Dick Melman

dr.

  20042019
  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output 2004 2019

  2019

  Beheer-op-Maat: Maatwerk als basis voor goed weidevogelbeheer

  Manhoudt, A. & Melman, T. C. P., Jun 2019, In : Vakblad Natuur Bos Landschap. 156, p. 20-23

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Beheer van vogels in akkerland en kleinschalig cultuurland

  Teunissen, W. A. & Melman, T. C. P., 2019, In : Vakblad Natuur Bos Landschap. 158, p. 22-25

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  MNP-(Model for Nature Policy) Agrarisch: Uitwerking voor scenario’s uit de Natuurverkenning 2020

  Visser, T., Meeuwsen, H. A. M. & Melman, T. C. P., Dec 2019, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 64 p. (WOt-technical report; no. 159)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Natuurinclusief voor een goede toekomst: wat valt te leren van Hoeve Stein als voorbeeld van zelfrealisatie van natuur?

  Westerink, J., Melman, D., Schrijver, R., Schotman, A. & Visser, T., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 89 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2948)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Rapportage werkzaamheden kennissysteem Beheer-op-Maat 2018

  Visser, T., Melman, D. & Staritsky, I., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 33 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2927)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Betekenis van greppel plas-dras als habitat voor weidevogelkuikens

  Visser, T. & Melman, T. C. P., May 2018, In : De Levende Natuur. 119, 3, p. 114-118

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  MNP: Toevoeging van agrarische gebied. Tussenrapportage WOT-04-011-036.96

  Melman, T. C. P., Visser, T. & Meeuwsen, H. A. M., 2018, WOT Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 225)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Overzicht onderzoek schadesoorten in Nederland en leidraad beoordeling onderzoek wildschade

  Buij, R., Lammertsma, D. & Melman, D., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 75 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2888)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Rapportage aanvullende werkzaamheden op WOt-technical report 107: “Natuurcombinaties en Europese natuurdoelen”

  Melman, T. C. P., Visser, T. & Meeuwsen, H. A. M., 2018, WOT Natuur & Milieu. 48 p. (WOt-interne notitie; no. 221)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Rapportage werkzaamheden kennissysteem BoM 2017

  Melma, D., Visser, T. & Staritsky, I., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 49 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2865)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2017

  Ganzenoverlast, perceptie en oplossingen

  Melman, T. C. P., Buij, R. & Koffijberg, K., 22 Dec 2017, In : De Levende Natuur. 118, 6, p. 216-219

  Research output: Contribution to journalArticleAcademic

  Open Access

  Greppel plas-dras voor weidevogels : betekenis als habitatonderdeel voor weidevogelkuikens

  Visser, T., Melman, D., Buij, R. & Schotman, A., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 67 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2845)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Maatschappelijke kosten en baten van overwinterende ganzen in Noord-Nederland

  Buij, R., Jansman, H., Clement, J., Schrijver, R. A. M. & Melman, T. C. P., Aug 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 90 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2827)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Natuurcombinaties en Europese natuurdoelen : ontwikkeling van een methode om natuurdoelen te realiseren buitenhet Natuurnetwerk Nederland

  Melman, T. C. P., Adrichem, M. A. C., Broekmeyer, M. E. A., Clement, J., Jochem, R., Meeuwsen, H. A. M., Ottburg, F. G. W. A., Schotman, A. G. M. & Visser, T., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 226 p. (WOt-technical report; no. 107)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Notitie beheeradvies Luiten-perceel (Aaltense Goor)

  Bijlsma, R. J., Bouwman, J. H., van Delft, S. P. J., Dijkman, W. & Melman, T. C. P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 17 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Ploeg- en omzetverbod van blijvend grasland in Natura 2000-gebieden : beoordeling ecologische en milieu- effecten van eventuele opheffing in de Wieden Weerribben

  Doorn, A., Broekmeijer, M., Schotman, A., Lesschen, J. P., Geertsema, W., Korevaar, H., Melman, D. & Schuiling, R., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 59 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2832)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  14 Citations (Scopus)

  Promoting nature conservation by Dutch farmers: a governance perspective

  Runhaar, H., Melman, D., Boonstra, F., Erisman, J. W., Horlings, L., de Snoo, G. R., Termeer, K., Wassen, M. J., Westerink, J. & Arts, B. J. M., 2017, In : International Journal of Agricultural Sustainability. 15, 3, p. 264-281

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Open Access
  governance
  natural resources conservation
  farmers
  Common Agricultural Policy
  environmental degradation

  Weidevogelscenario’s: Mogelijkheden voor aanpak van verbetering van de weidevogelstand in Nederland

  Melman, D. & Sierdsema, H., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 29 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2769)(Sovon-rapport; no. 2017/22)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2016

  Agrarisch natuurbeheer

  Udo de Haes, H. A., Melman, T. C. P., Brouwer, F. M., van der Weijden, W. J. & de Snoo, G. R., 2016, Agrarisch natuurbeheer in Nederland: Principes, resultaten en perspectieven. de Snoo, G. R., Melman, T. C. P., Brouwer, F. M., van der Weijden, W. J. & Udo de Haes, H. A. (eds.). Wageningen: Wageningen Academic Publishers, p. 23-35

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

  Agrarisch natuurbeheer in Nederland: principes, resultaten en perspectieven

  de Snoo, G. R., Melman, T. C. P., Brouwer, F. M., van der Weijden, W. J. & Udo de Haes, H. A., 2016, Wageningen: Wageningen Academic Publishers. 384 p.

  Research output: Book/ReportBookAcademic

  Ecologische gevolgen van het stoppen met zwanendrift

  Schotman, A. G. M. & Melman, T. C. P., Mar 2016, Alterra, Wageningen-UR. 29 p. (Alterra-rapport; no. 2682)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Effectiviteit wildschadepreventie: beoordelingsmethodiek en literatuurreview

  Buij, R., Lammertsma, D. R. & Melman, T. C. P., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 41 p. (Alterra-rapport; no. 2740)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Ex-ante-evaluatie ANLb-2016 voor lerend beheer : een eerste blik op de omvang en ruimtelijke kwaliteit van het beheer in het nieuwe stelsel

  Melman, T. C. P., Schotman, A. G. M., Meeuwsen, H. A. M., Smidt, R. A., Vanmeulebrouk, B. & Sierdsema, H., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 75 p. (Rapport / Wageningen Environmental Research; no. 2752)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Food-for-thought : natuurinclusieve landbouw

  van Doorn, A., Melman, D., Westerink, J., Polman, N., Vogelzang, T. & Korevaar, H., 2016, Wageningen: Wageningen University & Research. 31 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ganzen: succes en probleem

  Guldemond, J. A. & Melman, T. C. P., 2016, Agrarisch natuurbeheer in Nederland: Principes, resultaten en perpectieven. de Snoo, G. R., Melman, T. C. P., Brouwer, F. M., van der Weijden, W. J. & Udo de Haes, H. A. (eds.). Wageningen Academic Publishers, p. 163-175

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

  Kennissysteem agrarisch natuurbeheer: ondersteuning voor lerend beheer in het agrarisch natuurbeheer

  Melman, T. C. P., Buij, R., Schotman, A. G. M., Vos, C. C., Verdonschot, R. C. M., Sierdsema, H. & Vanmeulebrouk, B., 2016, Alterra, Wageningen-UR. 109 p. (Alterra-rapport; no. 2702)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Kennissysteem agrarisch natuurbeheer: aandacht voor inpasbaarheid en validatie

  Melman, D., Schotman, A., Vanmeulebrouk, B., Staritsky, I. & Meeuwsen, H., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 65 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2791)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ontwikkeling instrumentarium bijdr. Functiecomb. Buiten NNN aan Natura-2000 doelen: Tussenrapportage WOT-04-011-036.77

  Melman, T. C. P., Schotman, A. G. M., Broekmeyer, M. E. A., Jochem, R. & Clement, J., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 82 p. (WOt-interne notitie; no. 157)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Populatie Grutto holt achteruit

  van Och, R. A. F., Melman, T. C. P. & Hermans, C. M. L., 2016, 4 p.

