If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2002 2019

2019

Aanwezigheid en dichtheden van plantparasitaire nematoden in Nederlands productiegrasland

de Boer, H., Keidel, H. & Schouten, T., Jan 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 41 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1155)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Afbraak van organische stof uit (bewerkte) rundermest na toediening aan een zandgrond

de Boer, H. C., Timmerman, M., Verdoes, N. & Schilder, H., Apr 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 24 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1095)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Betekenis van plantparasitaire nematoden voor Nederlands productiegrasland

de Boer, H., 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 31 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1142)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effect van vergisting op het orthofosfaat gehalte in rundermest en potentieel voor terugwinning

Timmerman, M., de Boer, H. C., Verdoes, N. & Schilder, H., Mar 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 22 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1088)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2 Citations (Scopus)

Sward lifting in compacted grassland: effects on soil structure, grass rooting and productivity

de Boer, H. C., Deru, J. G. C. & Van Eekeren, N., 1 Dec 2018, In : Soil and Tillage Research. 184, p. 317-325

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access
sward
rooting
soil structure
grasslands
grassland

Woelen van verdicht grasland op een zavelgrond en een zware kleigrond: Effecten op bodemstructuur, beworteling en productiviteit

de Boer, H., Deru, J. & van Eekeren, N., 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 25 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1038)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

Mogelijke oorzaken van een dalende opbrengst van witte klaver (Trifolium repens L.) in de tijd

de Boer, H. C. & van Eekeren, N., 2017, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 36 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1025)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nitrate leaching from liquid cattle manure compared to synthetic fertilizer applied to grassland or silage maize in the Netherlands

de Boer, H., 2017, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 28 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1055)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Koonstra in 2014/2015

de Boer, H. C., 2016, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 44 p. (Livestock Research rapport; no. 945)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Langenkamp-Niens in 2014/2015

de Boer, H. C., Feb 2016, Wageningen UR, Livestock Research. 42 p. (Livestock Research rapport; no. 936)

Research output: Book/ReportReportProfessional

4 Citations (Scopus)

Strategic timing of nitrogen fertilization to increase root biomass and nitrogen-use efficiency of Lolium perenne L.

de Boer, H. C., Deru, J. G. C., Hoekstra, N. J. & van Eekeren, N., 2016, In : Plant and Soil. 10 p.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access
nutrient use efficiency
Lolium perenne
forage
nitrogen
biomass

Volvelds woelen verdicht grasland op zand : betere bodemstructuur en beworteling, nog geen hogere gasopbrengst

de Boer, H. C., Philipsen, A. P., Deru, J. & van Eekeren, N., 2016, In : V-focus. 13, 3, p. 26-28

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Woelen van blijvend grasland op een zandgrond: effecten op bodemstructuur, beworteling en grasopbrengst

de Boer, H. C., Deru, J. & van Eekeren, N. J. M., Mar 2016, Wageningen: Wageningen UR, Livestock Research. 47 p. (Livestock Research rapport; no. 947)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2015
17 Citations (Scopus)

Environmental impacts of innovative dairy farming systems aiming at improved internal nutrient cycling: a multi-scale assessment

de Vries, W., Kros, J., Dolman, M. A., Vellinga, T. V., de Boer, H. C., Sonneveld, M. P. W. & Bouma, J., 2015, In : Science of the Total Environment. 536, p. 432-442

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

dairy farming
Dairies
nutrient cycling
farming system
Farms

Laag stikstofverlies kan : vrijloopstallen met composterende houtsnipperbedding

de Boer, H. C. & Galama, P. J., 2015, In : V-focus. 12, 4, p. 28-30

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Management bedding : vrijloopstal met composterende bedding van houtsnippers

de Boer, H. C., Wiersma, M., Galama, P. J. & Szanto, G. L., 2015, In : V-focus. 12, 4, p. 31-33

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

NPK balans, N-verlies en beddingsamenstelling van vrijloopstal Hoogland in 2014

de Boer, H. C., 2015, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 24 p. (Livestock Research rapport; no. 886)

Research output: Book/ReportReportProfessional

N-verlies en bemestende waarde van een riet/veenbaggerbedding uit een vrijloopstal bij drie verschillende opslagmethoden

de Boer, H. C., 2015, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 21 p. (Livestock Research rapport; no. 887)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Hartman in 2013/2014

de Boer, H. C., 2015, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 43 p. (Livestock Research rapport; no. 885)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Ottema-Wiersma in 2013/2014

de Boer, H. C., 2015, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. (Livestock Research rapport; no. 881)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Sustainability aspects of ten bedded pack dairy barns in The Netherlands

Galama, P. J., de Boer, H. C., van Dooren, H. J. C., Ouweltjes, W. & Driehuis, K., 2015, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 80 p. (Livestock Research report; no. 873)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vrijloopstallen Utrecht

Galama, P. J., de Boer, H. C., van Dooren, H. J. C. & Kasper, G. J., 2015, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 45 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2014

Bedded pack barns for dairy cattle in the Netherlands

Galama, P. J., de Boer, H. C., van Dooren, H. J. C., Ouweltjes, W., Poelarends, J. J. & Driehuis, F., 2014, Wageningen: Wageningen UR. 15 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

barns
dairy cattle
Netherlands
wood chips
spores

Bedding and housing in relation to cow comfort, milk quality and emissions

Galama, P. J., Driehuis, F., van Dooren, H. J. C., de Boer, H. C. & Ouweltjes, W., 2014, Book of abstracts of the 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, p. 393-393

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingAbstractAcademic

milk quality
barns
composts
cows
wood chips

On farm development of bedded pack dairy barns in The Netherlands : nutrient balances and manure quality of bedding material

de Boer, H. C., 2014, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 30 p. (Report / Wageningen UR Livestock Research; no. 709)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Replacement of soybean meal in compound feed by European protein sources : effects on carbon footprint

de Boer, H. C., van Krimpen, M. M., Blonk, H. & Tyszler, M., 2014, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 46 p. (Livestock research report; no. 819)

Research output: Book/ReportReportProfessional

carbon footprint
protein sources
soybean meal
nutritive value
grower diets

Vrijloopstallen voor melkvee in de praktijk

Galama, P. J., de Boer, H. C., van Dooren, H. J. C., Ouweltjes, W. & Poelarends, J. J., 2014, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 85 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2013

Optimale lengte van de gras-klaverperiode in biologische vruchtwisseling

de Boer, H. C., 2013, Wageningen: Wageningen UR. 2 p. (Informatieblad Mest, Milieu en Klimaat; no. 54)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vrijloopstal Wiersma

Galama, P. J., van Dooren, H. J. C., de Boer, H. C., Ouweltjes, W., Smolders, E. A. A., Blanken, K. & Poelarends, J. J., 2013, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 63 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 740)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2012

Delayed N re-application after grass harvest: effects on yield, N uptake and root biomass

de Boer, H. C., Deru, J. & van Eekeren, N. J. M., 2012, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. (Report/ Wageningen UR Livestock Research; no. 649)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Gebruik van varkensmest in de fruitteelt

Verdoes, N., de Buisonje, F. E., van der Maas, M. P. & de Boer, H. C., 2012, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 604)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Optimal length of the grass-clover period in crop rotations: results of a 9-year field experiment under organic conditions

de Boer, H. C., 2012, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 46 p. (Report/ Wageningen UR Livestock Research; no. 660)

Research output: Book/ReportReportProfessional

grasses
2011

Effect van grassoort en N-bemestingsniveau op productie, beworteling en N-mineraal in de herfst : veldproef op zandgrond met Engels Raaigras, Kropaar en Rietzwenkgras

