If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1999 2019

Filter
Report
2018

Ontwikkeling van de hamsterpopulatie in Limburg: stand van zaken voorjaar 2018

Müskens, G. J. D. M., La Haye, M. J. J., van Kats, R. J. M. & Kuiters, A. T., 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 28 p. (WOt-technical report; no. 141)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

Op weg naar een natuurinclusieve duurzame landbouw

Sanders, M. E., Westerink, J., Migchels, G., Korevaar, H., Geerts, R. H. E. M., Bloem, J., van Alebeek, F. A. N., Schotman, A. G. M., Melman, T. C. P., Plomp, M., Muskens, G. J. D. M. & van Och, R. A. F., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 63 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Wintervoedselgewassen als sleutel tot het herstel van akkervogelpopulaties?

Kleijn, D., Teunissen, W., Müskens, G. J. D. M., van Kats, R. J. M., Majoor, F. A. & Hammers, M., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 73 p. (Alterra-rapport; no. 2551)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

Ecological Dutch-Russian expedition to the Pyasina delta (Great Arctic : report of the expedition in 2007

Demongin, L., Kokorev, Y., Muskens, G. J. D. M., Popov, I., Prokudin, A. & Thissen, J., 2011, Wageningen: Alterra. 60 p. (Alterra-report; no. 2189)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Hebben grauwe ganzen een negatief effect op weidevogels?

Kleijn, D., van der Hout, J. J., Jansman, H. A. H., van Kats, R. J. M., Knecht, E., Lammertsma, D. R., Muskens, G. J. D. M. & Melman, T. C. P., 2011, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 50 p. (Alterra-rapport; no. 2233)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Onderzoek naar ganzentrek en het voorkomen van vogelgriep

Ebbinge, B. S., Kleijn, D., Muskens, G. J. D. M. & Polderdijk, C. A., 2010, Wageningen: Alterra. 112 p. (Alterra-rapport; no. 2055)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Perspectieven voor een duurzame bescherming van de hamster in Nederland

Kuiters, A. T., la Haye, M. J. J., Muskens, G. J. D. M. & van Kats, R. J. M., 2010, Wageningen: Alterra. 80 p. (Alterra-rapport; no. 2022)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 voor overwinterende ganzen en smienten. Deelrapport 2. Verspreidingspatronen van foeragerende smienten

Boudewijn, T. J., Müskens, G. J. D. M., Beuker, D., van Kats, R. J. M., Poot, M. J. M. & Ebbinge, B. S., 2009, Wageningen, Culemborg: Alterra, Bureau Waardenburg. 95 p. (Alterra-rapport; no. 1841)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2005

De steenmarter (Martes foina) in Borgharen: aantal, overlast en schade

Müskens, G. J. D. M. & Broekhuizen, S., 2005, Wageningen: Alterra. 74 p. (Alterra-rapport; no. 1259)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2003

Boommarters en wegen; een eerste analyse van de relatie 'wegbermen - verkeersslachtoffers'

Müskens, G. J. D. M., Wegman, R. M. A. & ter Braak, C. J. F., 2003, Wageningen: Alterra. 39 p. (Alterra-rapport; no. 849)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Ganzenopvangbeleid; internationale natuurbescherming in de landbouwpraktijk

Ebbinge, B. S., Lok, M., Schrijver, R. A. M., Kwak, R. G. M., Schuurman, B. & Müskens, G. J. D. M., 2003, Wageningen: Alterra. 24 p. (Alterra-rapport; no. 792)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
1999

De betekenis van de vos in Noord-Brabant; beheer noodzakelijk?

Niewold, F. J. J. & Muskens, G. J. D. M., 1999, Wageningen: IBN-DLO. 62 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional