19952019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1995 2019

Filter
Report
2019
application timing
greenhouses
exposure scenario
environmental assessment
aquatic organisms
2014
Open Access
2013

Populatiemodel voor de Grauwe gans : enkele scenarioberekeningen voor aantalsregulatie

Baveco, J. M., Kleijn, D., de Lange, H. J., Lammertsma, D. R., Voslamber, B. & Melman, T. C. P., 2013, Wageningen: Alterra. 100 p. (Alterra-rapport; no. 2445)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

Natuur en klimaat in Noord-Brabant : concretisering effecten en adaptatiemaatregelen

Geertsema, W., Baveco, J. M., Mol, J. P., Wamelink, G. W. W., van der Veen, J. W. & Vos, C. C., 2011, Wageningen: Alterra. 101 p. (Alterra-rapport; no. 2273)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Populatie-dynamisch model voor grauwe ganzen : ontwikkeling model ten behoeve van aantalregulering

Kleijn, D., Baveco, J. M., Voslamber, B., de Lange, H. J. & Melman, T. C. P., 2011, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 56 p. (Alterra-rapport; no. 2234)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 voor overwinterende ganzen en smienten. Deelrapport 1. Een modelberekening van de capaciteit van opvanggebieden voor overwinterende ganzen en smienten

Nolet, B. A., Baveco, J. M. & Kuipers, H., 2009, Wageningen: Alterra. 70 p. (Alterra-rapport; no. 1840)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ex ante evaluatie van maatwerk beheer van wilde zwijnen

Groot Bruinderink, G. W. T. A., Lammertsma, D. R., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., Ozinga, W., Stumpel, A. H. P., Baveco, J. M. & de Waal, R. W., 2009, Wageningen: Alterra. 106 p. (Alterra-rapport; no. 1944)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2007
Open Access
biodiversity
planning method
climate change
habitat
stakeholder

Agrobiodiversiteit, kansen voor een duurzame landbouw

Vosman, B., Baveco, J. M., den Belder, E., Bloem, J., Booij, C. J. H., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., Lahr, J., Postma, J., Verloop, J. & Faber, J. H., 2007, Wageningen: Plant Research International. 72 p. (Rapport / Plant Research International; no. 165)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2006
Open Access
spatial planning
foraging behavior
risk assessment
pollutant
habitat management

Robuuste verbindingen; een nadere onderbouwing van de ontwerpregels

Vos, C. C., Baveco, J. M. & van der Veen, M., 2006, Wageningen: Alterra. 123 p. (Alterra-rapport; no. 1206)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2005

Econet : kennisspel ecologische netwerken

Steingröver, E. G., van Rooij, S. A. M., Opdam, P. F. M., Baveco, H. & Olde Loohuis, R. J. W., 2005, [Wageningen]: Alterra. 43 p. (Alterra speciale uitgave; no. 2005/05)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectiviteit van agrarisch natuurbeheer voor weidevogels : modelontwikkeling

Pouwels, R., Goedhart, P. W., Baveco, H., Jochem, R. & Geertsema, W., 2005, Wageningen: Natuurplanbureau. 123 p. (Planbureaurapporten; no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruimtelijke samenhang en genetische variatie van boomkikkerpopulaties in Nederland

Vos, C. C., Arens, P. F. P., Baveco, H., Bugter, R. J. F., Kuipers, H. & Smulders, M. J. M., 2005, Wageningen: Alterra. 53 p. (Alterra-rapport; no. 1065)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2004

Effectiviteit van agrarisch natuurbeheer voor weidevogels : literatuuronderzoek

Sanders, M. E., Pouwels, R., Baveco, H., Blankena, A. & Reijnen, M. J. S. M., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 54 p. (Planbureaurapporten / Natuurplanbureau; no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

European corridors - example studies for the pan-European ecological network; background document

Bloemmen, M. H. I., van der Sluis, T., Baveco, H., Bouwma, I. M., van der Greft, J. G. M., Groot Bruinderink, G. W. T. A., Higler, B., Kuipers, H., Lammertsma, D. R., Ottburg, F. G. W. A., Smits, N. A. C., van Swaay, C. & van Wingerden, W. K. R. E., 2004, Wageningen: Alterra. 103 p. (Alterra-rapport; no. 1087)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
habitat fragmentation
habitat destruction
laws and regulations
2003

Ecologische netwerkanalyse : een verkenning gericht op toepassingen voor het Natuurplanbureau

Baveco, H., 2003, Wageningen: Alterra. 74 p. (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering'; no. werkdocument 2003/33)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Networks for LIFE; an ecological network analysis for the brown bear (Ursus arctor) - and indicator species in Regione Abruzzo

van der Sluis, T., Baveco, H., Corridore, G., Kuipers, H., Knauer, F., Pedroli, B., Jochems, R. & Dirksen, J., 2003, Wageningen: Alterra. 97 p. (Alterra-rapport; no. 697)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
network analysis
bear
shrubland
ecosystem function
steppe
2002

Voorstudie vogelecologische modellering Noordzee

Baveco, J. M., 2002, Wageningen: Alterra. 25 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2001

Advies over de ontwikkeling van modellen voor het Natuurplanbureau

Baveco, H., Bervaes, J. C. A. M. & Vreke, J., 2001, Wageningen: Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. 38 p. (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering; no. 2001/02)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Landscape forming processes and diversity of forested landscapes : description and application of the model FORSPACE

Kramer, K., Baveco, J. M., Bijlsma, R. J., Clerkx, A. P. P. M., Dam, J., Groen, T. A., Groot Bruinderink, G. W. T. A., Jorritsma, I. T. M., Kalkhoven, J., Kuiters, A. T., Lammertsma, D. R., Prins, H. H. T., Sanders, M., Wegman, R., van Wieren, S. E., Wijdeven, S. & van der Wijngaart, R., 2001, Wageningen: Alterra. 168 p. (Alterra-rapport; no. 216)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
metapopulation
spatial analysis
herbivore
grazing
vegetation
1999

Aantallen wilde zwijnen in het Veluws bos/heidegebied op basis van natuurlijk voedselaanbod

Groot Bruinderink, G. W. T. A., Lammertsma, D. R., Baveco, H., Wegman, R. M. A., Griffioen, A. J. & Spek, G. J., 1999, Wageningen: IBN-DLO. 57 p. (IBN-rapport; no. 420)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Dynamische interacties tussen hoefdieren en vegetatie in de Oostvaardersplassen

Groot Bruinderink, G. W. T. A., Lammertsma, D. R., Kramer, K., Wijdeven, S., Baveco, J. M., Kuiters, A. T., Cornelissen, P., Vulink, J. T., Prins, H. H. T., van Wieren, S. E., de Roder, F. & Wigbels, V., 1999, Wageningen: IBN-DLO. 132 p. (IBN-rapport; no. 436)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
1998

Draagkracht van de Oostvaardersplassen voor grote herbivoren; deel 1: Concept en beschrijving van het model

Groot Bruinderink, G. W. T. A., Baveco, J. M., Kramer, K., Lammertsma, D. R., Kuiters, A. T., Prins, H. H. T., van Wieren, S. E., Cornelissen, P., Vulink, J. T., de Roder, F. & Wigbels, V., 1998, Wageningen: DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. 30 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1997

Gedrag van zware metalen en nutriënten bij natuurontwikkeling in het Beerze-Reusel stroomgebied: een probleemverkenning

ter Meulen-Smidt, G. R. B., Traas, T. P., Kros, J., Bril, J., Baveco, H., Siepel, H. & Faber, J. H., 1997, Bilthoven: RIVM. 101 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access