., 2010, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 21 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 359)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Schatting van C- en N-mineralisatie met indicatoren voor labiele organische stof en stikstof

Hanegraaf, M. C., de Boer, H. C., van Eekeren, N. J. M. & Bussink, D. W., 2009, Wageningen: NMI. 46 p. (Zorg voor zand rapport / Rapport NMI; no. 6 / 1230)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2008

Perspectieven bedrijfsmaatregelen voor duurzaambodemgebruik : kosten en effectiviteit van vijf maatregelen

Visscher, J., Dekker, P. H. M., de Boer, H. C., Brommer, E., Clevering, O. A., van Dam, A. M., van Geel, W. C. A., de Haan, M. H. A., Hoving, I. E., van der Klooster, A., van Schooten, H. A., Schreuder, R. & de Wolf, P. L., 2008, Lelystad: Animal Sciences Group. 75 p. (Rapport / Animal Sciences Group van Wageningen UR; no. 148)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Van schraal naar rijk zand : beoordeling van en maatregelen voor verbetering van zandgrond op melkveebedrijven

van Eekeren, N. J. M., Bokhorst, J. G., de Boer, H. C. & Hanegraaf, M. C., 2008, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 21 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning van de mogelijkheden om de opname van bodemfosfaat door blijvend grasland te verhogen

de Boer, H. C., 2008, Wageningen: Animal Sciences Group. 15 p. (Rapport / Animal Sciences Group; no. 144)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van opbrengst en bodemkwaliteit van grasland op een zandgrond bij bemesting met organische mest of kunstmest

de Boer, H. C., van Eekeren, N. J. M. & Hanegraaf, M. C., 2007, Lelystad: Animal Sciences Group. 29 p. (Rapport / Animal Sciences Group : Divisie Veehouderij; no. 69)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Toetsing van voorjaarsmeststoffen op grasland

Bussink, D. W., de Boer, H. C., Boons, E. R. & Schils, R. L. M., 2007, Wageningen: Nutriënten Management Instituut. 68 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2006

Duurzaam bodemgebruik in de landbouw, advies uit de praktijk

van Dam, A. M., de Boer, H. C., de Beuze, M., van der Klooster, A., Kater, L. J. M., van Geel, W. C. A. & van der Steeg, P. A. H., 2006, Lelystad: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 67 p. (PPO; no. nr. 340101)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Haalbaarheid vervanging soja in Nederlandse melkveerantsoenen = Feasibility of replacement of soy in Dutch dairy rations

de Boer, H. C., Zom, R. L. G. & Meijer, G. A. L., 2006, Wageningen: Animal Sciences Group. 31 p. (Rapport / Animal Sciences Group; no. 04)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Stikstofopname door gras uit vijf co-vergiste varkensdrijfmesten in een geconditioneerde potproef

de Boer, H. C. & Timmerman, M., 2006, Lelystad: Animal Sciences Group. 14 p. (Rapport / Animal Sciences Group, Wageningen UR; no. 19)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Kennisbundeling covergisting

Kool, A., de Boer, H. C., van Dooren, H. J. C., Timmerman, M., van Dun, B. & Tijmensen, M., 2005, Utrecht: CLM. 102 p. (CLM; no. 621)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Literatuurstudie van landbouwkundige aspecten van herinzaai van grasland

de Boer, H. C. & Hoving, I. E., 2005, Lelystad: Animal Sciences Group. 27 p. (Praktijkrapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2004
Open Access