  Research output: Other contributionPamphlet

  Open Access

  Synthese en perspectieven voor agrarisch natuurbeheer

  de Snoo, G. R., Melman, T. C. P., Brouwer, F. M., van der Weijden, W. J. & Udo de Haes, H. A., 2016, Agrarisch natuurbeheer in Nederland: Principes, resultaten en perspectieven. de Snoo, G. R., Melman, T. C. P., Brouwer, F. M., van der Weijden, W. J. & Udo de Haes, H. A. (eds.). Wageningen Academic Publishers, p. 311-344

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

  Weidevogelbeheer, een tussenstand

  Melman, T. C. P., 8 Feb 2016, In : Friesch Dagblad. p. 27-27 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticlePopular

  Weidevogels - op weg naar kerngebieden

  Melman, T. C. P., Teunissen, W. A. & Guldemond, J. A., 2016, Agrarisch natuurbeheer in Nederland: Principes, resultaten en perspectieven. de Snoo, G. R., Melman, T. C. P., Brouwer, F. M., van der Weijden, W. J. & Udo de Haes, H. A. (eds.). Wageningen Academic Publishers, p. 137-161

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

  2015

  Beheer op Maat, op weg naar lerend beheer voor weidevogels

  Schotman, A. G. M., Melman, T. C. P., Ringrose, J., Meeuwsen, H. A. M., Vanmeulebrouk, B. & Nieuwenhuizen, W., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 39 p. (Alterra-rapport; no. 2643)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Greening the CAP with ecosystem services

  van Doorn, A. M. & Melman, T. C. P., Nov 2015

  Research output: Non-textual formWeb publication/site

  Het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer: wat mogen we ervan verwachten?

  Melman, T. C. P., 2015, In : Vakblad Natuur Bos Landschap. 2015, mei, p. 4-7

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Open Access

  Natuurlijk kapitaal als bron voor verdere vergroening van het GLB

  Melman, D., van Doorn, A. M., Buij, R., Gerritsen, A. L., van der Heide, M., Bos, E. J., Martens, S., Blanken, H. & ten Holt, H., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 178 p. (Alterra-rapport; no. 2641)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer : ex ante evaluatie provinciale natuurbeheerplannen

  Melman, T. C. P., van Doorn, A. M., Schotman, A. G. M., van der Zee, F. F., Blanken, H., Martens, S., Sierdsema, H. & Smidt, R. A., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 65 p. (Alterra-rapport; no. 2633)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Op weg naar een natuurinclusieve duurzame landbouw

  Sanders, M. E., Westerink, J., Migchels, G., Korevaar, H., Geerts, R. H. E. M., Bloem, J., van Alebeek, F. A. N., Schotman, A. G. M., Melman, T. C. P., Plomp, M., Muskens, G. J. D. M. & van Och, R. A. F., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 63 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  9 Citations (Scopus)
  Farms
  Netherlands
  governance
  Ecology
  farming system

  Verdere vergroening van het GLB: collectieven en ecosysteemdiensten

  Melman, T. C. P. & van Doorn, A., 2015, In : Landwerk. 12, 4, p. 21-25

  Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademic

  Verkenning meerwaarde vergroening GLB voor doelen agrarisch natuurbeheer

  van Doorn, A. M., Melman, T. C. P. & Griffioen, A. J., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 29 p. (Alterra-rapport; no. 2607)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2014

  Agrarisch natuurbeheer, potenties buiten de Ecologische Hoofdstructuur

  Melman, T. C. P., Hammers, M., Dekker, J., Ottburg, F. G. W. A., Cormont, A., Jagers Op Akkerhuis, G. A. J. M., Ozinga, W. A. & Clement, J., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 122 p. (Alterra-rapport; no. 2521)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Kerngebieden voor weidevogels in de praktijk : methodiek gebruikt voor maken voorstel kerngebieden Noord-Holland

  Schotman, A. G. M., Sierdsema, H. & Melman, T. C. P., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 51 p. (Alterra-rapport; no. 2509)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Kerngebieden voor weidevogels in Zuid-Holland : betekenis daarvan voor internationale verplichtingen overige vogelsoorten

  Melman, T. C. P., Sierdsema, H., Hammers, M., Oosterveld, E. & Schotman, A. G. M., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 49 p. (Sovon; no. 2014/32)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer : criteria voor leefgebieden en beheertypen

  Melman, T. C. P., Buij, R., Hammers, M., Verdonschot, R. C. M. & van Riel, M. C., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 53 p. (Alterra-rapport; no. 2585)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access