Dennis Walvoort

drs.

  19972020

  Research output per year

  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output

  Filter
  Report
  1999

  Actuele grondwaterinformatie schaal 1 : 10 000 in de waterschappen Wold en Wieden en Meppelerdiep; gebruik van digitale maaiveldhoogten bij de kartering van gemiddelde hoogste, laagste en voorjaars-grondwaterstand

  Finke, P. A., Brus, D. J., Hoogland, T., Oude Voshaar, J., de Vries, F. & Walvoort, D., 1999, Wageningen: SC-DLO. 80 p. (Rapport; no. 633)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Emerald: a stochastic modelling approach for rapid assessment of groundwater dynamics

  Walvoort, D. J. J. & Bierkens, M. F. P., 1999, Wageningen: DLO Winand Staring Centre. 84 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2002

  Landelijke kaarten van de kans op overschrijding van kritieke zwaremetaalgehaltes in de bodem van Nederland

  Brus, D. J., de Gruijter, J. J., Walvoort, D. J., de Vries, F., Römkens, P. F. A. M. & de Vries, W., 2002, Wageningen: Alterra. 68 p. (Alterra-rapport; no. 124)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2006

  Data-assimilatie voor kartering van de grondwaterstandsdynamiek

  Hoogland, T., Heuvelink, G. B. M., van der Gaast, J. W. J., Veldhuizen, A. A. & Walvoort, D. J. J., 2006, Wageningen: Alterra. 40 p. (Alterra-rapport; no. 1384)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2007

  Een statistische analyse van de invloed van het mestbeleid op de oppervlaktewaterkwaliteit

  Knotters, M., Walvoort, D. J. J. & Leenders, T. P., 2007, Wageningen: Alterra. 114 p. (Alterra-rapport; no. 1540)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Reparatie Hydrologie voor STONE 2.1. : beschrijving reparatie-acties, analyse resultaten en beoordeling plausibiliteit

  van Bakel, P. J. T., Kroon, T., Kroes, J. G., Hoogewoud, J., Pastoors, R., Massop, H. T. L. & Walvoort, D. J. J., 2007, Wageningen: Alterra. 76 p. (WOt-werkdocument; no. 81)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2008
  Open Access
  Open Access
  2009

  Beleidskader fosfaat voor Noord- en Midden-Limburg : wetenschappelijke onderbouwing

  Noij, I. G. A. M., van der Salm, C., Massop, H. T. L., Boekel, E. M. P. M., Schuiling, C., Pleijter, M., Clevering, O. A., van Bakel, P. J. T., Chardon, W. J. & Walvoort, D. J. J., 2009, Wageningen: Alterra. 144 p. (Alterra-rapport; no. 1894)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Validatie van modelsystemen voor het voorspellen van de oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit in het stroomgebied 'de Drentse Aa' : fases 1, 2 en 3

  Walvoort, D. J. J., Roelsma, J. & van Tol - Leenders, T. P., 2009, Wageningen: Alterra. 80 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 18-I)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Validatie van modelsystemen voor het voorspellen van de oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit in het stroomgebied 'de Krimpenerwaard' : fases 1, 2 en 3

  Walvoort, D. J. J., Bogaart, P. W., Kroes, J. G. & van Tol - Leenders, T. P., 2009, Wageningen: Alterra. 78 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 18-III)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Validatie van modelsystemen voor het voorspellen van de oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit in het stroomgebied 'de Schuitenbeek' : fases 1, 2 en 3

  Walvoort, D. J. J., Roelsma, J., Löschner-Wolleswinkel, R. J. & van Tol - Leenders, T. P., 2009, Wageningen: Alterra. 88 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 18-II)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access
  2010

  Database 'Monitoring stroomgebieden': een slimme database voor het beheren van monitoringsgegevens

  Walvoort, D. J. J. & van Tol - Leenders, T. P., 2010, Wageningen: Alterra. 51 p. (Alterra-rapport; no. 1955)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Kwantificering van de fosfaattoestand in de bodem van vier stroomgebieden

  Walvoort, D. J. J., Brus, D. J., van der Salm, C., Pleijter, M. & van Tol-Leenders, T. P., 2010, Wageningen: Alterra. 51 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 21)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Towards a Soil Information System with quantified accuracy : a prototype for mapping continuous soil properties

  Brus, D. J., Vasat, R. V., Heuvelink, G. B. M., Knotters, M., de Vries, F. & Walvoort, D. J. J., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 151 p. (WOt-werkdocument; no. 197)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2011

  Een beoordelingslijst voor de complexiteit van modellen en bestanden

  van Voorn, G. A. K., Walvoort, D. J. J., Knotters, M., Bogaart, P. W., Houweling, H. & Janssen, P. H. M., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 11)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Evaluation of an evaluation list for model complexity

  van Voorn, G. A. K. & Walvoort, D. J. J., 2011, Wageningen: Wageningen Universiteit. 86 p. (WOt-werkdocument; no. 272)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Monitoring van nutriënten in het oppervlaktewater van stroomgebieden : analyse van metingen in de gebieden Drentse Aa, Schuitenbeek, Krimpenerwaard en Quarles van Ufford

  van Tol-Leenders, T. P., van der Grift, B., Walvoort, D. J. J., Janssen, G. M. C. M., Rozemeijer, J., Marsman, A., Mulder, H. M., van der Bolt, F. J. E. & Schoumans, O. F., 2011, Wageningen: Alterra. 98 p. (Alterra-rapport; no. 2222)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Towards a European-wide sampling design for statistical monitoring of common habitats

  Brus, D. J., Knotters, M., Metzger, M. J. & Walvoort, D. J. J., 2011, Wageningen: Alterra. 65 p. (Alterra-report; no. 2213)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2012

