Dick Melman

dr.

  20042019
  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output 2004 2019

  Filter
  Report

  MNP-(Model for Nature Policy) Agrarisch: Uitwerking voor scenario’s uit de Natuurverkenning 2020

  Visser, T., Meeuwsen, H. A. M. & Melman, T. C. P., Dec 2019, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 64 p. (WOt-technical report; no. 159)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Natuurinclusief voor een goede toekomst: wat valt te leren van Hoeve Stein als voorbeeld van zelfrealisatie van natuur?

  Westerink, J., Melman, D., Schrijver, R., Schotman, A. & Visser, T., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 89 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2948)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Rapportage werkzaamheden kennissysteem Beheer-op-Maat 2018

  Visser, T., Melman, D. & Staritsky, I., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 33 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2927)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  MNP: Toevoeging van agrarische gebied. Tussenrapportage WOT-04-011-036.96

  Melman, T. C. P., Visser, T. & Meeuwsen, H. A. M., 2018, WOT Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 225)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Overzicht onderzoek schadesoorten in Nederland en leidraad beoordeling onderzoek wildschade

  Buij, R., Lammertsma, D. & Melman, D., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 75 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2888)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Rapportage aanvullende werkzaamheden op WOt-technical report 107: “Natuurcombinaties en Europese natuurdoelen”

  Melman, T. C. P., Visser, T. & Meeuwsen, H. A. M., 2018, WOT Natuur & Milieu. 48 p. (WOt-interne notitie; no. 221)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Rapportage werkzaamheden kennissysteem BoM 2017

  Melma, D., Visser, T. & Staritsky, I., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 49 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2865)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2017

  Greppel plas-dras voor weidevogels : betekenis als habitatonderdeel voor weidevogelkuikens

  Visser, T., Melman, D., Buij, R. & Schotman, A., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 67 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2845)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Maatschappelijke kosten en baten van overwinterende ganzen in Noord-Nederland

  Buij, R., Jansman, H., Clement, J., Schrijver, R. A. M. & Melman, T. C. P., Aug 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 90 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2827)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Natuurcombinaties en Europese natuurdoelen : ontwikkeling van een methode om natuurdoelen te realiseren buitenhet Natuurnetwerk Nederland

  Melman, T. C. P., Adrichem, M. A. C., Broekmeyer, M. E. A., Clement, J., Jochem, R., Meeuwsen, H. A. M., Ottburg, F. G. W. A., Schotman, A. G. M. & Visser, T., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 226 p. (WOt-technical report; no. 107)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Notitie beheeradvies Luiten-perceel (Aaltense Goor)

  Bijlsma, R. J., Bouwman, J. H., van Delft, S. P. J., Dijkman, W. & Melman, T. C. P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 17 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Ploeg- en omzetverbod van blijvend grasland in Natura 2000-gebieden : beoordeling ecologische en milieu- effecten van eventuele opheffing in de Wieden Weerribben

  Doorn, A., Broekmeijer, M., Schotman, A., Lesschen, J. P., Geertsema, W., Korevaar, H., Melman, D. & Schuiling, R., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 59 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2832)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Weidevogelscenario’s: Mogelijkheden voor aanpak van verbetering van de weidevogelstand in Nederland

  Melman, D. & Sierdsema, H., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 29 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2769)(Sovon-rapport; no. 2017/22)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2016

  Ecologische gevolgen van het stoppen met zwanendrift

  Schotman, A. G. M. & Melman, T. C. P., Mar 2016, Alterra, Wageningen-UR. 29 p. (Alterra-rapport; no. 2682)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Effectiviteit wildschadepreventie: beoordelingsmethodiek en literatuurreview

  Buij, R., Lammertsma, D. R. & Melman, T. C. P., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 41 p. (Alterra-rapport; no. 2740)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Ex-ante-evaluatie ANLb-2016 voor lerend beheer : een eerste blik op de omvang en ruimtelijke kwaliteit van het beheer in het nieuwe stelsel

