Dick Melman

dr.

  20042019
  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Activities 2007 2018

  • 46 Public lecture/debate/seminar
  • 12 Invited talk
  • 2 Schools engagement

  Lerend beheer met Beheer-op-maat (BOM)

  T.C.P. Melman (Speaker)
  8 Mar 2018

  Activity: Talk or presentationInvited talk

  Management-to-Measure: Knowledge system for meadow bird management

  T.C.P. Melman (Speaker)
  16 Jan 2018

  Activity: Talk or presentationInvited talk

  Hoe behouden we het veen voor iedereen?

  T.J.A. Gies (Speaker), T.C.P. Melman (Speaker)
  15 Jun 2018

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Wat wil de weidevogel?

  T.C.P. Melman (Invited speaker)
  23 May 201824 May 2018

  Activity: Talk or presentationInvited talk

  Scenario's weidevogels; aanpak scenario's

  T.C.P. Melman (Speaker), H. Sierdsema (Speaker)
  1 Jan 201728 Feb 2017

  Activity: Talk or presentationInvited talk

  Werkschuurbijeenkomst weidevogels OBN

  T.C.P. Melman (Speaker)
  7 Jun 2017

  Activity: Talk or presentationInvited talk

  Werkplaats Beheer op Maat weidevogels

  T.C.P. Melman (Speaker), A.G.E. Manhoudt (Lecturer)
  1 Jan 201731 Mar 2017

  Activity: Talk or presentationInvited talk

  Werkschuurbijeenkomst weidevogelbeheer: scenario's, ervaringen, verbeterpunten

  T.C.P. Melman (Speaker), T. Visser (Speaker)
  1 Jan 20171 Feb 2017

  Activity: Talk or presentationInvited talk

  Ganzen: oogst van de dag

  T.C.P. Melman (Speaker), R. Buij (Speaker)
  1 Jan 201728 Feb 2017

  Activity: Talk or presentationInvited talk

  Wildschadepreventie: methodiek beoordeling onderzoek

  T.C.P. Melman (Speaker), R. Buij (Speaker)
  8 Nov 2017

  Activity: Talk or presentationInvited talk

  Biodiversiteit in het landelijk gebied: biodiversiteit-landbouw-beleid; onderzoek aan de WUR.

  Dick Melman (Speaker)
  25 Jun 2016

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

  Dick Melman (Speaker)
  19 Oct 2016

  Activity: Talk or presentationInvited talk

  Ex ante evaluatie ANLb-2016 voor lerend beheer

  Dick Melman (Speaker)
  11 Nov 2016

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Weidevogelbeheer en kerngebieden: hoever komen we daarmee?

  Dick Melman (Speaker)
  3 Jun 2016

  Activity: Talk or presentationInvited talk

  Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

  Dick Melman (Speaker)
  31 Oct 2016

  Activity: Talk or presentationInvited talk

  Ecologische kennis voor agrarisch natuurbeheer: verbinding van twee werelden

  Dick Melman (Speaker)
  17 Nov 2016

  Activity: Talk or presentationSchools engagement

  Agrarisch natuur en landschapsbeheer, een overzicht

  Dick Melman (Speaker)
  17 Nov 2016

  Activity: Talk or presentationSchools engagement

  Yield Gap: perspectief voor weidevogels

  Dick Melman (Speaker)
  11 Feb 2016

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Ex-ante-evaluatie ANLb-2016 voor lerend beheer: de lange weg naar effectief weidevogelbeheheer

  Dick Melman (Speaker)
  12 Dec 2016

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  deel 2 natte dooradering

  Dick Melman (Speaker)
  22 Oct 2015

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  deel 4 open akkers

  Dick Melman (Speaker)
  22 Oct 2015

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  deel 1 open grasland, weidevogels

  Dick Melman (Speaker)
  22 Oct 2015

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  deel 3 droge dooradering

  Dick Melman (Speaker)
  22 Oct 2015

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Naar Weidevogelkerngebieden

  Dick Melman (Speaker)
  24 Mar 2014 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Beoordelingsbeleid agrarisch natuurbeheer door collectieven

  Dick Melman (Speaker)
  22 Apr 2014 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Naar criteria voor beheertypen : ANLb-2016

  Dick Melman (Speaker)
  28 Sep 2014 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Ontwerp beoordelingskader agrarisch natuurbeheer door collectieven

  Dick Melman (Speaker)
  13 Mar 2014 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Presentatie Kerngebieden Weidevogels in Zuid-Holland

  Dick Melman (Speaker)
  1 Apr 2014 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Kwaliteit en professionalisering agrarisch natuurbeheer; waarom, voor wie, hoe?

  Dick Melman (Speaker)
  20 Mar 2013 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Weidevogelkerngebieden; mogelijke betekenis, praktische doorwerking

  Dick Melman (Speaker)
  17 Apr 2013 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Weidevogelkerngebieden; mogelijke betekenis, praktische doorwerking

  Dick Melman (Speaker)
  20 Mar 2013 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Core areas for meadow birds require clear choices

  Dick Melman (Speaker)
  7 Feb 2013 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Ecosystemen: betekenis voor de praktijk

  Dick Melman (Speaker)
  6 Mar 2013 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Kwaliteit en professionalisering agrarisch natuurbeheer; waarom, voor wie, hoe?

  Dick Melman (Speaker)
  8 Feb 2013 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Weidevogelkerngebieden; mogelijke betekenis, praktische doorwerking

  Dick Melman (Speaker)
  8 Feb 2013 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Weidevogelkerngebieden, wat brengen die ons?

  Dick Melman (Speaker)
  8 Mar 2012 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Weidevogelkerngebieden, wat brengen die ons?

  Dick Melman (Speaker)
  15 Feb 2012 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  SNL & Beheer op Maat werkgroep certificering SNL

  Dick Melman (Speaker)
  3 Mar 2011 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Ecosysteemdiensten anker voor acquisitie?

  Dick Melman (Speaker)
  10 Mar 2011 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Ecosystem services as inspiration for the Dutch Nature and Biodiversity Outlook

  Dick Melman (Speaker)
  4 Oct 2011 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Agrarisch natuurbeheer; kans of bedreiging?

  Dick Melman (Speaker)
  10 Dec 2011 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Hoe waarde van groen te verzilveren?

  Dick Melman (Speaker)
  25 Nov 2011 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Volwaardige natuur

  Dick Melman (Speaker)
  5 Sep 2011 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Weidevogels en landschap; Beheer, wetenschap en passie

  Dick Melman (Speaker)
  8 Nov 2011 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Ganzen en vliegveiligheid; enkele associaties

  Dick Melman (Speaker)
  8 Nov 2011 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Ecosystem services as part of the Dutch Nature and Biodiversity Outlook 2011

  Dick Melman (Speaker)
  3 Nov 20104 Nov 2010

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Weidevogels en landschap beheer, wetenschap en passie

  Dick Melman (Speaker)
  17 Nov 2010 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Ganzenbeheer in Nederland

  Dick Melman (Speaker)
  10 Nov 2010 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  EHS Lange termijn Verkkening ; De rol van ecosysteemdiensten bij maatschappelijke verankering van natuur

  Dick Melman (Speaker)
  19 May 2010 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

  Ecosysteemdiensten of de betekenis voor de natuurverkenning

  Dick Melman (Speaker)
  9 Mar 2010 → …

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar