If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1993 2019

Filter
Report
2017
Open Access

BasisRegistratie Ondergrond (BRO) Actualisatie Gt/Gd: beschrijving grondwaterkarakteristieken per Gt-klasse voor hoog Nederland

Stuyt, L. C. P. M., Knotters, M., Walvoort, D. J. J., Hoogland, T., Brus, D. J., de Vries, F., Heidema, A. H. & Okx, J. P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 51 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2797)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland

Paulissen, M., Debie, P., Brus, D., Koomen, A., Nieuwenhuizen, W., Schuiling, R. & Verkuijl, P., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 81 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2773)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Actualisatie bodemkaart veengebieden : deelgebied en 2 in Noord Nederland

de Vries, F., Brus, D. J., Kempen, B., Brouwer, F. & Heidema, A. H., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. (Alterra-rapport; no. 2556)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2013

Validatie van grondwaterstandskaarten met de Landelijke Steekproef Kaarteenheden

Knotters, M., Hoogland, T. & Brus, D. J., 2013, Wageningen: Alterra. 65 p. (Alterra-rapport; no. 2440)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2012

Audit Basisregistratie Topografie

Storm, M. H., Knotters, M. & Brus, D. J., 2012, Wageningen: Alterra-WageningenUR.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Inrichtingsontwerp van het bodemmeetnet voor de natuur in de provincie Gelderland

Rietra, R. P. J. J., Brus, D. J., Wamelink, G. W. W., Kemmers, R. H. & Voogd, J. C. H., 2012, Wageningen: Alterra. 52 p. (Alterra-rapport; no. 2313)

Research output: Book/ReportReportProfessional

KRW-monitoring rivieren: analyse van het benodigde aantal macrofaunamonsters

Knotters, M. & Brus, D. J., 2012, Wageningen: Alterra. 46 p. (Alterra-rapport; no. 2368)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Sampling efficiency of national, EU and global stratifications : exploring by using CL2000

Metzger, M. J., Brus, D. J. & Ortega, M., 2012, Wageningen: Alterra. 26 p. (Alterra report; no. 2279)

Research output: Book/ReportReportProfessional

stratification
sampling
land cover
biodiversity
habitat
2011

Aanvullende bodemfysische gegevens voor BIS-Nederland

Knotters, M., Brus, D. J., Verzandvoort, S. J. E. & Heinen, M., 2011, Wageningen: Alterra. 33 p. (Alterra-rapport; no. 2245)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effectanalyse uitbreiding gaswinning Ameland

Cleveringa, J., Kater, B., Kouwenberg, A. M. C., Bolle, C. M., Koolstra, B. J. H., Slim, P. A., Heuvelink, G. B. M., Brus, D. J., Heidema, A. H., van Dobben, H. F. & Dijkema, K., 2011, Emmeloord: ARCADIS / Alterra / IMARES. 157 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effectenanalyse uitbreiding gaswinning Ameland

Cleveringa, J., Kater, B., Kouwenberg, A. M. C., Bolle, C. M., Koolstra, B. J. H., Slim, P. A., Heuvelink, G. B. M., Brus, D. J., Heidema, A. H., van Dobben, H. F. & Dijkema, K., 2011, ARCADIS / Alterra / IMARES. 157 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Towards a European-wide sampling design for statistical monitoring of common habitats

Brus, D. J., Knotters, M., Metzger, M. J. & Walvoort, D. J. J., 2011, Wageningen: Alterra. 65 p. (Alterra-report; no. 2213)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Uncertainty analysis of SMART2-SUMO2-P2E-MOVE4 : the nature planner soil and vegetation model chain

Wamelink, G. W. W., Akkermans, L. M. W., Brus, D. J., Heuvelink, G. B. M., Mol, J. P. & Schouwenberg, E. P. A. G., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-rapport ; no. 108)

Research output: Book/ReportReportProfessional

uncertainty analysis
vegetation
soil
simulation
climate change

Validatie bodemkaart veengebieden provincie Utrecht, schaal 1 : 25 000

Kempen, B., Brouwer, F., Brus, D. J., Pleijter, M. & de Vries, F., 2011, Wageningen: Alterra. 38 p. (Alterra-rapport; no. 2252)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2010

Kwantificering van de fosfaattoestand in de bodem van vier stroomgebieden

Walvoort, D. J. J., Brus, D. J., van der Salm, C., Pleijter, M. & van Tol-Leenders, T. P., 2010, Wageningen: Alterra. 51 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Towards a Soil Information System with quantified accuracy : a prototype for mapping continuous soil properties

Brus, D. J., Vasat, R. V., Heuvelink, G. B. M., Knotters, M., de Vries, F. & Walvoort, D. J. J., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 151 p. (WOt-werkdocument; no. 197)

Research output: Book/ReportReportProfessional

soil property
information system
prediction
software
soil
2009

Effectiviteit van het "Alternatieve Spoor" in de Noordelijke Friese Wouden

Sonneveld, M. P. W., Bos, J. F. F. P., Schröder, J. J., Roelsma, J., Brus, D. J., Bloem, J., de Goede, R. G. M. & Bouma, J., 2009, Wageningen: Wageningen UR. 137 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2008

Uncertainty and sensitivity analysis of GeoPEARL

van den Berg, F., Brus, D. J., Burgers, S. L. G. E., Heuvelink, G. B. M., Kroes, J. G., Stolte, J., Tiktak, A. & de Vries, F., 2008, Wageningen: Alterra. 114 p. (Alterra-report; no. 1330)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Validatie van ecotopenkaarten van de rijkswateren

Knotters, M., Brus, D. J. & Heidema, A. H., 2008, Wageningen: Alterra. 47 p. (Alterra-rapport; no. 1656)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2007

Evaluatie bodem- en grondwatermeetnet provincie Zuid-Holland

Rietra, R. P. J. J., Voogd, J. C. H. & Brus, D. J., 2007, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 1493)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Heavy metal concentrations in the topsoils of 'Achterhoek-Kreis Borken'. Mapping across the Duth-German border.

Knotters, M., Brus, D. J. & Heidema, A. H., 2007, Wageningen: Alterra. 96 p. (Alterra-rapport; no. 1455)

Research output: Book/ReportReportAcademic

topsoil
heavy metal
organic matter
clay
kriging

Meetnet verzuring provincie Utrecht : rapportage over uitvoering in 2004, 2005, 2006 en 2007

Rietra, R. P. J. J. & Brus, D. J., 2007, Wageningen: Alterra. 110 p. (Alterra-rapport; no. 1534)

Research output: Book/ReportReportProfessional

soil type
soil property
information system
simulation
soil

Validatie van kaarten van de grondwaterdynamiek in de Graafschap : vergroten aanvullende metingen de kwaliteit van de kaart?

Hoogland, T., Pleijter, M. & Brus, D. J., 2007, Wageningen: Alterra. 31 p. (Alterra-rapport; no. 1426)

Research output: Book/ReportReportProfessional

What happened to our forests in the last decades? : results of more than ten years of forest ecosystem monitoring in the Netherlands

Leeters, E. E. J. M., de Vries, W., Hoogland, T., van Delft, B., Wieggers, H. J. J., Brus, D. J., Olsthoorn, A. F. M., van Dobben, H. F. & Bleeker, A., 2007, Wageningen: Alterra. 109 p. (Alterra-rapport; no. 1528)

Research output: Book/ReportReportProfessional

forest ecosystem
monitoring
foliage
acidification
nutrient
2006

Belasting van het oppervlaktewater in het landelijk gebied door uitspoeling van zware metalen; modelberekeningen t.b.v. emissieregistratie 2006 en invloed van redoxcondities

Bonten, L. T. C. & Brus, D. J., 2006, Wageningen: Alterra. 46 p. (Alterra-rapport; no. 1340)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bodemmeetnet provincie Noord-Holland; 3e meetjaar en eindrapportage

Rietra, R. P. J. J., Brus, D. J. & de Vries, F., 2006, Wageningen: Alterra. 89 p. (Alterra-rapport; no. 1362)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoring landschap : gebruik van steekproeven en landsdekkende bestanden

Koomen, A. J. M., Nieuwenhuizen, W., Roos-Klein Lankhorst, J., Brus, D. J. & Vereijken, P. F. G., 2006, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-werkdocument; no. 41)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoring van veranderingen in de koolstofvoorraad in de Nederlandse bodem; ontwerp van een monitoringstrategie

Hoogland, T., Knotters, M., Brus, D. J. & Kuikman, P. J., 2006, Wageningen: Alterra. 54 p. (Alterra-rapport; no. 1354)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2005

Bodemmeetnet Noord-Holland, 2e meetjaar

Rietra, R. P. J. J., Brus, D. J. & de Vries, F., 2005, Wageningen: Alterra. 69 p. (Alterra-rapport; no. 1164)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Protocol voor het aanwijzen van gronden die in aanmerking komen voor een verhoogde gebruiksnorm voor fosfaat; technische uitwerking

Ehlert, P. A. I., Schoumans, O. F., Brus, D. J., de Groot, W. J. M., Visschers, R. & Pleijter, M., 2005, Wageningen: Alterra. 125 p. (Alterra-rapport; no. 1201)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Steekproefopzet regionale nitraatmonitoring

Knotters, M., de Gruijter, J. J. & Brus, D. J., 2005, Wageningen: Alterra. 35 p. (Reeks sturen op nitraat; no. 15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2004

Beslissen over vrij grondverzet op basis van Bayesiaanse toets op oppervlaktefractie ernstig verontreinigde grond

Brus, D. J., 2004, Wageningen: Alterra. 39 p. (Alterra rapport; no. 867)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bodemmeetnet Noord-Holland : meetontwerp en 1e meetronde

Rietra, R. P. J. J., Brus, D. J. & de Vries, F., 2004, Wageningen: Alterra. 100 p. (Alterra-rapport; no. 941)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Hoe de kartering van de grondwaterstand (nog) beter kan

Hoogland, T., Brus, D. J., Heuvelink, G. B. M. & Knotters, M., 2004, Wageningen: Alterra. 88 p. (Alterra-rapport; no. 1032)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Steekproef landschap; actuele veranderingen in het Nederlandse landschap

Koomen, A. J. M., Nieuwenhuizen, W., Brus, D. J., Keunen, L. J., Maas, G. J., van der Maat, T. N. M. & Weijschedé, T. J., 2004, Wageningen: Alterra. 85 p. (Alterra-rapport; no. 1049)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2003

Interactieve Risicobenadering bodemproblematiek voormalige mijnstreek oostelijk zuid-Limburg. Deelproject Bodemkwaliteitskaarten

Brus, D. J., Lith, I., Godding, J. & Nieuwenhuis, E., 2003, GOUDA: SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond. (Rapport / SKB; no. SV-409)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Reconstructie van historische grondwaterstandskarakteristieken met grondwaterstanden gemeten in de periode 1952-1955

Jansen, P. C., Knotters, M., Brus, D. J. & van der Horst, J. B. F., 2003, Wageningen: Alterra. 47 p. (Alterra-rapport; no. 614)

Research output: Book/ReportReportAcademic

2002

Kan de efficiëntie van bodemkarteringen op schaal 1: 10 000 worden vergroot met het Actuele Hoogtebestand Nederland?

Brus, D. J. & Kiestra, E., 2002, Wageningen: Alterra. 54 p. (Alterra-rapport; no. 498)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in waterschap Alm en Biesbosch

Finke, P. A., Bierkens, M. F. P., Brus, D. J., van der Gaast, J. W. J., Hoogland, T., Knotters, M. & de Vries, F., 2002, Wageningen: Alterra. 148 p. (Alterra-rapport; no. 388)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in waterschap De Aa

Finke, P. A., Bierkens, M. F. P., Brus, D. J., van der Gaast, J. W. J., Hoogland, T., Knotters, M. & de Vries, F., 2002, Wageningen: Alterra. 154 p. (Alterra-rapport; no. 180)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in waterschap De Dommel

Finke, P. A., Bierkens, M. F. P., Brus, D. J., van der Gaast, J. W. J., Hoogland, T., Knotters, M. & de Vries, F., 2002, Wageningen: Alterra. 170 p. (Alterra-rapport; no. 381)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in waterschap De Dongestroom

Finke, P. A., Bierkens, M. F. P., Brus, D. J., van der Gaast, J. W. J., Hoogland, T., Knotters, M. & de Vries, F., 2002, Wageningen: Alterra. 146 p. (Alterra-rapport; no. 384)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in waterschap De Maaskant

Finke, P. A., Bierkens, M. F. P., Brus, D. J., van der Gaast, J. W. J., Hoogland, T., Knotters, M. & de Vries, F., 2002, Wageningen: Alterra. 160 p. (Alterra-rapport; no. 382)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in waterschap Het Scheldekwartier

Finke, P. A., Bierkens, M. F. P., Brus, D. J., van der Gaast, J. W. J., Hoogland, T., Knotters, M. & de Vries, F., 2002, Wageningen: Alterra. 142 p. (Alterra-rapport; no. 386)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in waterschap Land van Nassau

Finke, P. A., Bierkens, M. F. P., Brus, D. J., van der Gaast, J. W. J., Hoogland, T., Knotters, M. & de Vries, F., 2002, Wageningen: Alterra. 140 p. (Alterra-rapport; no. 385)

Research output: Book/ReportReportProfessional