  Melman, T. C. P., Schotman, A. G. M., Meeuwsen, H. A. M., Smidt, R. A., Vanmeulebrouk, B. & Sierdsema, H., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 75 p. (Rapport / Wageningen Environmental Research; no. 2752)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Food-for-thought : natuurinclusieve landbouw

  van Doorn, A., Melman, D., Westerink, J., Polman, N., Vogelzang, T. & Korevaar, H., 2016, Wageningen: Wageningen University & Research. 31 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Kennissysteem agrarisch natuurbeheer: ondersteuning voor lerend beheer in het agrarisch natuurbeheer

  Melman, T. C. P., Buij, R., Schotman, A. G. M., Vos, C. C., Verdonschot, R. C. M., Sierdsema, H. & Vanmeulebrouk, B., 2016, Alterra, Wageningen-UR. 109 p. (Alterra-rapport; no. 2702)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Kennissysteem agrarisch natuurbeheer: aandacht voor inpasbaarheid en validatie

  Melman, D., Schotman, A., Vanmeulebrouk, B., Staritsky, I. & Meeuwsen, H., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 65 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2791)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ontwikkeling instrumentarium bijdr. Functiecomb. Buiten NNN aan Natura-2000 doelen: Tussenrapportage WOT-04-011-036.77

  Melman, T. C. P., Schotman, A. G. M., Broekmeyer, M. E. A., Jochem, R. & Clement, J., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 82 p. (WOt-interne notitie; no. 157)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  2015

  Beheer op Maat, op weg naar lerend beheer voor weidevogels

  Schotman, A. G. M., Melman, T. C. P., Ringrose, J., Meeuwsen, H. A. M., Vanmeulebrouk, B. & Nieuwenhuizen, W., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 39 p. (Alterra-rapport; no. 2643)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Natuurlijk kapitaal als bron voor verdere vergroening van het GLB

  Melman, D., van Doorn, A. M., Buij, R., Gerritsen, A. L., van der Heide, M., Bos, E. J., Martens, S., Blanken, H. & ten Holt, H., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 178 p. (Alterra-rapport; no. 2641)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer : ex ante evaluatie provinciale natuurbeheerplannen

  Melman, T. C. P., van Doorn, A. M., Schotman, A. G. M., van der Zee, F. F., Blanken, H., Martens, S., Sierdsema, H. & Smidt, R. A., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 65 p. (Alterra-rapport; no. 2633)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Op weg naar een natuurinclusieve duurzame landbouw

  Sanders, M. E., Westerink, J., Migchels, G., Korevaar, H., Geerts, R. H. E. M., Bloem, J., van Alebeek, F. A. N., Schotman, A. G. M., Melman, T. C. P., Plomp, M., Muskens, G. J. D. M. & van Och, R. A. F., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 63 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Verkenning meerwaarde vergroening GLB voor doelen agrarisch natuurbeheer

  van Doorn, A. M., Melman, T. C. P. & Griffioen, A. J., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 29 p. (Alterra-rapport; no. 2607)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2014

  Agrarisch natuurbeheer, potenties buiten de Ecologische Hoofdstructuur

  Melman, T. C. P., Hammers, M., Dekker, J., Ottburg, F. G. W. A., Cormont, A., Jagers Op Akkerhuis, G. A. J. M., Ozinga, W. A. & Clement, J., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 122 p. (Alterra-rapport; no. 2521)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Kerngebieden voor weidevogels in de praktijk : methodiek gebruikt voor maken voorstel kerngebieden Noord-Holland

  Schotman, A. G. M., Sierdsema, H. & Melman, T. C. P., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 51 p. (Alterra-rapport; no. 2509)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Kerngebieden voor weidevogels in Zuid-Holland : betekenis daarvan voor internationale verplichtingen overige vogelsoorten

  Melman, T. C. P., Sierdsema, H., Hammers, M., Oosterveld, E. & Schotman, A. G. M., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 49 p. (Sovon; no. 2014/32)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer : criteria voor leefgebieden en beheertypen

  Melman, T. C. P., Buij, R., Hammers, M., Verdonschot, R. C. M. & van Riel, M. C., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 53 p. (Alterra-rapport; no. 2585)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer : voortgang ontwikkeling beoordelingssystematiek

