19972019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1997 2019

Filter
Report
2019

Op naar precisielandbouw 2.0: eindrapport PPS PL2.0 2015-2019 topsectorproject AF-14275

Kempenaar, C., van Dijk, C., Hermans, G., Steele-Dun, S., van de Sande, C., Verschoore, J., van der Wal, T., Roerink, G., Visser, J., Kamp, J., Blok, P., Polder, G., van de Wolf, J., Jalink, H., Bulle, A., Meurs, B., Michielsen, J-M., van de Zande, J., Hoving, I., van Riel, J. & 12 others, Holshof, G., van Boheemen, K., van Evert, F., Riemens, M., Keizer, P., Schnabel, S., van Egmond, F., Walvoort, D., Janssen, H., La Riviėre, I., Kocks, C. & Pot, A., Sep 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research, Wageningen University & Research. 138 p. (Rapport WPR; no. 921)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Schatten van grasopbrengst op basis van spectrale reflectie, grashoogte en modellering: Onderzoeksresultaten van een maaiproef op zand- klei en veengrond 2016-2017

Hoving, I. E., van Riel, J., Holshof, G., Plomp, M., Agricola, S., van Boheemen, K. & Roerink, G., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 88 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1200)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

Verdrogingsinformatie voor de Nederlandse natuur : een vergelijking tussen de actuele en gewenste grondwatersituatie

van Delft, S. P. J., Hoogland, T., Meijninger, W. M. L. & Roerink, G. J., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 85 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2792)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Terugkerende muizenplagen in Nederland: inventarisatie, sturende factoren en beheersing

Wymenga, E., Latour, J., Beemster, N., Bos, D., Bosma, N., Haverkamp, J., Hendriks, R. F. A., Roerink, G. J., Kasper, G. J., Roelsma, J., Scholten, S., Wiersma, P. & van der Zee, E., Jan 2016, Altenburg & Wymenga. 137 p. (A&W-rapport ; no. 2123)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

GrasMaïs-Signaal; adviessysteem precisielandbouw melkveehouderij : haalbaarheidsstudie naar het genereren van opbrengst- en voederwaardekengetallen met sensoren en modellen voor gras en snijmaïs

Hoving, I. E., Kempenaar, C., Heijting, S., Been, T. H., Philipsen, A. P., Vlemminx, H. C. A., Roerink, G. J. & Hermans, G. J. F. M., 2015, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 100 p. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 842)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 7 (LGN7) : vervaardiging, nauwkeurigheid en gebruik

Hazeu, G. W., Schuiling, C., van Dorland, G. J., Roerink, G. J., Naeff, H. S. D. & Smidt, R. A., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 85 p. (Alterra-rapport; no. 2548)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Uitwerking kerngebieden weidevogels : peiling draagvlak bij provincies, verbreding kenissysteem BoM

Melman, T. C. P., Sierdsema, H., Buij, R., Roerink, G. J., Martens, S., Meeuwsen, H. A. M. & Schotman, A. G. M., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 81 p. (Alterra-rapport; no. 2564)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

Developing Conceptual Framework for Ecosystem Mapping

Banko, G., Weiss, M., Moser, D., Ubach, R., Abdul Malak, D., Halada, L., Roerink, G. J., Hazeu, G. W., Mucher, C. A., Hennekens, S. M., Schaminee, J. H. J. & Brodsky, L., 2013, Kopenhagen: EEA - European Environment Agency.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Methodology proposal for estimation of carbon storage in urban green areas

Schröder, C., Mancosu, E. & Roerink, G. J., 2013, Malaga: European Environment Agency. 40 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
carbon sequestration
methodology
infrastructure
urban green
project

Towards a Pan-European Ecosystem Assessment Methodology

Abdul Malak, D., Sanchez Espinosa, A., Schröder, C., Kleeschulte, S., Hazeu, G. W., Roerink, G. J., Ubach, R., Liquete, C. & Bastrup-Birk, A., 2013, Kopenhagen: European Environment Agency.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2012

Available data for assessing ecosystems in Europe (task 5.2.5_3_ Ecosystem assessment: Identification of thematic datasets)

Abdul Malak, D., Roerink, G. J., Verweij, P. J. F. M., Winograd, M., Hazeu, G. W., Braat, L. C., Perez-Soba, M., Schroder, C. & Soukup, T., 2012, Malaga: ETC-SIA. (European Environment Agency technical report)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Phenology related measures and indicators at varying spatial scales : investigation of phenology information for forest classification using SPOT VGT and MODIS NDVI data

Clerici, N., Weissteiner, C. J., Halabuk, A., Hazeu, G. W., Roerink, G. J. & Mücher, S., 2012, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 2259)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

General surveillance of genetically modified crops : possibilities of GIS and remote sensing

Roerink, G. J. & Danes, M. H. G. I., 2010, Wageningen: Alterra. 56 p. (Alterra-report; no. 2023)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
GIS
genetically modified organism
remote sensing
crop
human behavior
2007

Irrigation performance assessment tool (IPAT)

Roerink, G. J. & Noordman, E. J. M., 2007, Wageningen: Alterra. 79 p. (Alterra-rapport; no. 1467)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
performance assessment
irrigation
remote sensing
economic analysis
water management
2004

Drought risk reduction

Su, Z. & Roerink, G. J., 2004, Wageningen: Alterra. 87 p. (Alterra-rapport; no. 1135)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
drought
Kalman filter
food security
data assimilation
economic development
2003

A technique for large scale drought monitoring (China National 94.8 Technique Import Project)

Su, Z., Yang, Y., Zhang, J., Lu, G., Zhou, G., Roerink, G. J., Qi, J., Liu, J., Wang, L., Wen, J., Jia, L., Zheng, W., Yue, Z. & Chen, X., 2003, Wageningen: Alterra. 85 p. (Alterra-rapport; no. 683)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
import
drought
monitoring
water resource
transplantation
2002

Estimation of evaporative fractions by the use of vegetation and soil component temperature determined by means of dual-looking remote sensing

Rauwerda, J., Roerink, G. J. & Su, Z., 2002, Wageningen: Alterra. 147 p. (Alterra-rapport; no. 580)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
surface energy
energy balance
remote sensing
vegetation
soil

Onderzoek naar kwaliteitsvebetering van Natuurplanbureaumodellen met behulp van remote sensing : begroeiingstypen, biomassa en verdamping als case studies

Hazeu, G. W., Sanders, M. E., Nieuwenhuis, G. J. A., Roerink, G. J., Su, Z., Clement, J. & Schmidt, A. M., 2002, Wageningen: Alterra. 103 p. (CGI-report 9 / Alterra-rapport; no. 511)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Remote sensing mapping of carbon and energy fluxes over forests

Roerink, G. J., de Wit, A. J. W., Pelgrum, H. & Mücher, C. A., 2001, Wageningen: Alterra. 78 p. (CGI-report 7 / Alterra-rapport; no. 179)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
carbon flux
surface energy
energy flux
energy balance
remote sensing

Urban agriculture in Ouagadougou and Bamako: estimating its spatial distribution with the help of IKONOS high resolution satellite imagery

van den Berg, L. M., Kemeling, I. & Roerink, G. J., 2001, Delft: BCRS. 29 p. (NRSP-2 Rep.; no. 01-41)

Research output: Book/ReportReportProfessional