Gert-Jan Noij

ir.

  1988 …2019
  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output 1988 2018

  Filter
  Report
  2018

  Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets

  Verloop, K., van Agtmaal, M., Busink, W., van Eekeren, N., Groenendijk, P., Jansen, S., Noij, G-J. & Zanen, M., Oct 2018, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosysteemkunde. 133 p. (Rapport WPR; no. 842)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  BedrijfsWaterWijzer: versie 2018.01

  Verloop, K., Noij, G-J., Hoving, I. & de Haan, M., Mar 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 81 p. (Rapport / Koeien en kansen; no. nr. 80)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2017

  Chemical phosphorus recovery from animal manure and digestate: Laboratory and pilot experiments

  Schoumans, O. F., Ehlert, P. A. I., Regelink, I. C., Nelemans, J. A., Noij, I. G. A. M., van Tintelen, W. & Rulkens, W. H., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 113 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2849)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Noodzaak en lokalisering van bufferstroken rond Natura 2000-gebieden in het Heuvelland

  de Waal, R. W., Bijlsma, R. J., Hessel, R., Hommel, P. W. F. M., Kros, J., Massop, H. T. L. & Noij, G. J., 2017, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 127 p. (OBN rapport; no. 217-HE)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2016

  Succes- en faalfactoren Agrarisch Waterbeheer

  Breman, B. C., Linderhof, V. G. M., Noij, I. G. A. M., Vleemingh, M. P. I. & Ellen, G. J., Mar 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 37 p. (Alterra-rapport; no. 2718)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2014

  Aspects of data on diverse relationships between agriculture and the environment

  Elbersen, B. S., Beaufoy, G., Jones, G., Noij, I. G. A. M., van Doorn, A. M., Breman, B. C. & Hazeu, G. W., 2014, Wageningen: Alterra. 225 p. (EU rapport; no. 07-0307/2012/633993/ETU/B1)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access
  agriculture
  environmental policy
  buffer zone
  afforestation
  environmental impact

  More food from fertile grounds : integrating approaches to improve soil fertility

  van Beek, C. L., Noij, I. G. A. M., van Duivenbooden, N., Heesmans, H. I. M., Bos, A. & van Til, R., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 51 p. (Alterra-rapport; no. 2568)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2013

  Nationale invulling vergroening GLB vanuit het perspectief van biodiversiteit

  van Doorn, A. M., Vullings, L. A. E., Breman, B. C., Elbersen, B. S., Korevaar, H., Meijer, M., Naeff, H. S. D., Noij, I. G. A. M., Kuhlman, J. W. & Polman, N. B. P., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 71 p. (Alterra-rapport; no. 2478)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2012
  Open Access
  buffer zone
  cost
  peat soil
  nutrient
  grass

  Oppervlakkige afspoeling op landbouwgronden : maatregelen op bedrijfsniveau

  Massop, H. T. L. & Noij, I. G. A. M., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 112 p. (Alterra-rapport; no. 2272)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Oppervlakkige afspoeling op landbouwgronden : metingen op zandgrond in Limburg

  Massop, H. T. L., Noij, I. G. A. M., Appels, W. M. & van den Toorn, A., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 104 p. (Alterra-rapport; no. 2270)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Sustainable agricultural intensification in Sub-Saharan Africa : design of an assessment tool

  Verzandvoort, S. J. E., Beek, C. L., Conijn, J. G., Froebrich, J., Jansen, H. C., Noij, I. G. A. M., Roest, C. W. J., Vreke, J. & van Mansfeld, M. J. M., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 62 p. (Alterra-report; no. 2352)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  agricultural intensification
  nutrient use
  water use
  evapotranspiration
  crop
  2011

  De (her)inrichting van erf, perceel en sloot als 'tweede stut' onder een schone landbouw

  Aarts, F., Verhoeven, J. T. W., Massop, H. T. L., Noij, G. J. & de Buck, A. J., 2011, PPO AGV.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2010

  Speerpunt 6, Kennis voor duurzame gebiedsontwikkeling, meerjarenprogramma 2010-2013

  Stuiver, M., Noij, G. J., van der Heide, M. & Korevaar, H., 2010, Wageningen: Wageningen UR. 21 p. (Speerpunten KennisBasis1 Duurzame ontwikkeling groene en blauwe ruimte; no. 6)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  2009

  Beleidskader fosfaat voor Noord- en Midden-Limburg : wetenschappelijke onderbouwing

  Noij, I. G. A. M., van der Salm, C., Massop, H. T. L., Boekel, E. M. P. M., Schuiling, C., Pleijter, M., Clevering, O. A., van Bakel, P. J. T., Chardon, W. J. & Walvoort, D. J. J., 2009, Wageningen: Alterra. 144 p. (Alterra-rapport; no. 1894)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : achtergrondstudie: effecten van aanvullende maatregelen

  Boekel, E. M. P. M., van Bakel, P. J. T., van der Bolt, F. J. E., Chardon, W. C., Clevering, O. A., van Dijk, W., Hoving, I. E., Noij, I. G. A. M. & van Os, E. A., 2009, Wageningen: Alterra. 106 p. (Alterra-rapport; no. 1987)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Samengestelde, peilgestuurde drainage in Nederland : voortgangsrapport 1

  Stuyt, L. C. P. M., van Bakel, P. J. T., van Dijk, W., de Groot, W. J. M., van Kleef, J., Noij, I. G. A. M., van der Schoot, J. R., van den Toorn, A. & Visschers, R., 2009, Wageningen: Alterra. 151 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Kosteneffectiviteit van alternatieve maatregelen voor bufferstroken in Nederland

  Noij, G. J., Corre, W., Boekel, E. M. P. M., Oosterom, H. P., van Middelkoop, J. C., van Dijk, W., Clevering, O., Renaud, L. V. & van Bakel, P. J. T., 2008, Wageningen: Alterra. 227 p. (Effectiveness of buffer strips publication series; no. 6)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Modelonderzoek naar effecten van conventionele en samengestelde, peilgestuurde drainage op de hydrologie en nutriëntenbelasting

  van Bakel, P. J. T., Boekel, E. M. P. M. & Noij, I. G. A. M., 2008, Wageningen: Alterra. 258 p. (Alterra-rapport; no. 1647)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2007

  Effectiveness of buffer strips in the Netherlands : International review report of the research project

  Noij, G. J., 2007, Wageningen: Alterra. 69 p. (Effectiveness of buffer strips publication series; no. 2)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  conservation buffers
  research projects
  Netherlands
  waterways
  water quality
  2006

  Effectiveness of buffer strips in the Netherlands : research plan

  Noij, G. J., 2006, Wageningen: Alterra. 14 p. (Effectiveness of buffer strips in the Netherlands; no. 1)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  buffer zone
  fertilizer
  European Commission
  herbicide
  nitrate

  Fosfaatpilot Noord- en Midden-Limburg; plan van aanpak en monitoring

  Noij, I. G. A. M., van Bakel, P. J. T., Smidt, R. A., Massop, H. T. L. & Chardon, W. J., 2006, Wageningen: Alterra. 127 p. (Alterra-rapport; no. 1255)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2005

  Uit de mest- en mineralenprogramma's : Onderzoek naar effectiviteit van bufferstroken

  Noij, I. G. A. M., 2005, Wageningen: Alterra. 2 p. (Informatieblad / Alterra; no. 398.88)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2004

  Duurzame landbouw in een schakelkast

  Smit, A., van der Kolk, J. W. H., Noij, G. J. & Meeusen-van Onna, M. J. G., 2004, Wageningen: Alterra. 37 p. (Alterra-rapport; no. 1081)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Toepassing integrale milieubenadering : casestudie Veldbeek

  van den Bosch, G. F., Cino, B. J., Noij, I. G. A. M., Massop, H. T. L., Jansen, P. C., Kros, J. & Brouwer, F., 2004, Wageningen: Alterra. 84 p. (Alterra-rapport; no. 1082)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2003

  Gebiedsgerichte milieumaatregelen voor waterkwaliteit en natuur in reconstructiegebieden van Noord-Brabant

