If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Report
2020

Textiles for circular fashion: Part 1: Fibre resources and recycling options

Harmsen, P. & Bos, H., 2020, Wageningen: Wageningen Food & Biobased Research. 100 p. (Groene grondstoffen)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2019

Biobased plastics 2019

Molenveld, K. & Bos, H., 2019, 3e herz. dr. ed. Wageningen: Wageningen Food & Biobased Research. 70 p. (Groene Grondstoffenreeks; no. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biomassa voor de circulaire economie: Alles wat je wilde weten over biomassa maar nooit durfde te vragen

van Groenestijn, J., Harmsen, P. & Bos, H., 2019, Wageningen: Wageningen Food & Biobased Research. 100 p. (Groene grondstoffen; no. 23)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biomass for the Circular Economy: Everything you wanted to know about biomass but were afraid to ask

van Groenestijn, J., Harmsen, P. & Bos, H., 2019, Wageningen: Wageningen Food & Biobased Research. 100 p. (Groene grondstoffen; no. 23)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

D4.4 Regulation action plan

Ladu, L., Clavell, J., Quitzow, R., Costenoble, O., Vrins, M., van den Berg, J., Babayan, T., vom Berg, C., Dammer, L., Partanen, A., van den Oever, M. J. A., Vural Gürsel, I. & Bos, H. L., 2019, EU. 63 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Standards and Regulations for the Bio‐based Industry STAR4BBI

van den Oever, M. J. A., Vural Gürsel, I., Bos, H. L., Dammer, L., Babayan, T., Ladu, L., Clavell, J., Vrins, M. & van den Berg, J., 2019, Wageningen: Wageningen Food & Biobased Research. 52 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Bioeconomy mapping report, D 1.1: An overview of the bioeconomy

Bos, H. L., Kranendonk, R. P., Harmsen, P. F. H., Schrijver, R. A. M. & van Leeuwen, J. J. A., 31 Jul 2018, D 1.1 ed. EU. 45 p. (Bloom)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Dynamische normstelling voor het verbeteren van de marktkansen voor innovatieve MKB-ers: Een verkenning van mogelijkheden

Bos, H., 2018, Wageningen: Wageningen Food & Biobased Research. 16 p. (Wageningen Food & Biobased Research rapport; no. 1831)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

Bio-based and biodegradable plastics : facts and figures : focus on food packaging in the Netherlands

van den Oever, M., Molenveld, K., van der Zee, M. & Bos, H., 2017, Wageningen: Wageningen Food & Biobased Research. 65 p. (Wageningen Food & Biobased Research; no. 1722)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016
Open Access

Lignine : groene grondstof voor chemicaliën en materialen

van Dam, J., Harmsen, P., Bos, H. & Gosselink, R., 2016, Wageningen: Wageningen Food & Biobased Research. 54 p. (Groene grondstoffen)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

Artificial photosynthesis : for the conversion of sunlight to fuel

Purchase, R., Vriend, H., de Groot, H., Harmsen, P. F. H. & Bos, H. L., 2015, Leiden: Leiden University. 53 p. (Groene grondstoffen)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biobased packaging catalogue

Molenveld, K., van den Oever, M. J. A. & Bos, H. L., 2015, Wageningen: Wageningen UR - Food & Biobased Research. 129 p. (Groene grondstoffen)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Case Study Systems Innovation Biobased economy in the Netherlands

Bos, H. L. & Besseling, P., 1 Jun 2015, OECD. 27 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

From the Sugar Platform to biofuels and biochemicals : Final report for the European Commission Directorate-General Energy

Taylor, R., Nattrass, L., Alberts, G., Robson, P., Chudziak, C., Bauen, A., Libelli, I. M., Lotti, G., Prussi, M., Nistri, R., Chiaramonti, D., lópez-Contreras, A. M., Bos, H. L., Eggink, G., Springer, J., Bakker, R. & van Ree, R., 2015, E4tech/Re-CORD/Wageningen UR. 183 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kunstmatige fotosynthese : voor de omzetting van zonlicht naar brandstof

Purchase, R., Vriend, H., de Groot, H. J. M. & Bos, H. L., 2015, Leiden: Universiteit Leiden. 53 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Noord4Bio: concrete kansen voor een biobased economy in Noord-Nederland

Bos, H. L., Blaauw, R., Harmsen, P. F. H., Sanders, J. P. M., Euverink, G. J. & Bekkering, E., 2015, Wageningen: Wageningen UR - Food & Biobased Research. 145 p. (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research; no. 1555)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ondersteuning formulering onderzoeksagenda TKI BBE

Overwijk, M. H. F., Kiel, J. H. A., Suurs, R. A. A., Annevelink, E., Bos, H. L., van Seventer, E., Svetachova, M. & Veen, G., 2015, Petten: ECN. 36 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Certificering binnen de biobased economy: van belemmering naar kans voor innovatief MKB

Bos, H. L. & Butter, J., 2014, Wageningen: Wageningen UR - Food & Biobased Research. 22 p. (FBR report; no. 1491)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access

