Gerhard Müskens

  19992019
  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output 1999 2019

  Filter
  Report
  2019

  Ontwikkeling van de hamsterpopulatie in Limburg. Deze rapportage bevat de aanvullende gegevens uit 2019 op de uitgebreide rapportage van 2018

  Muskens, G. J. D. M., la Haye, M. J. J., van Kats, R. J. M. & van Beest, E. J., 2019, WOT Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie ; no. 294)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  2018

  Ontwikkeling van de hamsterpopulatie in Limburg: stand van zaken voorjaar 2018

  Müskens, G. J. D. M., La Haye, M. J. J., van Kats, R. J. M. & Kuiters, A. T., 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 28 p. (WOt-technical report; no. 141)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2015

  Op weg naar een natuurinclusieve duurzame landbouw

  Sanders, M. E., Westerink, J., Migchels, G., Korevaar, H., Geerts, R. H. E. M., Bloem, J., van Alebeek, F. A. N., Schotman, A. G. M., Melman, T. C. P., Plomp, M., Muskens, G. J. D. M. & van Och, R. A. F., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 63 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2014

  Wintervoedselgewassen als sleutel tot het herstel van akkervogelpopulaties?

  Kleijn, D., Teunissen, W., Müskens, G. J. D. M., van Kats, R. J. M., Majoor, F. A. & Hammers, M., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 73 p. (Alterra-rapport; no. 2551)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2011

  Ecological Dutch-Russian expedition to the Pyasina delta (Great Arctic : report of the expedition in 2007

  Demongin, L., Kokorev, Y., Muskens, G. J. D. M., Popov, I., Prokudin, A. & Thissen, J., 2011, Wageningen: Alterra. 60 p. (Alterra-report; no. 2189)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Hebben grauwe ganzen een negatief effect op weidevogels?

  Kleijn, D., van der Hout, J. J., Jansman, H. A. H., van Kats, R. J. M., Knecht, E., Lammertsma, D. R., Muskens, G. J. D. M. & Melman, T. C. P., 2011, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 50 p. (Alterra-rapport; no. 2233)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2010

  Onderzoek naar ganzentrek en het voorkomen van vogelgriep

  Ebbinge, B. S., Kleijn, D., Muskens, G. J. D. M. & Polderdijk, C. A., 2010, Wageningen: Alterra. 112 p. (Alterra-rapport; no. 2055)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Perspectieven voor een duurzame bescherming van de hamster in Nederland

  Kuiters, A. T., la Haye, M. J. J., Muskens, G. J. D. M. & van Kats, R. J. M., 2010, Wageningen: Alterra. 80 p. (Alterra-rapport; no. 2022)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2009

  Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 voor overwinterende ganzen en smienten. Deelrapport 2. Verspreidingspatronen van foeragerende smienten

  Boudewijn, T. J., Müskens, G. J. D. M., Beuker, D., van Kats, R. J. M., Poot, M. J. M. & Ebbinge, B. S., 2009, Wageningen, Culemborg: Alterra, Bureau Waardenburg. 95 p. (Alterra-rapport; no. 1841)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2005

  De steenmarter (Martes foina) in Borgharen: aantal, overlast en schade

  Müskens, G. J. D. M. & Broekhuizen, S., 2005, Wageningen: Alterra. 74 p. (Alterra-rapport; no. 1259)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2003

  Boommarters en wegen; een eerste analyse van de relatie 'wegbermen - verkeersslachtoffers'

  Müskens, G. J. D. M., Wegman, R. M. A. & ter Braak, C. J. F., 2003, Wageningen: Alterra. 39 p. (Alterra-rapport; no. 849)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access

  Ganzenopvangbeleid; internationale natuurbescherming in de landbouwpraktijk

  Ebbinge, B. S., Lok, M., Schrijver, R. A. M., Kwak, R. G. M., Schuurman, B. & Müskens, G. J. D. M., 2003, Wageningen: Alterra. 24 p. (Alterra-rapport; no. 792)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  1999

  De betekenis van de vos in Noord-Brabant; beheer noodzakelijk?

  Niewold, F. J. J. & Muskens, G. J. D. M., 1999, Wageningen: IBN-DLO. 62 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional