If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1995 2020

Filter
Report
2020
Open Access

Food economic report 2019 of the Netherlands: Summary

van der Meulen, H. A. B. & Berkhout, P., 2020, Wageningen: Wageningen Economic Research. 19 p. (Booklet Wageningen Economic Research)

Research output: Book/ReportReportProfessional

agricultural industry
Netherlands
economics
agribusiness
profitability
2019

1-meting barometer duurzame landbouw Zuid-Holland: trends en ontwikkelingen in de akkerbouw en melkveehouderij

van der Meulen, H., Jager, J., van der Meer, R. & Dolman, M., Mar 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 71 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2019-022)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beleidsevaluatie Garantstelling Landbouw: Eindrapport

Meurs, E., Witmond, B., Wilbers, G-J., van der Meulen, H. A. B., van Asseldonk, M. A. P. M., van Wonderen, D. & Pamuk, H., 9 May 2019, ECORYS. 77 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De landbouw en het landelijk gebied in Nederland in beeld: Een houtskoolschets van de SWOT voor het GLB

Berkhout, P., van Doorn, A., Geerling-Eiff, F., van der Meulen, H., Tacken, G., Venema, G. & Vogelzang, T., Sep 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 103 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2019-058)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Investeringsniveau duurzame productiemiddelen: Duurzaamheidsindicator (DP01) in de Rijksbegroting 2020

van der Meulen, H., Wisman, A., Jager, J., Jukema, G. & van der Meer, R., Nov 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 31 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2019-116)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kijk op multifunctionele landbouw: Omzet 2007-2018

van der Meulen, H., Jager, J., de Jong, D., Stokkers, R., Venema, G. & Vijn, M., May 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 24 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2019-054)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nulmeting omzet multifunctionele landbouw Regio Rivierenland

van der Meulen, H., Vijn, M. & Venema, G., 2019, Den Haag: Wageningen Economic Research. 16 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2019-029)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Tussenevaluatie POP3-maatregelen cluster Concurrentiekracht

Venema, G., van der Meulen, H., van der Meer, R., Berkhout, P., Stokkers, R., Bondt, N. & Rijk, P., Jun 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 77 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2019-065)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2018
Open Access

Investeringsniveau duurzame productiemiddelen: Duurzaamheidsindicator (DP01) in de Rijksbegroting 2019

van der Meulen, H., Wisman, A., Jager, J., Jukema, G. & van der Meer, R., Oct 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 29 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2018-093)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning gevolgen GLB-voorstellen voor landbouwinkomens in Nederland

Terluin, I., Berkhout, P., Jager, J. & van der Meulen, H., 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 41 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2018-084)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

Duurzaamheidsindicator Rijksbegroting 2018: Investeringsniveau duurzame productiesystemen (DP01)

van der Meulen, H., Wisman, A., Jager, J., Jukema, G. & van der Meer, R., 2017, Wageningen: Wageningen Economic Research. 41 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2017-081)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Effecten nieuw GLB op inkomens, kosten en administratieve lasten : gevolgen van aanpassing directe betalingen en invoering vergroeningseisen

van der Meulen, H., Smit, B. & Jager, J., 2017, Wageningen: Wageningen Economic Research. 43 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2017-080)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
2016

Evaluatie fiscale vrijstellingen bos en natuur

Silvis, H. & van der Meulen, H., 2016, Wageningen: Wageningen Economic Research. 43 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2016-090)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie Regeling brede weersverzekering

Berkhout, P., van Asseldonk, M., van der Meer, R., van der Meulen, H. & Silvis, H., 2016, Wageningen: Wageningen Economic Research. 59 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2016-070)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Agrarische jongeren: ambitieus en veelzijdig

van der Meulen, H. A. B., Matser, I., Remery, C., Terluin, I. J. & Bouma, J., 2015, Den Haag: LEI Wageningen UR. 45 p. (LEI report; no. 2015-054)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Visies uit de agrarische praktijk op de landbouwvrijstelling

van der Veen, H. B., Silvis, H. J., van der Meulen, H. A. B. & Voskuilen, M. J., 2015, Den Haag: LEI Wageningen UR. 57 p. (Report LEI; no. 2015-019)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Actuele ontwikkeling land- en tuinbouw in 2014 : samenvatting

van der Meulen, H. A. B., van Everdingen, W. H., Smit, A. B. & Silvis, H. J., 2014, Den Haag: LEI Wageningen UR. 39 p. (LEI report; no. 2014-040)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Ex-ante raamwerk overheid bij rampen en calamiteiten in de land- en tuinbouw

van Asseldonk, M. A. P. M., Bergevoet, R. H. M., Bondt, N. & van der Meulen, H. A. B., 2014, Den Haag: LEI Wageningen UR. 61 p. (LEI report; no. 2014-023)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Fiscale faciliteiten agrosector : werking en effecten

Silvis, H. J., van der Veen, H., Voskuilen, M. J., van Galen, M. A., Luijt, J., van der Meulen, H. A. B., Silvis, F. & van der Velden, N. J. A., 2014, Den Haag: LEI Wageningen UR. 39 p. (Den Haag; no. 14-060)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inzicht in rendement van de multifunctionele landbouw: kengetallen in beeld

van der Meulen, H. A. B., van den Ham, A., Venema, G. S., van Alebeek, F. A. N., Vijn, M. P. & de Wolf, P. L., 2014, Lelystad: PPO - AGV samen met LEI Wageningen UR. 64 p. (Rapporten PPO - AGV; no. 595)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

NSO-typering 2014 : typering van agrarische bedrijven in Nederland

van Everdingen, W. H., van der Meulen, H. A. B., van der Veen, H. B. & Vrolijk, H. C. J., 2014, Den Haag: LEI Wageningen UR. 26 p. (LEI nota; no. 14-046)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergoeding Rendac voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers

Baltussen, W. H. M., Hoste, R., van der Meulen, H. A. B. & Oosterkamp, E. B., 2014, Den Haag: LEI Wageningen UR. 24 p. (LEI-nota; no. 14-005)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vrouwen op agrarische bedrijven: actief en betrokken

van der Meulen, H. A. B., Matser, I., Remery, C., Terluin, I. J., Bouma, J. & Jager, J. H., 2014, Den Haag: LEI Wageningen UR. 46 p. (LEI nota; no. 14-095)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

Actuele ontwikkeling land- en tuinbouw 2013 : samenvatting

van der Meulen, H. A. B., van Everdingen, W. H., Smit, A. B. & Silvis, H. J., 2013, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 38 p. (LEI report; no. 2013-060)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beprijzing voor duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen. Tussenrapportage WOT-04-011-036.21

Brouwer, F. M., Verburg, R. W., Smit, A. B., Terluin, I. J., van der Meulen, H. A. B. & Bogaardt, M. J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 56)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Crisispreventie via een telersvereniging : casus de Nederlandse champignonsector

van der Meulen, H. A. B., van Asseldonk, M. A. P. M., Jukema, G. D., van Leeuwen, K. & Litjens, M. E. G., 2013, Den Haag: LEI Wageningen UR. 42 p. (LEI-nota / LEI Wageningen UR : Werkveld Sectoren en bedrijven)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Garantstelling Marktintroductie Innovatie land- en tuinbouw; Verkenning naar toepassing in de praktijk

Blokland, P. W., van der Meulen, H. A. B. & van Dijken, E., 2013, Wageningen: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 28 p. (Nota / LEI Wageningen UR; no. 13-088)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012

Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw in 2012

van der Meulen, H. A. B., van Everdingen, W. H. & Smit, A. B., 2012, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 204 p. (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Analyse van fytosanitaire risico's in de boomkwekerij

Bremmer, J., Benninga, J., Lentjes, P. G., Hennen, W. H. G. J. & van der Meulen, H. A. B., 2012, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 75 p. (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Effectevaluatie regeling Samenwerking bij Innovatie

van der Meulen, H. A. B., de Grip, K. & Venema, G. S., 2012, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 38 p. (Nota / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Risicobeheer in de land- en tuinbouw; Het belang van bewustwording en preventie

van der Meulen, H. A. B., van Asseldonk, M. A. P. M. & Verstegen, J. A. A. M., 2012, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 52 p. (LEI-nota : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Support for Farmers' Cooperatives : sector report sheep

van der Meulen, H. A. B., Prins, H. & Poppe, K. J., 2012, Wageningen: Wageningen UR. 29 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw in 2011

de Bont, C. J. A. M., van Everdingen, W. H., van der Knijff, A. & van der Meulen, H. A. B., 2011, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 207 p. (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Sector en ondernemerschap)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Duurzaamheid, innovatie en risico; vier cases uit de agrarische sector

van Galen, M. A., de Lauwere, C. C., Ruijs, M. N. A., de Wolf, P. L., Bakker, T., van Dijk, S. M. & van der Meulen, H. A. B., 2011, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 122 p. (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Meer nieuwe landgoederen? Hoe de overheid landgoedontwikkeling makkelijker kan maken

Vader, J., Roza, P., van der Meulen, H. A. B., Leneman, H., Duijvesteijn, I. & Mommers, J., 2011, Den Haag: LEI Wageningen UR. 87 p. (Rapport / LEI, Wageningen UR : Onderzoeksveld Regionale Economie & Ruimtegebruik)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw in 2010

de Bont, C. J. A. M., van Everdingen, W. H., van der Knijff, A. & van der Meulen, H. A. B., 2010, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Sector en ondernemerschap)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Fytobberij : de fytosanitaire lastendruk in feiten en beleving

van der Meulen, H. A. B., Janssens, S. R. M., Breukers, A., Bremmer, J. & Dijkxhoorn, Y., 2010, Den Haag: LEI Wageningen UR. 49 p. (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt en ketens)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

LNV naar 100% digitaal : instrumenten voor stimuleren digitalisering

Holster, H. C., Verloop, C. M., Top, J. L., Groeneveld, R. E., van der Meulen, H. A. B. & Timmer, M. J., 2010, Wageningen: Wageningen UR.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Risicobeheer in het gemeenschappelijk landbouwbeleid : invulling 'vangnet' na 2013

van der Meulen, H. A. B., van Asseldonk, M. A. P. M. & van der Meer, R. W., 2010, Den Haag: LEI Wageningen UR. 73 p. (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Schaalvergroting in de land- en tuinbouw; Effecten bij veehouderij en glastuinbouw

van der Meulen, H. A. B., de Bont, C. J. A. M., Agricola, H. J., van Horne, P. L. M., Hoste, R., van der Knijff, A., Leenstra, F. R., van der Meer, R. W. & de Smet, A., 2010, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 238 p. (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access