  Applications of e-SOTER related to major soil threats

  Hessel, R., Verzandvoort, S. J. E., Walvoort, D. J. J., Heidema, A. H., Yigini, Y., Schuler, U., Daroussin, J. & Jones, B., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 142 p. (EU-project e-SOTER, Deliverable D11)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Complexiteit van WUR-modellen en -bestanden : toetsing van de EMC v1.0

  van Voorn, G. A. K., Bogaart, P. W., Knotters, M. & Walvoort, D. J. J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 118 p. (WOt-werkdocument; no. 339)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Map maker’s guide: a decision support system for interpolation, aggregation, and disaggregation : technical documentation

  Walvoort, D. J. J., Knotters, M., Hoogland, T., van Wijnen, H., van Dijk, T. A., van Schöll, L. & Groenenberg, J. E., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 36 p. (WOt-werkdocument; no. 350)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2014

  Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van holoceen Nederland : resultaten van het veldonderzoek

  Hoogland, T., Knotters, M., Pleijter, M. & Walvoort, D. J. J., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 69 p. (Alterra-rapport; no. 2612)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Landelijk beeld van fosfaatverliezen naar het oppervlaktewater : een analyse met het model PLEASE

  van der Salm, C., Walvoort, D. J. J. & Massop, H. T. L., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 39 p. (Alterra-rapport; no. 2565)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2016

  Chemisch-fysische schematisering van de bodem voor NHI-waterkwaliteit : naar een nieuwe fysisch-chemische schematisering van de Nederlandse bodem

  van der Bolt, F., Walvoort, D., de Vries, F., Hoogland, T., Vroon, H., Groenendijk, P., Renaud, L., Massop, H., Veldhuizen, A. & van Walsum, P., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 34 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2753)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2017

  A selection of sensing techniques for mapping soil hydraulic properties

  Knotters, M., van Egmond, F. M., Bakker, G., Walvoort, D. J. J. & Brouwer, F., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 65 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2853)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Basis registratie Ondergrond (BRO) Actualisatie bodemkaart van eenheden met slappe kleilagen : herkartering van de eenheden met slappe kleilagen

  de Vries, F., Walvoort, D. & Brouwer, F., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 39 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2834)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  BasisRegistratie Ondergrond (BRO) Actualisatie Gt/Gd: beschrijving grondwaterkarakteristieken per Gt-klasse voor hoog Nederland

  Stuyt, L. C. P. M., Knotters, M., Walvoort, D. J. J., Hoogland, T., Brus, D. J., de Vries, F., Heidema, A. H. & Okx, J. P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 51 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2797)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Gebruik ruimtelijke databestanden om invoer modellen te verbeteren: Tussenrapportage WOT-04-011-036.84

  Wamelink, G. W. W., Frissel, J. Y., Walvoort, D. J. J. & de Vries, S. M. G., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 192)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Praktijktoets Waterwijzer Landbouw in pilotgebieden de Raam en Vecht

  Heinen, M., Mulder, M., Walvoort, D. J. J., Bartholomeus, R., Stofberg, S. F. & Hack-ten Broeke, M. J. D., 2017, Stowa. 54 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Waterwijzer landbouw fase 3: naar een operationeel systeem voor gras en maïs

  Knotters, M. (ed.), Bartholomeus, R., Hack-ten Broeke, M., Hendriks, R., Holshof, G., Hoving, I., Kroes, J., Mulder, M. & Walvoort, D., 2017, Amersfoort: Stowa. 65 p. (Stowa rapport; no. 2017-07)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2018

  Basisregistratie Ondergrond (BRO) actualisatie bodemkaart: Herkatering westelijk veengebied Waterschap Drents Overijsselse Delta

  de Vries, F., Brouwer, F. & Walvoort, D., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 27 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2887)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Basisregistratie Ondergrond (BRO) actualisatie bodemkaart: Herkartering van de bodem in Flevoland

  Brouwer, F. (ed.), de Vries, F. (ed.) & Walvoort, D. J. J. (ed.), Dec 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 52 p. (WOt-technical report; no. 143)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Basisregistratie Ondergrond-Gd-kartering Laag-Nederland 2018: Provincie Flevoland

  Translated title of the contribution: BRO-Gd Mapping of the low-lying Netherlands 2018Stuyt, L. C. P. M., Knotters, M., Walvoort, D. J. J., Brouwer, F. & Massop, H. T. L., 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-technical report; no. 145)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Mapping soil texture with a gamma-ray spectrometer: comparison between UAV and proximal measurements and traditional sampling : validation study

  van Egmond, F. M., van der Veeke, S., Knotters, M., Koomans, R. I., Walvoort, D. J. J. & Limburg, J., 2018, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment. 56 p. (WOt-technical report; no. 137)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027

  Altenburg, W., Arts, G., Baretta-Bekker, J. G., van den Berg, M. S., van den Broek Broek, T., Buskens, R., Bijkerk, R., Coops, H. C., van Dam, H., van Ee, G., Evers, C. H. M., Franken, R., Higler, B., Ietswaart, T., Jaarsma, N., de Jong, D. J., Joosten, A. M. T., Klinge, M., Knoben, R. A. E., Kranenbarg, J. & 21 others, van Loon, W. M. G. M., Noordhuis, R., Pot, R., Twisk, F., Verdonschot, P. F. M., Vlek, H., Backx, J. J. G. M., Beers, M., Buijse, A. D., Duursema, G., Fagel, M., de Leeuw, J., van der Molen, J., Nijboer, R. C., Postma, J., Vriese, T., Duijts, R., Hartholt, J. G., Jager, Z., Stikvoort, E. C. & Walvoort, D., 2018, Amersfoort: Stowa. 481 p. (Stowa rapport; no. 2018-49)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access