  Hammers, M., Sierdsema, H., van Heusden, W. & Melman, T. C. P., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 69 p. (Alterra-rapport; no. 2561)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ontwerp beoordelingskader nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer

  Melman, T. C. P., Hammers, M., Clement, J. & Schmidt, A. M., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 44 p. (Alterra-rapport; no. 2503)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  TEEB voor gebieden : Hoofdstudie

  Hendriks, K., Braat, L. C., Deerenberg, C. M., van Egmond, P. M., Gaaff, A., van der Heide, C. M., Jongbloed, R. H., Klok, C., Leneman, H., Melman, T. C. P., Ruijs, A. J. W. & Tamis, J. E., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 170 p. (Alterra-rapport; no. 2489)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Uitwerking kerngebieden weidevogels : peiling draagvlak bij provincies, verbreding kenissysteem BoM

  Melman, T. C. P., Sierdsema, H., Buij, R., Roerink, G. J., Martens, S., Meeuwsen, H. A. M. & Schotman, A. G. M., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 81 p. (Alterra-rapport; no. 2564)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2013

  Agrarische bedrijfsvoering en biodiversiteit : kansrijke gebieden, samenhang met bedrijfstypen, perspectieven

  Melman, T. C. P., Ozinga, W. A., Schotman, A. G. M., Sierdsema, H., Schrijver, R. A. M., Migchels, G. & Vogelzang, T. A., 2013, Wageningen: Alterra. 162 p. (Alterra-rapport; no. 2436)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Kerngebieden weidevogels en agrarische natuur : Ronde langs de provincies en het Rijk

  ten Holt, H., Martens, S. & Melman, T. C. P., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. (Alterra-rapport; no. 2465)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Natuurverkenning 2010-2040. Achtergrondrapport

  Dammers, E., van Hinsberg, A., Wiersinga, W., van Egmond, P., Vader, J., Melman, T. C. P., van der Bilt, W. & van Oostenbrugge, R., 2013, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 190 p. (PBL-publicatienummer; no. 500414010)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Populatiemodel voor de Grauwe gans : enkele scenarioberekeningen voor aantalsregulatie

  Baveco, J. M., Kleijn, D., de Lange, H. J., Lammertsma, D. R., Voslamber, B. & Melman, T. C. P., 2013, Wageningen: Alterra. 100 p. (Alterra-rapport; no. 2445)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Vooronderzoek ecosysteemdiensten in de balans van de leefomgeving

  Melman, T. C. P., Nieuwenhuizen, W. & Gerritsen, A. L., 2013, Wageningen: Wageningen UR. 62 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Vooronderzoek ecosysteemdiensten in de Balans van de Leefomgeving

  Melman, D., Nieuwenhuizen, W. & Gerritsen, A. L., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 47)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  2012

  Brandganzen en Kleine Mantelmeeuwen in het Wormer- en Jisperveld : effecten op weidevogels

  Kleijn, D., van der Hout, J. J., Jansman, H. A. H., Lammertsma, D. R. & Melman, T. C. P., 2012, Wageningen: Alterra. 48 p. (Alterra-rapport; no. 2293)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Broedende Grauwe ganzen in Nederland : ontwikkelingen in landbouwkundige schade en factoren die hun ruimtegebruik beïnvloeden

  Kleijn, D., van der Hout, J., Voslamber, B., van Randen, Y. & Melman, T. C. P., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. (Alterra-rapport; no. 2343)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Economische waarde van biodiversiteit en ecosystemen

  Hendriks, C. M. A., Melman, T. C. P., van der Heide, C. M. & Braat, L. C., 2012, Den Haag: Stichting Biowetenschappen en Maatschappij. 5 p. (Cahier / Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (BWM); no. jrg. 31, nr. 4)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ecosysteemdiensten

  Melman, T. C. P. & Hendriks, C. M. A., 2012, Den Haag: Stichting Biowetenschappen en Maatschappij. 5 p. (Biodiversiteit, meer dan alleen soorten; no. 2012)

  Research output: Book/ReportReportProfessional