Protocol monitoring materiaalstromen biobased economie

Meesters, K. P. H., van Dam, J. E. G. & Bos, H. L., 2014, Wageningen: Wageningen UR Food & Biobased Products. 52 p. (Rapport / Food & Biobased Research; no. FBR 1433)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Suiker als grondstof voor de Nederlandse chemische industrie; Gewassen, processen, beleid

Harmsen, P. F. H., Lips, S. J. J., Bos, H. L., Smit, B., van Berkum, S., Helming, J. & Jongeneel, R., 2014, Wageningen: FBR Wageningen. (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research; no. 1494)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

Case grasraffinage : mogelijkheden voor gebruik Reflexief Interactief Ontwerpen (RIO)

Annevelink, E., Bos, H. L. & Keijsers, E. R. P., 2013, Wageningen: Wageningen UR - Food & Biobased Research. (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research; no. nr. 1387)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De biobased economy en het mineralenoverschot : probleem of niet?

Meesters, K. P. H. & Bos, H. L., 2013, Wageningen: Wageningen UR - Food & Biobased Research. 17 p. (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research; no. 1443)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De biomassabehoefte van de chemische industrie in een biobasedeconomy: inschattingen gebaseerd op drie ideaaltypische technologische scenario's

Blaauw, R., Bos, H., van Hal, J., Saygin, D. & Patel, M., 2013, Wageningen: Wageningen UR - Food & Biobased Research. 22 p. (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research; no. 1376)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Interactieve ontwerpmethodieken voor integrale duurzaamheid Toepassing van RIO in een aantal niet-veehouderij-gebonden cases

Bos, A. P., Annevelink, E., Bos, H. L., Keijsers, E. R. P., van der Maas, M. P., Poot, E. H., Vermeulen, T., Raaphorst, M. G. M., van der Maas, A. A., Schoorlemmer, H. B. & van Dijk, S. M., 2013, Bleiswijk: Wageningen UR Glastuinbouw. 35 p. (Rapporten WUR GTB; no. 1246)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Tussenrapportage Monitoring Biobased Economy

Meesters, K. P. H., Verhoog, A. D., van Leeuwen, M. G. A. & Bos, H. L., 2013, Wageningen: FBR. 27 p. (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research; no. 1398)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Sustainability aspects of biobased products : comparison of different crops and products from the vegetable oil platform

Meesters, K. P. H., Corré, W. J., Conijn, J. G., Patel, M. K. & Bos, H. L., 2012, Wageningen: Wageningen UR - Food & Biobased Research. 68 p. (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research; no. 1441)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011
Open Access
Open Access

Duurzaamheid van biobased producten : energiegebruik en broeikasgasemissie van producten met suikers als grondstof

Bos, H. L., Conijn, J. G., Corre, W. J., Meesters, K. P. H. & Patel, M., 2011, Wageningen: Wageningen UR - Food & Biobased Research. 54 p. (Groene grondstoffen; no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Sustainability aspects of biobased applications : comparison of different crops and products from the sugar platform BO-12.05-002-008

Bos, H. L., Meesters, K. P. H., Conijn, J. G., Corre, W. J. & Patel, M., 2011, Wageningen: Wageningen UR - Food & Biobased Research. (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research; no. 1166)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010
Open Access

Communicatie biobased economy : overzicht informatiefolders

Harmsen, P. F. H. & Bos, H. L., 2010, Wageningen: Food and Biobased Research. 55 p. (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research; no. 1108)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Influence of the biobased economy on agricultural markets. Preperation of a modelling approach

Nowicki, P. L., van Leeuwen, M. G. A., Bos, H. L., Chant, L. J., Molenveld, K. & Tabeau, A. A., 2010, Den Haag: LEI Wageningen UR. 57 p. (LEI report; no. 2010-026)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Biobased economy en de farmaceutische industrie

van den Broek, L. A. M. & Bos, H. L., 2009, Wageningen: Agrotechnology & Food Sciences Group. 17 p. (Rapport / Agrotechnology and Food Innovations; no. nr. 1096)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biobased economy : state-of-the-art assessment

Nowicki, P. L., Banse, M. A. H., Bolck, C. H., Bos, H. L. & Scott, E. L., 2008, Den Haag: LEI. 64 p. (Report / LEI : Domain 6, Policy)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biomass for the Dutch chemical industry

Blaauw, R., van Haveren, J., Scott, E. L. & Bos, H. L., 2008, Wageningen: Agrotechnology and Food Sciences Group. (Report / Agrotechnology & Food Sciences Group; no. 907)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Sustainability evaluation of high value-added products

Bos, H. L. & Meesters, K. P. H., 2008, Wageningen: Agrotechnology and Food Sciences Group. (Report / Agrotechnology and Food Sciences Group; no. 1004)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2007

Food, fuel or forest? : opportunities, threats and knowledge gaps of feedstock production for bio-energy : proceedings of the seminar held at Wageningen, the Netherlands March 2, 2007

Haverkort, A. J., Bindraban, P. S. & Bos, H. L., 2007, Wageningen: Plant Research International. 60 p. (Report / Plant Research International; no. 142)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access