19952019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1995 2019

2019

Actualisatie leegstand agrarisch vastgoed Noord-Brabant: Ontwikkeling aard en omvang agrarisch vastgoed tussen 2012 en 2017 in proviencie Noord-Brabant

Gies, T. J. A. & Naeff, H. S. D., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 27 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2930)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bedreigingen en kansen van vrijkomende agrarische bebouwing

Kuiper, P. P., Both, M. & Gies, T. J. A., Jun 2019, In : De Landeigenaar. 65, 2, p. 10-11

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Inzichten stikstofdepositie op natuur: Memo

Gies, E., Kros, H. & Voogd, J. C., 9 Oct 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 38 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Natuurinclusieve landbouw

Gies, T. J. A., 2019, Wageningen: Wageningen University & Research.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Open Access
Open Access
2018
Open Access

Verduurzaming landelijk gebied Overijssel: Analyse van doelbereik en samenhangende opgaven richting 2050

Nieuwenhuizen, W., Gies, E. & van der Heide, M., Nov 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 67 p. (Rapport / Wageningen Environmental Research; no. 2914)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De opgave van Vrijkomende Agrarische Bebouwing in de provincie Zuid-Holland : aard en omvang nader in beeld gebracht

Both, M., Gies, E., Kuiper, P. P., Vogelzang, T., Rijk, P., Jager, J., Naeff, H. & Prins, L., 2017, Wageningen: Wageningen University & Research. 82 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De VAB-opgave in de provincie Noord-Holland: Aard en omvang nader in beeld gebracht

Both, M., Gies, E., Kuiper, P. P., Vogelzang, T., Rijk, P., Jager, J., Naeff, H. & Prins, L., 27 Jun 2017, Wageningen: Wageningen University & Research. 89 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inventarisatie mestverwerkingsopgave in gemeente Ede en omstreken

Gies, T. J. A., Kros, J. & Voogd, J. C., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 39 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2801)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rivierenland leeft! Verbinden door samenwerking: Quickscan naar trends, kansen en opgaven met betrekking tot de leefbaarheid in Regio Rivierenland

Gies, T. J. A. & Nieuwenhuizen, W., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2777)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vormgeven aan Sturen met Water : bodemdaling vertragen in het veenweidegebied met boeren en natuur

Bos, A. P., Gies, T. J. A. & van Male, B. (ed.), 2017, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 49 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1040)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Agrarisch vastgoed: aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidige en toekomstige leegstand agrarisch vastgoed in Nederland

Gies, T. J. A., Naeff, H. S. D., Nieuwenhuizen, W., Paulissen, M. P. C. P. & Vleemingh, M. P. I., 2016, Wageningen Environmental Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Landelijk gebied en Leegstand: Aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidige en toekomstige leegstand agrarischvastgoed in Nederland

Gies, T. J. A., Nieuwenhuizen, W., Naeff, H. S. D., Vleemingh, I., Paulissen, M., Ros, P., Heijmerink, J., Ronden, M. & Dijkstra, K., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 63 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2755)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Leegstand agrarisch vastgoed Noord-Brabant: aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidige en toekomstige leegstand agrarisch vastgoed in provincie Noord-Brabant

Gies, T. J. A., Nieuwenhuizen, W., Naeff, H. S. D. & van Och, R. A. F., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 56 p. (Alterra-rapport; no. 2713)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

A country full of empty barns

Versluis, K., Brandenhorst, A. & Gies, E., 2015, Environmental Sciences 2014. Jansen, B. & de Ridder, S. (eds.). Wageningen, p. 46-49 90 p. (Yearbook).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013

Gies, T. J. A., Naeff, H. S. D. & van Os, J., 2015, 7 p. Wageningen : Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Beweidbare oppervlakte en weidegang op melkveebedrijven in Nederland

van den Pol, A., Blokland, P. W., Gies, T. J. A., de Haan, M. H. A., Holshof, G., Naeff, H. S. D. & Philipsen, A. P., 2015, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 57 p. (Livestock Research rapport; no. 917)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van landschapselementen op de ammoniakdepositie in Natura 2000- gebieden

Kros, J., Gies, T. J. A., Voogd, J. C. H., de Vries, W., Aben, J. & Pul, A., Dec 2015, Alterra, Wageningen-UR. 37 p. ( Alterra-rapport; no. 2689)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven (GIAB) : gebruikershandleiding 2010

Gies, T. J. A., van Os, J., Smidt, R. A., Naeff, H. S. D. & Vos, E. C., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-technical report; no. 40)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inventarisatie potentiële locaties Tijdelijke Natuur in Nederland

Gies, T. J. A., Agricola, H. J. & Beun, N. J., 2015, Utrecht: InnovatieNetwerk. (Rapport / InnovatieNetwerk; no. nr. 15.2.335)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland

Gies, T. J. A., Smidt, R. A., van Och, R. A. F. & Vleemingh, M. P. I., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 21 p. (Alterra-rapport; no. 2632)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied : trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied /

