Harry Luesink

ing.

  1984 …2019

  Research output per year

  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output

  Filter
  Report
  2019

  Economische optimalisatie van de afzetketen voor varkens- en melkveemest: scenarioanalyse met het MERIT-model

  van Wagenberg, C. P. A., Greijdanus, A. F. & Luesink, H. H., 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 60 p. (Rapport / Wageningen Economic Research; no. 2019-051)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017: Berekeningen met het model NEMA

  van Bruggen, C. (ed.), Bannink, A. (ed.), Groenestein, C. M. (ed.), Huijsmans, J. F. M. (ed.), Lagerwerf, L. A. (ed.), Luesink, H. H. (ed.), van der Sluis, S. M. (ed.), Velthof, G. L. (ed.) & Vonk, J. (ed.), 2019, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 131 p. (WOt-technical report; no. 147)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Mestafzetkosten, mestafzetprijzen en mestboetes

  de Koeijer, T. & Luesink, H., Mar 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 29 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2019-016)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Monitoring grondgebondenheid melkveehouderij: 2015-2017

  Silvis, H., Blokland, P. W., Daatselaar, C., Luesink, H. & Voskuilen, M., 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 35 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2019-071)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  2018

  Ammonia regulations near nature areas in Denmark and the Netherlands compared

  Luesink, H. & Michels, R., 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 45 p. (Wageningen Economic Research report; no. 2018-009)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Economic implications of ammonia regulation in the Netherlands near Natura 2000 areas

  Luesink, H. & Michels, R., 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 43 p. (Wageningen Economic Research report; no. 2018-010)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Emissies naar lucht uit de landbouw in 2016: Berekeningen met het model NEMA

  van Bruggen, C. (ed.), Bannink, A. (ed.), Groenestein, C. M. (ed.), Huijsmans, J. F. M. (ed.), Luesink, H. H. (ed.), van der Sluis, S. M. (ed.), Velthof, G. L. (ed.) & Vonk, J. (ed.), Jun 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 124 p. (WOt technical report; no. 119)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Handelsverkeer in de mestmarkt: opties voor interventies

  de Koeijer, T., de Lauwere, C., Luesink, H. & Prins, H., Aug 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 53 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2018-057)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Kosteneffectieve oplossing voor fosfaatprobleem met Nederlandse vleesvarkensmest: Toepassing van MERIT-model

  van Wagenberg, C. P. A., Greijdanus, A. F. & Luesink, H. H., Feb 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 35 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2018-020)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Monitoring grondgebondenheid melkveehouderij: Nulmeting

  Silvis, H., Luesink, H. & Voskuilen, M., Mar 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 27 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2018-045)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2017

  Dieraantallen, mestproductie, mestmarkt en kosten mestafzet : evaluatie Meststoffenwet 2016: deelrapport ex post

  de Koeijer, T., Luesink, H. & Prins, H., 2017, Wageningen: Wageningen Economic Research. 29 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2017-002)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Economische gevolgen van derogatie voor de varkenshouderij: Quick scan van eersteorde-effecten

  Hoste, R., Wisman, J. H., Luesink, H. H. & de Koeijer, T. J., 2017, Wageningen Economic Research. 11 p. (Quick scan Wageningen Economic Research; no. 2017-029)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Emissies naar lucht uit de landbouw in 2014: berekeningen met het model NEMA

  van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., Oude Voshaar, S. V., van der Sluis, S. M., Velthof, G. L. & Vonk, J., 2017, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment. 96 p. (WOt-technical report; no. 90)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Emissies naar lucht uit de landbouw in 2015: Berekeningen met het model NEMA

  van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., Oude Voshaar, S. V., van der Sluis, S. M., Velthof, G. L. & Vonk, J., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 139 p. (WOt-technical report; no. 98)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ex-ante-evaluatie van de mestmarkt en milieukwaliteit: evaluatie van de meststoffenwet 2016

  Schoumans, O. F., Blokland, P. W., Cleij, P., Groenendijk, P., de Koeijer, T. J., Luesink, H. H., Renaud, L. V. & van den Roovaart, J., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 93 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2785)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Mestbeleid en mestmarkt : een kwalitatieve analyse van de ex-ante Evaluatie Meststoffenwet 2016

  de Koeijer, T., Helming, J., Luesink, H. & Schulte, R., 2017, Wageningen: Wageningen Economic Research. 19 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2017-003)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Milieueffectrapportage van maatregelen zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn: Op planniveau

  Groenendijk, P., Velthof, G. L., Schröder, J. J., de Koeijer, T. J. & Luesink, H. H., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 109 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2842)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Overbenutting van de plaatsingsruimte van dierlijke mest in het Zuidelijk Veehouderijgebied : analyse van onzekerheden en mogelijke gevolgen voor de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater

  van der Sluis, S., van Bruggen, C., Luesink, H., Schröder, J., Verkerk, H., Bleeker, A., van Grinsven, H. & Kruitwagen, S., 2017, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 26 p. (PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving; no. 2776)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Quickscan amendement voeder-mestovereenkomsten

  Silvis, H., Luesink, H., Reijs, J., de Koeijer, T. & Daatselaar, C., 2017, Wageningen: Wageningen Economic Research. 21 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2017-107)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2016

  Effect afzet mestverwerkingsproducten bij wettelijke status kunstmest of EG-meststof

  Luesink, H. H., Postma, R., Smits, M. J. W., van Schöll, L. & de Koeijer, T. J., 2016, Wageningen: LEI Wageningen UR. (Rapport / LEI Wageningen UR; no. 2016-034)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Effect derogatie op melkveehouderij, zuivelindustrie en zuivelcomplex

  de Koeijer, T., Helming, J., Luesink, H. & Verhoog, D., 2016, Wageningen: LEI Wageningen UR. 35 p. (Nota / LEI Wageningen UR; no. 2016-045)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Effecten van derogatie op de kosten van mestafzet

  de Koeijer, T. J., Luesink, H. H. & Blokland, P. W., 2016, Wageningen: LEI Wageningen UR. 15 p. (Nota / LEI Wageningen UR; no. 2016-024)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Onafhankelijke bemonstering vaste mest: globale indicatie van de kosten en administratieve lasten

  de Koeijer, T. J. & Luesink, H. H., 2016, Wageningen: LEI Wageningen UR. 35 p. (Rapport / LEI Wageningen UR; no. 2016-050)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Referentieraming van emissies naar lucht uit de landbouw tot 2030: achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning 2015, met emissies van ammoniak, methaan, lachgas, stikstofoxide en fijnstof uit de landbouw tot 2030

  Velthof, G. L., van Bruggen, C., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., van der Sluis, S. M., van der Kolk, J. W. H., Oude Voshaar, S. V., Vonk, J. & van Schijndel, M. W., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 75 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2746)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2015

  Beleid waterkwaliteit: kosten voor de landbouw : een quick scan: Een quick scan

  de Koeijer, T. J., Buurma, J. S., Luesink, H. H. & Ruijs, M. N. A., Dec 2015, LEI Wageningen UR. 17 p. (Nota / LEI Wageningen UR; no. LEI 2015-147)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access

  Effect 5e Nitraat Actie Programma op de bodembelasting. Berekening bodembelasting voor berekening van de waterkwaliteit

  de Koeijer, T. J. & Luesink, H. H., 2015, Wageningen: LEI Wageningen UR. 22 p. (Nota / LEI Wageningen UR; no. 2015-064)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access
  2014

  Developments in mineral surpluses and water quality in the Dutch dairy sector, 1960-2010

  van den Ham, A. & Luesink, H. H., 2014, Den Haag: LEI Wageningen UR. 10 p. (LEI; no. 14-012)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Emissies naar lucht uit de landbouw in 2012 : berekeningen van ammoniak, stikstofoxide, lachgas, methaan en fijn stof met het model NEMA

  van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., Sluis, S. M., Velthof, G. L. & Vonk, J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 79 p. (WOt-technical report; no. 3)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ex ante evaluatie wetsvoorstel; Verantwoorde groei melkveehouderij

  de Koeijer, T. J., Blokland, P. W., Helming, J. F. M. & Luesink, H. H., 2014, Wageningen: LEI Wageningen UR. 34 p. (LEI rapport; no. 2014-019)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij : achtergronddocument

  de Koeijer, T. J., Blokland, P. W., Helming, J. F. M., Luesink, H. H. & van den Ham, A., 2014, Wageningen: LEI Wageningen UR. 72 p. (LEI rapport; no. 2014-019a)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Fosfaatoverschot in de melkveehouderij

  de Koeijer, T. J., Blokland, P. W. & Luesink, H. H., 2014, Wageningen: LEI Wageningen UR. 26 p. (Nota LEI; no. 2015-063)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Harmonisatie diercategorieën

  Groenestein, C. M., van Bruggen, C. & Luesink, H. H., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 36 p. (WOt-technical report; no. 16)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Regionale bodembelasting door stikstof en fosfaat, en ammoniakemissie 2013

  de Koeijer, T. J., Luesink, H. H., Kuhlman, J. W., Puister-Jansen, L. F. & Hoogeveen, M. W., 2014, Den Haag: LEI Wageningen UR. 4 p. (Factsheet / LEI Wageningen UR; no. 14-118b1)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ruimtelijke spreiding ammoniakemissies 2013

  de Koeijer, T. J., Luesink, H. H., Kuhlman, J. W., Puister-Jansen, L. F. & Hoogeveen, M. W., 2014, Den Haag: LEI Wageningen UR. 2 p. (Factsheet / LEI Wageningen UR; no. 14-118b2)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Synthese monitoring mestmarkt 2006-2012

  de Koeijer, T. J., Luesink, H. H. & Daatselaar, C. H. G., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-technical report; no. 18)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2013

  Ammoniakemissie uit de landbouw in 2008 en 2009 : achtergrondrapportage

  Luesink, H. H., Blokland, P. W., Hoogeveen, M. W. & Wisman, J. H., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 81 p. (WOt-werkdocument; no. 362)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  MAMBO 2.x : design principles, model structure and data use

  Kruseman, G., Luesink, H. H., Blokland, P. W., Hoogeveen, M. W. & de Koeijer, T. J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 118 p. (WOt-werkdocument; no. 307)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Stikstof- en fosforexcretie van varkens, pluimvee en rundvee in biologische en gangbare houderijsystemen

  Bikker, P., van Harn, J., Groenestein, C. M., de Wit, J., van Bruggen, C. & Luesink, H. H., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 43 p. (WOt-werkdocument; no. 347)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Terugwinning van fosfaat; Economische verkenning van kansen en mogelijkheden

  Luesink, H. H., Broens, D. F., van Galen, M. A., de Buisonjé, F. E. & Georgiev, E. S., 2013, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 96 p. (LEI-rapport : Sector & ondernemerschap)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2012

  Ex-ante analyse wetsvoorstel stelsel van verantwoorde mestafzet

  de Koeijer, T. J., Luesink, H. H. & van den Ham, A., 2012, Den Haag: LEI Wageningen UR. 38 p. (Nota / LEI Wageningen UR : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access