If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Report
2017
Open Access

BasisRegistratie Ondergrond (BRO) Actualisatie Gt/Gd: beschrijving grondwaterkarakteristieken per Gt-klasse voor hoog Nederland

Stuyt, L. C. P. M., Knotters, M., Walvoort, D. J. J., Hoogland, T., Brus, D. J., de Vries, F., Heidema, A. H. & Okx, J. P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 51 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2797)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland

Paulissen, M., Debie, P., Brus, D., Koomen, A., Nieuwenhuizen, W., Schuiling, R. & Verkuijl, P., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 81 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2773)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Actualisatie bodemkaart veengebieden : deelgebied en 2 in Noord Nederland

de Vries, F., Brus, D. J., Kempen, B., Brouwer, F. & Heidema, A. H., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. (Alterra-rapport; no. 2556)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

Validatie van grondwaterstandskaarten met de Landelijke Steekproef Kaarteenheden

Knotters, M., Hoogland, T. & Brus, D. J., 2013, Wageningen: Alterra. 65 p. (Alterra-rapport; no. 2440)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012

Audit Basisregistratie Topografie

Storm, M. H., Knotters, M. & Brus, D. J., 2012, Wageningen: Alterra-WageningenUR.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Inrichtingsontwerp van het bodemmeetnet voor de natuur in de provincie Gelderland

Rietra, R. P. J. J., Brus, D. J., Wamelink, G. W. W., Kemmers, R. H. & Voogd, J. C. H., 2012, Wageningen: Alterra. 52 p. (Alterra-rapport; no. 2313)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

KRW-monitoring rivieren: analyse van het benodigde aantal macrofaunamonsters

Knotters, M. & Brus, D. J., 2012, Wageningen: Alterra. 46 p. (Alterra-rapport; no. 2368)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Sampling efficiency of national, EU and global stratifications : exploring by using CL2000

Metzger, M. J., Brus, D. J. & Ortega, M., 2012, Wageningen: Alterra. 26 p. (Alterra report; no. 2279)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

Aanvullende bodemfysische gegevens voor BIS-Nederland

Knotters, M., Brus, D. J., Verzandvoort, S. J. E. & Heinen, M., 2011, Wageningen: Alterra. 33 p. (Alterra-rapport; no. 2245)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectanalyse uitbreiding gaswinning Ameland

Cleveringa, J., Kater, B., Kouwenberg, A. M. C., Bolle, C. M., Koolstra, B. J. H., Slim, P. A., Heuvelink, G. B. M., Brus, D. J., Heidema, A. H., van Dobben, H. F. & Dijkema, K., 2011, Emmeloord: ARCADIS / Alterra / IMARES. 157 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Towards a European-wide sampling design for statistical monitoring of common habitats

Brus, D. J., Knotters, M., Metzger, M. J. & Walvoort, D. J. J., 2011, Wageningen: Alterra. 65 p. (Alterra-report; no. 2213)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Uncertainty analysis of SMART2-SUMO2-P2E-MOVE4 : the nature planner soil and vegetation model chain

Wamelink, G. W. W., Akkermans, L. M. W., Brus, D. J., Heuvelink, G. B. M., Mol, J. P. & Schouwenberg, E. P. A. G., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-rapport ; no. 108)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Validatie bodemkaart veengebieden provincie Utrecht, schaal 1 : 25 000

Kempen, B., Brouwer, F., Brus, D. J., Pleijter, M. & de Vries, F., 2011, Wageningen: Alterra. 38 p. (Alterra-rapport; no. 2252)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Kwantificering van de fosfaattoestand in de bodem van vier stroomgebieden

Walvoort, D. J. J., Brus, D. J., van der Salm, C., Pleijter, M. & van Tol-Leenders, T. P., 2010, Wageningen: Alterra. 51 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Towards a Soil Information System with quantified accuracy : a prototype for mapping continuous soil properties

Brus, D. J., Vasat, R. V., Heuvelink, G. B. M., Knotters, M., de Vries, F. & Walvoort, D. J. J., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 151 p. (WOt-werkdocument; no. 197)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Effectiviteit van het "Alternatieve Spoor" in de Noordelijke Friese Wouden