Deru, J., van Eekeren, N. J. M., de Wit, J. & de Boer, H. C., 2011, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 29 p. (Rapport / Louis Bolk Instituut; no. nr. 2011-017 LbD)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Terug naar de graswortel : een betere nutriëntenbenutting door een intensievere en diepere beworteling

van Eekeren, N. J. M., Deru, J., de Boer, H. C. & Philipsen, A. P., 2011, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 29 p. (Rapport / Louis Bolk Instituut; no. LbD2011-023)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verzilting in Nederland: oorzaken en perspectieven

de Boer, H. C. & Radersma, S., 2011, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 19 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 531)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Dynamisch precisiebemesten van grasland: test van een concept

de Boer, H. C., 2010, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 13 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 321)

Research output: Book/ReportReportProfessional

51 Citations (Scopus)

Ecosystem services in grassland associated with biotic and abiotic soil parameters

van Eekeren, N. J. M., de Boer, H., Hanegraaf, M. C., Bokhorst, J., Nierop, D., Bloem, J., Schouten, T., de Goede, R. G. M. & Brussaard, L., 2010, In : Soil Biology and Biochemistry. 42, 9, p. 1491-1504

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

ecosystem service
ecosystem services
Ecosystem
Soil
grasslands

Effecten van een diepere en dichtere beworteling van gras op de N- en P- opname = Effects of higher root depth and root density of ryegrass on its N and P uptake

de Boer, H. C., van Eekeren, N. J. M. & Deru, J., 2010, Leleystad: Wageningen UR Livestock Research. 24 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 413)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voorspelling van de bemestende waarde (N) van runderdrijfmest

de Boer, H. C. & Bloem, J., 2010, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 21 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 359)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2009

Schatting van C- en N-mineralisatie met indicatoren voor labiele organische stof en stikstof

Hanegraaf, M. C., de Boer, H. C., van Eekeren, N. J. M. & Bussink, D. W., 2009, Wageningen: NMI. 46 p. (Zorg voor zand rapport / Rapport NMI; no. 6 / 1230)

Research output: Book/ReportReportProfessional

31 Citations (Scopus)

Soil biological quality of grassland fertilized with adjusted cattle manure slurries in comparison with organic and inorganic fertilizers

van Eekeren, N. J. M., de Boer, H., Bloem, J., Schouten, T., Rutgers, M., de Goede, R. G. M. & Brussaard, L., 2009, In : Biology and Fertility of Soils. 45, 6, p. 595-608

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Manure
Fertilizers
organic fertilizers
cattle manure
mineral fertilizers
2008
39 Citations (Scopus)

Co-digestion of animal slurry can increase short-term nitrogen recovery by crops

de Boer, H. C., 2008, In : Journal of Environmental Quality. 37, p. 1968-1973

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

slurry
Crops
digestion
Animals
Nitrogen

Perspectieven bedrijfsmaatregelen voor duurzaambodemgebruik : kosten en effectiviteit van vijf maatregelen

Visscher, J., Dekker, P. H. M., de Boer, H. C., Brommer, E., Clevering, O. A., van Dam, A. M., van Geel, W. C. A., de Haan, M. H. A., Hoving, I. E., van der Klooster, A., van Schooten, H. A., Schreuder, R. & de Wolf, P. L., 2008, Lelystad: Animal Sciences Group. 75 p. (Rapport / Animal Sciences Group van Wageningen UR; no. 148)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Van schraal naar rijk zand : beoordeling van en maatregelen voor verbetering van zandgrond op melkveebedrijven

van Eekeren, N. J. M., Bokhorst, J. G., de Boer, H. C. & Hanegraaf, M. C., 2008, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 21 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verkenning van de mogelijkheden om de opname van bodemfosfaat door blijvend grasland te verhogen

de Boer, H. C., 2008, Wageningen: Animal Sciences Group. 15 p. (Rapport / Animal Sciences Group; no. 144)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ontwikkeling van opbrengst en bodemkwaliteit van grasland op een zandgrond bij bemesting met organische mest of kunstmest

de Boer, H. C., van Eekeren, N. J. M. & Hanegraaf, M. C., 2007, Lelystad: Animal Sciences Group. 29 p. (Rapport / Animal Sciences Group : Divisie Veehouderij; no. 69)

Research output: Book/ReportReportProfessional