If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1995 2019

Filter
Report
2019

Actualisatie leegstand agrarisch vastgoed Noord-Brabant: Ontwikkeling aard en omvang agrarisch vastgoed tussen 2012 en 2017 in proviencie Noord-Brabant

Gies, T. J. A. & Naeff, H. S. D., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 27 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2930)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
2018
Open Access

Verduurzaming landelijk gebied Overijssel: Analyse van doelbereik en samenhangende opgaven richting 2050

Nieuwenhuizen, W., Gies, E. & van der Heide, M., Nov 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 67 p. (Rapport / Wageningen Environmental Research; no. 2914)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De opgave van Vrijkomende Agrarische Bebouwing in de provincie Zuid-Holland : aard en omvang nader in beeld gebracht

Both, M., Gies, E., Kuiper, P. P., Vogelzang, T., Rijk, P., Jager, J., Naeff, H. & Prins, L., 2017, Wageningen: Wageningen University & Research. 82 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De VAB-opgave in de provincie Noord-Holland: Aard en omvang nader in beeld gebracht

Both, M., Gies, E., Kuiper, P. P., Vogelzang, T., Rijk, P., Jager, J., Naeff, H. & Prins, L., 27 Jun 2017, Wageningen: Wageningen University & Research. 89 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inventarisatie mestverwerkingsopgave in gemeente Ede en omstreken

Gies, T. J. A., Kros, J. & Voogd, J. C., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 39 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2801)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rivierenland leeft! Verbinden door samenwerking: Quickscan naar trends, kansen en opgaven met betrekking tot de leefbaarheid in Regio Rivierenland

Gies, T. J. A. & Nieuwenhuizen, W., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2777)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vormgeven aan Sturen met Water : bodemdaling vertragen in het veenweidegebied met boeren en natuur

Bos, A. P., Gies, T. J. A. & van Male, B. (ed.), 2017, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 49 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1040)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Landelijk gebied en Leegstand : aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidige en toekomstige leegstand agrarischvastgoed in Nederland

Gies, T. J. A., Nieuwenhuizen, W., Naeff, H. S. D., Vleemingh, I., Paulissen, M., Ros, P., Heijmerink, J., Ronden, M. & Dijkstra, K., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 63 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2755)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Leegstand agrarisch vastgoed Noord-Brabant: aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidige en toekomstige leegstand agrarisch vastgoed in provincie Noord-Brabant

Gies, T. J. A., Nieuwenhuizen, W., Naeff, H. S. D. & van Och, R. A. F., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 56 p. (Alterra-rapport; no. 2713)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2015

Beweidbare oppervlakte en weidegang op melkveebedrijven in Nederland

van den Pol, A., Blokland, P. W., Gies, T. J. A., de Haan, M. H. A., Holshof, G., Naeff, H. S. D. & Philipsen, A. P., 2015, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 57 p. (Livestock Research rapport; no. 917)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effecten van landschapselementen op de ammoniakdepositie in Natura 2000- gebieden

Kros, J., Gies, T. J. A., Voogd, J. C. H., de Vries, W., Aben, J. & Pul, A., Dec 2015, Alterra, Wageningen-UR. 37 p. ( Alterra-rapport; no. 2689)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven (GIAB) : gebruikershandleiding 2010

Gies, T. J. A., van Os, J., Smidt, R. A., Naeff, H. S. D. & Vos, E. C., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-technical report; no. 40)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Inventarisatie potentiële locaties Tijdelijke Natuur in Nederland

Gies, T. J. A., Agricola, H. J. & Beun, N. J., 2015, Utrecht: InnovatieNetwerk. (Rapport / InnovatieNetwerk; no. nr. 15.2.335)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland

Gies, T. J. A., Smidt, R. A., van Och, R. A. F. & Vleemingh, M. P. I., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 21 p. (Alterra-rapport; no. 2632)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied : trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied /

Nieuwenhuizen, W., Gies, T. J. A., van Och, R. A. F. & de Rooij, L. L., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 81 p. (Alterra-rapport; no. 2628)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Toepasbaarheid en effecten van bemesting met digestaat: sluiten van mineralenkringloop in Groene Cirkel

Rietra, R. P. J. J., Gies, T. J. A., Velthof, G. L. & Zwart, K. B., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 33 p. (Alterra-rapport; no. 2664)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2014

Impact groei melkveehouderij op weidegang en landschap

Gies, E., Agricola, H. J. & de Rooij, L. L., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 28 p. (Alterra-rapport; no. 2602)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied

Gies, T. J. A., Nieuwenhuizen, W. & Smidt, R. A., 2014, Utrecht: InnovatieNetwerk. 57 p. (Rapport / InnovatieNetwerk; no. nr. 14.2.325)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2013

Leren van het energieke platteland : lokale en regionale coalities voor duurzame plattelandsontwikkeling

Farjon, J. M. J., Arnouts, R., van den Born, G. J., Daalhuizen, F., Pols, L., Tekelenburg, T., Tisma, S., van Veen, M., Verkade, N., van den Brink, T., Gerritsen, A. L., Verburg, R. W., Vader, J., Groot, A. M. E., Agricola, H. J., Nieuwenhuizen, W., Gies, E., Wiering, M., Elsinga, P. & Roovers, G., 2013, Den Haag: PBL. 86 p. (Rapport / PBL; no. 769)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ontwikkeling grondgebruik- en bezit herijkte EHS. Tussenrapportage WOT-04-011-036.24

van Os, J., Broekmeyer, M. E. A., Gies, T. J. A., Nieuwenhuizen, W., Schrijver, R. A. M. & Naeff, H. S. D., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 68)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2012

Effect maatregelen reconstructie zandgebieden : pilotgemeente Gemert-Bakel

Meulenkamp, W. J. H. & Gies, T. J. A., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 34 p. (WOt-werkdocument; no. 299)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Grootschalige veehouderij in Nederland : aantal bedrijven, locaties en milieuvergunningen

van Os, J. & Gies, T. J. A., 2011, Wageningen: Alterra. 30 p. (Alterra-rapport; no. 2243)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2010

Berekeningen stikstofdepositie voor Plan MER gemeente Midden-Drenthe

Hoefs, R. M. A., van Os, J., Voogd, J. C. H., Vos, E. C. & Gies, T. J. A., 2010, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 68 p. (Alterra-rapport; no. 2119)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een nieuwe landschapsdienst: landschapselementen voor een goede luchtkwaliteit

Oosterbaan, A., van den Berg, C. A., Gies, T. J. A. & Griffioen, A. J., 2010, Wageningen: Alterra. 29 p. (Alterra-rapport; no. 1949)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Stikstofdepositie in de provincie Utrecht : onderzoek in de Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten

Kros, J., van Dobben, H. F., Klimkowska, A., Gies, T. J. A. & Voogd, J. C. H., 2010, Wageningen: Alterra. 62 p. (Alterra-rapport; no. 2003)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2009

Ammoniakemissie en -depositie in en rondom Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten in de provincie Gelderland

Gies, T. J. A., Kros, J., Smidt, R. A. & Voogd, J. C. H., 2009, Wageningen: Alterra. 49 p. (Alterra-rapport; no. 1850)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effectiviteit ammoniakmaatregelen in en rondom de Natura2000-gebieden in de provincie Drenthe

Gies, T. J. A., Kros, J., van Dobben, H. F., Voogd, J. C. H., van Rooij, B. J. R. & Smidt, R. A., 2009, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 1888)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effectiviteit ammoniakmaatregelen in en rondom de Natura2000-gebieden in de provincie Overijssel

Gies, T. J. A., Kros, J., Voogd, J. C. H., Smidt, R. A. & van Rooij, B. J. R., 2009, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 1893)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kavelruil en landschap : een korte verkenning naar ruimtelijke effecten van kavelruil

Hoefs, R. M. A., van Os, J. & Gies, T. J. A., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 41 p. (WOt-werkdocument; no. 147)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kijk op multifunctionele landbouw, omzet en impact : achtergronddocument

Roest, A. E., Oltmer, K., Venema, G. S., Jager, J. H., Schoorlemmer, H. B., Hendriks-Goossens, V. J. C., Dekking, A. J. G., Kamstra, J. H., Visser, A. J., Jeurissen, L. J. J. & Gies, T. J. A., 2009, Den Haag: LEI Wageningen UR. 141 p. (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kijk op multifunctionele landbouw : omzet en impact

Schoorlemmer, H. B., Hendriks-Goossens, V. J. C., Dekking, A. J. G., Kamstra, J. H., Visser, A. J., Roest, A. E., Oltmer, K., Venema, G. S., Jager, J. H., Jeurissen, L. J. J. & Gies, T. J. A., 2009, Lelystad: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 19 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Puzzelen met de ruimte in Limburg; Ruimteclaims in het Limburgs landelijkgebied

Vogelzang, T. A., Gies, T. J. A., Michels, R., Wisman, J. H., Hoefs, R. & Smidt, R. A., 2009, Den Haag/Wageningen: LEI Wageningen UR / Alterra. 134 p. (Rapport / LEI; no. 2009-090)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effectiviteit ammoniakmaatregelen in en rondom de Natura2000-gebieden in de provincie Overijssel

Gies, T. J. A., Kros, J., Voogd, J. C. H. & Smidt, R. A., 2008, Wageningen: Alterra. 96 p. (Alterra-rapport; no. 1682)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2007

Effectiviteit integraal stikstofbeleid in de provincie Drenthe

Kros, J., Gies, T. J. A., de Vries, W. & Voogd, J. C. H., 2007, Wageningen: Alterra. 63 p. (Alterra-rapport; no. 1570)

Research output: Book/ReportReportProfessional