Nieuwenhuizen, W., Gies, T. J. A., van Och, R. A. F. & de Rooij, L. L., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 81 p. (Alterra-rapport; no. 2628)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Toepasbaarheid en effecten van bemesting met digestaat: sluiten van mineralenkringloop in Groene Cirkel

Rietra, R. P. J. J., Gies, T. J. A., Velthof, G. L. & Zwart, K. B., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 33 p. (Alterra-rapport; no. 2664)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Impact groei melkveehouderij op weidegang en landschap

Gies, E., Agricola, H. J. & de Rooij, L. L., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 28 p. (Alterra-rapport; no. 2602)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied

Gies, T. J. A., Nieuwenhuizen, W. & Smidt, R. A., 2014, Utrecht: InnovatieNetwerk. 57 p. (Rapport / InnovatieNetwerk; no. nr. 14.2.325)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013
8 Citations (Scopus)

Efficiency of agricultural measures to reduce nitrogen deposition in Natura 2000 sites

Kros, J., Gies, T. J. A., Voogd, J. C. H. & de Vries, W., 2013, In : Environmental Science & Policy. 32, p. 68-79

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

efficiency
nitrogen
critical load
farm
agricultural emission

Leren van het energieke platteland : lokale en regionale coalities voor duurzame plattelandsontwikkeling

Farjon, J. M. J., Arnouts, R., van den Born, G. J., Daalhuizen, F., Pols, L., Tekelenburg, T., Tisma, S., van Veen, M., Verkade, N., van den Brink, T., Gerritsen, A. L., Verburg, R. W., Vader, J., Groot, A. M. E., Agricola, H. J., Nieuwenhuizen, W., Gies, E., Wiering, M., Elsinga, P. & Roovers, G., 2013, Den Haag: PBL. 86 p. (Rapport / PBL; no. 769)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Met ontwikkelingsplanologie naar een duurzame veehouderij

van Os, J., Kuindersma, W., Gies, T. J. A., Bokma-Bakker, M. H. & Selnes, T., 2013, Wageningen : Wageningen UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Ontwikkeling grondgebruik- en bezit herijkte EHS. Tussenrapportage WOT-04-011-036.24

van Os, J., Broekmeyer, M. E. A., Gies, T. J. A., Nieuwenhuizen, W., Schrijver, R. A. M. & Naeff, H. S. D., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 68)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012
Open Access

De veerkracht van agrarische landschappen/The resilience of agrarian landscapes

Sonneveld, M. P. W., Kok, K., Geijzendorffer, I. R. & Gies, T. J. A., 2012, Environmental Sciences 2011; voorbeelden van onderzoek en onderwijs/examples of research and education. Wageningen: Environmental Sciences Group van Wageningen UR, p. 15-19

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Effect maatregelen reconstructie zandgebieden : pilotgemeente Gemert-Bakel

Meulenkamp, W. J. H. & Gies, T. J. A., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 34 p. (WOt-werkdocument; no. 299)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Reactie op stikstof tot nadenken

Kros, J., de Vries, W., Gies, T. J. A. & van Dobben, H. F., 2012, In : Lucht. 8, 1, p. 22-23

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Bestrijdingsmogelijkheden provincies beperkt in Natura 2000-gebieden

Kros, J., van Dobben, H. F., Wamelink, G. W. W., Gies, T. J. A. & de Vries, W., 2011, In : Milieu dossier. 17, 3, p. 32-36

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Boeren in hartje Amsterdam

Gies, T. J. A., 2011, Kennis in kaarten, Atlas van Wagenings onderzoek naar onze groene leefomgeving. Bakker, N., Jansen, B., de Hilster, Y., Tielens, J., Versluis, K. & Woestenburg, M. (eds.). Wageningen: Environmental Sciences Group, Wageningen UR, p. 148-149 192 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Grootschalige veehouderij in Nederland : aantal bedrijven, locaties en milieuvergunningen

van Os, J. & Gies, T. J. A., 2011, Wageningen: Alterra. 30 p. (Alterra-rapport; no. 2243)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Aandacht voor ruimtelijke aspecten is pure noodzaak voor zorgvuldige veehouderij

Gies, T. J. A., Commandeur, M. A. M., Hermans, C. M. L., Geijzendorffer, I. R. & Naeff, H. S. D., 2010, Over zorgvuldige veehouderij. Veel instrumenten, één concert. Eijsackers, H. & Scholten, M. (eds.). Wageningen, p. 186-195 291 p. (Essaybundel 2010).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Berekeningen stikstofdepositie voor Plan MER gemeente Midden-Drenthe

Hoefs, R. M. A., van Os, J., Voogd, J. C. H., Vos, E. C. & Gies, T. J. A., 2010, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 68 p. (Alterra-rapport; no. 2119)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een nieuwe landschapsdienst: landschapselementen voor een goede luchtkwaliteit

Oosterbaan, A., van den Berg, C. A., Gies, T. J. A. & Griffioen, A. J., 2010, Wageningen: Alterra. 29 p. (Alterra-rapport; no. 1949)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access