Sonneveld, M. P. W., Bos, J. F. F. P., Schröder, J. J., Roelsma, J., Brus, D. J., Bloem, J., de Goede, R. G. M. & Bouma, J., 2009, Wageningen: Wageningen UR. 137 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2008

Uncertainty and sensitivity analysis of GeoPEARL

van den Berg, F., Brus, D. J., Burgers, S. L. G. E., Heuvelink, G. B. M., Kroes, J. G., Stolte, J., Tiktak, A. & de Vries, F., 2008, Wageningen: Alterra. 114 p. (Alterra-report; no. 1330)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Validatie van ecotopenkaarten van de rijkswateren

Knotters, M., Brus, D. J. & Heidema, A. H., 2008, Wageningen: Alterra. 47 p. (Alterra-rapport; no. 1656)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2007

Evaluatie bodem- en grondwatermeetnet provincie Zuid-Holland

Rietra, R. P. J. J., Voogd, J. C. H. & Brus, D. J., 2007, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 1493)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Heavy metal concentrations in the topsoils of 'Achterhoek-Kreis Borken'. Mapping across the Duth-German border.

Knotters, M., Brus, D. J. & Heidema, A. H., 2007, Wageningen: Alterra. 96 p. (Alterra-rapport; no. 1455)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Meetnet verzuring provincie Utrecht : rapportage over uitvoering in 2004, 2005, 2006 en 2007

Rietra, R. P. J. J. & Brus, D. J., 2007, Wageningen: Alterra. 110 p. (Alterra-rapport; no. 1534)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Validatie van kaarten van de grondwaterdynamiek in de Graafschap : vergroten aanvullende metingen de kwaliteit van de kaart?

Hoogland, T., Pleijter, M. & Brus, D. J., 2007, Wageningen: Alterra. 31 p. (Alterra-rapport; no. 1426)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

What happened to our forests in the last decades? : results of more than ten years of forest ecosystem monitoring in the Netherlands

Leeters, E. E. J. M., de Vries, W., Hoogland, T., van Delft, B., Wieggers, H. J. J., Brus, D. J., Olsthoorn, A. F. M., van Dobben, H. F. & Bleeker, A., 2007, Wageningen: Alterra. 109 p. (Alterra-rapport; no. 1528)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2006

Belasting van het oppervlaktewater in het landelijk gebied door uitspoeling van zware metalen; modelberekeningen t.b.v. emissieregistratie 2006 en invloed van redoxcondities

Bonten, L. T. C. & Brus, D. J., 2006, Wageningen: Alterra. 46 p. (Alterra-rapport; no. 1340)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemmeetnet provincie Noord-Holland; 3e meetjaar en eindrapportage

Rietra, R. P. J. J., Brus, D. J. & de Vries, F., 2006, Wageningen: Alterra. 89 p. (Alterra-rapport; no. 1362)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring landschap : gebruik van steekproeven en landsdekkende bestanden

Koomen, A. J. M., Nieuwenhuizen, W., Roos-Klein Lankhorst, J., Brus, D. J. & Vereijken, P. F. G., 2006, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-werkdocument; no. 41)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring van veranderingen in de koolstofvoorraad in de Nederlandse bodem; ontwerp van een monitoringstrategie

Hoogland, T., Knotters, M., Brus, D. J. & Kuikman, P. J., 2006, Wageningen: Alterra. 54 p. (Alterra-rapport; no. 1354)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2005

Bodemmeetnet Noord-Holland, 2e meetjaar

Rietra, R. P. J. J., Brus, D. J. & de Vries, F., 2005, Wageningen: Alterra. 69 p. (Alterra-rapport; no. 1164)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Protocol voor het aanwijzen van gronden die in aanmerking komen voor een verhoogde gebruiksnorm voor fosfaat; technische uitwerking

Ehlert, P. A. I., Schoumans, O. F., Brus, D. J., de Groot, W. J. M., Visschers, R. & Pleijter, M., 2005, Wageningen: Alterra. 125 p. (Alterra-rapport; no. 1201)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Steekproefopzet regionale nitraatmonitoring

Knotters, M., de Gruijter, J. J. & Brus, D. J., 2005, Wageningen: Alterra. 35 p. (Reeks sturen op nitraat; no. 15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2004

Beslissen over vrij grondverzet op basis van Bayesiaanse toets op oppervlaktefractie ernstig verontreinigde grond

Brus, D. J., 2004, Wageningen: Alterra. 39 p. (Alterra rapport; no. 867)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemmeetnet Noord-Holland : meetontwerp en 1e meetronde

Rietra, R. P. J. J., Brus, D. J. & de Vries, F., 2004, Wageningen: Alterra. 100 p. (Alterra-rapport; no. 941)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Hoe de kartering van de grondwaterstand (nog) beter kan

Hoogland, T., Brus, D. J., Heuvelink, G. B. M. & Knotters, M., 2004, Wageningen: Alterra. 88 p. (Alterra-rapport; no. 1032)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Steekproef landschap; actuele veranderingen in het Nederlandse landschap

Koomen, A. J. M., Nieuwenhuizen, W., Brus, D. J., Keunen, L. J., Maas, G. J., van der Maat, T. N. M. & Weijschedé, T. J., 2004, Wageningen: Alterra. 85 p. (Alterra-rapport; no. 1049)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2003

Interactieve Risicobenadering bodemproblematiek voormalige mijnstreek oostelijk zuid-Limburg. Deelproject Bodemkwaliteitskaarten

Brus, D. J., Lith, I., Godding, J. & Nieuwenhuis, E., 2003, GOUDA: SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond. (Rapport / SKB; no. SV-409)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Reconstructie van historische grondwaterstandskarakteristieken met grondwaterstanden gemeten in de periode 1952-1955

Jansen, P. C., Knotters, M., Brus, D. J. & van der Horst, J. B. F., 2003, Wageningen: Alterra. 47 p. (Alterra-rapport; no. 614)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2002

Kan de efficiëntie van bodemkarteringen op schaal 1: 10 000 worden vergroot met het Actuele Hoogtebestand Nederland?

Brus, D. J. & Kiestra, E., 2002, Wageningen: Alterra. 54 p. (Alterra-rapport; no. 498)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in waterschap Alm en Biesbosch

Finke, P. A., Bierkens, M. F. P., Brus, D. J., van der Gaast, J. W. J., Hoogland, T., Knotters, M. & de Vries, F., 2002, Wageningen: Alterra. 148 p. (Alterra-rapport; no. 388)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in waterschap De Aa

Finke, P. A., Bierkens, M. F. P., Brus, D. J., van der Gaast, J. W. J., Hoogland, T., Knotters, M. & de Vries, F., 2002, Wageningen: Alterra. 154 p. (Alterra-rapport; no. 180)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in waterschap De Dommel

Finke, P. A., Bierkens, M. F. P., Brus, D. J., van der Gaast, J. W. J., Hoogland, T., Knotters, M. & de Vries, F., 2002, Wageningen: Alterra. 170 p. (Alterra-rapport; no. 381)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in waterschap De Dongestroom

Finke, P. A., Bierkens, M. F. P., Brus, D. J., van der Gaast, J. W. J., Hoogland, T., Knotters, M. & de Vries, F., 2002, Wageningen: Alterra. 146 p. (Alterra-rapport; no. 384)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in waterschap De Maaskant

Finke, P. A., Bierkens, M. F. P., Brus, D. J., van der Gaast, J. W. J., Hoogland, T., Knotters, M. & de Vries, F., 2002, Wageningen: Alterra. 160 p. (Alterra-rapport; no. 382)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in waterschap Het Scheldekwartier

Finke, P. A., Bierkens, M. F. P., Brus, D. J., van der Gaast, J. W. J., Hoogland, T., Knotters, M. & de Vries, F., 2002, Wageningen: Alterra. 142 p. (Alterra-rapport; no. 386)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in waterschap Land van Nassau

Finke, P. A., Bierkens, M. F. P., Brus, D. J., van der Gaast, J. W. J., Hoogland, T., Knotters, M. & de Vries, F., 2002, Wageningen: Alterra. 140 p. (Alterra-rapport; no. 385)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in waterschap Mark en Weerijs

Finke, P. A., Bierkens, M. F. P., Brus, D. J., van der Gaast, J. W. J., Hoogland, T., Knotters, M. & de Vries, F., 2002, Wageningen: Alterra. 147 p. (Alterra-rapport; no. 387)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access