  Klok, C., Römkens, P. F. A. M., Naeff, H. S. D., Arts, G. H. P., Runhaar, J., van Diepen, C. A. & Noij, I. G. A. M., 2003, Wageningen: Alterra. 118 p. (Alterra-rapport; no. 635)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access
  2001

  Integraal toetsingskader milieu Winterswijk : een analyse van Winterswijk en omliggende gemeenten voor stank, ammoniak, nutriënten en watersystemen

  van Os, J., Coenen, P., Gies, T. J. A., Massop, H. T. L., Schoumans, O. F. & Noij, I. G. A. M., 2001, Wageningen: Alterra. 94 p. (Alterra-rapport; no. 280)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2000

  Toetsingskader reconstructie; criteria voor de beoordeling van de effecten van de reconstructie van de varkenshouderij op ruimtelijke kwaliteit

  Hoogeveen, Y. R., van Os, J., Bethe, F. H., Farjon, J. M. J., Hermans, C. M. L., Leopold, R., Langers, F. & Noij, I. G. A. M., 2000, Wageningen: Alterra. 74 p. (Alterra-rapport; no. 49)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  1999

  Een doorkijk van het Nationaal Milieubeleidsplan 3 op het LNV-werkterrein; realisatie van beleidsdoelstellingen, knelpunten en toekomstperspectief

  Steenvoorden, J. H. A. M., Neeteson, J. J., Noij, I. G. A. M., van Bruchem, C. & Monteny, G. J., 1999, Wageningen: SC-DLO. 65 p. (Reeks milieuplanbureau; no. 1)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Een doorkijk van NMP3 naar NMP4 op het LNV-werkterrein: Realisatie van beleidsdoeistellingen, knelpunten en toekomstperspectief

  Steenvoorden, J. H. A. M., Neeteson, J. J., Noij, L. G. A. M., van Brughem, C. & Monteny, G. J., 1999, Unknown Publisher. 65 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Methodiekontwikkeling voor integrale gebiedsgerichte milieustudies; vraaganalyse

  Noij, G. J., van Staalduinen, L. C., de Ruijter, F. J. & Langeveld, H., 1999, Wageningen: SC-DLO. 43 p. (Rapport; no. 696)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  1998

  'Bedrijfsniveau-informatie' ten behoeve van STONE: een verkenning van wenselijkheid en mogelijkheden

  ten Berge, H. F. M., de Ruijter, F., Noij, G. J., Leneman, H., Dijk, J. & Hoogervorst, N., 1998, Wageningen: AB-DLO. 12 p. (Nota; no. 111)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  1997

  Huidige en toekomstige belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfaat vanuit de landbouw; watersysteemverkenningen 1996

  Boers, P. C. M., Boogaard, H. L., Hoogeveen, J., Kroes, J. G., Noij, I. G. A. M., Roest, C. W. J., Ruijgh, E. F. W. & Vermulst, J. A. P. H., 1997, RIZA [etc.]. 217 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Naar een geïntegreerde berekening van nutriëntenstromen op landbouwbedrijven en uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater; integratie van STONE met het Stofstromenmodel

  Noij, I. G. A. M., van der Putten, A. H. J., Roelsma, J., Dijk, J., Leneman, H. & Roest, C. W. J., 1997, Wageningen: SC-DLO. 87 p. (Rapport; no. 538)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  1993

  Verfijning stikstofbemestingsadvies voor grasland = Improvement of nitrogen fertilizer recommendations for grassland

  Vellinga, T. V., Noij, I. G. A. M., Teenstra, E. D. & Beijer, L., 1993, Lelystad: Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij. 89 p. (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R.; no. 148)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  1988

  Een eenvoudig simulatiemodel voor nutrientenbeperkte fytomassa-produktie in tropische bosgebieden.

  Noij, I. G. A. M., 1988, Wageningen: Vakgroep Bodemkunde en plantevoeding, LU. 69 p. (Verslagen en Mededelingen; no. 1988-1)

  Research output: Book/ReportReportProfessional