Network

Raymond Jongschaap

Person: Management

Bart de Knegt

Person: Academic, PhD-student

Roxane Bradaczek

Person: Technical

Catharien Terwisscha van Scheltinga

Person: Academic, PhD-student

Gerard Velthof

Person: Other, Academic

Dorien Westerik

Person: Academic, PhD-student

Daniëlle Ooms

Person: Technical

Hans Dagevos

Person: Other, Academic

Vince P. Kaandorp

 • Deltares
 • Utrecht University

External person

Henk Kraaijenbrink

 • KWR Water Research Institute

External person

Philip Ziegler

 • opZoom Architecten

External person

Erik Kuiper

 • Afvalzorg

External person

Chris Koopmans

 • Louis Bolk Institute (LBI)

External person

Johan Blokland

 • opZoom Architecten

External person

Pim Klaassen

 • VU University Amsterdam

External person

Dirk Jan van der Hoek

 • Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL)

External person

B. Stout

 • Center for Agriculture and Environment (CLM)

External person

Paul Giesen

 • Radboud University Medical Center

External person

Rob Aben

 • Rob Aben Landschapsarchitectuur

External person

Lisa Verwoerd

 • VU University Amsterdam

External person